Home

Toestemmingsformulier inwoning

 1. gsformulier Inwoning . Ondergetekende, Naam (meisjesnaam): Geboortedatum: Adres: Nummer: Postcode/woonplaats: Geeft toestem
 2. Microsoft Word - Verklaring inwoning.1 MODEL C.doc Author: mrt Created Date: 2/7/2014 8:54:04 AM.
 3. Invullen door gemeente: Datum: _____ aangenomen door: _____ TOESTEMMING VOOR INSCHRIJVING OP HET ADRES: _____ Hoofdbewoner / eigenaar (kopie geldig identiteitsbewijs.
 4. g voor inwoning. Gaat u bij iemand anders inwonen? Dan heeft u hiervoor toestem
 5. g tot inwoning kunt u aanvragen via een speciaal aanvraagformulier. Dit formulier is alleen verkrijgbaar aan de balie van ons kantoor aan de Stadhouderslaan 181. Belangrijke informatie voor de huurde
 6. gsverklaring inwoning . In te vullen door Hoofdbewoner/verhuurder/campingbeheerder/(zorg)instelling . Om te voorkomen dat iemand.

Gaat u bij iemand inwonen en heeft de hoofdbewoner de woning van Woonplus gehuurd? Dan moet u ook toestemming voor inwoning vragen aan Woonplus. U moet het onderste gedeelte van het toestemmingsformulier door Woonplus laten invullen voordat u uw verhuizing aan ons doorgeeft. Dit geldt niet voor minderjarigen. Als u iemand machtig Toestemming tot inwoning Toestemming tot inwoning gemeente Houten De aanvrager Bij het tekenen van de huurovereenkomst ontvangt u een woonvergunning. Op deze vergunning is aangegeven met hoeveel personen u de woning betrekt. U dient binnen 5 werkdagen na betrekken van de woning u In verband met Corona is er een aangepaste dienstverlening, klik hier om deze te raadplegen Openingstijden receptie. Maandag van 8.30-19.00 uur Dinsdag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uu Toestemmingsformulier Inwoning (pdf) invullen en ondertekenen. Neem ook een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) van de hoofdbewoner mee. De gemeente kan u vragen om nog meer documenten mee te nemen

Gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Postbus 603 1620 AR Hoorn Tel 0229 252200 www.hoorn.nl Verklaring inwoning U wordt verzocht de gegevens duidelijk in blokletters in te vullen Toestemmingsverklaring hoofdbewoner/eigenaar Dit formulier moet worden ingevuld en ondertekend door de hoofdbewoner/eigenaar. Ondergetekende, Voorname Verklaring inwoning Dit formulier kunt u digitaal invullen en opslaan voor uw administratie. Het ingevulde formulier kunt u uitprinten en uploaden bij het digitaal doorgeven van uw verhuizing. Bij het digitaal doorgeven van uw verhuizing kunt u dit ingevulde en ondertekende formulier uploaden. Hierbij voegt u ook een kopie legitimatiebewij Title: Toestemmingsformulier voor inwoning Author: fdoodkorte Created Date: 7/11/2019 10:50:58 A

Hebt u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. Contactformulier; Bel het telefoonnummer 14 020 maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uu Toestemmingsformulier inwoning Author: Gemeente Deventer Created Date: 12/18/2017 9:07:47 AM. Toestemmingsformulier voor inwoning Ondergetekende, VERKLARING Naam: Voornamen: Adres: verklaart bekend te zijn met de voorgenomen inschrijving in de basisregistratie personen van de op de verhuisaangifte vermelde persoon/personen op het reeds door hem/haar bewoonde adres. Totaal aantal bewoners na inschrijving

Aanvraagformulier Toestemming voor Inwoning Gaat u bij iemand anders inwonen? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de hoofdbewoner en de eigenaar van de woning. Met deze toestemming kunt u zich bij de gemeente inschrijven op uw nieuwe woonadres. Uw gegevens Achternaam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaat Download de verklaring van inwoning (pdf) en vul deze in. Deze toestemming is ook nodig bij: inwonen bij uw ouders samenwonen met uw partner op zijn huuradres (ook als u met uw partner getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt)

Toestemming voor inwoning Gemeente Delf

U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen(BRP) dan aan.Gaat u samenwonen ˇ ˆ ˙ ˘ ˇ ˇ ˝ ˛ ˚ ˜ ˙ ˝ ˙ ˝ ˛ ˛ ˘ ! ˚ ˇ ˘ Title: Toestemming inwoning Created Date: 1/4/2006 2:11:13 P Bij onderhuur of inwoning en bij samenwonen. een getekende schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner of eigenaar*, en (een kopie van) het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner of eigenaar*, en; het huurcontract of eigendomsbewijs van de woning * Als er meer eigenaren of hoofdbewoners zijn, is de toestemming van 1 van hen voldoende

Toestemming tot inwoning > Woningstichting Samenwerkin

 1. Wij zijn Havensteder. Wij verhuren met name betaalbare woningen in Rotterdam en omgeving voor mensen met een laag inkomen of een kwetsbare positie. We verhuren aan 45.000 huishoudens. In verschillende wijken in Rotterdam en Capelle aan den IJssel verhuren we woningen in de vrije sector en verkopen we woningen
 2. g tot inschrijving van deze persoon. • In te vullen door een meerderjarige bewoner van het adres of de eigenaar
 3. Gaat u verhuizen naar of binnen de gemeente Leiden? Geef uw verhuizing 4 weken van te voren door, tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing
 4. g voor inwoning van een persoon op uw adres. Deze persoon heeft niet een eigen huurcontract of een eigendomsbewijs van deze woning. Voorwaarden en benodigde documenten • U kunt alleen toestem

Aangifte van adreswijziging en verklaring inwoning.pdf (155,61 KB) Verklaring van inwoning Capelle aan den IJssel.pdf (90,82 KB ) Aangifte vertrek buitenland.pdf (474,75 KB Inwoning RK pagina 1 van 1 Formulier inwoning Hierbij verklaar ik, Achternaam m/v Telefoonnummer BSN nummer Soort legitimatiebewijs Nummer bekend te zijn met het feit, dat Achternaam m/v BSN nummer wordt ingeschreven op mijn Adres Postcode Datum + Plaats Handtekening: Dit. toestemming inwoning; Contact met de gemeente. Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Telefoon 14 0162. WhatsApp 06-14459316. Contactformulier Openingstijden. Alleen op afspraak Maandag t/m woensdag: 9.00 tot 17.00 uur Donderdag: 9.00 tot 20.00 uur Vrijdag: 9.00 tot 12.00 uur Meer openingstijden Maak een. Instemmingsverklaring tot inwoning Author: gemeente@veldhoven.nl Subject: Instemmingsverklaring tot inwoning Keywords: Formulier; toestemmingsformulier Created Date: 7/14/2017 3:20:39 PM.

2. Bij inwoning of samenwoning moet een schriftelijke verklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat de medebewoner(s) op de hoogte is (zijn) van deze aangifte. De handtekening van de medebewoner(s) moet altijd worden gelegaliseerd door middel van een geldig legitimatiebewijs Toestemming tot inwoning Dordrecht Leefbaarheid in de verschillende wijken en buurten is voor iedereen zeer belangrijk. Om de leefbaarheid te bevorderen, hebben de corporaties in samenwerking met de gemeente Dordrecht grenzen gesteld aan het aantal personen dat in een woning mag wonen • Inwoning kan ook gevolgen hebben voor uitkeringen en gemeentelijke belastingen. • Als de inwoning leidt tot overlastklachten, dan kan Havensteder de toestemming intrekken. • U verklaart zich bereid om de inwoning te beëindigen, zodra Havensteder dat van u eist. Heeft u nog vragen, stuur dan een e-mail naar info@havensteder.nl In geval van inwoning: ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier hoofdbewoner. In geval van inwoning: kopie legitimatie huidige hoofdbewoner; Zorg ervoor dat u deze bewijsstukken heeft, voordat u de online aanvraag start. Tijdens de aanvraag vragen wij u deze stukken te uploaden

Als u bij iemand gaat inwonen in een huur- of koopwoning: een verklaring van inwoning van de verhuurder of eigenaar en een kopie van zijn of haar geldig legitimatiebewijs. Documenten later tonen. De volgende originele gelegaliseerde documenten kunt u, als deze nog niet in uw bezit zijn, op een later moment aan de gemeente tonen: Een geboorteakte als u bij iemand gaat inwonen: De hoofdbewoner van het adres waar u gaat wonen moet zelf met behulp van DigiD, het formulier toestemming hoofdbewoner inwoning digitaal op onze website invullen. Wanneer er niet tijdig toestemming wordt gegeven door de hoofdbewoner, kan dit gevolgen hebben voor de verhuisdatu Toestemmingsformulier inwoning op adres.pdf (265,06 KB) Machtigingsformulier.pdf (308,66 KB) Gladheidbestrijding. Gedupeerd in de kinderopvang toeslagaffaire? Inwoners aan de slag met energie besparen. Brug Haghorst afgesloten vanaf 16 februari. Let op: GGD vaccineert niet aan huis Inwoning Accordion item is ingeklapt Als u bij iemand gaat inwonen vul dan het toestemmingsformulier voor inwoning in. Tijdens de aanvraag moet u dit uploaden met een kopie van het ID-bewijs van degene die toestemming geeft

Toestemmingsverklaring inwoning - Apeldoor

 1. Als u naar of binnen de gemeente Almere verhuist, moet u dat maximaal vier weken vóór tot uiterlijk vijf werkdagen na de verhuizing online melden bij de gemeente
 2. g voor inschrijving op woonadres 1. Gegevens toestem
 3. g inwoning (pdf) toe. Dit formulier moet zijn ondertekend door de hoofdbewoner. Voeg ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner toe. Als wij uw aangifte hebben ontvangen, krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail
 4. Een verklaring van inwoning* Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen. Kamerbewoning: Een huurcontract of een verhuurdersverklaring* * Een huurcontract of verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden
 5. gsformulier . Bij inwoning vult u dit formulier in. Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden. Toestem
 6. g nodig van de hoofdbewoner voordat uw verhuizing definitief wordt. De hoofdbewoner moet hiervoor het toestem

Verhuizing doorgeven Schieda

 1. gsformulier De Autoriteit persoonsgegevens heeft in dit rapport toegelicht dat toestem
 2. gsformulier hoofdbewoner (bij inwoning)
 3. Postbus 1, 6400 AA Heerlen, t 14 045 / +31 (0)45 560 50 40, gemeente@heerlen.nl, IBAN NL73INGB0672814471 Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerle
 4. Verhuizing schriftelijk doorgeven. U kunt uw verhuizing ook schriftelijk aan ons doorgeven. Dat kan via de post via e-mail. Via de post: Download het verhuisaangifteformulier, vul het in en onderteken het.; Stuur deze stukken mee
 5. Verhuist u binnen Velsen? Of komt u in Velsen wonen? Geef uw verhuizing dan aan ons door. Dat kan op 3 manieren

Toestemming hoofdbewoner - Burgerzaken - PDF documenten

Verhuist u binnen of naar Zundert, geef dit dan door. Dit kan maximaal 4 weken voor de verhuisdatum tot uiterlijk 5 dagen erna. Emigreert u naar het buitenland, geef dit dan binnen 5 dagen vóór uw vertrek aan de gemeente door Toestemmingsformulier Medische gegevens - Huisartsen Monnickendam huisartsenmonnickendam.praktijkinfo.nl. In het kader van de privacy wetgeving is het niet meer mogelijk om zonder toestemming medische informatie uit te wisselen met derden. Hieronder valt ook het opvragen van medische informatie voor gezinsleden en kinderen vanaf 12 jaar U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan

Verhuist u naar of binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg? Dan moet u dat uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum melden bij de gemeente Goed om te weten. Een verhuizing binnen Amsterdam verwerken wij op werkdagen binnen 24 uur. Een verhuizing naar Amsterdam vanuit een andere gemeente duurt ongeveer 5 werkdagen Schriftelijk. U kunt u verhuizing doorgeven met het formulier adreswijziging (pdf, 305 kB).U stuurt dan ook een kopie van uw geldig legitimatiebewijs mee. Als u bij iemand gaat inwonen heeft u ook toestemming tot inwoning (pdf,167 kB) nodig. Wij mogen u altijd om meer aanvullende stukken vragen

Verhuizen Gemeente Haarlemmermee

 1. g van de partner? Nee. Er is een toestem
 2. U kunt uw verhuizing naar Amersfoort in de meeste gevallen direct online doorgeven. U heeft hier uw DigiD voor nodig. U ontvangt vervolgens een bevestiging per e-mail
 3. Als u binnen of naar de gemeente Apeldoorn verhuist, dan bent u wettelijk verplicht dit aan ons door te geven. Geef uw verhuizing niet eerder dan 4 weken vòòr en niet later dan 5 dagen ná de verhuizing aan ons door. Als u bij iemand gaat inwonen, hebben wij bij uw aangifte ook een Verklaring inwoning nodig
 4. g reizen met
 5. g van de hoofdbewoner of eigenaar van het pand nodig. Dit formulier moet je door de hoofdbewoner of eigenaar laten tekenen. Bij de verklaring hoort ook een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner of eigenaar. Het toestem
 6. emeente roningen reupelstraat 971 W roningen t 1 e infogroningen.nl i gemeente.groningen.nl Permission by occupant or owner With this form you give your permission for the registration of a person at your address

De hoofdbewoner geeft bij uw digitale melding toestemming voor inwoning door in te loggen met DigiD. De hoofdbewoner geeft schriftelijk toestemming met een toestemmingsformulier. U kunt het ingevulde formulier uploaden bij het online melden van uw verhuizing Geef je verhuizing door als je naar of binnen Eindhoven verhuist. Ook vanuit het buitenland Inwoning vraag je bij ons aan via het contactformulier, kies voor de optie huurzaken, verzoek tot inwoning. Geef ook je gegevens door: De naam- en adresgegevens van jou en de persoon die bij je komt inwonen; De geboortedatum van de persoon die bij je komt inwonen; Een korte beschrijving van de reden van inwoning. Let op Helaas, de pagina die u zocht is niet gevonden. Zoek opnieuw met een andere zoekterm

Toestemmingsverklaring hoofdbewoner/eigenaa

Welkom in Rotterdam! Komt u net in Rotterdam wonen of woont u hier al langer en verhuist u binnen Rotterdam? Geef dan op tijd uw verhuizing aan ons door. Op deze pagina vindt u hier informatie over Een ingevuld toestemmingsformulier bij inwoning is wenselijk. Bij twijfel kan hierom worden gevraagd. Download het toestemmingsformulier. Bezoekadres klantcontactcentrum. Julianastraat 6 2411CV Bodegraven. Contact. Bezoekadres burgerzaken Julianastraat 6, 2411 CV Bodegraven. Bezoekadres gemeentehui Gebruik hiervoor het formulier Verklaring inwoning (Pdf). Voeg hierbij een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner. Meenemen. U heeft de volgende documenten nodig om uw verhuizing door te geven: een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) Verhuist u naar of binnen Hoorn? Dan moet u zich inschrijven in de gemeente. Geef dit uiterlijk 5 werkdagen na uw verhuizing door Mogelijk bestaat de pagina niet meer of is de URL onjuist. Controleer het adres of navigeer naar één van de volgende pagina's: > Bekijk onze vraag en antwoord pagina > Ga terug naar onze homepagina Bent u op onze website gekomen via een ongeldige link

Wat is een toestemmingsverklaring en wanneer heb ik die

Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN. Verhuizen. Verhuizen binnen Berkelland; Verhuizen naar Berkelland; Verhuizen naar Nederlan Geef uw nieuwe adres binnen 5 dagen na uw verhuisdatum door, of maximaal 4 weken er voor. Dit hoeft alleen bij de gemeente waar u gaat wonen. U geeft uw verhuizing online door met DigiD. Geen DigiD? Vraag die dan aan via www.digid.nl. U heeft de inloggegevens binnen enkele dagen in huis. Uw.

Verhuizing doorgeven Gemeente Ridderker

ingevulde 'Verklaring van inwoning' (pdf, 64 kB) (als u gaat samenwonen) kopie van een geldig identiteitsbewijs van diegene die de verklaring heeft ondertekend. Of bel naar 14 030 om een afspraak te maken Verhuist u naar een ander adres in de gemeente Molenlanden? Of verhuist u uit een andere gemeente naar Molenlanden? Geef uw verhuizing op tijd door, maximaal 4 weken voor uw verhuisdatum of uiterlijk 5 dagen erna [Als u vanuit een andere gemeente in Nederland naar Nuenen verhuist, of wanneer u binnen Nuenen verhuist, dan dient u dit te melden bij de gemeente Nuenen. Verhuist u naar of binnen de gemeente Arnhem? Geef dit dan 4 weken voorafgaand tot 5 dagen na uw verhuizing aan ons door

Dossier / bijgewerkt: 11 juni 2020. Rechten minderjarigen. De rechten van minderjarigen zijn de afgelopen decennia op internationaal niveau uitgewerkt, onder andere in het Verdrag inzake de rechten van het kind dat in 1989 door de Verenigde Naties werd aanvaard *) Als legitimatie wordt aangemerkt: een geldig paspoort, rijbewijs, een Nederlandse identiteitskaart, een verblijfsvergunning. Wanneer u als legitimatie een rijbewijskaart of verblijfsvergunning gebruikt moeten zowe Contact met de gemeente. Verkiezingen 2021. Nieuw Welkom bij de Gemeente Weststellingwerf. Online afspraak maken. Je kunt online een afspraak maken voor het aanvragen en afhalen van een rijbewijs of een identiteitsbewijs, een geboorteaangifte, huwelijks-/partnerschapsaangifte en voor het aanvragen van een uittreksel uit de BRP

Verhuizen Inwoners - Rijswij

˘ ˇ

Een paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) is een reisdocument én een identiteitsbewijs. Iedereen ouder dan 14 jaar is verplicht een identiteitsbewijs te kunnen tonen.Woon je in Eindhoven, heb je de Nederlandse nationaliteit én in bezit van Digid? Dan kun je de aanvraag van een paspoort of ID-kaart sneller regelen door de aanvraag online voor te bereiden In Midden-Groningen kunt u veel digitaal regelen. Sommige zaken - zoals uittreksels en verklaringen - kunt u direct online aanvragen. Voor het afhalen maakt u (online) een afspraak Service & Contact. Veel huurders vinden zelf een antwoord op hun vraag. Je woonzaken regel je in Mijn Alliantie. Toch hulp nodig? Dan staan we voor je klaar Een paspoort vraagt u aan in de gemeente waar u staat ingeschreven. Maak online een afspraak voor het aanvragen en afhalen van uw paspoort (zie 'Afspraak maken') Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp. Ontdek Pijnacker-Nootdorp. Pijnacker-Nootdorp is een fantastische plek om te wonen. De rust en groene omgeving van een dorp, maar met een divers aanbod aan winkels, horeca, evenementen en cultuur

Den Haag - Bewijs van bewonin

Verhuist u vanuit het buitenland naar Capelle? En blijft u 4 maanden of langer in Nederland wonen? Geef uw nieuwe adres dan binnen 5 dagen na de verhuizing aan ons door Paspoort of identiteitskaart aanvragen of verlengen; Melding/klacht openbare ruimte doorgeven; Verhuizing doorgeven; Parkeren: kentekenwijziging doorgeve Een paspoort is een reisdocument waarmee u naar andere landen in de wereld kunt reizen. Met een Identiteitskaart kunt u binnen een deel van Europa reizen Zodra er autocomplete resultaten zijn, gebruik de keyup/keydown toetsen om te navigeren en enter om te selecteren. Touch gebruikers, gebruik touch of swipe

Inwoning - Havensteder - sterk in wone

Wonen, werken en leven in Dordrecht. Vraag online producten en diensten aan, zoals een paspoort of vergunning. Komt u liever langs? Maak dan een afspraak Liander is de netbeheerder van de openbare verlichting in de gemeente Epe. Het in- en uitschakelen van de openb Contact Bezoek ons Komt u naar het gemeentehuis? Maak dan vooraf een afspraak. Wij zorgen er dan voor dat de juiste specialist aanwezig is en dat u niet hoeft te wachten. Afspraak maken Bel ons ma-vr tussen 08:30-17:00 uur 14 015 +31 15 3626262 (vanuit het buitenland) Perscontact Gevaarlijke situati Welkom op uw persoonlijke pagina van de gemeente Waalwijk. Op dit moment kunt u in het menu hierboven inzicht krijgen in uw belasting aanslagen en een overzicht van uw zaken bij Publiekszaken. Binnenkort..

Verhuizing naar of in Leiden doorgeven - Gemeente Leide

Officiële site van de gemeente Oss. Met digitale producten en diensten en alle informatie voor bewoners en bedrijven in de gemeente Officiële site van de gemeente Castricum Noord-Holland. Informatie over wonen, werken en vrije tijd in Castricum Contactgegevens en openingstijden van de balies van het gemeentehuis, de afvalbrengstations en de Sociaal Teams

Verhuizing doorgeven - Capelle aan den IJsse

Toeristische informatie en winkelen. Wat is er te doen in Venlo en omgeving. Venlo in cijfers. Stadspeiling. Cijfers over onder andere bevolking, wonen en economi Verkeer in Heusden. De tweede stap op weg naar een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan die we zetten is het Mobiliteitsplan. Belangrijk onderdeel van dit plan is ook de voorgenomen nieuwe verkeerssituatie in het centrum van Vlijmen Mogelijk bestaat deze pagina niet (meer), of is deze verhuisd. Ga terug naar de homepage

 • Jolange opleidingen microblading.
 • Bramen ijs zelf maken zonder ijsmachine.
 • Serre in de tuin.
 • Typisch Nederlandse architectuur.
 • Earth song lyrics Lil Dicky.
 • Dorsale pijn.
 • Arabische scheldwoorden.
 • Dorado Beach Gran Canaria foto's.
 • Hondenoppas vacature.
 • Wat is Adirondack.
 • Vlaamse knoop.
 • EnzoKnol Minecraft texture pack.
 • Soorten leder kwaliteit.
 • Stacaravan Spanje koop.
 • Videokaart voor 4K monitor.
 • Amoxicilline/clavulaanzuur ervaringen.
 • OLVG Lab BV.
 • Kookwinkel Amsterdam zuidoost.
 • Argumenten voor vlees eten.
 • WF Deals.
 • Gemeente Rheden afval papier.
 • Sebastián Rulli series.
 • WK synchroonzwemmen.
 • Paizo feats.
 • Alcoholvrije mojito.
 • Przewalskipaard rijden.
 • Aeromexico voucher.
 • Mei vakantie 2021.
 • Dekbedovertrek zwart wit 1 persoons.
 • Chihuahua kleding.
 • Michael Page vacatures.
 • Lam kopen voor slacht.
 • Hotel Lille centrum.
 • Esthetische dermatologie opleiding.
 • Geestelijke wapenrusting gedicht.
 • Lage rugpijn oorzaak.
 • You tube gangsta rap.
 • Cameron Diaz wiki.
 • Surfwedstrijden 2019.
 • Mooiste meren Oostenrijk.
 • Obscuur etymologie.