Home

Foto elektrisch effect röntgen

Het foto-elektrisch effect - Mees Cee

Het foto-elektrisch effect is het verschijnsel dat elektronen vrij kunnen komen uit een atoom, wanneer er licht van een bepaalde golflengte op valt. Het effect is in 1887 door Heinrich Hertz ontdekt. Later in 1905 werd het effect pas verklaard, door niemand minder dan Albert Einstein. In dit artikel zal onder andere duidelijk worden wat het effect. Het foto-elektrisch effect (of althans de verklaring ervan) vormde de basis van de kwantumtheorie. Dit effect was reeds lang bekend maar nog niemand was er in geslaagd om een degelijke veklaring te vinden. Wanneer men twee geleidende platen met een gelijkspanningsbron verbindt, zal één een negatieve lading krijgen, de andere een positieve Het foto-elektrisch effect en elektronen Het foto-elektrisch effect is het verschijnsel dat elektronen vrij kunnen komen uit een atoom, wanneer er licht van een Uitvinders: Einstein Einstein is voor velen gelijk aan de formule E=MC²

Het foto-elektrisch effect wordt vaak aangetoond in een experiment zoals weergegeven in figuur 1. In zo'n experiment wordt de kathode in een vacuümbuis beschenen door een laser met een golflengte λ = 410 nm en een vermogen van P = 3,0 mW. Op de kathode komen dan elektronen vrij die naar de anode bewegen Foto-elektrisch effect . Het foto-elektrisch effect is het effect dat elektronen die niet al te sterk aan een atoom zijn gebonden door elektromagnetische straling (bv. licht, röntgen straling of gammastraling) los kunnen komen van het atoom. Het atoom wordt in dit geval dus een positief geladen deeltje (ion) Röntgenfoto van menselijke longen, ook wel thoraxfoto genoemd. Röntgenstraling (vroeger, en in sommige talen nog steeds, x-stralen ), vernoemd naar de ontdekker ervan, Wilhelm Röntgen, is elektromagnetische straling, in het elektromagnetisch spectrum liggend tussen ultraviolet licht en gammastraling. De golflengtebegrenzing is enigszins willekeurig

Foto-elektrisch effect - KP

 1. Ik zou eerst even de videoles over het foto-elektrisch effect bekijken. Staat onder het kopje Atomen & Spectra. Hierin wordt de theorie uitgelegd en wat remspanning betekent en hoe je het moet uitrekenen. Eljeli Eltayeb vroeg op maandag 19 mrt 2018 om 14:05 Beste Erik
 2. Als de foton energie groter is dan de werkfunctie (dus ) dan kan het fotoelektrisch effect optreden. Indien niet. Tenslotte merken we nog op dat indien het invallende licht zwak genoeg is in intensiteit, er volgens de klassieke beschrijving een tijdvertraging zou dienen op te treden tussen het moment dat het licht het oppervlak raakt en het moment van emissie van de elektronen
 3. Foto-elektrisch effect Radioactief verval Relativiteit. Experiment van Michelson-Morley Tijdrek - lichtklok Automatisering, signaalverwerking. Download hier Systematic (gezipt), een simulatie van het systeembord. Plus een korte handleiding. Bronvermelding - meer applets. Aljevragen.n
 4. Foto-elektrisch effect Het foto-elektrisch effect is het verschijnsel dat elektronen, die niet zo sterk gebonden zijn aan een atoom, loskomen nadat ze voldoende energie opnamen van een invallende lichtgolf. Het fenomeen werd ontdekt door Heinrich Hertz in 1887 tijdens zijn experimenten met elektromagnetische golven

Ik begrijp het problematiek hier niet. In de vraagstelling vragen ze zich waarom het foto-elektrisch effect toch een bewijs levert voor het individuele deeltjeskarakter van fotonen. Ik begrijp niet wat het probleem is. Op zondag 24 mrt 2019 om 16:52 is de volgende reactie gegeven 1% van 0,3984% = 0,03984 Het arrangement 3 Het Foto Elektrisch Effect is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Auteur Its Academy Laatst gewijzigd 2015-05-08 14:23:16 Licentie. Dit lesmateriaal is. röntgenologie inleiding röntgen heeft een korte golflengte, alleen gamma straling heeft nog een kortere lambda. beiden elektromagnetische straling. straling al

Quantumfysica (1): Het foto-elektrisch effect the

Rekenen aan het foto-elektrisch effect, remspanning, verzadigingsstroo Hst 10 Kwantummechanica Les 5 Foto-elektrisch effect. T22Wanneer je een lamp steeds harder aanzet schuift de piek van zijn lichtkromme steeds meer naar blauw licht. Die . Planck . krommes. staan in T 22 van Binas. Hij schoot met Röntgen (x-ray) licht op paraffine (kaarsvet) Foto-elektrisch effect bij kalium Onderwerp: Quantumwereld Belangrijk bewijs deeltjeskarakter licht is foto-elektrisch effect. Deze opgave is afkomstig uit het hoofdstuk Quantumwereld van de methode Systematische Natuurkunde vwo 6 (8e editie) van uitgeverij ThiemeMeulenhoff bv. Nuray heeft het verband.

Foto-elektrisch effect: fotonen maken elektronen vrij en aangelegde spanning voorkomt recombinatie. • Veel licht = veel lading • Uitlezen informatie Per pixel wordt de lading uitgelezen . Bij het fotoelektrisch effect 2. Zonnecel • Zonlicht maakt elektronen los uit. Foto-elektrisch effect: Foto-elektrisch effect is de emissie van elektronen van het oppervlak van een stof als reactie op invallend licht. Fotovoltaïsch effect: Fotovoltaïsch effect is het proces waarbij twee ongelijksoortige materialen in nauw contact een elektrische spanning produceren wanneer ze door licht worden geraakt

Foto-elektrisch effect versus fotovoltaïsch effect De manieren waarop de elektronen worden uitgezonden in het foto-elektrische effect en het fotovoltaïsche effect creëren het verschil tussen beide. Het voorvoegsel 'foto' in deze twee termen suggereert dat beide processen plaatsvinden als gevolg van de interactie van licht 4 Het Foto Elektrisch Effect Vervolg. Op de maan is er geen atmosfeer. Toch komt het er regelmatig voor dat voorwerpen die verder weg zijn wazig lijken, alsof het er mistig is. Waar komt die 'mist' op de maan vandaan? We gaan in deze les verder met het foto-elektrisch effect, waarnaar we in de vorige les al onderzoek gedaan hebben 19 Dominantie van fotoninteraktie-processen 100 atoomnummer Z foto-elektrisch effect compton-effect paarvorming fotonenergie (MeV) 20 Fotonenstraling Fotonenstraling is indirect ioniserende straling Energie wordt overgedragen aan elektronen die op hun beurt in staat zijn om ionisaties te veroozaken (energieafgifte) Weinig wisselwerkingen per foton Grote energieoverdracht per interacti Foto-elektrisch effect versus fotovoltaïsch effect. De manieren waarop de elektronen worden geëmitteerd in het foto-elektrisch effect en het fotovoltaïsche effect creëren het verschil tussen hen. Het voorvoegsel 'foto' in deze twee termen suggereert dat beide processen plaatsvinden vanwege de interactie van licht

Het foto-elektrisch effect en elektronen Wetenschap

 1. Het foto-elektrisch effect wordt gedeeltelijk bestudeerd omdat het een inleiding kan zijn tot de dualiteit van golf en deeltjes en de kwantummechanica. Wanneer een oppervlak wordt blootgesteld aan voldoende energetische elektromagnetische energie, zal licht worden geabsorbeerd en zullen elektronen worden uitgezonden
 2. Het foto-elektrisch effect heeft aan de wieg gestaan van het besef van de dualiteit van golven en deeltjes. Het foto-elektrisch effect wordt onder meer toegepast in fotocellen die gebruikt worden in bewegingsdetectoren, geluid in films en de rookdetector met licht. Het foto-elektrisch effect is eveneens het basisprincipe van zonnepanelen
 3. Het foto-elektrisch effect Wanneer licht op een metaaloppervlak invalt, kunnen elektronen losgeslagen worden. Dit effect werd voor het eerst waargenomen door Hertz in - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 7e89d5-ZDRh
 4. Het foto-elektrisch effect: Het foto-elektrisch effect is het verschijnsel dat elektronen, die niet zo sterk gebonden zijn aan een atoom, loskomen nadat ze voldoende energie hebben opgenomen van een invallende lichtgolf. Het fenomeen werd ontdekt door Heinrich Hertz in 1887 tijdens zijn experimenten met elektromagnetische golven. Door een metaal te bestralen kon er elektrische stroom opgewekt.
 5. g en de bevestiging van de dualiteit van golfdeeltjes van materie. Deze twee effecten spelen een cruciale rol op gebieden zoals kwantummechanica, atoomstructuur, roosterstructuur en zelfs nucleaire fysica

Foto-elektrisch effect - Spacepag

Kwantummechanica: het foto-elektrisch effect Wetenschap

In elke cel vindt dit foto-elektrisch effect plaats. In elk mitochondrium worden elektronen over vier eiwitten verplaatst. Het vijfde eiwit ATP-ase roteert met ca 9000 rotaties per minuut Foto-elektrisch effect * Uittree-arbeid W u = h f grens * Fotoelektrisch effect E k max = h f - W u W u [J] = E k max [J] = f grens [s-1] = f [s-1] = W u [J] =. foto-elektrisch effect. Verschijnsel dat een metaal elektronen afgeeft als er licht op valt. Ontdekt door Hertz in 1887. Wordt toegepast voor de omzetting van een lichtsignaal in een elektrisch signaal Deterministische effecten; de waarschijnlijkheid en de ernst van de effecten zijn afhankelijk van de dosis. Vanaf een bepaalde drempeldosis is het lichaam niet meer in staat de straling geïnduceerde celschade te herstellen, denk bijv. aan rode huid bij langdurige röntgendoorlichting

Dus de enkele aanname dat licht uit deeltjes bestaat is niet voldoende om het foto-elektrisch effect te verklaren. Toegevoegd na 21 uur: Het laatste gedeelte wat uitgelegd: Weer dat model van de steentjes op de kust. 6) je gooit een knikker tegen een steentje aan. Het steentje blijft liggen Het foto-elektrisch effect wordt waargenomen beneden een drempelwaarde die kenmerkend is voor het betreffende materiaal. Vooral het feit dat langere golflengten geen enkel effect hadden ook al was de lichtbundel zeer intensief, stelde de wetenschappers voor een raadsel

Opbrengst van het foto-elektrisch effect (voorbeeldexamen

foto-elektrisch effect Wanneer twee geleidende platen via een gelijkspanningsbron verbonden zijn zal een van de twee een positieve lading krijgen en de andere een negatieve lading. Valt er licht op de negatieve plaat, dan worden er elektronen uitgezonden , waardoor er een stroom gaat lopen in het circuit Foto-elektrisch effect. In dit experiment wordt gebruik gemaakt van het werk waar Einstein in 1921 de Nobelprijs voor kreeg. Hij toonde aan dat elektronen alleen vrij kunnen worden gemaakt wanneer de frequentie van het opvallende licht groot genoeg is Foto-elektrisch effect Bepaal de constante van Planck met dit geavanceerde apparaat. Handleiding Foto-elektrisch effect Werkblad Foto-elektrisch effect (Excel bestand) Artikel-nr. DR420-1P. Prijs ex btw. € 749,43. Aantal: + Producten en ondersteuning. Webshop (bestellen) Productcatalogus (Engels Demonstratie van foto-elektrisch effect oftewel fotoemissie. Nodig: 1x Goede UV-lamp (golflengte moet kort genoeg zijn, kleiner dan 290 nm, nodig voor uittree-energie en kinetische energie van elektron). Zie BINAS tabel 24. 1x Zinken plaatje vlak voor experiment goed schuren of nog beter: poetsen met metalpolish (koperpoets of gewoon schuurmiddel

In een foto-elektrisch effect experiment kun je de stroom in de kring uitzetten tegen de spanning van de batterij. De onderstaande grafiek is gemaakt door licht van 200 nm te schijnen op een elektrode van zink. Zink heeft een uittree-energie van 4,27 eV. Leg uit waarom de grafiek deze vorm heeft Osnovan 2002. godine od nobelovca Carla Wiemana projekt PhET Interaktivne Simulacije na Sveučilištu Colorado Boulder kreira besplatne interaktivne simulacije iz matematike i prirodnih znanosti. PhET simulacije se temelje na opsežnom <a {0}>istraživanju</a> obrazovanja i uključuju učenike kroz intuitivnu okolinu, nalik na igru, gdje učenici uče istraživanjem i otkrićem PEE = Foto-elektrisch Effect Op zoek naar algemene definitie van PEE? PEE betekent Foto-elektrisch Effect. We zijn er trots op om het acroniem van PEE in de grootste database met afkortingen en acroniemen te vermelden. In de volgende afbeelding ziet u een van de definities van PEE in het Engels: Foto-elektrisch Effect VF1 §3 Foto-elektrisch effect; VF1 §4 DeBroglie en Heisenberg; VF1 §5 Golffunctie en tunneling; VF1 §6 Waterstofatoom; VF1 §7 Elektronenmicroscopen; VF1 Opgaven; VF1 Uitwerkingen; VF1 Extra's; VF2 Relativiteitstheorie. VF2 §1 Postulaten, optellen van snelheden; VF2 §2 Tijddilitatie, lengtekrimp; VF2 §3 Energie en massa; VF2 Opgaven.

In mensentaal/Kwantummechanica - Wikibook

Foto-elektrisch effect. Golf-deeltjes dualiteit. Deeltje-in-een-doosje (ééndimensionaal) Onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Tunneling. Foto-elektrisch effect. Foto-elektrisch effect is een verschijnsel waarbij elektronen loskomen van een materiaal als er licht op valt. Licht kan gezien worden als golf of deeltje: Licht heeft een golflengte. Foto-elektrisch effect (Applet) Foto-elektrisch effect (Applet) Video's Elektriciteit. Ga naar... Je gebruikt nu de gast-account . Startpagina. Rekenbalans; Natuurkunde.

Buiging, Interferentie, Laser en Foto-elektrisch effect. De practica kunnen op afspraak tijdens een kwt-uur, mediatheekuur of tussenuur worden gemaakt. De filmpjes zijn achtergrondinformatie bij de in de les besproken voorbeelden. Startpagina: Holografie. Dit project zal in de tweede helft van het schooljaar worden uitgevoerd Controleer 'foto-elektrisch effect' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van foto-elektrisch effect vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Negative Free Online Photo Editor. Photo, sketch and paint effects. For Tumblr, Facebook, Chromebook or WebSites. Lunapics Image software free image, art & animated Gif creator Het fotovoltaïsch effect is het proces waarbij elektrische stroom in de vorm van spanning wordt gecreëerd wanneer elektromagnetische straling wordt blootgesteld aan een bepaald materiaal. Met behulp van zonnecellen, het fotovoltaïsch effect treedt op wanneer zeer korte golflengtes van het zonlicht de impact van de materie en elektronen worden opgewonden

Röntgenstraling - Wikipedi

Foto-elektrisch effect foto-elektrisch effect is het verschijnsel dat elektronen, die niet zo sterk gebonden zijn aan een atoom, loskomen nadat ze voldoende energie opnamen van een invallende lichtgolf Fotovoltaisch effect Fotovoltaïca (PV) is het proces waarmee zonlicht direct in elektriciteit wordt omgezet met behulp van zonnecellen Volgens velen is hij de grootste natuurkundige ooit. Met slechts een pen, papier en zijn gedachte-experimenten ontwierp Albert Einstein een radicaal nieuw beeld van onze wereld. Einstein werd de eerste wetenschappelijke 'superster'. Een briljant en eigenzinnig genie, maar ook een man met humor en een uitgesproken politieke voorkeur. Kennislink deed een 'fictief interview' met de beroemde geleerde Ben je een leraar? Meld je aan en ontdek meer mogelijkheden. Aanmelden Thiemo ondersteunt docenten in hun dagelijkse les The roentgen or röntgen (/ ˈ r ɜː n t ɡ ə n /; symbol R) is a legacy unit of measurement for the exposure of X-rays and gamma rays, and is defined as the electric charge freed by such radiation in a specified volume of air divided by the mass of that air (coulomb per kilogram). In 1928, it was adopted as the first international measurement quantity for ionising radiation to be defined.

Foto-elektrisch effect - Uitwerkinge

2 leermiddelen gevonden over foto-elektrisch effect, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Online vertaalwoordenboek. FR:foto-elektrisch effect. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Online vertaalwoordenboek. EN:foto-elektrisch effect. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 foto-elektrisch effect, de fysica waarvan in dergelijke cellen kan worden waargenomen met behulp van een metaal.Echter, de meeste van hen, zoals koper, ijzer, platina, wolfraam, alleen gevoelig voor ultraviolette straling.Mere alkalimetalen - kalium, natrium en cesium, vooral - zijn gevoelig voor zichtbaar licht.Ze worden ook gebruikt voor de vervaardiging van zonnecellen kathoden Foto-elektrisch effect Wat is het foto-elektrisch effect? Het is proefondervindelijk bepaald dat wanneer het licht schijnt op een metalen oppervlak, het oppervlak elektronen uitzendt. Een bron is intuïtief te gebruiken in de zin. Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Fotoelektrisch effect - V

Röntgen noemt de stralen 'X-stralen' (X voor de 'onbekende') en maakt zijn ontdekking openbaar. Dit is het begin van de ontwikkeling van röntgen, zoals het later is genoemd. Röntgen is inmiddels uitgegroeid in een wetenschap met moderne apparatuur om delen van het menselijk lichaam in beeld te brengen Wilhelm Conrad Röntgen, physicist who was a recipient of the first Nobel Prize for Physics, in 1901, for his discovery of X-rays, which heralded the age of modern physics and revolutionized diagnostic medicine. Röntgen studied at the Polytechnic in Zürich and then was professor of physics at th Doel van de proef. Aantonen van het foto-elektrisch effect met een door UV-licht beschenen zinkplaat. Hierdoor ontstaat emissie van foto-electronen

Applets Natuurkunde - KP

Foto-elektrisch effect en Intensiteit (natuurkunde) · Bekijk meer » Kinetische energie Naarmate een voertuig zwaarder is of sneller rijdt, is zijn kinetische energie groter Kinetische energie of bewegingsenergie is een vorm van energie die een lichaam heeft vanwege de traagheid van massa en is, in niet-relativistische referentiekaders, recht evenredig met de massa en het kwadraat van de. The roentgen , abbreviated R, is the unit of radiation exposure. In the original definition 1 R means the amount of X-rays or γ-radiation that is required to liberate positive and negative charges of one electrostatic unit of charge (esu) in 1 cm³ of dry air at standard temperature and pressure (STP) Wat is het foto-elektrisch effect? Wanneer materie wordt getroffen door elektromagnetische golven met relatief korte golflengten, zoals ultraviolet licht of zichtbaar licht, kan de atomen elektronen uitzenden. Dit proces staat bekend als het foto-elektrisch effect of, minder vaak, d Vind de fabrikant Lab Foto-elektrisch Effect Demonstrator van hoge kwaliteit Lab Foto-elektrisch Effect Demonstrator, leverancier en producten voor de laagste prijzen bij Alibaba.co

Foto elektrisch effect - 2 definities - Encycl

Illustration: Kieran O'Brien There are several factors which inspire the pursuit of knowledge. For Wilhelm Conrad Röntgen, it was curiosity that led to a revolutionary discovery that earned him the Nobel prize in Physics in 1901 for his detection of X-rays.. Rontgen was born on March 27, 1845 in Lennep, Germany as the only child of a merchant and cloth manufacturer Longfoto met röntgen Een longfoto maken is eigenlijk heel eenvoudig. U gaat met ontbloot lichaam op de foto. Het is snel klaar en u voelt er niets van. U moet uw adem even vasthouden als de foto genomen wordt. Na enkele seconden bent u al klaar. Botfoto met röntgenstralin

Opbrengst van het foto-elektrisch effect

Foto-elektrisch effect Bepaal de constante van Planck met dit geavanceerde apparaat. Handleiding Foto-elektrisch effect Werkblad Foto-elektrisch effect (Excel bestand) Artikel-nr. DR420-1P. Prijs ex btw. € 749,43. Aantal: + Producten en ondersteuning. Webshop (bestellen) Productcatalogus (Engels Koop Cn Foto-elektrisch Effect direct van Cn fabrieken op Alibaba.com. Help wereldwijde kopers makkelijk Foto-elektrisch Effect inkopen The key difference between Roentgen and Sievert is that Roentgen is the unit of measurement of the exposure to ionizing radiation, whereas Sievert is the unit of the health effect of ionizing radiation.. Roentgen and Sievert are units of measurement of properties regarding ionizing radiation. The symbol for Roentgen unit is R, and it belongs to the Legacy unit system while the symbol for the. title = Een digitale les over het foto-elektrisch effect: A digital lesson about the photo-electric effect, abstract = The article describes a digital lesson developed on the GoLab/Graasp platform with inquiry elements and simulations. The article also describes experiences in the classroom. Foto-elektrisch effect en fotomontage met Marilyn Monroe . Stap 2: Upload uw foto Take photo. Dit foto effect heeft volgende categorieën: Foto's grappige-> Fotolijsten voor meerdere foto's Grappige foto effecte-> Beroemdheden Fotolijsten gratis-> Zwart-wit Fotolijsten gratis-> Fotolijst voor 2 foto's

3 Het Foto Elektrisch Effect - Lesmateriaal - Wikiwij

Er wordt vaak gedacht dat de straling die gebruikt wordt bij röntgenonderzoek, gevaarlijk is. De hoeveelheid straling (doses) die gebruikt wordt voor röntgenonderzoek is echter zo klein, dat er geen schadelijke effecten kunnen optreden.Lees meer hierover in de folder A one-roentgen dose of alpha radiation does not produce the same effect as does a one-roentgen dose of gamma radiation. For this reason, the rem was devised as a unit to measure the additive effects of different types of radiation, especially low-level radiation, for those who work with radioactive materials

Jodiumhoudende röntgen contrastmiddelen worden gebruikt om organen of weefsels te kunnen onderzoeken. De effecten op het hart hebben te maken met de osmolariteit (de hoeveelheid deeltjes in oplossing) en het effect van het contrastmiddel op de vaten De gemiddelde effectieve dosis voor de verschillende typen röntgenonderzoek (exclusief CT) varieert van 0,04 tot circa 10 mSv millisievert, zie tabel 1.Deze waarden zijn met de frequentie gewogen gemiddelden voor de verschillende categorieën Fysica eeuw grote man denken kunst muurschildering canvas schilderij kleur graffiti abstract einstein foto-elektrisch effect woonkamer onderwijs gift poster 50x100cm J: Amazon.n De straling die gebruikt wordt voor de medische beeldvorming heeft als nadelig effect dat die straling ook schade kan veroorzaken. Om die reden is stralingsbescherming van patiënten belangrijk. De bescherming tegen de nadelige effecten van straling is een van de onderwerpen die onder de aandacht staan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJInspectie.

 • GLOW arrangement Eindhoven.
 • Knoflook tegen muggen.
 • Basic shirt baby.
 • Salsability Club Delftseplein 36 Rotterdam.
 • Auto Lil Kleine, Mercedes.
 • Business attire female.
 • Weird cat sounds.
 • België WK 1986.
 • Webcam Livigno.
 • Sharepoint Rogiers.
 • CowParade large.
 • Akiane Kramarik schilderijen.
 • Robert Jensen Twitter.
 • Freelance Marketing opdrachten.
 • Pioneer DEH 3900BT manual.
 • Astralis League of Legends.
 • Schuifladefenomeen.
 • Kringloop Noppes Epe.
 • Haakse slijper 250 mm.
 • Motoren opknappers.
 • RCN het Grote Bos.
 • Schietpartij Scheveningen.
 • Adidas Bootschoenen.
 • IPad Air Adapter.
 • Cerebrale parese.
 • Reynolds number.
 • Nobu Ibiza.
 • Help babynaam.
 • Reclame artikelen relatiegeschenken.
 • Koud als ik wakker word.
 • Zoetzure kip Surinaams.
 • Vikingship.
 • Christine Keeler Seymour Platt.
 • Schepen uit welk land vonden het eerst de route via het Oosten naar Indië.
 • Hoe worden Dr Martens gemaakt.
 • Gunship in action.
 • Japan Rusland.
 • Aladdin live action Cast.
 • Stapelblokken beton plaatsen.
 • Nier versterkende voeding.
 • Zeil HERAS.