Home

Femorale liesbreuk

Liesbreuk: symptomen man/vrouw, oorzaak en behandeling

 1. Liesbreuk: symptomen man/vrouw, oorzaak en behandeling Liesbreuk symptomen zijn een zwelling in de lies en/of pijn in de lies, vaak brandende of stekende pijn. Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies in de liesstreek. Deze uitstulping ontstaat als gevolg van een zwakke plek of een opening in de buikwand. Dit wordt de breukpoort genoemd
 2. De medische term voor een dergelijke liesbreuk is hernia inguinalis. Als de uitstulping net onder de lies zit, in het kanaal waar ook de bloedvaten en de zenuwen door naar het been lopen, dan noemen we dit een dijbeenbreuk of hernia femoralis. Een liesbreuk en dijbeenbreuk verdwijnt nooit vanzelf en kan groter worden
 3. aal weefsel doo
 4. Dijbeenbreuk (hernia femoralis) De medische naam voor dijbeenbreuk is hernia femoralis. Dijbeenbreuken komen vooral voor bij vrouwen. Bij een dijbeenbreuk stulpt een orgaan vanuit de buikholte, meestal een deel van de darmen, uit in het dijbeenkanaal. Dit is zichtbaar als een bobbel net onder de liesplooi
 5. Indirecte liesbreuk - Ontstaat via de 'anulus inguinalis' in het lieskanaal richting balzak: vóór de inferieure epigastrische ader ('arteria epigastrica inferior') langs. Hernia femoralis - Ontstaat via de poort waardoor de grote bloedvaten naar het been lopen
 6. klem
 7. Een recidief liesbreuk na een eerder anterieur of posterieure operatie (met of zonder mat) wordt bij voorkeur via de onaangetaste benadering hersteld. Dat wil zeggen, een recidief na een eerder anterieure operatie wordt bij voorkeur laparo-endoscopisch hersteld en een recidief na een laparo-endoscopische liesbreukoperatie bij voorkeur via een operatie volgens Lichtenstein

Een liesbreuk is een zwakke plek in de buikwand. Daardoor kan buikvlies en buikvet of darm naar buiten puilen. Bij hoesten, tillen en persen puilt de zwelling naar buiten. Een liesbreuk kan pijn doen, knellen, branden of steken, maar dat hoeft niet; Zolang u nog geen klachten van de liesbreuk hebt, is een operatie nog niet nodig Ook het langdurig spelen van blaasinstrumenten vergroot de kans op het krijgen van een liesbreuk. Ook een wijd lieskanaal predisponeert voor een breuk. Bij vrouwen komen liesbreuken veel minder vaak voor en zijn dan vaak van het femorale type.' Bronnen Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf en kan de neiging hebben groter te worden. Dat kan dan meer klachten gaan geven. Een enkele keer komt het voor dat een breuk bekneld raakt. Dat gaat gepaard met veel pijn. Een spoedoperatie is dan nodig. De kans op een liesbreuk neemt toe met de leeftijd

Tien procent van de mannen krijgt vroeg of laat te maken met een liesbreuk. Als de uitstulping net onder de lies zit, in het kanaal waar ook de bloedvaten en de zenuwen naar het been lopen, dan noemen we dit een dijbreuk of hernia femoralis. Dijbreuken komen minder vaak voor dan liesbreuken en komen vaker voor bij vrouwen Femorale liesbreuk . Ik heb sinds gisteren pijnstoten net onder m'n lies. Heb gegoogled en de plek waar de pijn zit, wordt in het verhaal genoemd als 'femorale liesbreuk'. Ben net even langs de dokter geweest maar eenmaal daar had ik (natuurlijk) niet heel veel pijn; zodra ik thuis was, voel de ik 't weer. Hij. Het voordeel van een laparo-endoscopische (TEP, TAPP) operatie is dat het alle verschillende soorten liesbreuken (inclusief de hernia femoralis) kan identificeren en behandelen. Samenvatting literatuur. For a summary of the literature we refer to the International Guidelines (HerniaSurge Group, 2018) De anatomie en operatieve behandeling van een hernia inguinalis (liesbreuk), hernia femoralis, hernia umbilicalis (navelbreuk) en hernia cicatricalis (littekenbreuk). Voor chirurgen door chirurgen gecorrigeerde liesbreuk (zoals bij patiënt B).3 Een hernia femoralis wordt vooral gezien bij oudere vrouwen.4-6 Het figuur 1. Dunnedarmlis van patiënt A, met een hernia femoralis, vrijgeprepareerd uit de breukpoort. In het deel dat beklemd zat, zijn twee perforaties zichtbaar. mesenterium insnoering perforatie dunnedarmli

Dijbeenbreuk (hernia femoralis) - Medicinf

 1. De directe liesbreuk komt vooral voor bij oudere mannen. De breuk gaat dan door de bodem van het lieskanaal. Deze vorm geeft meestal weinig klachten en complicaties. Dijbreuk Een dijbreuk ('hernia femoralis') is een stuk zeldzamer dan een liesbreuk. Hierbij puilt de buikinhoud ook uit in de lies, maar vlak onder het liesligament
 2. Liesbreuk : laparoscopische behandeling Weldra wordt u geopereerd voor een inguinale hernia (liesbreuk) (breuk gelegen boven het inguinale ligament, d.w.z. boven de liesband, de band die zich bevindt tussen het voorste uitsteeksel van het bekken en de schaamstreek) of voor een femorale herni
 3. Een liesbreuk in het liesgebied boven het inguinale ligament is een inguinale hernia; onder het ligament is het een femorale hernia. Het vereist vaak een specialist om te bepalen welk type hernia aanwezig is en het kan pas worden vastgesteld als de operatie eenmaal begint
 4. Femoraal breuk-ntvg 1. klinische lessenOudere vrouwen met buikpijn door een beklemde 'dijbreuk'R.van de Langenberg, M.R.M.Scheltinga, S.A.F.Streukens, O.Boelens en R.M.H.Roumen Dames en Heren, Patiënte werd door de internist onder de diagnose 'maag-Een beklemde liesbreuk of hernia inguinalis wordt meestal of pancreasproblematiek' ter observatie opgenomen en kreegdoor de patiënt zelf.
 5. Een liesbreuk geeft meestal slechts een vaag ongemak, dat soms gepaard gaat met pijn in de liesstreek of buik. Het is evenwel ook mogelijk dat de aandoening geen klachten teweegbrengt. Bij sommige breuken kan de uitstulping voorzichtig in de buik worden teruggeduwd als je ontspannen op de rug ligt
 6. De mediale, laterale en femorale liesbreuk komen aanbod. Met behulp van 4 gestandaardiseerde opnamen is deze anatomie/pathologie doeltreffend vast te leggen en de vraagstelling te beantwoorden. Ook hierbij gelegenheid (op elkaar) te oefenen en is er aandacht voor pitfalls en toevalsbevindingen in de liesregio
 7. is en obliquus internus abdo

Liesbreuk: symptomen, behandeling & oorzaak van

Oudere vrouwen met buikpijn door een beklemde 'dijbreuk

Bij een liesbreuk (hernia inguinalis) stulpt een buikorgaan, meestal een stukje buikvlies of een deel van de darmen, via het lieskanaal uit in de lies of de balzak. Ook wanneer een stukje buikinhoud uitpuilt door een verzwakt stukje buikwand, spreken we van een liesbreuk. Het lieskanaal (canalis inguinalis) is een normale doorgang in de buikwand die zich vlakbij de liesplooi bevindt Operatie voor een liesbreuk; Herstel na de liesbreukoperatie; Herstel na de liesbreukoperatie. Na een liesbreukoperatie kom je eerst op de uitslaapkamer. Als je goed wakker bent, ga je naar de verpleegafdeling. Als na de liesbreukoperatie het herstel voorspoedig verloopt en de pijn onder controle is, mag je dezelfde dag nog naar huis Er is dan sprake van een dijbreuk, ook wel 'vrouwenbreuk' of 'hernia femoralis' genoemd. Dijbreuken komen minder vaak voor dan liesbreuken en zien we vooral bij vrouwen. Omdat dit kanaal van nature erg nauw is, is het risico van beklemming bij dit type breuk wat groter dan bij een liesbreuk Er zijn veel verschillende behandelmethoden ontwikkeld om een liesbreuk te verhelpen. Dé ideale operatietechniek bestaat niet, iedere techniek heeft voor- en nadelen. Bovendien is iedere patiënt anders, dus wat voor de één goed werkt, kan voor een andere patiënt geen goede oplossing zijn Terug naar Huisarts, deze voelde geen liesbreuk toch aangedrongen op echo. Heb deze laten maken en bleek toch een recidief te zijn dit keer een femorale breuk. De chirurg kon geen bobbel waarnemen en wil ondanks de echo niet snijden alvorens hij een bobbel ziet/ voelt

• directe liesbreuk (breuk bij de achterwand van het lieskanaal) • indirecte liesbreuk (breuk in het lieskanaal richting het scrotum) • Hernia femoralis (breuk in het gebied waar de grote bloedvaten het been in gaan) Hoe kan een liesbreuk behandeld worden? Veel liesbreuken hoeven (nog) niet genezen te worden door een operatie In indirecte liesbreuk. Deze vorm komt door de annulus inguinalis, die zich in het lieskanaal bevindt, richting het scrotum. De hernia femoralis. De hernia femoralis is de doorweg waar alle grote bloedvaten zich bevinden die naar het been gaan. Liesbreuk mannen. Liesbreuk vindt over het algemeen bij mannen plaats Femorale hernia - hiaten in het dijbeen Liesbreuk - discontinuïteiten in de lies Buikwand gebreken - verschijnen, wanneer de buik niet volledig ontwikkelt

Een recidief liesbreuk - Richtlijn - Richtlijnendatabas

Commentaar: Bij de verdenking op een liesbreuk probeert u het type nader te differentiëren. Een hernia femoralis komt onder het ligamentum inguinale in de lies te voorschijn, een hernia inguinalis ligt boven dit ligament. Een hernia inguinale kan worden onderscheiden in een laterale (indirecte) of mediale (directe) breuk In de buikwand houden spieren en peesweefsels de organen op hun plaats. In de wand bevindt zich evenwel een aantal zwakke plekken. Een ervan is het lieskanaal waarin bloedvaten en zenuwen - en bij de man ook de zaadstreng - de buikholte verlaten.. Als een stukje buikvlies - soms met een stukje darm - zich door een zwakke plek wringt, is er sprake van een liesbreuk Liesbreukband Novamed - Breukband voor een liesbreuk! De Novamed Liesbreukband (dubbel) wordt gebruikt bij mensen met een dubbele liesbreuk (hernia inguinalis), buikwandbreuk of een andere vorm van een breuk in het trigonum femorale / trigonum inguinale Liesbreuk, enkel- en dubbelzijdig (hernia inguinalis) Dijbreuken (hernia femoralis) Navelbreuk (hernia umbilicalis) Bovenbuikbreuk (hernia epigastrica) Littekenbreuk (hernia cicatricalis) Andere, zeldzamere buikwandbreuken Aangeboren liesbreuk: die ontstaat doordat de processus vaginalis peritonaei niet is gesloten. Directe liesbreuk: via de achterwand van het lieskanaal. Indirecte liesbreuk: door de anulus inguinalis in het lieskanaal richting scrotum. Hernia femoralis: de poort waar de grote bloedvaten naar het been doorheen gaan

Ik heb een liesbreuk Thuisart

Druk houden op de buikwand- of liesbreuk is van groot belang om te voorkomen dat de breuk groter wordt. U kunt deze band zowel vóór als na een operatie dragen, of om het groter worden van reeds bestaande liesbreuk(en) (Hernia Inguinalis) te voorkomen. Zie hier ook de dubbele liesbreukband van Orliman Een hernia wordt veroorzaakt door het uitsteken van een inwendig orgaan (bij liesbreuk, een intra-abdominale organen) door een zwakte in de buikwand.Deze zwakheid kan geïntegreerd zijn, zoals in het geval van inguinale, femorale en umbilical hernia.Aan de andere kant kan de zwakte worden veroorzaakt door de vorige chirurgische incisie door de spieren en fascia in het gebied; Dit wordt. Femoral hernias occur just below the inguinal ligament, when abdominal contents pass through a naturally occurring weakness in the abdominal wall called the femoral canal.Femoral hernias are a relatively uncommon type, accounting for only 3% of all hernias. While femoral hernias can occur in both males and females, almost all develop in women due to the increased width of the female pelvis Hernia femoralis - Ontstaat via de poort waardoor de grote bloedvaten naar het been lopen. Een liesbreuk doet zich overigens beduidend vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De bloedvaten en zaadleiders lopen namelijk via de liezen richting de buik, waardoor mannelijke liezen relatief kwetsbaar zijn

Hoe onstaat een liesbreuk eigenlijk? - GoeieVraa

Re: Liesbreuk bij vrouwen? Geplaatst: 28-06-06 13:24 . Mijn moeder heeft er 1 (klinkt een beetje raar ) Ze had 1.5 jaar geleden ook een liesbreuk en daar heeft ze zich aan laten operenen en toen is er een plaatje voor gezet dat het niet nog een keer gebeurt en een paar maanden later dacht ze weer dat ze het voelde maar ze dacht naja zal wel. Liesbreukband Novamed / Viofix - Breukband voor een liesbreuk! Dit product is vervangen voor de nieuwe en verbeterde versie en zelfs iets goedkoper: de Viofix Dubbele Liesbreukband! De Novamed Liesbreukband (dubbel) wordt gebruikt bij mensen met een dubbele liesbreuk (hernia inguinalis), buikwandbreuk of een andere vorm van een breuk in het trigonum femorale / trigonum inguinale Volgens onderzoek komen liesbreuken meestal aan de rechterkant voor. Ze komen ook veel vaker voor bij mannen: naar schatting 27 procent van de mannen en slechts 3 procent van de vrouwen zal tijdens hun leven een liesbreuk krijgen. Soms is het moeilijk om het verschil te zien tussen een femorale en liesbreuk Meralgia paraesthetica, ook bekend als het syndroom van Bernhardt-Roth, is een aandoening waarbij er een doof gevoel en of pijn in de zijkant van het dijbeen bestaat zonder letsel aan het dijbeen zelf maar door een letsel aan de zenuw van het dijbeen naar de wervelkolom.. Deze chronische neurologische aandoening ontstaat door een aandoening aan een enkele perifere zenuw namelijk de nervus. Femorale liesbreuk onder het lieskanaal door net naast de a/v femoralis; Obstructie plaatsen. Oesophagus ligt vlak achter het hart; Reflux: terugstromen van maagzuur in de slokdarm; V. cava gaat door het bindweefsel deel. Soort flexibele ophanging van de oesophagus in het diafragma beweging mogelijk

Liesbreuk: symptomen man/vrouw, oorzaak en behandeling

Pijn in de lies (liespijn) kan succesvol verholpen worden met osteopathie. Onze osteopaten behandelen uw liespijnklachten en de oorzaak ervan. Praktijk in Groningen en Friesland Femorale hernia caudaal van ing. ligament Directe Soorten via de achterwand van het lieskanaal, mediaal van de arteria epigastria inferior Indirecte liesbreuk door de annulus inguinalis in het lieskanaal richting scrotum, lateraal van de arteria epigastria inferior Hernia femoralis de poort waar de grote bloedvaten naar het been doorheen gaan Liesbreukband Novamed - Breukband voor een liesbreuk! De Viofix Liesbreukband (dubbel) wordt gebruikt bij mensen met een dubbele liesbreuk (hernia inguinalis), buikwandbreuk of een andere vorm van een breuk in het trigonum femorale / trigonum inguinale Liesbreuk (hernia inguinalis) en dijbeenbreuk (hernia femoralis) zijn de twee meest voorkomende soorten hernia's. Vooral mannen lijken vaak last te hebben van liesbreuk, terwijl een dijbeenbreuk juist meer typerend is voor vrouwen. Ook keren hernia's relatief zeer vaak terug

femorale hernia . de eerste en de tweede trap ziekte gekenmerkt uitsteeksel in liesbreuken, femorale vouw. Meestal heeft de tumor een vrij kleine omvang, een glad oppervlak en een afgeronde vorm. Het is het meest merkbaar onder spanning of in een rechtopstaande positie. Na aanpassing verdwijnt de hernia met een rommelend karakteristiek geluid Deze liesbreuken noemt men hernia femoralis. Liesbreuken zie je veel bij jonge jongetjes en bij wat oudere mannen. Hernia inguinalis (liesbreuk) Een hernia inguinalis is een liesbreuk waarbij de breukpoort zich bevindt boven het ligamentum inguinalis Bij vrouwen gebeurt dit minder vaak dan bij mannen. Vrouwen hebben meer kans om een liesbreuk te ontwikkelen in de canalis femoralis, dit is een opening naast de lacuna vasorum en achter het ligamentum van Poupart. Met andere woorden: hoog in de dij, onder de liesstreek (femorale liesbreuk). De buikwand kan ook op latere leeftijd verzwakt raken Inguinale en femorale kanalen; mannelijke genitalia. Onderzoek van het lieskanaal kan een eventuele liesbreuk aan het licht brengen

DefinitieN. Genitofemoralis Neuralgie is een neurologische aandoening ten gevolge van een laesie of dysfunctie van deze zenuw en gaat gepaard met pijn in het verzorgingsgebied van de N. Genitofemoralis.EtiologieEen Genitofemoralis Neuralgie ontstaat door een traumatische laesie bij laagabdominale incisies zoals de Pfannenstiel incisie, een keizersnede, een appendectomie De aangeboren liesbreuk. Bij de liesbreuk wurmen de organen zich door de weg die er is omdat je teeltballen via deze weg zijn ingedaald. Normaal gesproken sluit deze weg zich voordat je geboren wordt. Bij kinderen is een liesbreuk meestal te wijten aan het feit dat dit kanaal niet goed gesloten is. De hernia femoralis Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis): 12 dagen. Initiële operatieve behandeling van slokdarmkanker en/of kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC): te weinig waarnemingen

Beste Jan, Dit lijkt me een neurologisch liesprobleem of anders een restverschijnsel of recidief van een hevige liesbreuk (hernia inguinalis) of dijbeenbreuk (hernia femoralis). Overigens kan een liesbreukrecidief of dijbeenbreukrecidief evengoed zenuwen gaan verdrukken of beknellen dus een breuk/hernia komt vaak in COMBINATIE met beknelde zenuwen in de liesstreek voor, waardoor neuropatische. Dubbele liesbreuk. 1 reactie. 1-3 procent van de inguïnale hernia's gezien.1 De urineblaas kan uitstulpen in het canalis inguïnalis, het canalis femoralis (bij vrouwen) of het scrotum, deze laatste heet ook wel scrotale cystocele.2 De meest voorkomende oorzaken zijn leeftijdsgebonden,. De femorale driehoek: Dit gebied wordt vaak aangeduid als de lies. Het is het binnenste deel van de lijn aan de voorkant waar je been voldoet aan uw lichaam. Drukken te hard hier kan eigenlijk aan het been afgesneden circulatie. in tegenstelling tot de peervormige klomp door een liesbreuk Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies ter hoogte van de lies. dan noemt men dit een dijbreuk of hernia femoralis. Oorzaak en klachten. Een zwakke plek in de buikwand is soms aangeboren maar kan ook later ontstaan doordat de buikwand uitrekt Saiba gaat over een liesbreuk. Hoe femorale hernia te behandelen. Of de behandeling van femorale hernia en vastgesteld medisch haar hangt af van de grootte van de hernia en het ongemak dat pessoa voelt. Het is een hérnia voor pequena en veroorzaakt pouco ou nenhum ongemak,.

Liesbreuk: opereren of niet? gezondheid

 1. Een liesbreuk kan een heleboel verschillende oorzaken hebben. Dikwijls is er sprake van een buikwand die is verzwakt. Dit kan naast aangeboren ook het resultaat zijn van zware dingen tillen, het hebben van overgewicht, het hebben van problemen met de stoelgang of veel moeten hoesten
 2. Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies ter hoogte van de lies. dan noemt men dit een dijbreuk of hernia femoralis. Oorzaken en klachten. Een zwakke plek in de buikwand is soms aangeboren maar kan ook later ontstaan doordat de buikwand uitrekt
 3. indirecte liesbreuk; hernia femoralis (dijbeenbreuk, maar de buikinhoud puilt ook uit in de lies ) Symptomen / klachten van Hernia Inguinalis. Soms veroorzaakt hernia inguinalis geen symptomen. Het kan zo zijn dat u het niet weet tot uw arts het ontdekt tijdens een medisch onderzoek

Risicogroepen liesbreuk - Rijnstat

1 Casuïstiek Liespijn en geen liesbreuk, maar wat dan wel? dr. R.M.H. Roumen en dr. M.R.M. Scheltinga, chirurgen Chirurgen wordt regelmatig gevraagd of pijn in de lies door de aanwezigheid van een liesbreuk kan worden verklaard. De diagnose hernia inguinalis kan meestal door anamnese en lichamelijk onderzoek worden bevestigd. Slechts zelden is aanvullend onderzoek met echoscopie, CT, MRI of. Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem.Als je verder surft accepteer je onze cookies

Femorale liesbreuk Ouders Onlin

Hernia inguinalis indirecta (= laterale liesbreuk) - vooral bij jongetjes, gelegen boven lig. inguinale en lateraal van de a. epigastrica inferior; Hernia femoralis - vooral bij vrouwen, gelegen onder lig. inguinale; Behandel een hernia abdominalis in de meeste gevallen conservatief Differentiële diagnose van liesbreuk is bedoeld om mogelijke ontsteking van de inguinale lymfeknopen, femorale hernia, vasculair aneurysma, hydrocele (hydrocele), ontsteking van de bijbal (epididymitis), spataderen van de Zaadstreng en testikels (varicokèle), congenitale undescended testes skrotum (cryptorchidisme) voorkomen, looping zaadbal en zaadstreng, evenals lipoom van de zaadstreng Ook het langdurig spelen van blaasinstrumenten vergroot de kans op het krijgen van een liesbreuk. Ook een wijd lieskanaal predisponeert voor een breuk. Bij vrouwen komen liesbreuken veel minder voor en zijn ze vaak van het femorale type. Personen met het syndroom van Marfan hebben een verhoogde kans op een liesbreuk. Behandelin

Behandeling van de hernia femoralis - Richtlijn

Liesbreuk: liesbreuk is geleë op die binne-kant van die inguinale ligament, femorale breuk is geleë onder die inguinale ligament vreemde, oor die algemeen moeilik differensiële diagnose. Daar moet kennis geneem word dat, bykomend tot die groter femorale breuk breuk deel van die blok geleë buite onder die inguinale ligament, kan gedeeltelik uit te brei na die vel bo die inguinale ligament Femoral Hernia. 2019; Dit artikel is voor Medische professionals. Professionele referentieartikelen zijn bedoeld voor gebruik door gezondheidswerkers. Ze zijn geschreven door Britse artsen en gebaseerd op onderzoeksgegevens, Britse en Europese richtlijnen. Misschien vindt u de liesbreuk artikel nuttiger, of een van onze andere gezondheid artikelen femoralis, mediaal van de a.femoralis. < openen breukzak en inspectie. Indien breukinhoud niet kan worden gereponeerd, de breukpoort verruimen. door naar mediaal toe het lig. lacunare (Gimbernati) te klieven. Cave: aberrante a.obturatoria < breukzak torderen en zo hoog mogelijk ligeren m.b.v. Vicryl 3 x 0 doorstekingsligatuur. Resectie breukzak.

Soms ontstaan de klachten na een operatie in het gebied van deze huidzenuw, bijvoorbeeld een bij een heup-, bekken- of liesbreuk-operatie. De klachten kunnen echter ook zonder operatie ontstaan, bijvoorbeeld bij een hogere druk in de buik zoals bij overgewicht of rondom een zwangerschap Vérifiez les traductions 'liesbreuk' en français. Cherchez des exemples de traductions liesbreuk dans des phrases, écoutez à la prononciation et apprenez la grammaire tweezijdige liesbreuk 01-10-1995 01-01-2012 N23 N400 241872 241883 ja ja Heelkundige behandeling van een eenzijdige inguinale, femorale of obturatorhernia 01-01-2012 N23 N200 241894 241905 ja ja Heelkundige behandeling van een bilaterale inguinale, femorale of obturatorhernia 01-01-2012 N23 N325 244694 244705 ja j Een liesbreuk (medisch: hernia inguinalis) is een uitstulping van het buikvlies in de liesstreek, waardoor organen die normaal in de buikholte zitten uit gaan puilen.. Er zijn diverse soorten liesbreuken te onderscheiden, onder andere afhankelijk van de plaats ('breukpoort') waar de inhoud van de buikholte uit gaat puilen

Hernia inguinalis (liesbreuk), hernia femoralis (dijbreuk

Home >> Liesbreuk behandeling >> Wijlre. Zoeken. Rubrieken. Klik hier voor een overzicht van beste zorgaanbieders bij u in de regio! Aandoeningen. U vindt hier informatie over meer dan 1000 aandoeningen. Medicijnen. Bekijk bijsluiters en werking van meer dan 1000 medicijnen. Dossiers Een liesbreuk is ook een voorbeeld van een hernia. Jij hebt het over een hernia in de rug. De uitstulping zit dan tussen de tussenwervelschijven. Dit noemen ze ook een HNP. De meeste rughernia's zitten in het onderste deel van de rug. Tussen L1 en L5, de lumbale wervels Dijbreuk (hernia femoralis) definitie: hernia dat onder het ligament van Poupart loopt. Hernia femoralis: hernia cruralis, dijbreuk. Hernia incisional: hernia cicatricalis, littekenbreuk. Hernia umbilicalis: navelbreuk. Een hernia femoralis treft men aan in het bovenbeen, direct onder de lies. Hoewel dit geen pijn hoeft te veroorzaken, ziet het eruit als een bult op het bovenbeen.[6 Hernia femoralis/inguinalis - Liesbreuk bij kinderen. Geen aanbod Hernia umbilicalis / epigastr - Navelbreuk bij kinderen. Geen aanbod Hernia ciatricialis Uitsluitend na telefonisch overleg met dienstdoende chirurg (in bijzondere gevallen waarin patiënten met complexe co-morbiditeit relatief beperkt complexe chirurgische interventies behoeven) Richtlijn 'Liesbreuk' - Nederlandse Vereniging voor Heelkunde . READ. Bijlage 2. Registratieformulier. Nederlands Kwaliteitsregister Liesbreuke

Informatie - Keuzehulp - Keuzehulp - Keuzehul

 1. Controleer 'liesbreuk' vertalingen naar het Frans. Kijk door voorbeelden van liesbreuk vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica
 2. Orliman Hernia Slip voor mannen De hernia slip is een broekje met ondersteuning voor liesbreuken voor de man. Het broekje is gemaakt van zacht materiaal. Is in 6 maten te verkrijgen en te gebruiken bij liesbreuken en balzak breuken. Deze slip is gemaak
 3. der vaak in het algemeen, zijn daarentegen veel meer kans om vrouwen treffen. Zoals de naam al aangeeft, die optreden wanneer weefsel van de buik doordrukt in de femorale kanaal, Liesbreuk symptomen van welke aard ook moeten worden onderzocht zonder vertraging
 4. Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) 67 Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC
 5. Vertaling API; Over MyMemory; Inloggen.
 6. Liesbreuk - Elkerlie
 7. Lieszwelling: oorzaken en behandeling zwelling in de lies

Video: Liesbreuk - Gezondhei

Huisartsen Cursus echografie DVT & Liesbreuk - BiomedicVgt voorjaar 2008 geBovenrug Rechthouder | Vandaag besteld, morgen thuisZaadstreng - Spermatic cord - qaz
 • Breyer Horses.
 • Wat is een veelvlak wiskunde.
 • Taalniveau testen.
 • Spray Tan Meppel.
 • Dexamfetamine te koop aangeboden.
 • Perenboom geen bloesem.
 • Superkalifragilistikexpialigetisch lyrics Nederlands.
 • Afslankkoffie review.
 • Hulpmiddelen gehandicapt kind.
 • Verruca seborroica.
 • Kot Gent Sint Lucas.
 • Waar ligt Heelsum.
 • Griekse lyriek.
 • Ray ban wayfarer heren.
 • Kot Gent Sint Lucas.
 • Fluxus post partum.
 • Columbus Day 2020.
 • Pranayama Yoga.
 • Huis te koop Stakenberg 75 Elspeet.
 • Bepanthen Baby 100 gram.
 • Laagste handicap Golf.
 • VPS Eindhoven.
 • Teacup poedel kopen.
 • 2014 Senate elections.
 • Hematocriet te laag.
 • Samenlevingscontract lijst van goederen voorbeeld.
 • Escape Room laboratorium.
 • Corpus Iuris Civilis.
 • Nutteloze bezigheden.
 • Private jet large.
 • LG NAS Firmware.
 • Pedicure behandelstoel.
 • Golf 7 r line occasion.
 • Ontbijt Valkenburg aan de Geul.
 • Geloof, hoop en liefde ketting betekenis.
 • JAARROOSTER UU Geowetenschappen.
 • Anthrax.
 • Lucky Charm Paard.
 • Freelance schrijfopdrachten.
 • Naamdag Lucas.
 • Models Inc International NL.