Home

Sociale bijdragen Liantis

Nieuwe bijdragetabel: hoeveel sociale bijdragen - Liantis

Velen schakelen hiervoor een sociaal secretariaat in. Als zelfstandige ben je zelf verantwoordelijk voor de betaling van je sociale bijdragen aan je sociaal verzekeringsfonds Jij betaalt je bijdrage aan je sociaal verzekeringsfonds, dat het op zijn beurt doorstort naar de overheid Voorlopige bijdragen. In 2020 bedraagt de minimumbijdrage 745,51 euro euro per kwartaal.Deze bijdrage stemt overeen met een netto belastbaar jaarinkomen van 13.993,78 euro.Als startende zelfstandige in hoofdberoep betaal je dus een voorlopige sociale bijdrage van 745,51 euro per kwartaal. Gedurende de eerste drie jaar van je zelfstandige activiteit wordt standaard de wettelijke minimumbijdrage. Liantis Sociaal Verzekeringsfonds, Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen, berekent voor je hoeveel sociale bijdragen u moet betalen. Dit gebeurt aan de hand van je inkomen dat de fiscus laat kennen. Het geld dat Liantis Sociaal Verzekeringsfonds van je ontvangt wordt onmiddellijk aan de overheid door gestort Deze uitzondering geldt voor de sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen. Voorbeeld: als je start met je activiteit op 1 januari en je tijdig aansluit bij het sociaal verzekeringsfonds, dan moet je het eerste kwartaal uiterlijk betalen op 30 juni in plaats van 31 maart Liantis sociaal verzekeringsfonds vzw Willebroekkaai 37, 1000 Brussel • KBO-nr. 0409.088.689, RPR Brussel• info@liantis.be • 02 212 22 30 • liantis.be Aanvraagformulier voor vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandig

 1. g via cijfers en statistische publicaties; moet hij/zij zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Dit fonds int de sociale bijdragen en komt tussen bij de toekenning van bepaalde sociale Brugge@liantis.be. De Merodedreef, 100 - 2260 WESTERLO. 014 54 61 34.
 2. Als boekhouder of accountant ontdek je op deze blog alles over het sociaal statuut van je klanten, maar krijg je ook inzicht in de veranderende rol van het cijferberoep zelf. Welke uitdagingen er voor de boeg liggen en hoe je daarop inspeelt
 3. dering aanvragen

Sociale bijdragen voor zelfstandigen: dit moet je weten

 1. Hoeveel sociale bijdragen betaal je in 2021? In 2021 betaal je voorlopige sociale bijdragen op basis van het netto belastbaar jaarinkomen van 2018, rekening houdend met een herwaarderingscoëfficiënt van 1,0346668. Ongeveer 2 jaar later worden deze sociale bijdragen definitief herberekend op het werkelijke inkomen van 2021 (zonder herwaardering)
 2. De sociale bijdragen betekenen een serieuze kost voor een zelfstandige. Wanneer de inkomsten van je klant door omstandigheden te laag zijn om de kwartaalbijdragen te betalen, kan je voor hem tijdelijk een vrijstelling aanvragen
 3. der verdient dan drie jaar terug, overstijgt je inkomen dit jaar alle geldende drempels. Je kan dus niet altijd je sociale bijdragen verlagen, zelfs al zijn je inkomsten gedaald
 4. Zelfstandigen die een jaar uitstel van betaling hebben gekregen voor de voorlopige bijdragen van 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die in de loop van 2020 moesten betaald worden en die deze bijdragen ook in 2021 niet kunnen betalen, kunnen bij hun sociale verzekeringsfonds een afbetalingsplan vragen
 5. Liantis, de partner in sociale zekerheid van UNIZO, ontwikkelde een berekeningsmodule voor sociale bijdragen.Twee stappen volstaan om jouw verschuldigde bijdragen te berekenen en zorgen ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan. Start hier de berekening van jouw sociale bijdrag

Voor de berekening van de sociale bijdragen worden deze inkomsten geïndexeerd. In 2020 bedraagt de indexeringscoëfficiënt 5,22372 %. Het bijdragepercentage wijzigt niet in 2020. Je betaalt nog steeds 20,50 % sociale bijdragen op je beroepsinkomen. Ook de beheerskost van Acerta blijft dezelfde Als zelfstandige moet je sociale bijdragen betalen. Maar wat zijn dat nu juist, en hoe worden die bijdragen berekend? En wat krijg je er allemaal voor terug?.. Vul de velden in en je ontdekt meteen wat je te verwachten sociale bijdragen zijn. Je bent Zelfstandige in hoofdberoep. Zelfstandige in bijberoep. Meewerkende echtgeno(o)t(e) Geef de datum waarop je gestart bent Het jaar waarvoor je een berekening zal ontvangen Inkomsten voor het jaar 2018 in euro.

Sociale bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep Liantis

 1. Sociale bijdrage | Als boekhouder of accountant ontdek je op deze blog alles over het sociaal statuut van je klanten, maar krijg je ook inzicht in de veranderende rol van het cijferberoep zelf. Welke uitdagingen er voor de boeg liggen en hoe je daarop inspeelt
 2. Je sociale bijdragen worden immers berekend op je inkomen van 3 jaar terug. Xerius krijgt pas na 2 jaar je werkelijke inkomen door van de belastingen. Op dat moment herberekenen wij je sociale bijdragen, en bezorgen wij jou een regularisatie. Klinkt ingewikkeld, en dat is het ook. Gelukkig kan een voorbeeld veel duidelijk maken
 3. Liantis ontwikkelde samen met UNIZO een praktische gids om jou stap voor stap op weg te helpen naar een carrière als zelfstandig ondernemer of vrije beroeper. Wat mag je verwachten. Wat krijg ik terug voor mijn sociale bijdragen? Welke rechtsvorm kies ik best
 4. Berekenen sociale bijdragen zelfstandigen Hoeveel sociale bijdragen je betaalt, hangt af van: je statuut - als zelfstandige in hoofdberoep betaal je doorgaans meer sociale bijdragen dan in bijberoep. je netto belastbaar inkomen, dus wat je overhoudt van je bruto-inkomsten na aftrek van je betaalde sociale bijdragen en beroeosten
 5. Je sociale bijdragen als zelfstandig ondernemer. Elk kwartaal betaal je als zelfstandige sociale bijdragen, waarmee je sociale rechten opbouwt. Bij arbeidsongeschiktheid krijg je dankzij deze rechten bijvoorbeeld een ziekte-uitkering of bij de geboorte van een kind kan je rekenen op extra steun
 6. Die lagere sociale bijdragen worden voor het eerst toegepast bij de berekening van de bijdragen van het tweede kwartaal van 2018, voor primostarters die ten vroegste op 1 juli 2017 gestart zijn. Meer over Sociale bijdragen. Rechten
 7. Liantis: Belgisch Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen en ondernemers. Vergelijking, kostprijs, inloggen, voordelen, faciliteiten. Varamedia.b

Nieuwe bijdragetabel 2020 Liantis

Liantis sociaal verzekeringsfonds vzw. Willebroekkaai 37 1000 Brussel tel. +32 2 212 22 30 e-mail: website: https://www.liantis.be . Partena Professional. Kartuizersstraat 45 1000 Brussel Postadres: Partena Professional - PB 21000 - 1000 Brussel tel. +32 9 330 21 80 fax +32 2 223 73 79 e-mail: zelfstandige@partena.b Sociale bijdragen. Je zal ook nog sociale bijdragen moeten betalen op jouw omzet, verminderd met de beroeosten. In bepaalde gevallen gaat het hier wel om verminderde bijdragen. Meer info vind je bij Liantis sociaal verzekeringsfonds. Meer info over bijverdienen als gepensioneerde? Klik hier Vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen Opgelet! Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden in bepaalde sectoren in crisis of door het coronavirus en die een vrijstelling van bijdragen online aanvroegen, melden dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van hun dossier Uitstel van betaling sociale bijdragen. Je kan een jaar uitstel van betaling bekomen van je sociale bijdragen, zonder dat een verhoging wordt toegepast en zonder gevolgen voor het recht op uitkeringen. Deze maatregel is er als je getroffen wordt door de gevolgen van de COVID-19-crisis, ongeacht of je in hoofdberoep, bijberoep of als actieve gepensioneerden werkt

Vrijstelling sociale bijdragen voor boeren en tuinders: wie leveranciersschulden heeft van maand ver of een overschrijding bij de bank, kan perfect uitleggen . Liantis zet alles op een rijtje. Info geldig voor aanvragen vrijstelling van bijdragen die je indient na Berekening sociale bijdragen op basis van je netto belastbaar beroepsinkomen. Je definitieve bijdragen van een bepaald jaar worden berekend op je zelfstandig beroepsinkomen van dat bepaald jaar. Omdat dit inkomen pas later wordt vastgesteld, rekenen we in eerste instantie een voorlopige bijdrage aan Wat als ik mijn sociale bijdragen niet kan betalen? Kan ik ten onrechte betaalde bijdragen terugvorderen? Waarom moet ik sociale bijdragen betalen? Wat als ik mijn bijdragen niet betaal? Publicaties. Sociale bijdragen (273.28 KB, 10 pagina's) Footer menu - NL. In de kijker. Wettelijke verplichtingen De begunstigde werkgever zal het credit vanwege de RSZ ontvangen op 1 juli. Het debetbedrag is slechts daadwerkelijk verschuldigd voorzover de werkgever bijdragen voor het 2 de kwartaal van het lopende jaar verschuldigd is. Het debet wordt dus vernietigd indien de werkgever geen andere werknemers tewerkstelt dan dienstboden of huispersoneel

Sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep Liantis

Liantis sociale bijdragen 2019 De afgelopen jaren zijn de sociale bijdragen voor zelfstandigen geleidelijk aan verlaagd. Sinds vorig jaar betaal je als zelfstandige. Bekijk voor een actueel en volledig overzicht van alle bijdragen per statuut onze bijdragetabel Liantis sociale bijdragen Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Ontdek hier hoe deze precies berekend worden en maak zelf een simulatie van jouw situatie. De sociale bijdrage is een percentage van het netto belastbaar. Elke zelfstandige betaalt sociale bijdragen. Vanuit.

Daarom willen wij u erop wijzen dat u ook een vermindering van uw voorlopige sociale zekerheidsbijdragen kunt aanvragen en eventueel daarna een kwijtschelding van de bijdragen kunt aanvragen. Liantis socialezekerheidsfonds Quai de Willebroeck 37 1000 Bruxelles Tel. +32 2 212 22 30 E-mail: info@liantis.be Website: https://www.liantis.b MULTIPEN sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen Zeutestraat 2B, 2800 Mechelen, tel: 015/45.12.60, e-mail: info@multipen.be BAREMA SOCIALE BIJDRAGEN 2019 Voorlopige kwartaalbijdragen 2019 voor beginnende zelfstandigen: het minimum Bij aanvang van een zelfstandige activiteit ontbreken de netto beroepsinkomsten (NBI) als zelfstandige. Daaro Naar de tabel met sociale bijdragen; Belangrijk! Denk eraan dat je geen sociale rechten opbouwt als zelfstandige wanneer je verminderde bijdragen betaalt of vrijgesteld bent. Pas als je sociale bijdragen minstens zo hoog zijn als de minimumbijdragen van een hoofdberoep, bouw je ook als zelfstandige sociale rechten op Met je sociale bijdragen bouw je rechten op die jou persoonlijk ten goede komen. Met de vennootschapsbijdrage financier je initiatieven waarvan álle zelfstandigen profiteren. Beschouw het gerust als een solidariteitsbijdrage. In bepaalde omstandigheden kan je vennootschap een vrijstelling genieten Je sociale bijdragen mogen maximaal één jaar oud zijn op de datum van jouw aanvraag. Daarna is het te laat voor vrijstelling. Vraag je bijvoorbeeld op 20 juli 2017 een vrijstelling aan, dan kan deze maar betrekking hebben op het 2de kwartaal van 2016 tot en met het 2de kwartaal van 2017

Wat zijn sociale bijdragen en waarom moet je ze - Liantis

Kan ik vrijgesteld worden van sociale bijdragen? Als je recht hebt op een ziekte-uitkering zonder dat een gedeeltelijke herneming van je beroepsactiviteit mogelijk is, kan je vrijgesteld worden.. Zelfstandigen die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling aanvragen. Vanaf 2019 verandert de regeling. De bevoegdheid verschuift van de FOD Sociale Zekerheid naar het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen). Maar ook de voorwaarden wijzigen

Hoeveel sociale bijdrage betaal je als - Liantis

Wat kan Liantis Sociaal Verzekeringsfonds voor mij als

 1. Home > Vrijstelling van sociale bijdragen Vrijstelling van sociale bijdragen Info geldig voor aanvragen vrijstelling van bijdragen die je indient na 1/10/2018 Deze aanvragen zullen maar behandeld worden vanaf 1/1/2019.€Er gelden vanaf dan belangrijke nieuwe regels voor vrijstelling van€bijdragen voor zelfstandigen. 1
 2. Dit is het wettelijke gevolg bij onbetaalde sociale bijdragen en de rechten die daaruit voortvloeien. Deze regularisaties kunnen echter vermeden worden. De zelfstandige kan een aanvraag indienen om na de stopzetting van de zelfstandige activiteiten wegens pensionering geen afrekeningen meer te ontvangen
 3. imumbijdragen omdat uw inkomen nog niet gekend is. Nadien, ongeveer twee jaar later, geeft de fiscus uw inkomen door. Vanaf dat moment worden uw sociale bijdragen definitief.
Hoe optimaal je sociale bijdragen betalen? - Belastingen

In geval van achterstallige sociale bijdragen, zijn er een aantal wegen die kunnen leiden tot bijdragevermindering of kwijtschelding. Indien de sociale zekerheidsbijdragen als zelfstandige op die manier NIET kunnen geregulariseerd worden, kijk dan na hoe je snel en voordelig terugbetaling van je ziektekosten kunt bekomen Liantis sociaal verzekeringsfonds vzw illebroekkaai 37, 1000 Brussel • KBO-nr. 0409.088.689, P Brussel • info@liantis.be • 02 212 22 30 • liantis.be Aanvraag tot bewijs van betaling van sociale bijdragen bij overdracht van een ondernemin Zoals u weet worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen berekend als een percentage van het netto belastbaar beroepsinkomen. In 2015 besliste de regering in het kader van de taxshift om het bijdragepercentage geleidelijk aan te verlagen. Hoe verliep die verlaging tot nu toe? In 2016 werd het percentage van 22% verminderd naar 21,5%. Dit jaar betalen zelfstandigen nog 21% sociale bijdragen Zenito was een Belgische vzw die diensten verleende aan beginnende zelfstandigen, ondernemers, beoefenaars van een vrij beroep en aan accountants / fiscalisten.Op 10 september 2018 ging Zenito samen met ADMB en Provikmo op in de nieuwe dienstengroep Liantis.. Zenito had drie hoofdactiviteiten: het ondernemingsloket nam de administratieve formaliteiten voor haar rekening, het sociaal.

Vanaf 1 januari 2019 wordt de wetgeving waarbij de zelfstandigen een vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige kunnen aanvragen hervormd. Dit betekent ook dat vanaf 1 januari 2019 het RSVZ de aanvragen voor vrijstelling van bijdragen zal behandelen en niet langer meer de Commissie ingesteld bij de FOD Sociale Zekerheid Vrijstelling sociale bijdragen voor boeren en tuinders: wie leveranciersschulden heeft van 6 maand ver of een overschrijding bij de bank, kan perfect uitleggen dat een vrijstelling verantwoord is Wie in loondienst werkt, hoeft niet zelf voor zijn sociale zekerheid te zorgen: dat regelt de werkgever, via het loon. Maar als zelfstandige zorgt u zelf voor uw sociale zekerheid.Dat betekent dat verplicht bent u aan te sluiten bij een socialeverzekeringsfonds en dat u sociale bijdragen moet betalen Je voorlopige sociale bijdragen die je nu betaalt als zelfstandige in hoofdberoep zijn gebaseerd op je netto belastbaar jaarinkomen van 2017. Dat bedroeg toen bijvoorbeeld € 35.000. Door de coronacrisis verwacht je dit jaar echter slechts een inkomen van € 20.000

Sociale bijdragen: wat zijn verhogingen en hoe vermijd je ze

Berekening sociale bijdragen Input simulatie. Begindatum zelfstandige activiteit: (vb. 07/02/2021) Simulatie gewenst voor: Categorie: Bereken Resultaat simulatie. Jaar. Kwartaal. Het algemeen totaal bedraagt: * Deze. Het betalen van sociale bijdragen opent sociale rechten. Niet-betaling van sociale bijdragen leidt tot het verlies van sociale. rechten. Tijdens deze sessie overlopen we oplossingen voor klanten met. betalingsproblemen. We bekijken de gevolgen van de keuze voor deze. oplossingen. Je krijgt tips en tricks én waar mogelijk koppelen we de informati View Ellen Van Soom's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Ellen has 1 job listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Ellen's connections and jobs at similar companies

Lijst van Sociale Verzekeringsfondsen Federale

Voor Liantis klanten Bij Liantis bestaat er geen specifiek aanvraagformulier. Je aanvraag kan per mail of brief naar je persoonlijke klantenadviseur (dit emailadres vindt u terug bovenaan het vervaldagbericht over het 1Ste kwartaal 2020) worden gestuurd en moet zeker volgende zaken bevatten: naam, voornaam, adres, uw rijksregisternummer, ondernemingsnummer en de sector waarin u actief bent Liantis sociaal verzekeringsfonds. Statuut: Activiteit Lijst Statuut Geldig van (Liantis risk solutions) Levensverzekeringen zonder een beleggingscomponent. Verzekeringssubagent. Verzekeringssubagent. 15/06/2010. Adres: Land- code Straat Stad Geldig van Gebouw Post- code Huis- nummer Telefoon- nummer

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt in maart 2020 flitscontroles aan in de bouwsector en de sector van de elektrotechniek. Hoe.. Het lijkt er op dat je een oudere browser gebruikt. Bekijk onze minimumvereisten en update jouw browser. Voor verdere vragen contacteer My Liantis Support. Il semble que vous uti De bijzondere bijdragen zijn gelijkgesteld met socialezekerheidsbijdragen of vallen onder gelijksoortige maatregelen wat betreft de aangifte, de betaaltermijnen, de toepassing van de burgerlijke sancties, de controle, de in geval van betwisting bevoegde rechter, de verjaring van de rechtsvordering, het voorrecht en de mededeling van het schuldvorderingsbedrag van de RSZ

Starterskorting op je sociale bijdragen: wanneer geldig

Accountants en belastingadviseurs - Liantis

Het sociaal verzekeringsfonds vormt de schakel tussen de zelfstandigen en de overheid. Het zorgt Liantis: Klantenadviseur Sociaal Verzekeringsfonds - Inningen Liantis Sint-Gillis, Brussels Region, Belgium 4 days ago Be among the first 25 applicants. Apply on company website Save Betalingsuitstel sociale bijdragen Wat ? Uitstel betaling voorlopige sociale bijdragen van de vier kwartalen van 2020 en voor regularisaties van sociale bijdragen die voor 31 maart 2020, 30 juni 2020 en/of 30/09/2020 dienden betaald te zijn.Een jaar uitstel van betaling. Dit betekent dat : de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 tegen 31 maart 2021 Betalingsuitstel sociale bijdragen Lees.

Berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen in 2020: even herinneren. Jan 13, 2020. Vóór 1 januari 2015, werd de definitieve bijdrage berekend op het inkomen van het 3e jaar voordien. Vanaf 1 januari 2015 wordt de definitieve bijdrage berekend op de inkomsten van het jaar zelf Door van jouw brutoloon RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)-bijdragen af te trekken, bekom je je belastbaar loon. Deze rsz bijdragen worden gebruikt om enerzijds arbeiders en bedienden die niet werken een vervangingsinkomen te verschaffen (ziekte, werkloosheid, pensioen, beroepsziekte) en anderzijds voor kinderbijslagen en verzekering gezondheidszorgen LIANTIS sociaal secretariaat Sint-Clarastraat 48 8000 Brugge meer info: NATIONALE PATROONSDIENST Merksemheidelaan 72 2170 Merksem meer info: ORBISS Th. Van Rijswijckplaats 7/1 2000 Antwerpen meer info: PARTENA. Bekijk alle contactgegevens, directieleden en financiële kerncijfers van LIANTIS GROUP (BE 0408.002.685) uit Brugge (8000). Of van alle andere bedrijven uit de sector Sociaal secretariaten, loonadministratie

Liantis | 6,908 followers on LinkedIn. samen werkt | ensemble, plus loin, plus forts | Liantis is de nieuwe naam voor ADMB, Provikmo en Zenito. Samen vormen we een dienstengroep die zelfstandige. Business Line Manager Sociaal Verzekeringsfonds Liantis Brussels, Brussels Region, Belgium 7 days ago Be among the first 25 applicants. See who Liantis has hired for this role. Apply Now Save. Save job. Save this job with your existing LinkedIn profile, or create a new one. Your job seeking activity is only visible to you Bekijk alle contactgegevens, directieleden en financiële kerncijfers van Liantis Sociaal Verzekeringsfonds (BE 0409.088.689) uit Brussel (1000). Of van alle andere bedrijven uit de sector Sociale verzekering, ziekenfondsen, zorgkassen en sociale zekerheid Op 1 juli ondertekenden de sociale partners in het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200) een nieuw sectorakkoord voor de periode 2019-2020. Ontdek welke afspraken er gemaakt werden

Nieuwe berekeningswijze sociale bijdragen zelfstandigen is

Kan je klant een vermindering of vrijstelling - Liantis

LIANTIS SVF Kassel, Hesse, Germany 14 hours ago Be among the first 25 applicants. Apply on company website Save. Save job. Het zorgt voor de aansluiting, het berekenen van de sociale bijdragen en helpt ondernemers om hun sociale zekerheid te optimaliseren Het regent politieke voorstellen om de korting op de sociale bijdragen van voetballonen te herzien. Professor arbeidseconomie Stijn Baert noemt het tegenbod van de Pro League alleszins oneerbaar. Voor Baert is de toetssteen dat een voetballer met een jaarloon van 3 miljoen euro straks in centen en procenten meer moet afdragen dan een armere sporter Aanvraagformulier vrijstelling sociale bijdragen (177.2 KB, 11 pagina's) Footer menu - NL. In de kijker. Wettelijke verplichtingen; Pensioen; Ziekte & Invaliditei Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) beschermt het sociaal statuut van zelfstandige ondernemers - vanaf de oprichting van hun zaak tot na hun pensioen - en draagt zo bij tot hun sociaal en economisch welzijn Jouw sociale bijdragen worden berekend op basis van je jaarinkomen. Werkte je geen volledig jaar - met andere woorden: was je minder dan 4 kwartalen actief als zelfstandige - dan betaal je nog wel sociale bijdragen voor de kwartalen die je actief was

Aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer - Infoplaza

Video: Vrijstelling van sociale bijdragen: wanneer heeft je klant

Een sociaal secretariaat is in België een organisatie die voor andere bedrijven of werkgevers een aantal administratieve taken afhandelt. Het gaat om de combinatie van diensten in zowel het domein van de salarisadministratie en het personeelsbeleid als van het sociaal juridisch advies.. Van een sociaal secretariaat worden de volgende diensten verwacht Sociale bijdragen voor zelfstandigen 2019 acerta.be Netto jaarinkomen Kwartaalbijdrage Hoofdberoep Voor de pensioenleeftijd 13 847,39 731,33 Na de pensioenleeftijd 3 063,98 161,82 Bijberoep en gelijkstelling bijberoep (art 37) Verwacht inkomen lager dan de vrijstellingsgrens 1 531,98 0,0

Alleen gepensioneerden die een pensioen genieten en die nog als zelfstandige actief zijn, betalen een lagere sociale bijdrage van 14,7% tot een jaarinkomen van € 59 795,61, 14,16% sociale bijdragen op zijn jaarinkomen (tot een inkomen van € 88 119,80). De vakken die in het grijs zijn gemarkeerd tonen de bijdragen die afwijken van dit systeem De sociale inspectiediensten voeren tijdens de maand maart extra controles uit in de elektrotechnische sector en bouwsector. Ontdek nu hoe je je hierop kan voorbereiden

Beste klanten, Nog net voor de feestdagen volgende berichten ontvangen van het RSVZ: Toch wel SUPER-belangrijk!!! Op de VALREEP krijgen we nieuwe info van het RSVZ, waaruit blijkt dat de crisis overbruggingsrechten voor de eenmanszaken toch zullen meetellen in de berekeningsbasis van de sociale bijdragen 2020.. Maar enkel voor de ondernemers met een eenmanszaak, niet voor de bestuurders van. De sociale bijdragen inhouden Het is de werkgever die de sociale bijdragen heft: zowel de patronale bijdragen als die van de werknemer op basis van het brutoloon. De werkgever stort de sociale bijdragen elk kwartaal aan de RSZ voor de gewone bijdragen en een keer per jaar voor de bijzondere bijdragen zoals het vakantiegeld De regeling rond sociale bijdragen voor zelfstandigen in bijberoep is. Maar als zelfstandige zorgt u zelf voor uw sociale zekerheid. De sociale bijdragen die u moet betalen, worden berekend op basis van uw belastbaar . Een sociaal verzekeringsfonds zoals Liantis sociaal . In ruil voor de betaalde bijdragen Liantis Wettelijk rustpensioen zelfstandigen Liantis studiedienst. Inhoud. I. Pensioen als zelfstandige II. Bijverdienen naast het pensioen (en sociale bijdragen) 3. I. • Niet : terugbetaling van sociale bijdragen na ingang van pensioen en betrekking op periode voo Sociale bijdragen van 2014 die berekend worden op het inkomen van 2015 (dit is het geval wanneer 2014 een onvolledig jaar is) mogen bij wijze van uitzondering op het inkomen 2015 exclusief Impulseo-premie berekend worden. Voorbeeld: Bron: www.liantis.be.

Bedrijfsleiders (bestuurders, zaakvoerders) dienen zoals andere zelfstandigen per kwartaal voorschotten te betalen op de door hen verschuldigde sociale bijdragen.De definitieve afrekening van deze sociale bijdragen volgt een à twee jaar later, wanneer het definitieve beroepsinkomen van het betrokken jaar gekend is.. Meer weten hierover? Onze dienst Employment & benefits helpt je graag verder Daarom worden voor starters-zelfstandigen de sociale bijdragen berekend op het inkomen van het jaar zelf. Probleem hierbij is dat je die inkomsten nog niet met zekerheid kent. Je hebt twee keuzes als starter zelfstandige. Ofwel betaal je de minimumbijdrage, ofwel kies je om de correcte sociale lasten te betalen op basis van je werkelijke inkomsten Ook als zelfstandige in bijberoep ontsnap je er niet aan: de sociale bijdragen. Elke drie maanden krijg je van je sociaal verzekeringsfonds een afrekening in de bus. Op jaarbasis gaat maar liefst 20,5% van je belastbaar inkomen naar die bijdragen

Tabel met overzicht van de inkomensdrempels - Xeriu

Vertalingen in context van sociale bijdragen in Nederlands-Frans van Reverso Context: Vanaf dat moment worden uw sociale bijdragen definitief berekend Hoeveel sociale bijdragen je betaalt, hangt af van je statuut en je netto belastbaar inkomen. Je netto belastbaar inkomen is je bruto-inkomsten min je betaalde sociale bijdragen, je beroeosten en eventuele verliezen. Tip: Je betaalde sociale bijdragen zijn een fiscaal aftrekbare kost. Verwacht je een hoger beroepsinkomen In 2016 leed een kwart van alle zelfstandigen in invaliditeit aan arbeidsgerelateerde psychosociale aandoeningen. Met ondersteuning van minister van Sociale Zaken Maggie De Block verenigen zelfstandigenorganisatie UNIZO, opleidingsinstelling Integraal en dienstengroep Liantis zich om deze maatschappelijke uitdaging aan te pakken De belangrijkste inkomstenbron voor de Belgische sociale zekerheid bestaat uit sociale bijdragen die geheven worden op het inkomen dat u verdient, of van dit inkomen worden afgehouden. U kent ze ongetwijfeld: de 13,07% sociale bijdragen die worden ingehouden op het brutoloon, de 35 à 40% patronale bijdragen bovenop het brutoloon, enzovoort Liantis. 5,711 likes · 122 talking about this · 47 were here. Liantis is jouw vertrouwde compagnon de route die je op elk moment van je ondernemerstraject de gepaste oplossing aanreikt

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen

Liantis added a new photo. Dinsdag is het zover: de Online Startersdag van UNIZO.Heb jij vrage... n over je sociale zekerheid als zelfstandige? Wil je weten hoe je sociale bijdragen exact berekend worden Sinds 1 januari 2015 is de berekeningswijze van de sociale bijdragen voor zelfstandigen grondig aangepast. Enkele uitzonderingen niet te na gesproken bestaat de grootste wijziging erin dat de bijdragen van een bepaald bijdragejaar berekend worden op basis van de beroepsinkomsten als zelfstandige van datzelfde jaar Je sociale bijdragen berekenen. Bereken hoeveel sociale bijdragen je dit jaar per kwartaal moet betalen, op basis van een geschat netto beroepsinkomen. Hou hier rekening mee. Je kan een simulatie doen voor de bijdragen van dit jaar, niet van volgend jaar of vorig jaar

Sociale bijdragen UNIZO

Liantis. 5,836 likes · 227 talking about this · 55 were here. Liantis is jouw vertrouwde compagnon de route die je op elk moment van je ondernemerstraject de gepaste oplossing aanreikt Er worden immers verwijlintresten berekend zolang er bijdragen verschuldigd zijn. Coronacrisis: uitzonderlijke minnelijke afbetalingsplannen. De sociale zekerheid hecht bijzonder veel belang aan uw privacy en aan de veiligheid van de persoonsgegevens die u ons verstrekt Je bijdragen worden berekend op je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige. Je hoeft deze inkomsten niet zelf door te geven aan het sociaal verzekeringsfonds. Zij ontvangen alle informatie daarover van de belastingadministratie. Bruto-inkomsten - Beroeosten - Sociale bijdragen - VAPZ (als er voldaan is aan de voorwaarden Zelfstandigen krijgen opnieuw respijt voor het betalen van hun sociale bijdragen. Voor de uitgestelde bijdragen uit 2020 kunnen ze een afbetalingsplan aanvragen. Dat meldt minister van Zelfstandigen en kmo's David Clarinval (MR), die daarvoor een omzendbrief aan de sociale verzekeringsfondsen heeft. We nemen het op voor jouw rechten en belangen als zelfstandige ondernemer, kmo-bedrijfsleider of Vrije Beroeper. Voor minder pestbelastingen, minder paperassen en een gezond ondernemersklimaat

Sociale bijdragen voor zelfstandigen 2020 - Acert

Title and navigation; januari 2021: m d w d v z z; 28: 29: 30: 31: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27. View Tim Penders' profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Tim has 7 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Tim's connections and jobs at similar companies

Sociale bijdragen eerste kwartaal 2017Hoeveel sociale bijdragen betaal je als student
 • Alligator gar aquarium.
 • Conch piercing kopen.
 • Magere Hein tekening.
 • Appartement te huur ZWAANTJES.
 • Radiomeubel jaren 60.
 • Reclame artikelen relatiegeschenken.
 • Campings Pyreneeën Frankrijk.
 • Kalebas eten.
 • Love quotes for him.
 • Valencia zondag.
 • Suprapubische katheter man.
 • Template rapportage.
 • Latte macchiato glazen Action.
 • Knotwilg laagstam.
 • Mythe fruit.
 • Vegetarische loempia Kookmutsjes.
 • Stedentrip Edinburgh trein.
 • Basic tango moves.
 • Favela gevaarlijk.
 • Griekse landschildpad kweker.
 • Smirnoff Ice procent.
 • Biologische hartklep.
 • Light Gallery Brugge.
 • Elektrische poort systeem.
 • Gedichten over voetbal.
 • Hermes familie.
 • Shaka Zulu statue.
 • Akker Wezep.
 • Vuurschaal zonder rook.
 • Yamaha vleugel kopen.
 • Peettante vragen armband.
 • Earth song lyrics Lil Dicky.
 • Vuilwatertank op maat.
 • Dikke keel paard.
 • Pasta garnalen tomaten roomsaus.
 • Nieuw zeelandse vleermuis.
 • La Liga topscorer.
 • Romantisch cadeau voor hem.
 • Lana Del Rey 2019.
 • Gus Dapperton.
 • Voetbal Colombia.