Home

Vruchtbaarheidscijfer België

In november 2020 werden in België 8.709 baby's geboren : 4.700 in Vlaanderen, 2.793 in Wallonië en 1.216 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tijdens de eerste elf maanden van het jaar werden 105.506 baby's geboren in België. Dit is een daling van 0,7% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder In 2019 bedroeg het totale vruchtbaarheidscijfer 1,60 kinderen per vrouw. Het vruchtbaarheidscijfer van niet-Belgische vrouwen ligt duidelijker hoger dan dat van Belgische vrouwen (2,40 versus 1,48). Het verschil in vruchtbaarheid bedraagt 0,92 kinderen per vrouw Het totale vruchtbaarheidscijfer lag in 2019 op 2,46 bij buitenlandse vrouwen en op 1,42 bij Belgische vrouwen. Nadere opsplitsing toont aan dat de totale vruchtbaarheid hoger ligt bij zowel vrouwen met een EU-nationaliteit als bij vrouwen met een nationaliteit van buiten de EU Op basis van de gegevens van Kind en Gezin worden sinds enkele jaren jaarlijks vruchtbaarheidscijfers berekend. Vroeger gebeurde dat telkens door onderzoekers, sinds 2016 berekent Kind en Gezin ze zelf. Aan de werkwijze wijzigde niets. Voor een schets van de berekeningswijze verwijzen we naar het laatste onderzoeksrapport

Vruchtbaarheidscijfer per provincie en origine. Deze grafiek geeft het Totale Vruchtbaarheidscijfer weer per provincie, zowel voor alle vrouwen, als uitgesplitst per nationaliteit van de vrouwen. Je kan een selectie maken van de jaren waarvoor je cijfers over het TVC wil zien. De grafiek zal zich automatisch aanpassen De kaart die hier wordt weergegeven, laat zien hoe Vruchtbaarheidspercentage per land varieert. De kleurtint van het land komt overeen met de grootte van de indicator. Hoe donkerder de kleurtint, hoe hoger de waarde Met 119.102 levendgeboorten in 2017 bedroeg de Belgische vruchtbaarheid, gemeten aan de hand van het totale vruchtbaarheidscijfer, gemiddeld 1,64 kinderen per vrouw (1,68 in 2016), en dit bij een bevolking die licht blijft groeien België. In België zakte het vruchtbaarheidscijfer in 1972 onder het niveau om de bevolking op een natuurlijke wijze op peil te houden. 1961: 2,64; 1965: 2,62; 1970: 2,25; 1971: 2,21; 1972: 2,09; 1975: 1,74; 1980: 1,69; 1985: 1,51; 1990: 1,62; 2000: 1,67; 2010: 1,85; 2015: 1,69; 2017: 1,64; Nederlan

vruchtbaarheid in Vlaanderen en België sterk gedaald, net als in de rest van Europa. Koppels verkozen steeds vaker een kleiner gezin en een groeiend aantal vrouwen stelde de komst van het eerste kind uit tot op latere leeftijd (Neels 2006). In de jaren tachtig en negentig zakte het totale vruchtbaarheidscijfer (verder TVC genoemd) i Het totale vruchtbaarheidscijfer ging van gemiddeld 1,68 kinderen per vrouw in 2016 naar 1,64 kinderen per vrouw, en dit bij een bevolking die licht blijft groeien. Dat is voor het zevende jaar op.. Berekening [bewerken | brontekst bewerken]. Het cijfer wordt berekend door het aantal in een jaar geboren kinderen per leeftijdsjaar van de moeder te delen op het totaal aantal vrouwen van die leeftijd en vervolgens de uitkomsten hiervan te sommeren over de vruchtbare levensjaren.. België [bewerken | brontekst bewerken]. In België zakte het vruchtbaarheidscijfer in 1972 onder het niveau om. Net als het aantal geboorten daalde ook het totaal vruchtbaarheidscijfer tussen 2010 en 2019 vrij sterk. In heel België ging het om een daling van 1,85 naar 1,58 kinderen per vrouw (-15 procent)

Geboorten en vruchtbaarheid Bron. Statbel, bewerking Statistiek Vlaanderen. Eurostat Definities. De geboorten die hier in aanmerking zijn genomen betreft het aantal levendgeborenen bij vrouwen uit de wettelijke bevolking met een officiële woonplaats (hoofdverblijfplaats) in het Vlaamse Gewest In de demografie is het bruto geboortecijfer (of de bruto nataliteit) van een bepaalde bevolkingsgroep het aantal bevallingen per 1000 personen per jaar. Dit cijfer varieert naargelang het land en het jaartal tussen ongeveer 6,5 en 48 geboorten/1000 inwoners. België en Nederland hebben een zeer laag geboortecijfer: in België bedroeg het 11,3 geboorten/1000 inwoners in 2018, in Nederland 10,8. Net als het aantal geboorten ging ook het totaal vruchtbaarheidscijfer naar omlaag tussen 2010 en 2019. In heel België ging het om een daling van 1,85 naar 1,58 kinderen per vrouw (-15 procent)

Individualiseringstendensen op het spoor

Geboorten en vruchtbaarheid Statbe

Demografische groei van België De bevolking van België stijgt van 11,3 miljoen inwoners in 2016 tot 13 miljoen in 2060. De bevolking van het land stijgt elk jaar gemiddeld met 40 000 inwoners. De demografische groei op lange termijn is echter minder sterk dan die tijdens de laatste drie decennia. De Belgische bevolking vergrijst In Europa is het vruchtbaarheidscijfer vaak al te laag om de bevolking te hernieuwen louter door middel van geboortes. Om dat te bekomen moet elke vrouw gemiddeld 2,1 kinderen ter wereld brengen. In België worden 1,69 kinderen geboren per vrouwelijke inwoner, en dat is een de hoogste vruchtbaarheidscijfers van het continent En tenslotte zijn er 4 landen waar we zelfs een stijging van het totale vruchtbaarheidscijfer zien: België, Spanje, Canada en Denemarken In België merk je het niet, Toch heeft het land een hoog vruchtbaarheidscijfer: drie kinderen per vrouw, dat is 50 procent meer dan in elk ander land in de ontwikkelde wereld

Evolutie totale vruchtbaarheidscijfer - Kind en Gezi

De hoogste vruchtbaarheidscijfers onder de lidstaten werden geregistreerd in Ierland (2,05) en Frankrijk (2,01), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (1,96) en Zweden (1,90) — dat wil zeggen dat geen enkele lidstaat voor de nieuwste referentieperiode een vruchtbaarheidscijfer had dat gelijk was aan het vervangingsniveau of daarboven lag België heeft een laag vruchtbaarheidscijfer. Tussen 2004 en 2011 kon er een stijging worden waargenomen, maar sindsdien daalt de vruchtbaarheid opnieuw. Deze evolutie kan een gevolg zijn van het uitstellen van een kinderwens door veel vrouwen en een inhaalbeweging achteraf.1 In 2014 hadde

Totaal vruchtbaarheidscijfer (levendgeboorten per vrouw) Levendgeboorten en sterfgevallen ( 000) Levensverachting en gezonde levensjaren bi BELGIË Bevolking (1.1.2019) 11,5 miljoen 2,6 % van het totaal voor de EU-27 Bevolkings-dichtheid (2018) 375 personen per km 2 Beschikbaar inkome In 2019 bereikte het vruchtbaarheidscijfer in Turkije een nieuw dieptepunt. Een vrouw kreeg gemiddeld 1,88 kinderen gedurende haar vruchtbare periode (15 tot 44 jaar), een daling vergeleken met 2,00 kinderen in 2018 (het hoogst in Europa) en 2,38 kinderen in 2001. In 1990 kreeg een vrouw gemiddeld nog 3,11 kinderen, terwijl het vruchtbaarheidscijfer in 1960 nog 6,37 kinderen per vrouw bedroeg 3. Validatie en bijschatting van de totale vruchtbaarheidscijfers voor België en de drie gewesten, 1989-1999 De validatie van TVC* geschat op basis van Ia (en de geboorten op basis van de loop van de bevolking) is gegeven in Tabel 2 voor de jaren 1993, 1994 en 1995. Voor België bedragen de afwijkingen amper 0.002, 0.003 en 0.007 respectievelijk Een ander groot verschil tussen de regio's zien we bij het vruchtbaarheidscijfer, dat is het aantal geboren kinderen per vrouw tijdens haar vruchtbaarheidsperiode. Deze bedraagt 1,61 kinderen per vrouw over heel België. In de hoofdstad is dat 1,75 en in de andere gewesten 1,59 Het gaat dan om het verwachte totaal aantal geboorten per vrouw of 'totaal vruchtbaarheidscijfer'. Net als het aantal geboorten daalde ook het totaal vruchtbaarheidscijfer tussen 2010 en 2019 vrij sterk. In geheel België ging het om een daling van 1,85 naar 1,58 kinderen per vrouw (-15%)

Van een gebied ligt het vruchtbaarheidscijfer altijd hoger dan het geboortecijfers, meestal vier tot vijf keer zo hoog. Als dus België en Zuid-Afrika verschillende vruchtbaarheidscijfers hebben, ligt dat niet aan die bevolkingsopbouw, maar aan economische en/of culturele invloeden De kaart die hier wordt weergegeven, laat zien hoe Levensverwachting per land varieert. De kleurtint van het land komt overeen met de grootte van de indicator. Hoe donkerder de kleurtint, hoe hoger de waarde

Vruchtbaarheid - Statistiek Vlaandere

De kaart die hier wordt weergegeven, laat zien hoe Sterftecijfer per land varieert. De kleurtint van het land komt overeen met de grootte van de indicator. Hoe donkerder de kleurtint, hoe hoger de waarde Deze lijst van landen naar bevolkingsdichtheid is wat de oppervlakte betreft, op een enkele uitzondering na, gebaseerd op gegevens van de Verenigde Naties van 2013 en voor wat betreft het inwoneraantal uit het CIA World Factbook van 2017. Alleen onafhankelijke landen, landen die deels door de internationale gemeenschap als onafhankelijk zijn erkend (aangegeven met *) en afhankelijke landen.

Ben ik vruchtbaar? Bestaan er testen om vruchtbaarheid te meten? Raadpleeg uitgebreide dossiers over vruchtbaarheid van man en vrouw op gezondheid.be Dat is de maat die bekend staat als het totale vruchtbaarheidscijfer. Dat cijfer ligt veel hoger in sommige landen zoals Niger waar vrouwen gemiddeld zeven kinderen baren. Maar in westerse landen waaronder het Verenigd Koninkrijk alsook België, ligt het cijfer dan weer een pak lager met minder dan twee kinderen Wereldwijde daling van vruchtbaarheidscijfer. Vrouwen krijgen vandaag de dag merkelijk minder kinderen dan 60 jaar geleden. Uit een nieuwe studie die werd gepubliceerd in het wetenschappelijk.

Totaal vruchtbaarheidscijfer België Vlaamse Gewest Vervangingsniveau Bron: NIS, Bevolkingsstatistieken, Willems (2002) en Kind & Gezin, Ikaros, eigen bewerkingen. 1 Recentere vruchtbaarheidsgegevens voor België als geheel, gepubliceerd in internationale statistische overzichten, zijn gissingen Een filmpje over het vruchtbaarheidscijfer in België, gemaakt door leerlingen van het Sint-Norbertusinstituut in Duffel, vertegenwoordigt België op een Europese superfinale over statistiek. In. Totaal vruchtbaarheidscijfer België Vlaamse Gewest Bron: NIS, Bevolkingsstatistieken ; Willems (2002); vanaf 2001: Kind & Gezin, Ikaros , eigen bewerkingen. Tabel 1. Evolutie van het totale vruchtbaarheidscijfer in het Vlaamse Gewest, in België en in de buurlanden, 1971-2007 Vlaamse Gewest + België + Frankrijk° Duitsland° Nederland° Verenig 3 De recente evolutie van de vruchtbaarheid in het Vlaamse Gewest: Jan Van Bavel & Yolien De Hauw Tussen 1965 en 1985 daalde het jaarlijkse totale vruchtbaarheidscijfer (verder TVC genoemd) in België en Vlaanderen van rond de 2,5 kinderen per vrouw naar ongeveer 1,5 kinderen per vrouw

Vruchtbaarheidscijfers - Kind en Gezi

Concreet voor België begon het sterftecijfer te dalen rond 1830, het vruchtbaarheidscijfer vanaf 187513. De demografische transitie is een van de oudste en meest bestudeerde demografische modellen. Ze werd in 1929 voor het eerst beschreven door socioloog Warren S. Thompson14 In welke mate is het bevolkingsaantal (in een bepaalde gemeente, provincie, gewest of heel België) levensverwachting, loop van de bevolking, samenlevingsvormen en vruchtbaarheidscijfers. Cijfers over de bevolking en huishoudens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) vindt u op de website van het BHG

Vruchtbaarheidscijfer per provincie en origin

 1. In 2018 zijn er 117.800 baby's geboren in België. Het aantal geboortes daalt met 1,1 procent tegenover 2017 en neemt daarmee voor het achtste jaar op rij af. Gemiddeld kreeg een Belgische vrouw.
 2. StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar
 3. Totaal vruchtbaarheidscijfer België Vlaamse Gewest Vervangingsniveau Bron: NIS, Bevolkingsstatistieken, Willems (2002) en Kind & Gezin, Ikaros, eigen bewerkingen. Tabel 1. Evolutie van het totale vruchtbaarheidscijfer in het Vlaamse Gewest, in België en in de buurlanden, 1971-2005 Vlaanderen+ België+ Frankrijk° (Voormalig
 4. In 2012 zijn in België 126.993 kindjes geboren. Het geboortecijfer ligt hiermee een half procent lager dan in 2011. Het is al het tweede jaar op rij dat het geboortecijfer daalt in België
 5. Figuur 42 Totaal vruchtbaarheidscijfer - België - referentiescenario (dp19) en alternatieve scenario's · 30 Figuur 43 Impact van de scenario's hfec et lfec op de demografische vooruitzichten 2019-2070
 6. Het aantal geboorten in Nederland is met 172.000 per jaar net zo laag als in de eerste helft van de jaren tachtig, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorige maand. In 2011 had.

Vruchtbaarheidspercentage per land - Vergelijkende Kaart

België, zullen er in 2060 slechts twee actieven per gepensioneerde zijn. Om dit onevenwicht tussen het aandeel actieven en non-actieven te verlichten, hebben de meeste Europese overhe-den verschillende maatregelen genomen om de participatie op de arbeidsmarkt te verhogen. In België werd een totaal van 66 maatregelen sa Urk ( uitspraak (info / uitleg)) is een voormalig eiland en huidige gemeente in de provincie Flevoland in Nederland.Met 21.135 inwoners (1 augustus 2020, bron: CBS) op een oppervlakte van circa 11,54 km² (en 98,36 km² water) is Urk qua oppervlakte de kleinste gemeente van deze provincie. Tot het gereedkomen in 1939 van de dijk die Urk met Lemmer verbond, was Urk een eiland in het IJsselmeer.

Geboortecijfer en vruchtbaarheidscijfer blijven dalen

 1. Totaal vruchtbaarheidscijfer De som van de afzonderlijke leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers. Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden
 2. De vruchtbaarheid Godin figuur is al lang geassocieerd met seks, zwangerschap, bevalling en gewassen; ook alle aspecten van vrouwen, aarde en maan. Een geluksstuk dat ook helpt bij meditatie. Dit unieke snijwerk is vervaardigd in Wales met behulp van prachtige Welsh wild pruimenhout. Het is gla
 3. Het formuleren van een goede onderzoeksvraag: Het formuleren van een goede onderzoeksvraag is niet zo eenvoudig. Vandaar dat je als leraar de leerlingen kan ondersteunen met volgende tips: Vertrekkend van de gemaakte keuzes, is het goed om meerdere vragen te formuleren
 4. De bevolkingspiramide laat de bevolkingsopbouw van Nederland op 1 januari zien voor de periode 1950-2070. Beweeg met de muis over de piramide om per leeftijdsgroep te zien uit hoeveel mannen en vrouwen deze bestaat
 5. Onlangs waarschuwde een nieuwe studie ons voor wereldwijde dalende vruchtbaarheidscijfers. Geen reden tot paniek maar reden tot vieren, dat vindt professor aan de University van Oxford en expert.

Totaal vruchtbaarheidscijfer naar herkomstgroepering moeder, 2008-2049. Gewijzigd op: 17 december 2008. Grafische presentati Een kleine dip in de vruchtbaarheidscijfers kan de reden zijn dat neanderthalers zijn uitgestorven. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van wetenschappers van de universiteit van Aix-Marseille Publiceert het CBS ook gegevens per gemeente of provincie? In de Regionale Kerncijfers Nederland (een onderdeel van de statistische databank StatLine) vindt u een grote hoeveelheid gegevens per gemeente. De gegevens in de Regionale Kerncijfers kunt u ook groeperen naar bijvoorbeeld provincie

Video: Vruchtbaarheidscijfer - Wikipedi

Locatie en grootte Eenmaal bekend als Nederland, bevindt Nederland zich in West-Europa. Het grenst aan België in het zuiden, Duitsland in het oosten en noorden, en de Noordzee aan de westkust. Het land heeft een totale oppervlakte van 41.526 vierkante kilometer (16.485 vierkante mijl). Dit omvat 33,889 vierkante kilometer land (13,084 vierkante mijl Prognose allochtonen; vruchtbaarheidscijfer, herkomst moeder, 2004 - 2049. INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gegevens 2. Koppelingen naar relevante tabellen 3 Totaal vruchtbaarheidscijfer naar herkomstgroepering moeder, 2008-2049. Perioden Totaal alle vrouwen (aantal) Autochtone vrouwen (incl. 2e generatie) (aantal) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Afrika (aantal) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Azië (aantal) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie. Deze Working Paper presenteert de methodologie die sinds 2020 wordt gebruikt in het model om de bevolkingsvooruitzichten voor België op te stellen. De methodologie gaat ervan uit dat de vruchtbaarheid wordt verklaard door zowel structurele (opleiding, arbeidsmarktparticipatie, enz.) als cyclische factoren (de conjunctuur, enz.). Met die factoren wordt rekening gehouden door drie elementen: (1.

Het vruchtbaarheidscijfer in 2014 was hoger voor in het buitenland geboren moeders (2,09) dan bij in Groot-Brittannië geboren moeders (1,76). In de periode 2010-2014 waren Polen, Pakistan en India de meest voorkomende geboortelanden voor moeders (met uitzondering van het VK); en Polen en India voor vaders soraya chowdhury ba sew samenleving: feiten problemen les les demografie gaat over de leeftijdssamenstelling van de bevolking, de wijze waarop mensen met elkaa In België waren er in 2017 119.102 geboortes. Dat is voor het zevende jaar op rij een daling, zo meldt het Belgische statistiekbureau Statbel dinsdag Vooruitzichten Een van de belangrijkste opdrachten van het Federaal Planbureau (FPB) bestaat erin de beleidsmakers te helpen anticiperen op de toekomstige evolutie van de Belgische economie

Geboortecijfer en vruchtbaarheidscijfer blijven dalen in

www.rd.n Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken

Wikizero - Vruchtbaarheidscijfer

 1. Vrouwen krijgen gemiddeld minder kinderen en beginnen er
 2. Geboorten en vruchtbaarheid - Statistiek Vlaandere
 3. Geboortecijfer - Wikipedi
 4. Belgische vrouwen krijgen minder kinderen (en beginnen er

Births and fertility Statbe

 1. Vruchtbaarheidscijfer - Wikiwan
 2. Vruchtbaarheidscijfer - nl
 3. Demografische vooruitzichten 2019-2070 Statbe
 4. Vruchtbaarheidscijfer - Unionpedi
 5. De wereldbevolking zal mogelijk nooit meer dan 10 miljard

'Tijd om Orban te stoppen: huwelijk tussen mensen van

 1. 'We stevenen op een ramp af als de vruchtbaarheid
 2. Archive:Bevolkingsstatistieken op regionaal niveau
 3. Demografie van Turkije - Wikipedi
 4. Aantal geboortes in België daalt voor achtste jaar op rij
 5. SV-Rapport 'Daling van de vruchtbaarheid bij
 6. Vruchtbaarheidscijfer - OmoPedi
 7. Levensverwachting per land - Vergelijkende Kaart - Werel
 • Wielertoeristen corona.
 • ZZ Top chords.
 • BHA The Ordinary.
 • Grappig verjaardagsgedicht.
 • Hotel Brasserie Den Burg.
 • Beschikbaar gesteld.
 • Sniper Elite 4 Part 1.
 • Stekker met stopcontact.
 • AWS Pricing.
 • D hondt deuren.
 • Trouwjurken maat 50.
 • Waarom was Julius Caesar belangrijk.
 • Boerendeur (buiten).
 • Rompertje liefste opa en oma.
 • Blokker speelgoed Playmobil.
 • Back to school spullen.
 • GTA Liberty City cheats Xbox 360.
 • Vermeerderingstechnieken.
 • Bossing onderwijs.
 • I wish Stevie Wonder lyrics.
 • 9/11 CNN.
 • Groentelasagne.
 • Zussen film.
 • Hersenkoraal kopen.
 • Cali cartel Nederland.
 • Graniet natuursteen.
 • Box Braids cursus.
 • Werken onder schooltijd Den Haag.
 • Nihilisme psychologie.
 • Feetje sale.
 • JIMS Fitness Gent.
 • Zwanger regenboogbaby.
 • Carbink.
 • Inzage logging medisch dossier.
 • Lotharinger konijn karakter.
 • Kinetoscope.
 • Peter de harder Instagram.
 • Histeriqueo Descargar.
 • Kickboksen Almere.
 • Camelot Amsterdam antikraak.
 • Kickboksen Almere.