Home

Efeziërs 5 21 6 9

Efeziërs 5 (NBV) - EO

 1. Ga de weg van de kinderen van het licht. 9 5:9 Gal. 5:22 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 10 Onderzoek wat de wil van de Heer is. 11 Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, 12 want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. 13 5:13-14 Joh. 3:20-21 Maar alles wat door het licht ontmaskerd.
 2. (Jozua 24,14-24; Efeziërs 5,21-6,9 - luisterlied Today, I choose). Kies dan nu wie u wilt dienen! Dat is de vraag die Jozua stelt aan het volk Israël.Onder zijn leiding zijn de Israëlieten het beloofde land binnengetrokken
 3. © 2020 Evangelische Gemeente Hoeksche Waard. Back to top of pag
 4. 5:5 1 Kor. 6:9 Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is - dat is allemaal afgoderij - geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God

6 Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. 7 Doet dan niet met hen mede. 8 Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, 9 - want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid -, 10 en toetst wat de Here welbehagelijk is 5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. 6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. 7 Zo zijt dan hun medegenoten niet

9 - Gal. 5:22 want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid - 10 en beproef wat de Heere welbehaaglijk is. 11 Matt. 18:17; 1 Kor. 5:8; 10:20; 2 Kor. 6:14; 2 Thess. 3:14 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer Efeziërs 5. Niet langer meedoen met de ongelovigen 1 Kinderen die van hun vader houden, 9 Want door het licht van Gods Geest groeien goedheid, 21 Wees ook bescheiden tegenover elkaar, uit ontzag voor God. Goede raad voor de getrouwde mannen en vrouwe

Ik en mijn huis (Jozua 24 en Efeziërs 5,21-6,9) - Jaap Hansu

Efeziërs 6 Efeziërs 6. NBV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 5. 1 Kor. 6:9 Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is - dat is allemaal afgoderij 6:21 . Hand. 20:4 Kol. 4:7-8 2 Tim. 4:1 6 1 6:1-9 Kol. 3:20-4:1 Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. 2 6:2-3 Ex. 20:12 Deut. 5:16 6:2 Spr. 6:20 'Toon eerbied voor uw vader en moeder,' dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is: 3 'Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde.' 4 6:4 Spr. 13:24 Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan.

Zijn kerk zijn: Efeziërs 5:21 - 6:9 - EGH

Lessen uit Efeze 5:21-33 We vinden in dit gedeelte het onderwerp van intieme aardse verhoudingen. De algemene vermaningen die we in het gedeelte hiervoor vinden, hebben te maken met de heiligen van God als zodanig, met de kinderen van God en de leden van het lichaam van Christus Efeziërs 5:1-33—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen De brief aan de Efeziërs. 15-1-2016 Ds. H. Hofman sr. Efeze 5: 2. Luister Efeze 5: 21. Luister De brief aan de Efeziërs. 18-6-2016 Ds. H. Hofman sr. Efeze 5: 22. Luister 5-9-2016 Ds. H. Hofman sr. Efeze 5: 33. Luister.

Efeziërs 6 Het Boek (HTB) De wapens die God geeft. 6 Kinderen, gehoorzaam je ouders. Dat is goed omdat de Here hun gezag over jullie heeft gegeven. 2 'Heb eerbied voor uw vader en moeder.' Dat is het eerste gebod waaraan een belofte is verbonden: 3 'Als je je vader en moeder eert, zal het je goed gaan en zul je een lang leven hebben.' 4 Ouders, behandel uw kinderen zo dat zij niet. tegel efeziers 5.25 . € 6, 70 (inclusief 21% btw) Voeg toe aan winkelwagen. Beschrijving; Specificaties; Een tegel (15 bij 15cm) met bijbeltekst voorzien van Efeziërs 5:25. Wordt verzonden als brievenbuspakket en is dus, dankzij verzendkosten van slechts 3,25, een voordelig, maar mooi geschenk Aan de Efeziërs. 6 Kinderen, gehoorzaam je ouders+ in eendracht met de Heer, want dat is rechtvaardig. 2 'Eer* je vader en je moeder'+ is het eerste gebod met een belofte: 3 'Dan zal het goed met je gaan* en zul je lang op aarde blijven.' 4 En vaders, irriteer je kinderen niet,+ maar voed ze op met de correctie* + en de vermaningen* van Jehovah.* Efeziërs 5:22-33; Efeziërs 6:1-9 Read chapter in Statenvertaling (Dutch) Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue

Efeziërs 5 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Bibles on the internet in various languages. Last update of the program: 4-7-202 Wilt u een link naar een specifieke passage voor op uw blog of website? Creëer hier een unieke link 5 Daarom wilde Hij dat we door Jezus Christus zijn kinderen zouden worden. Hij had dat van tevoren al besloten. Want dat is wat Hij graag wil. 6 Want als we zijn kinderen zijn, zullen we God ervoor prijzen dat Hij zo geweldig goed voor ons is De Brief van Paulus aan de Efeziërs (vaak kortweg Efeziërs genoemd) is een boek in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel.De schrijver van de brief presenteert zich als de apostel Paulus, maar het wordt betwijfeld of hij echt de auteur is.De brief telt zes hoofdstukken en werd geschreven in het Koinè-Grieks.. De brief behoort tot de vier gevangenisbrieven, samen met de brief aan.

Efeziërs 5 NBG51 Bijbel YouVersio

 1. 5. Efeze 5:17 - 5:21. Wandelen als kinderen van het licht. 6. Efeze 5:22 - 5:33 ~ Het huwelijk als beeld van Christus en de gemeente. 7. Efeze 6:1 - 6:9 ~ De zegen van gehoorzaamheid. 8. Efeze 6:10 - 6:24 ~ Geestelijke bewapening. De brief aan de Efeziërs
 2. Want alleen in dat licht kunnen goedheid, eerlijkheid en trouw groeien. Probeer dus steeds te bedenken wat de Heer van jullie vraagt! Efeziërs 5:9-1
 3. Voor het individu betekent dat het verwerpen van heidense praktijken (4:17-5:20) en voor het gezin wederzijdse onderdanigheid en liefde (5:21-6:9). Paulus herinnert hen eraan dat de gemeente in een voortdurende strijd is gewikkeld met de machten van de duisternis en dat gelovigen elk geestelijk wapen, waarover ze beschikken, moeten gebruiken (6:10-17)
Tegel met bijbeltekst op maat | TEGELS | Bijbelmok

Efeziërs 5 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

God en gebed: 'Bid ook voor mij … ' (Ef

Efeziërs 5 151 Wandelen in liefde en in het licht | verzen 1-8 151 Ontwaak! | verzen 9-16 156 Wordt vervuld met de Geest | verzen 17-21 161 Vrouwen en mannen | verzen 22-25 166 Christus en de gemeente | verzen 26-33 171 Efeziërs 6 176 Kinderen en ouders | verzen 1-4 176 Slaven en heren | verzen 5-9 181 Strijd in de hemelse gewesten | verzen. 1 - 2 Afzender, geadresseerden, zegenwens 3 Geestelijke zegening 4 Uitverkoren 5 - 6 Tevoren bestemd 7 - 9 De verborgenheid van Gods wil 10 - 12 Alles onder één Hoofd 13 - 14 Verzegeld met de Heilige Geest 15 - 17 Geloof en liefde, wijsheid en openbaring 18 - 20 Gods roeping, erfenis en kracht 21 - 23 De gemeente, Christus' lichaa Een tegel (15 bij 15cm) met bijbeltekst voorzien van Efeziërs 5:25.Wordt verzonden als brievenbuspakket en is dus, dankzij verzendkosten van slechts 3,25, een voordelig, maar mooi geschenk Efeziërs 5 Dutch Staten 9 (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid), 10 Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. 11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. 21 Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods..

Vers Bijbelmok 1 Johannes 4:19 | JOHANNES | Bijbelmok

HSV - Efeze 5 - De brief van de apostel Paulus aan de

Efeziërs 5 - BasisBijbe

Efeziërs 3:4 Mattheüs 13:11 Kolossenzen 1:26-27 Efeziërs 1:9 1 Korintiërs 15:51-53 2 Tessalonicenzen 2:7 Efeziërs 5:31-32 God heeft een plan en een bedoeling. God zal overwinnaar zijn. Hoe zie jij eenheid in je leven? We zijn geseald door de Heilige Geest, de duivel kan niet bij ons komen zolang wij dichtbij de HEER blijven Efeziërs 3. Het goede nieuws is voor Joden en niet-Joden 9 God, die alle dingen door Jezus Christus heeft gemaakt, heeft eeuwenlang zijn plannen verborgen gehouden. 21 Daarom is alle eer voor Hem in de gemeente, dankzij Jezus Christus, voor altijd en eeuwig! Amen 1:5: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Zo was het welbehagen van zijn wil. 1:6: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade heeft hij ons begenadigd in de Geliefde. 1:7: Door diens bloed heeft hij ons vrijgemaakt, ontvingen wij vergeving van de zonden: zo groot is Gods genadige hart. 1:8: Hij heeft.

Efeziërs 6 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

5) 5) Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar 6) is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus 7) en van God. 6) Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen 8) der ongehoorzaamheid. 7) Zo zijt dan hun medegenoten niet. 8 Efeziërs 1:22: Gij die gelooft, verheugt u samen: Efeziërs 1:22: Jezus, redder van mijn ziel: Efeziërs 1:22-23: In vuur en vlam zet ons de Geest: Efeziërs 2:1-10: Straf mij in uw gramschap niet: Efeziërs 2:4-10: Before I spoke a word: Efeziërs 2:5: Gij volken loof uw God en Heer: Efeziërs 2:5: God in den hoog' alleen zij eer: Efeziërs 2.

Saret - Efeziërs hoofdstuk 3 Efeziërs 3: 1-21 Opbouw Hand.20:18-21 Gij weet, hoe ik van de eerste dag aan, dat ik in Asia voet aan wal zette, 5, 6,9). Centraal staat daar in het evangelie van genade dor Jezus Christus. Steeds weer opnieuw stelt Paulus Christus centraal (Prediker 3:1-9; Efeziërs 5:1-20) Tijd is een wonderlijk iets, waar je als mens maar moeilijk grip op krijgt. We proberen dat wel door de tijd te meten met een klok. Een dag verdelen we in 24 uur, een uur telt 60 minuten En iedere minuut duurt precies zestig tellen. Er zit dus iets objectiefs, iets meetbaars aan tijd Start > Bijbel > Inhoud van de Bijbel > Efeziers. De brief van Paulus aan de Efeziërs. Auteur — Paulus. Tijd — 60 - 62 na Chr.. Samenvatting — Deze brief is waarschijnlijk een algemeen rondschrijven geweest aan alle gemeenten waar Paulus een relatie mee had. Dit blijkt o.a. uit het feit dat hij uitsluitend principiële zaken behandelt en niet in gaat op plaatselijke problemen

Quotes en Uitspraken bijbelmok beetje koffie heleboel

6:20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken. 6:21 En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat; en wat ik doe, dat alles zal u Tychikus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in den Heere, bekend maken; 6:22 Denwelken ik tot datzelfde einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten, en hij uw. Efeziërs 5.25 op een bijbelmok is uitermate geschikt om cadeau te geven bij een trouwerij of het jubileum van het huwelijk. God wil van ons dat wij als man en vrouw 1 zijn. Dat wij zoveel va Paulus in het hele stuk tussen Efeze 5:18 tot Efeze 6:9 maar één opdracht. En die opdracht vindt u in vs. 18: Bedrink u niet aan wijn.maar wordt vervuld met de Geest! En al die andere dingen die wij als opdracht lezen zijn alleen maar een gevolg van het vervuld zijn met de Geest. In het Nederlands is dat een beetje moeilijk weer t Efeziërs 5:1-2, Preken, luisteren, Online preken, Dienst gemist, Filadelfia Gemeente de Westereen, Evangelische preken, gemiste kerkdiensten, audio preken, Preken. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, 4) maar voedt hen op in de lering 5) en vermaning 6) des Heeren. 5: Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uwheren naar het vlees, 7) met vreze 8) en beven, 9) in eenvoudigheid uws harten, gelijk als 10) aan Christus; 6

Preek over Efeziërs 5 ~ Hebreeën 10:19-25 Gemeenteproject Ga met God (3) Liturgie: Votum en groet Zingen: Ps. 121:1,2,3,4 Gebed Lezen: Efeziërs 4:24 5:21 en Hebreeën 10:19-25 Zingen: Ps. 125:1,2,3,4 Kindermomen De brief van Paulus aan de Efeziërs (vaak kortweg Efeziërs genoemd) is een van de boeken in de bijbel, in het Nieuwe Testament.De brief telt 6 hoofdstukken. De brief is niet geadresseerd en waarschijnlijk helemaal niet aan Efeze gericht. Vermoedelijk omdat de brief in Efeze gevonden werd, is reeds vroeg een Christelijke traditie ontstaan dat de brief voor de Efeziërs bestemd was Rom. 5:15, 17: deze verzen spreken van de gave van gerechtigheid en leven (vgl. verzen 18, 21) 2 Kor. 9:15: dit vers spreekt van Gods onuitsprekelijke gave in Jezus Christus . > We moeten hierbij opmerken dat dit woord nooit gebruikt wordt met betrekking tot GELOOF < Dat leert Paulus ons trouwens ook in Efeziërs 6: Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten

Efeziërs 6 (NBV) - EO

Hoofdstuk 6 . Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht. 2 Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte), 3 Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde. 4 En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren. 5 Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met. Efeziërs 2 Dutch Staten 21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; 22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.. Algemeen 1. 1:1 Paulus, apostel van Jezus Christus, door Gods wil Positie 2. 1:5 het goeddunken van Zijn wil stelde ons in het zoonschap 3. 1:9 God deed Paulus het geheimenis van Zijn wil kennen 4. 1:11 God werkt in alles naar de raad van Zijn wil Praktijk 5. 2:3 wij handelden vroeger naar de wil van het vlees en van de gedachten 6. 5:17 wij zouden de wil van de Heer moeten verstaan 7. 6:6 we. De preek begint vanaf: 3:58 min. Bijbelteksten in deze preek. Efeziërs 2:8-9 Johannes 3:16 Hebreeën 11 2 Korinthe 5 Romeinen 10 Handelingen 13 Handelingen 17:30-31 Filippenzen 3:20 Ezechiel 33 Psalm 51 Jesaja 30 Mattheüs 18:11 Lukas 19:10 Leviticus 4 Lukas 15 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, he 1 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht. 2 Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte), 3 Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde. 4 En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op [

Efeziërs 2:8 en 9. [2] Uit dankbaarheid radicaal leven - interview met Ann Voskamp. In: Oud&Nieuw, bijlage bij het Nederlands Dagblad, zaterdag 29 december 2018, p. 20 en 21 Design 'Efeziërs 5:28 KJV' op Mannen T-shirt, kleur grijs gemêleerd + meer kleuren, maat S-4XL bij Spreadshirt » personaliseerbaar eenvoudig retournere 6:3: Opdat het u welga, en [dat] gij lang leeft op de aarde. 6:4: En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren. 6:5: Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam [uw] heren naar het vlees, met vreze en beven, in eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus; 6: Exegese van bijbelthema's: Antichrist; Eindtijd; Jaarwekenprofetie; Messiasrijk; Vrouwgemeente; Bruid; Millenniumrijk; Oordeel; Onderpandidee; Nieuwe geboorte; Nieuwe.

Vers Bijbelmok 1 Korintiërs 10:31b HSV | VERS-MOK | Bijbelmok

Efeziërs 5 — Watchtower ONLINE LIBRAR

Bijbelstudie over Efeziërs 2:11-22 (Bijbelstudie over Efeziërs 5) 6 minuten leestijd Op de almeer gestelde vraag: wat heeft de kerk met God te maken, geeft Paulus een antwoord in wat hij als apostel schrijft over wat de gemeente is 5 Een Heere, een geloof, een doop, 6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, 21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, Efeziërs 6. Efeziërs 5. Efeziërs 3. Laatste Berichten lezen Efeziërs 4:14-21 Psalm 122 tekst Efeziërs 4:18-19 Psalm 63,2.3 Psalm 146,4-8 avondmaalsviering formulier V en Liedboek gezang 357 na Instelling vers 1 na Gedachtenis vers 2 na Gemeenschap en verwachting vers 3 na Gebed gezang 3 na tafel 1 vers 4 (lezen Johannes 2:1-10) na tafel 2 vers 5 (lezen Openbaring 1:9-18) na Dankzegging vers 6 na. 1 Korintiërs 3: 16-23 Efeziërs 1: 3-10 Efeziërs 1: 15-22 Genesis 1: 1-5 Genesis 2: 8-9 Genesis 2: 16-18 Genesis 3: 2-7 Genesis 4: 1-10 Genesis 5: 12-27 Genesis 17: 1-8 Genesis 17: 15-22 Genesis 47: 28 - 48: 22 Genesis 50: 22-26 Hebreeën 1: 1-4 Hebreeën 1: 9-10 Hebreeën 11: 4 Hebreeën 11: 5-6 Hebreeën 11: 13-16 Hebreeën 11: 21 Hebreeën 11: 22 Hebreeën 11: 39-40 Hebreeën 13: 7-17. Gebed: Lucas 11:9-13 8. VERGEVEN (Jozef) Studie: Bitterheid en vergeving Aanbidding: God is de Vredemaker. Romeinen 5:1-2,6-10 Memorisatie: Vergeven. Lucas 17:3 Bijbelstudie: De gelijkenis van de onbarmhartige slaaf. Matteüs 18:21-35 Gebed: Lucas 6:27-28 9. DE WET EN DE GENADE (Mozes) Studie: Gods wet en Gods genade Aanbidding: God is moreel.

Aging Gracefully - Tim ChalliesRichteren 21 NBG51 - NBG-vertaling 1951 - Biblics

Kingcomments Efeziërs

https://www.dagelijkswoord.nl/6772 2021-02-03T23:07:06Z De toorn van de dwaas wordt dezelfde dag bekend, maar wie schrander is, bedekt schande.-- Spreuken 12:16]]> Zij zijn in het gezamenlijk lichaam vanwege de puur geestelijke genade van samen levend gemaakt en opgewekt en gezeten zijn met een trouw overblijfsel van Israel (Efe. 2:5,6). De gelovigen uit de natiën, eens de Onbesnedenheid naar het vlees, hielden afstand van de materiële tempel in Jeruzalem, maar hebben nu, samen met de Paulinische Joden, toegang, in één geest , tot de Vader (Efe. 2:18) Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt, Efeziers

…KAARTEN-Bijbeltekst+tekening – Pagina 2 – Mensbootje

Zie 1 Cor. 13:9; Ef. 5:27; Filipp. 3:12, enz. Doch is deze onvolkomen heiligheid en onberispelijkheid in Christus Jezus ook in dit leven God behagelijk, en als volkomen van Hem aangenomen, omdat Hij onze gebreken door het geloof in Christus vergeeft en in Christus overziet, Col. 2:10; Hebr. 13:21; 1 Petr. 2:5, enz. # 1Pe 2. Efeziërs - Hoofdstuk 5 γινεσθε ουν μιμηται του θεου, (5:3-21) πορνεια δε και ακαθαρσια πασα η πλεονεξια μηδε ονομαζεσθω εν υμιν, (1Ko 6:9-11). Wordt dan niet hun mededeelgenoten 1 Preek Efeziërs 5:32 - Trouwen in hou-en (preek in het kader van de Marriage week) Liturgie 12 februari ds. Bouwsma/Vonck te Houten Z. Opw. 518 (Heer u doorgrondt.) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. GK 164 (Jezus vol liefde) Gebed (Kidspoint) L. Ef. 5:21-33 Z. GK 37:1,4,7 T. Ef.5:32 Woordverkondiging Z. ZG 244 Dankgebed Z. Geloofsbelijdenis GK 161 Collecte Z. Ps.118:1,10. Efeziërs 5:6 Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Nu worden de geadresseerden gewaarschuwd voor de beïnvloeding door drogredenen of letterlijk 'lege woorden', dus een manier van redeneren waardoor de boze geesten ongemerkt en geleidelijk vat op de christen krijgen Vragen, overdenkingen en achtergronden over de Bijbel, Bijbel. Oude Testamen 5.De heidenen zijn mede-erfgenamen van Christus en maken deel uit van zijn lichaam (3:1-3:21); 6.Een hoofdstuk over de verscheidenheid van gaven in de gemeente (4:1-16); 7.Aanwijzingen voor het nieuwe leven in Christus (4:17-6:10); 8.Een beeld van de geestelijke oorlog; de opdracht van Tychicus, en verschillende zegenwensen (6:11-24)

 • EnzoKnol Minecraft texture pack.
 • Kerst serie.
 • Swarovski oorbellen Infinity.
 • Olympic park seattle.
 • VANE Eindhoven Michelin.
 • Hindoeïsme feesten.
 • Overgrootmoeder cadeau.
 • Groenblijvende vaste planten bodembedekkers.
 • Chirurgie Flevoziekenhuis.
 • Robespierre dood.
 • Opsporingsbericht sjabloon.
 • Taylor gitaar Marktplaats.
 • Funda Houten Verkocht.
 • Dasty ontvetter blokker.
 • Metaaldetector vondsten forum.
 • Bijschrift Kidsweek nl.
 • Vragen over tornado's.
 • Australie origine.
 • Traditional Italian pasta recipes.
 • Verkalking ruggewervel.
 • Buik binden na keizersnede.
 • Waarom is bruidsmake up zo duur.
 • Mb G4.
 • Geloof, hoop en liefde ketting betekenis.
 • Wat is Ibiza style.
 • Kip döner kebab.
 • Naambord ontwerpen.
 • Beterschap man corona.
 • Fotograaf Boxmeer.
 • 4 Seasons Outdoor belgium.
 • Cosmo highlights prijs.
 • Gmail in Outlook 2016.
 • Ontbijt Schweinswirt.
 • Funda Gruunsel Uden.
 • Welsh Terrier asiel.
 • KLM 787 10 delivery.
 • Aangeven.
 • Studio 100 Hits zender.
 • Handige apps verbouwing.
 • Cognitieve activiteitenouderen.
 • Bezoektijden antonius ziekenhuis leidschendam.