Home

Trombopenie betekenis

Betekenis trombopenie. Wat betekent trombopenie? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord trombopenie. Je kunt ook zelf een definitie van trombopenie toevoegen. 1: 0 0. trombopenie. Verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocyten) in het bloed. Bron: www.dokterdokter.nl: 2: 0 0 Trombocytopenie betekent een tekort aan bloedplaatjes (trombocyten). Bloedplaatjes zijn nodig voor de bloedstolling. Bij een tekort aan bloedplaatjes kan het bloed niet goed stollen bij een verwonding. Ook kan het tekort tot spontane bloedingen leiden Trombocytopenie betekent dat er te weinig bloedplaatjes (trombocyten) in het bloed aanwezig zijn. Normaal heeft men tussen de 150 en 450 miljard bloedplaatjes per liter bloed. (Bij het bepalen hiervan is het wel van groot belang de telling snel na het afnemen te doen, aangezien het aantal bloedplaatjes hierna snel daalt)

Een tekort aan bloedplaatjes noemt men trombocytopenie of trombopenie. Bij primaire immune trombopenie worden de bloedplaatjes, om een nog onbekende reden, als lichaamsvreemd beschouwd, terwijl ze dat niet zijn. Om zich hiertegen te beschermen maakt het lichaam antistoffen tegen deze lichaamsvreemde stof aan Immuun Trombopenie (ITP) is een auto-immuunziekte. U maakt antistoffen aan die aan het oppervlak van de bloedplaatjes gaan zitten (auto-antistoffen). U heeft te weinig bloedplaatjes, waardoor u een grotere kans op bloedingen heeft Wat is de betekenis van trombopenie? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord trombopenie. Door experts geschreven

Betekenis Trombopenie

Te weinig trombocyten. Een tekort aan trombocyten in het bloed wordt een trombocytopenie genoemd. Bij een tekort aan bloedplaatjes kunnen er gemakkelijker bloedingen ontstaan doordat beschadigingen van de vaatwand niet goed worden hersteld Het is een ziekte waarbij de trombocyten (bloedplaatjes) worden afgebroken door antistoffen die door het lichaam zelf zijn aangemaakt. Deze antistoffen heten auto-antistoffen (auto = zelf). De ziekten waartoe ITP gerekend wordt, heten auto-immuunziekten (immuun = afweer; auto-immuun = afweer tegen zichzelf) Bij leukopenie ontstaat een verlaagd aantal witte bloedcellen (leukocyten). Hierdoor ontstaan sneller infecties. Dit ontstaat door een syndroom of medicijnen

Trombocytopenie is het symptoom dat er te weinig bloedplaatjes (trombocyten) in het bloed aanwezig zijn. Een `normaal` mens heeft tussen de 150 en 450 miljard bloedplaatjes per liter bloed. (Bij het bepalen hiervan is het wel van groot belang de telling snel na het afnemen te doen, aangezien het aantal bloedplaatjes hierna snel daalt) Betekenis van de Trombopenie is de meest frequente afwijking, het uitstrijkje toont soms trombocytaire afwijkingen of stoornissen die meteen. trombopenie betekenis en definiti . eerd zijn. De nieuwe generatie elektronische. Symptomen en complicaties. Een huidbloeding kan het eerste symptoom zijn van te weinig bloedplaatjes Bij patiënten met trombopenie door gestoorde aanmaak in het beenmerg en op indicatie bij een verhoogd verbruik. Algemeen In Nederland wordt standaard met gefiltreerde bloedproducten getransfundeerd. Bij patiënten die chronisch met trombocyten behandeld worden, kan hierdoor bij de meeste patiënten voorkoming van de vorming van HLA-antistoffen bewerkstelligd worden. Echter, met... Lees meer >

Behalve de medische term 'trombocytopenie' wordt ook de term 'trombopenie' gebruikt voor te weinig bloedplaatjes. Trombocytopenie moet niet verward worden met 'trombocytopathie'. Bij trombocytopatie is er geen tekort aan bloedplaatjes maar is de werking van de bloedplaatjes gestoord Collega Lamme et al. beschrijven 9 patiënten met het door heparine geïnduceerde trombocytopenie en trombose (HITT)-syndroom (1994;189-93). Terecht wijzen zij op het belang van tijdig onderkennen van deze ernstige bijwerking van heparine Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel. Als dit stolsel losschiet, kan het in de longen terecht komen. Dat heet een longembolie. Sluit een bloedstolsel een ader (een vene) af, dan noemen we dat een veneuze trombose Een tekort aan alle bloedcellen in het bloed (dus ook aan rode bloedcellen en aan bloedplaatjes) wordt pancytopenie genoemd. Een tekort aan witte bloedcellen (neutrofiele granulocyten) wordt neutropenie of granulocytopenie genoemd Essentiële trombocytemie (ET) is onderdeel van een groep ziekten die myeloproliferatieve aandoeningen worden genoemd. Hieronder vallen de volgende ziektebeelden: polycytemia vera, essentiële trombocytemie en myelofibrose.Bij de meeste patiënten is er duidelijk sprake van één van deze drie beelden, maar er zijn ook patiënten bij wie het van meet af aan moeilijk is de aandoening in te delen

Immuun trombocytopenie (ITP) is een bloedstollingsziekte en een auto-immuunziekte. De milt breekt dan te veel bloedplaatjes af. Zonder genoeg bloedplaatjes stolt het bloed niet goed. Hierdoor duurt het langer voordat er een korstje op een wond komt trombocytopenie - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) het symptoom dat men een te laag aantal bloedplaatjes of trombocyten heeft ♢ Alle verschijnselen die gepaard gaan met trombocytopenie, berusten op bloedingen. Synoniemen bloedplaatjestekort Antoniemen trombocytose Verwan.. aantal andere zeldzame condities zoals heparine geïndiceerde trombopenie (HIT). Verder kan er nog een trombocytopenie ontstaan door verdunning zoals in de zwangerschap optreedt, of na massale bloedtransfusie of door redistributie van de beschikbare trombocyten, zoals bijvoorbeeld bij splenomegalie. Ee Penvoerders: Jelle Epker en Joachim Weigel Algemeen Het lijdt geen twijfel dat diep veneuze trombose (DVT) overgaand in longembolie (LE) een levensbedreigend event is (VTE, veneuze thrombo-embolie). Echter door het ontbreken van eenvoudige diagnostiek in een vroeg stadium van ontstaan van VTE gecombineerd met de hoge prevalentie, morbididiteit en mortaliteit is het van groot belan

Geïsoleerde trombopenie (bij normaal trombopoïetine) na uitsluiten andere oorzaak (hypersplenisme, MDS, perifere pseudotrombopenie, medicatie- geïnduceerde trombopenie, etc) Behandeling Oudere patiënten, patiënten met slijmvliesbloedingen of/en een concomitante infectie hebben een hoger risico op bloedingscomplicaties Parameter 4T's. 2 punten. 1 punt. 0 punten. Trombocytopenie > 50% afname en een nadir ≥ 20 x 10 9 /l. 30-50% afname of een nadir 10-19 x 10 9 /l < 30% afname of een nadir ≤ 10 x 10 9 /l. Tijdsbeloop van het begin van de trombocytopenie. 5-10 dagen na start heparine of ≤ 1 dag bij opnieuw heparine-gebruik binnen 30 dage 4 5 Chemotherapie is de behandeling van kanker door middel van cytostatica. Deze zijn celdodend en hebben invloed op de celdeling van de kankercellen, maar spijtig genoe Lees hier de begrijpelijke uitleg over een tekort aan bloedplaatjes, zoals: de symptomen, oorzaak en behandeling. Lees patiëntverhalen en stel vragen

Diagnose. Om trombocytopenie vast te stellen zal de huisarts bloedonderzoek laten verrichten; het aantal bloedplaatjes wordt bepaald en het bloed wordt onder een microscoop bekeken.. Als uit dit onderzoek blijkt dat u trombocytopenie hebt, zal de huisarts aanvullend bloedonderzoek en beenmergonderzoek laten verrichten om achter de oorzaak van het tekort aan bloedplaatjes te komen Trombocytopenie of een te laag aantal bloedplaatjes kan verschillende oorzaken hebben maar heeft maar één gevolg: een gestoorde bloedstolling.. Oorzaken. Een daling van het aantal bloedplaatjes kan veroorzaakt zijn door een verminderde beenmergfunctie, een abnormale distributie van de plaatjes pool of een vermeerderde destructie (verkorte overlevingsduur) Te weinig bloedplaatjes, dat is een serieus probleem. Wat zijn er de symptomen van, hoe kun je er last van krijgen en wat is de behandeling ervan? Je.. Betekenis Purpura met trombopenie. Wat betekent Purpura met trombopenie? Hieronder vind je een betekenis van het woord Purpura met trombopenie Je kunt ook zelf een definitie van Purpura met trombopenie toevoegen. 1: 0 0. Purpura met trombopenie. Bloeduitstortingen door verminderd aantal bloedplaatjes Trombopenie: Een verlaagd aantal bloedplaatjes. Trombose of thrombosis: De vorming van bloedstolling in een ader. Wanneer deze te groot wordt bestaat de kans dat de ader wordt afgesloten. Trp (W) Het essentiële, aromatische aminozuur tryptofaan. TRP: Tubulaire terugresorptie van fosfaat. Truncus: Buis, stam of slagader. TS: 1: Tubereuze sclerose

Wat is je opmerking over 'Te veel bloedplaatjes (trombocytose)'? Belangrijk • We behandelen enkel inhoudelijke opmerkingen en reageren niet op persoonlijke medische vragen Essentiële trombocytemie (ET) is een zeldzame aandoening van het beenmerg. Bij deze ziekte ontstaan er teveel bloedplaatjes. Hierdoor is er een hoger risico op bloedstolsels in de aders (veneuze trombose) of slagaders (arteriële trombose) Antifosfolipiden kunnen zonder betekenis gevonden worden bij gezonde mensen zwangerschaps complicaties (pre-eclampsie, eclampsie, intra-uteriene vruchtdood, vroeggeboorte), trombopenie (trombo's 100-150; bij 40-50% van de APS patiënten), immuungemedieerde trombopenie (ITP)

Meer weten over Angiodysplasie? Je vindt hier alle informatie over de diagnose, oorzaken, behandelingen, operaties en het leven met een spijsverteringsziekt De betekenis van purpura met trombopenie vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van purpura met trombopenie gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Trombocytopenie: over de definitie, soorten en oorzaken

 1. derd aantal bloedplaatjes . Bij een trombopenie bevat het bloed een te laag aantal trombocyten of bloedplaatjes. Bloedplaatjes zijn noodzakelijk voor een adequate bloedstolling. Wanneer er (te) weinig bloedplaatjes zijn kan dit leiden tot (een verhoogde kans) op
 2. Leucocyten zijn verhoogd tijdens infecties, het worden ook wel witte bloedcellen genoemd, ze zijn met name betrokken bij ons afweersysteem
 3. Ertrocytenconcentraat. Direct naar aanvragen van erytrocytenconcentraat. Voor Indicaties zie ook CBO richtlijn bloedtransfusiedienst hoofdstuk 4.: Chronische anemie en hoofdstuk 5.: Acute anemie door bloedverlies. Transfusietriggers volgens de 4-5-6 flexinor
 4. Subdurale bloeding/ subduraal hematoom tussen het harde hersenvlies (de dura mater) en het tweede vlies om de hersenen, het spinnewebvlies (arachnoïda). Lees meer.
 5. carboplatine vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Voor carboplatine in combinatie met paclitaxel en bevacizumab staat het advies van de commissie BOM (2018) op NVMO.org. . Zie voor de behandeling van ovariumcarcinoom de geldende behandelrichtlijn op oncoline.nl met de plaats van carboplatine daarbij.. Zie voor de behandeling van kleincellig longcarcinoom de geldende.

• Trombopenie • Rust inbouwen overdag • Geraspte appel, loperamide, intake! • Metoclopramide zn. 3-4 dd • Mondverzorging/spoelen, zn pijnstiller • Diëtist, nutridrank bij gewichtsverlies • Sportschoenen, gelzolen, huidcreme, zn medisch pedicure • Anti-hypertensiva • <100: stop sutent tot herste Voor de ACCP werd een systematische search gedaan naar gerandomiseerde studies, observationele studies en systematische reviews waarin verschillende vormen van tromboseprofylaxe (of placebo) vergeleken worden voor chirurgische patiënten die verschenen na de vorige versie van de ACCP richtlijn (januari 2005) en november 2009 Trombotische microangiopathie kenmerkt zich door obstructie van de microcirculatie door trombi bestaande uit trombocyten en fibrinedraden. Hierdoor ontstaat mechanische intravasculaire hemolyse met verbruik van bloedplaatjes en uiteindelijk orgaanschade in de organen waarin de trombi vastlopen in de microcirculatie Oorzaken leukopenie. De meest voorkomende oorzaak voor het ontstaan van leukopenie is het gebruik van antikankermiddelen (chemotherapie). Jaarlijks krijgen naar schatting 22.500 mensen in Nederland vanwege deze reden een verlaging van het aantal witte bloedcellen in het bloed Wat is een beroerte (CVA), hersenbloeding herseninfarct TIA? Verschil tussen hersenbloeding en herseninfarct en TIA Andere woorden zijn apoplexie of apoplexia cerebri of ictus cerebrale. Die namen worden met name in het buitenland gebruikt

Elliptocytose. Elliptocytose is een vorm van hemolytische anemie die wordt gekenmerkt door ellipsvormige rode bloedcellen (elliptocyten) in de bloedsomloop Hier vindt u - in tabelvorm - een lijst met afkortingen, uitdrukkingen en woorden uit de geneeskunde en biochemie die met een 'A' beginnen Er is al veel gezocht naar de betekenis van huidturgor en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website! Categories: WatBetekentHet.nl. Comments are closed Als bij u of één van uw naasten bloedkanker of lymfklierkanker is geconstateerd wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. In het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn we gespecialiseerd in de behandeling van deze kankersoorten Wat is een beroerte? Van de ene op het andere moment niet meer kunnen praten of lopen. Het is bijna niet voor te stellen. Als je zo'n beroerte overleeft ziet je leven er daarna vaak heel anders uit

Trombocytopenie - Wikipedi

 1. ABO-bloedgroepen en de rhesusfactor worden gebruikt om bloed in te delen. De rhesusfactor positief of negatief is van invloed op zwangerschap en bloedtransfusie
 2. heparine vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Bij vermoeden van een acuut coronair syndroom (ACS), als pijnbestrijding in de acute fase, nitroglycerine oromucosaal geven. Geef bij aanhoudende matige tot ernstige pijn of een contra-indicatie voor nitroglycerine: morfine of fentanyl intraveneus of fentanyl intranasaal
 3. Wat is een CVA? CVA is de afkorting voor Cerebro Vasculair Accident. Een CVA kan een herseninfarct of hersenbloeding zijn en wordt ook wel een beroerte genoemd. Een herseninfarct komt het meeste voor. Bij 85% van de mensen met een CVA gaat het om een herseninfarct
 4. Dit heet trombopenie. Mensen met abnormale bloedplaatjes of een tekort aan bloedplaatjes kunnen last hebben van blauwe plekken of bloedingen, zelfs als ze zich niet hard stoten. Naarmate het aantal bloedplaatjes afneemt, worden de bloedingen ernstiger. MDS en acute leukemie
 5. Alcoholische hepatitis. Alcoholische hepatitis is een acute leverontsteking die ontstaat na het drinken van een grote hoeveelheid alcohol. De klinische verschijnselen zijn koorts, gebrek aan eetlust, geelzucht en braken
 6. De inhoud van dit protocol is grotendeels gebaseerd op de Landelijke Richtlijn Antitrombotisch Beleid 2016 en de aanbevelingen van de American College of Chest Physicians (ACCP) Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (Chest 2012 en 2016). Inleiding Bij iedere patiënt die wordt opgenomen in het Erasmus MC dient trombose profylaxe te worden... Lees meer >
 7. Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over een neusbloeding (ook bloedneus of epistaxis genoemd) en kan ook aanvullende informatie geven op het bezoek bij de KNO- of huisarts. Inleiding Een neusbloeding is een vervelende aandoening. Ook al is het een geringe bloeding, toch imponeert het vaak als een enorme hoeveelheid. Het gaat [

Immune trombopenie - Trombopenie en bloedinge

Allogene beenmergtransplantatie ter behandeling van

Onder veneuze trombo-embolie (VTE) wordt verstaan de diep veneuze trombose (DVT) en de longembolie (LE) die gezien worden als verschillende uitingsvorme

Glucosewaarden Normaalwaarden Nuchter plasma glucose < 6.1 mol/L Niet nuchter plasma glucose < 7.8 mmol/L Nuchter capillair glucose < 5.6 mmol/L Niet nuchter capillair glucose < 7.8 mmol/L HbA1c < 42.. Diffuse intravasale stolling (DIS) is een syndroom dat wordt gekarakteriseerd door systemische activatie van stolling met uitgebreide fibrinedeposities in kleine bloedvaten De betekenis van passagère is: kort langsgaand; voorbijgaand; van een moment passagier (zee-, lucht-, ruimte-) reiziger Betekenis passagère. Er is al veel gezocht naar de betekenis van passagère en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad Botcellen: osteoblasten en osteoclasten. Afbraak en opbouw van bot gebeuren door speciaal daartoe voorziene cellen: de botafbrekende cellen of osteoclasten ruimen bot op, terwijl de botvormende cellen of osteoblasten bot opbouwen. Beide types cellen bevinden zich in het bot zelf. Botombouw. Tot de leeftijd van ongeveer 30 jaar is de botopbouw groter dan de botafbraak en groeit de botmassa dus. Trombose of embolie is de ontwikkeling van een bloedklonter in het bloedvat. Voor wetenschappelijke en begrijpbare informatie over oorzaken, preventie,... van trombose raadpleeg gezondheid.be

Wat is Immuun Trombopenie? - Radboudum

 1. Hoewel er dus meer genen invloed hebben, doen we voor de uitleg alsof het maar om één gen gaat. Het rhesusfactor-gen is er in twee vormen: D en d
 2. Meer weten over Pernicieuze anemie? Je vindt hier alle informatie over de diagnose, oorzaken, behandelingen, operaties en het leven met een spijsverteringsziekt
 3. huidturgor betekenis. De betekenis van huidturgor is: spanningstoestand van de huid die op een grove, doch gemakkelijk waarneembare wijze een indruk geeft van het vochtgehalte van het lichaam Betekenis huidturgor. We hebben al veel bezoekers geholpen met de betekenis van huidturgor
 4. e B12 en de gevolgen van een mogelijk tekort daaraan. In de spreekkamer van de huisarts neemt het aantal vragen over vita

Protocol febriele neutropenie na chemotherapie Doel Dit protocol is bedoeld als globale richtlijn bij de behandeling van febriele neutropenie tgv chemotherapie. Tevens is de richtlijn bedoeld als een.. Thrombocytopenia is a condition characterized by abnormally low levels of platelets, also known as thrombocytes, in the blood.. A normal human platelet count ranges from 150,000 to 450,000 platelets per microliter of blood. It is the most common coagulation disorder among ICU patients and is seen in 20% of medical patients and a third of surgical patients Trombocytopenie of trombopenie Trombocytopenie of trombopenie wil zeggen een tekort aan bloedplaatjes. Een tekort aan bloedplaatjes verstoort de bloedstolling. Als er bij u sprake is van een trombocytopenie moeten alle zaken die bloedingsrisico met zich meebrengen zoveel mogelijk worden vermeden Trombopenie. Wanneer er te weinig bloedplaatjes aanwezig zijn in het bloed wordt van trombopenie gesproken. Het is de meest voorkomende oorzaak van een gestoorde primaire stolling. Gezonde dieren hebben 200 tot 500 miljard trombocyten per liter bloed. De reservecapaciteit is groot Incidentie: Trombocytopenie (< 150 x 10 9 /L trombocyten) komt voor bij 1% van de neonaten (ong. 2000 per jaar) Behandeling: Allereerst vaststelling van oorzaak van trombocytopenie Therapeutisch: Aferesetrombocyten (van één donor; in plasma, PAS II of geconcentreerd): 10-20 ml x 10 9 / k

Wat is de betekenis van trombopenie - ensie

Video: trombopenie betekenis en definiti

Te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) · Gezondheid en

Hyperferritinemie wel of geen hemochromatose Doel van de werkafspraak is de huisarts middelen aan te reiken om een hoog ferritine te kunnen interpreteren. Hemochromatose is een ziekte, die gepaard kan gaan met stapeling van ijzer in diverse weefsels en kan leiden tot orgaanschade. Er is onderscheid in primaire en secundaire hemochromatose. De primaire vorm is een autosomaal recessief. Sikkelcelziekte is een erfelijke aandoening, waarbij het hemoglobine (het zuurstof-transporterende pigment in rode bloedcellen) abnormaal is.. Wat is een sikkelcel? Een sikkelcel is een abnormaal gevormde rode bloedcel (erytrocyt). Een persoon die drager is van één kopie van dit gen (heterozygoot) vertoont meestal zelf weinig klachten of symptomen.Als iemand echter homozygoot is voor het gen. Vrouwen die zwanger zijn en een hoge bloeddruk hebben, kunnen pre-eclampsie of HELLP-syndroom krijgen. Behandeling is belangrijk Leukopenie is een tekort aan witte bloedlichaampjes (leukocyten) in uw bloed. Deze witte bloedlichaampjes zorgen voor afweer tegen infecties. Als u h

Welkom op de Hematologieklapper De Hematologieklapper, voorheen het Leidse rode boekje, is een initiatief van de stafleden van de afdeling hematologie van het LUMC betekenis: onbekend • Matige afname van de BP, soms resulterend in trombopenie

* Trombocytopenie (Geneeskunde) - Definitie - On line

Cardiale amyloïdose kan worden opgespoord met een scala aan (beeldvormende) technieken en onderzoeken (Tabel 1). Gezien de complexiteit van de aandoening verdient het echter aanbeveling meerdere onderzoeken te verrichten en de uitkomsten ervan te combineren 9. Afwijkingen in de bloedaanmaak: bloedarmoede (anemie) ten gevolge van versterkte afbraak van rode bloedcellen, een tekort aan witte bloedlichaampjes (leukopenie), tekort aan bloedplaatjes (trombopenie). 10. De aanwezigheid in het bloed van antistoffen tegen speciale bestanddelen van celkernen zoals dsDNA. 11

Het HITT-syndroom: door heparine geïnduceerde

De meeste mensen krijgen pas na hun veertigste COPD. Meestal is roken de oorzaak. Roken of meeroken beschadigt de longen ernstig. Daardoor kunnen longziekten zich gemakkelijker ontwikkelen. Andere oorzaken van COPDOngeveer één op de vijf mensen met COPD heeft nooit gerookt. Bij hen heeft COPD een andere oorzaak, zoals Epistaxis ( van het griekse ἐπιστάζω epistazo, uit de neus bloeden) of bloedneus is een relatief veel voorkomende bloeding met als oorsprong de inwendige neus. Er zijn twee soorten epistaxis: de anterieure en de posterieure epistaxis. Wat is een bloedneus Er zijn twee typen epistaxis ingedeeld naar de anatomische oorsprong van de bloeding. De anterieure epistaxis: Dit [ Indien trombopenie <75000/µl en/of neutropenie <1000/µl ondanks pegfilgrastimgebruik stapsgewijze dosisreductie per kuur: F. Tumorlysis: Bij snel proliferatieve ziekte en/of hoge tumorlast: Overweeg allopurinol 300 mg dd ; Overweeg extra vocht toediening ; Overweeg profylactisch gebruik van rasburicase ; G. R-CHOP prefase

Trombocyten normaalwaarden bloedtest Labuitslag

Definitie. Febriele neutropenie wordt gedefinieerd als temperatuur >38.3°C of twee opeenvolgende metingen van >38.0°C én een absoluut neutrofielengetal van <0.5 x10⁹/l of een te verwachte daling tot <0.5 x10⁹/l. Achtergrond. Patiënten met neutropenie zijn kwetsbaar in geval van een infectie Chroom is een metaal. Chroom wordt in de scheikunde aangeduid als Cr en heeft atoomnummer 24. De illustratie geeft de structuur van verschillende chroom-6-verbindingen (in oranje) en chroom-3-verbindingen (in groen) weer

1. Kleine fragmenten in verschillende vormen soms met scherpe uiteinden of hoeken, soms met ronde contour, meestal diep gekleurd, maar soms bleek (tgv Hb verlies) 2. Grotere cellen: onregelmatige of ronde contour waarvan fragmenten afgesplitst zijn. Hieronder vallen helmcellen. 3 SLE staat voor systemische lupus erythematodes. SLE is een chronische ontstekingsziekte. In de meeste gevallen zijn er ontstekingen te vinden in de huid, de gewrichten, de slijmvliezen en de nieren Mensen worden via een beet van overdag actieve besmette muggen geïnfecteerd. Dengue wordt niet direct van mens op mens overgedragen. Er zijn echter sporadische gevallen beschreven van nosocomiale mucocutane overdracht in een ziekenhuissetting (Wilder-Smith et al., 2009), van intra-uteriene overdracht (Pouliot et al., 2010), overdracht via bloedproducten (Tambya et al., 2008) en/of. Wetenschappelijke betekenis: Heparine geïnduceerde trombopenie (HIT) is een potentieel levensbedreigende aandoening geassocieerd met blootstelling aan heparine of (veel minder frequent) LMWH. Bij deze aandoening worden antistoffen gevormd tegen een complex van PF4 (aanwezig op bloedplaatjes) en heparine Systemische lupus (SLE) SLE is een auto-immuunziekte. Dat houdt in dat het afweersysteem zich tegen lichaamseigen bestanddelen richt en ontstekingsverschijnselen veroorzaakt

Immuun trombocytopenische purpura (ITP) (Ziektebeelden

Myotone Dystrofie type 1 Myotone Dystrofie type 1 (MD type 1), oftewel de Ziekte van Steinert, is een zeldzame, erfelijke spierziekte. Myotone dystrofie type 1 - en type 2 - komt voor bij ongeveer 1 op 8.000 personen (maar het is niet precies bekend welk deel van deze mensen myotone dystrofie type 2 heeft). Enkele Meer lezenZiekte van Steinert (myotone dystrofie bijwerkingen als neutropenie, trombopenie en 'hand-foot'-syndroom toe. Variaties in het gen dat codeert voor het DPD-enzym kunnen leiden tot een verlaagde of afwezige enzymactiviteit. Op basis van de aanwezige metabole capaciteit van DPD en de uit te voeren aanpassing van de therapie kan d Wat is de ziekte van Hodgkin of Hodgkin lymfoom? De ziekte van Hodgkin of Hodgkin lymfoom is een vorm van kanker van het lymfesysteem.In die ziekte ziet men een abnormale woekering van een bepaald type van witte bloedlichaampjes (de lymfocyten). De Engelse dokter Thomas Hodgkin omschreef deze ziekte al in 1832 en was de eerste om deze vorm van lymfoom te identificeren De betekenis van IVIG bij auto-immuunziekten werd voor het eerst aangetoond door Paul Imbach in 1981 bij kinderen met immuun thrombocytopenische purpura (~). Daarop volgende studies lieten zien dat tenminste 80% van de kinderen met acute ~ responderen op 0.8-1 symptomen: laag geboortegewicht, lever- en miltvergroting, icterus, trombopenie met petechiën en/of purpura, pneumonie, visusstoornissen door cataract en/of chorioretinitis en neurosensoriële doofheid. De kans op neurologische sequelen is groot in de symptomatische groep: 80% vertoon

Leukopenie: Verlaagd aantal witte bloedcellen (leukocyten

Hier kun je een algemene uitleg vinden over kanker, en wordt o.a uitgelegd wat kanker is. Hieronder bespreken we de kanker van het beenmerg genaamd ziekte van Kahler. Het beenmerg. Het beenmerg is een sponsachtige substantie die zich bevindt in het binnenste van botten, vooral in het bekken, het borstbeen, de ribben en de ruggenwervels stollingstoornissen (trombopenie), botpijn en spon-tane botbreuken (interferentie met osteogenese). Jaar- oorzaak en betekenis van de bevinding van de aanwe-zigheid van een M-proteïne is essentieel en daarom is kennis vereist van de diverse categorieën van mono-klonale gammopathie (2, 3) Welk CBD product is voor u het meest geschikt ? Wij beoordelen uw situatie en geven het beste advies! Bezoek ons voor de beste prijzen voor CBD olie Belangrijk: Stolling: Trombopenie: is petechien blz 46 ( stollingstoornis primair) VWF= ad Secundaire hemostase: Hemofilie stollingstoornis = x gebonden , gewrichtsbloedingen Hemofilie= aPPt verlengd (factor 8,9 10 worden geemten) te weinig factor 8 bij hemofilie

Trombocytopenie - 11 definities - Encycl

• anemie, trombopenie, leukopenie • obstipatie • polyneuropathie De lange termijn bijwerkingen • toxiciteit van de longen (8%) • cardiale disfunctie ( 3%) • secundaire maligniteit *Vakkalanka 2011 . Neutropenie ABVD geeft neutropenie (34-42%) Graad 1 1.5 tot < 2.0 x 109/ Leukopenie: tekort aan witte bloedcellen. Leukopenie is een tekort aan witte bloedlichaampjes (leukocyten). Witte bloedlichaampjes zorgen voor afweer tegen infecties De betekenis van huishoudkunde vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van huishoudkunde gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen. gsplannen term 'woning' is gedefinieerd en dat op grond van die definitie huishouden.2 Het. ruimtelijkeplannen.equalit.n ; gsplan vastgesteld en bekendgemaakt, maar nog niet in werking getrede Terug naar boven. De meest voorkomende complicaties tijdens de zwangerschap hangen samen met hypertensie. Van hypertensie wordt gesproken als de diastolische bloeddruk 110 mm Hg of hoger is, of als bij twee opeenvolgende metingen de diastolische bloeddruk 90 mm Hg of hoger is.1 2 In de zwangerschap wordt het zachter worden van de tonen (Korotkoff IV) aangemerkt als diastolische bloeddruk

Trombopenie betekenis - encycl

Verpleegkunde HSL - 2 Medische biologie 2 - 1447416 woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen EDTA trombopenie Koude agglutininen Geldrolvorming bij MM en M Waldeström - Casuistiek. Middag deel 1 - Theorie hematologische maligniteiten. Middag deel 2 - Maligne beelden MBL/CLL - Theorie: Achtergrond en betekenis van de diverse morfologische afwijkingen Middag deel 2: - Acute hematologie Hemolyse Acute leukemie met hoge celaantal APL. 5.1 Absolute contra-indicaties. Voor het stellen van een contra-indicatie voor een vaccinatie moet een individuele afweging gemaakt worden. Slechts zeer zelden is er een reden om in het geheel niet te vaccineren met één van de vaccins binnen het RVP Rijksvaccinatieprogramma in verband met een absolute contra-indicatie (Burgmeijer 2011). Voor alle vaccins gelden als absolute contra-indicaties Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten

 • Cat S61.
 • E 110.
 • Risico antibiotica bij baby.
 • Verlatingsangst kind leeftijd.
 • Spaanse modeontwerpers.
 • Zippo personalize.
 • Dance CD jaren 90.
 • Maandloon omrekenen naar dagloon.
 • Zoeken langs route Google Maps.
 • Kaarthouder hout zelf maken.
 • Siebel Michael Kors horloge.
 • Jodel muziek.
 • Nicolas Cage imdb.
 • Welke aarde buitenwiet.
 • Gibson explorer te koop.
 • Belgisch Kongo.
 • Vrouwen van 30 jaar.
 • Stadia van verandering motiverende gespreksvoering.
 • Pfaff 7500 series.
 • Richard kruspe Emigrate.
 • Wow riding trainer.
 • Australie origine.
 • UWV NOW formulier.
 • Beste Snapchat filters.
 • Hoe werkt Telegram.
 • Fototoebehoren.
 • Hoeveel planeten zijn er 2020.
 • Besterven betekenis.
 • Vacatures Kesteren.
 • Foto opdrachten spel app.
 • Ogen zijn de spiegel van de ziel gedicht.
 • Casco Viejo Bilbao.
 • Mouth of Sauron.
 • Levi's series.
 • Amber Rose tattoo.
 • Goedkope Werkkleding groningen.
 • Schroef grondankers.
 • Turquoise interieur.
 • Duikpakket Bonaire.
 • Top 10 kunstaas snoek.
 • Loving Vincent kijken.