Home

Zee meervoud

zeepier - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek)

Meervoud van zee is zeeën. Wil je weten welk lidwoord er voor zee moet? Of weet je niet of het jou of jouw zee is zee (de; v (m); meervoud: zeeën) 1 groot oppervlak zout water: met iem. in zee gaan gaan samenwerken met; op volle zee midden op de zee; geen zee gaat hem te hoog hij laat zich nergens door afschrikken 2 overvloed, grote menigte: zeeën van tijd zee. zij, ze; 3e persoon enkelvoud vrouwelijk nominatief; Schrijfwijzen. se; Verwante begrippen. hee; iej; ik; ons; um; Zelfstandig naamwoord. zee (aardrijkskunde) zee; een uitgestrekt oppervlak zoutwater dat het grootste deel van de aarde bedekt; Schrijfwijzen. See; Synoniemen. Haff; Meer; Solten See; Meer informatie. Solten See; Zee; Twents Persoonlijk voornaamwoord. zee zee·en; Zelfstandig naamwoord. zeeën mv. meervoud van het zelfstandig naamwoord zee

zeemanstrui - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek)

Welk lidwoord (de of het): de zee of het zee, wij helpen je graag. Betekenis van zee: Een grote zoutwatervlakte dat continenten van elkaar scheidt. Het meervoud van woorden die eindigen op 'ie' Woorden die op ie eindigen, kunnen in het meervoud eindigen op ies, iën of ieën.. Veel mensen raken in de war met die iën en ieën.Toch is er een simpele regel voor: - meestal komt er ën aan het enkelvoud vast, - maar als de laatste lettergreep geen klemtoon heeft, komt er alleen een n bij en komen de puntjes op de e die er al stond Meer, klein, bezit, m/v | grenzen, kansen. Een zelfstandig naamwoord is een woord waar je de, het of een voor kunt zetten. De meeste zelfstandige naamwoorden bestaan in enkelvoud en in meervoud

Meervoud van zee Welklidwoord

Taal, spelling, regelwoorden, meervouden trema. 1 Veel woorden die eindigen op ee, krijgen er in het meervoud soms ën bij. Zonder trema is het moeilijk uit te spreken: Twee - Tweeen Woordherkomst en -opbouw. Leenwoord uit het Frans, in de betekenis van 'grens tussen land en zee' voor het eerst aangetroffen in 1436. enkelvoud. meervoud. naamwoord. kust. kusten. verkleinwoord. kustje Woordherkomst en -opbouw. Leenwoord uit het Frans, in de betekenis van 'wereldzee' voor het eerst aangetroffen in 1595. enkelvoud. meervoud. naamwoord. oceaan. oceanen. verkleinwoord. oceaantje

Een zee is een grote hoeveelheid water, die in verbinding staat met een andere zee of met een oceaan, die ook als zee kan worden aangeduid, zij het dat een oceaan een zelfstandig geheel vormt met een eigen circulatie ().Een zee daarentegen, heeft een bodem die bij een continent behoort (continentaal plat).Als de verbinding tussen zeeën smal is en uit een of meer zeestraten bestaat, spreekt. Is het meervoud met -en of -s? De meeste zelfstandige naamwoorden hebben een meervoud op -en. • boek - boeken • school - scholen • student - studenten. Uitzonderingen 1. Zelfstandige naamwoorden die eindigen op een enkele klinker. • oma - oma's • menu - menu's • ego - ego's. 2 Een mare (meervoud: maria) op de maan is een donkere vlek die vanaf de aarde met het blote oog te zien is. Ongeveer 16% van het maanoppervlak bestaat uit marea. Vroeger dacht men dat de marea echte zeeën waren ('mare' = Latijn voor 'zee'). Tegenwoordig weet men dat de marea eigenlijk grote vulkanische vlakten zijn, die zijn opgebouwd uit basalt

zeebanket - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek)

Welk meervoud je moet gebruiken is afhankelijk van de uitspraak (en betekenis) van het enkelvoud. Wanneer we het hebben over een sprookjes fee wordt het meervoud met -en geschreven. We maken hierbij gebruik van een trema op de laatste -e om te voorkomen dat de drie -e's als één klank worden uitgesproken Om te voorkomen dat deze als één klank worden uitgesproken maken we gebruik van de trema op de laatste -e. Soortgelijke voorbeelden zijn zee - zeeën, moskee - moskeeën en idee - ideeën. Herkomst van het woord pygmee. Een pygmee is een mens van een dwergvolk. Het is terug te leiden naar het Griekse woord Pugmaios Of je het meervoud met een extra -e schrijft hangt af van de klemtoon van het woord. Als de klemtoon op de laatste lettergreep valt, zoals bij braderie, gebruiken we een extra -e. De trema op de -e is nodig om te voorkomen dat de uitspraak van het woord verandert Woordherkomst en -opbouw. [1] alleen meervoud samenstelling van zee zn en lui zn. enkelvoud. meervoud. naamwoord. -. zeelui. verkleinwoord. -

Speciale meervouden van zelfstandige naamwoorden . regelmatig meervoud. handen, bomen, kannen. 13.A. woord eindigt op lange klinker. oma's. 13. JAPANSE BINNENZEE (7,9) Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboe Een binnenzee, niet te verwarren met randzee, is een nevenzee die door een (nauwe) zeestraat verbonden is met andere zeeën en/of oceanen of een zee. Zee-ezel: het meervoud van 10 woorden die eindigen op -man. Naar alle vragen aan Zee-ezel. Geplaatst op 22 september 2014, gewijzigd op 23 september 2014

Gratis woordenboek Van Dal

Met meervoud, of pluralis, worden die taalkundige vormen aangegeven die betrekking hebben op meer dan één zaak.Meervoud komt voor bij het zelfstandig naamwoord en het werkwoord, en daarmee samenhangend bij het lidwoord en het bijvoeglijk naamwoord.Ook bij het persoonlijk voornaamwoord is sprake van meervoud, alhoewel het daarbij niet om een met het enkelvoud samenhangende meervoudsvorm gaat. Dat heeft te maken met de klemtoon. Als de hoofdklemtoon op de laatste lettergreep valt - zoals in epidemíé - is de meervoudsuitgang -en: epidemieën.Het trema op de laatste e is nodig om te voorkomen dat we het woord uitspreken als [epidemiejeen].Valt de klemtoon niet op de laatste lettergreep - zoals in kolónie - dan komt er in het meervoud alleen een n achter: koloniën Meer, klein, bezit, m/v | opa's, acties, cafés. Als een woord in het meervoud een s krijgt, komt deze er meestal gewoon aan vast: actie - actie zee → zeeën fee → feeën . 9.3. In een aantal gevallen verandert de waarde van de klinker in de laatste lettergreep van het substantief. In het enkelvoud staat dan een korte klinker en in het meervoud een lange klinker. Soms hebben we in het meervoud te maken met een totaal andere klinker. bad → bade De trema wordt op de laatste -e gezet, zoals in zee - zeeën. Meervoud op -s. Meervoudsvormen die op -s eindigen komen vaker voor. Om dit gemakkelijker te maken zijn er twee heel simpele regels opgesteld: Wanneer een woord eindigt op de volgende uitgangen wordt de -s direct achter het zelfstandig naamwoord geplaatst: -é, -ee, -ui, -er,.

werkwoorden | see - saw - seen. De meeste werkwoorden in het Engels zijn regelmatig: . Je maakt de verleden tijd door simpelweg -ed achter het werkwoord te plakken (walk - walked).; Als het werkwoord op een e eindigt, plak je er alleen -d achter (move - moved).; Als het werkwoord op een y eindigt, vervang je de y door -ied (cry - cried).; De voltooide tijd maak je met have/has + voltooid. 1 baar (de; v(m); meervoud: baren) 1 golf: de zilte baren de zee 2 baar (de; v(m); meervoud: baren) 1 staaf van metaal, m.n. van goud of zilver 3 baar (de; v(m); meervoud: baren) 1 2 draagbaar: lijkbaar 4 baar (bijvoeglijk naamwoord) 1 in baar geld betalen in klinkende munt 1 bar (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord; vergrotende trap: barder, overtreffende trap: barst) 1 (van streken) kaal. Meervoud komt voor bij het zelfstandig n... [taal] - In de taalkunde wordt met meervoud het verschijnsel bedoeld dat aan de vorm van een woord te zien valt dat het om meer dan één exemplaar van een aangeduid beg... [tijdschrift] - Meervoud is een groep van uitgesproken linkse flaminganten, die een gelijknamig tijdschrift uitgeven Onzetaal.nl werkt met Google Analytics en gebruikt analytische cookies om te kunnen zien waar bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen, etc. Deze informatie is voor ons van groot belang: op basis hiervan kunnen we de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken

Meervoud. Bij woorden die eindigen op een enkele, heldere klinker a, i, o, u of y komt 's. Deze geeft aan dat de klinker lang is en zo voorkom je een verkeerde uitspraak. Voorbeelden: De lama's hadden allemaal een wollig vachtje. De auto's vormden een lange file. Ik neem mijn ski's mee op wintersport Meervouden met een deelteken ( ¨ ) bv. 1 Schrijf elk woord in het meervoud. Waar de klemtoon ligt is onderstreept ! lelie - categorie - moskee - parochie - studie - positie - fantasie - jaloezie - industrie - twee - ree - bv. : zee zeeën meervouden va Veel industrieel 'zeezout' kan mogelijk uit de zee afkomstig zijn, maar als het mooi wit, droog en van gelijke korrel is, is het geraffineerd. Wat ooit een compleet zeezout was, is nu gewassen, gedroogd en gestript van zijn mineralen en spoorelementen, zodat het teruggebracht wordt naar zijn twee basiselementen: natriumchloride (natrium en chloor) Fobie heeft een meervoud dat op -en eindigt. Omdat de klemtoon van het woord op de laatste lettergreep valt maken we bij het meervoud gebruik van een extra -e. Dit doen we om te voorkomen dat de dubbele -e als één lettergreep wordt uitgesproken. Zo verandert de uitspraak van het woord niet

zeebodem - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek)

ἡ θύρα betekent de deur, poort en is vrouwelijk (op - α, gen. - ας).Hier geldt de zogeheten ρει-regel: als een vrouwelijk woord in de stam op een -ρ, -ε of -ι eindigt, is in het enkelvoud de uitgang niet -η, maar -α.Volgens deze regel wordt bijvoorbeeld βασιλεία (koningin) verbogen Juist is: 'In bijna alle eetcafés waren de sateetjes op, maar gelukkig had ons favoriete cafeetje nog wel satés.'. Cafés en satés. In het meervoud krijgen woorden die eindigen op een klinker die in z'n eentje een lange klank weergeeft, meestal apostrof + s: schema's, aloë's, Mini's, auto's, accu's, baby's.De apostrof geeft dan aan dat de klinker ook in het meervoud lang. plural (meervoud) lesson (les) lessons (lessen) chair (stoel) chairs (stoelen) piano pianos teacher boy teachers. boys. regular = singular + s y → ies . Bij woorden die in het enkelvoud eindigen op -y eindigt het meervoud op -ies: singular plural lady baby ladies. babies Hier kan je alle uitleg uit melodieën bacteriën zeeën naslaan.. Drie-drie ën, melodie-melodieën, maar bacterie-bacteriën.Wanneer -en of -n achter de ie? ruïne, weetjes. Leer alles over melodieën bacteriën zeeën. Wil je alles leren over melodieën bacteriën zeeën?Ga dan naar de leermodule van melodieën bacteriën zeeën en leer alles stap voor stap met veel oefeningen Semagram. Zeebanket is banket; is voedsel [Smaak] smaakt verfijnd en licht zilt [Deel] bestaat uit eetbare zeedieren zoals vis, schelpdieren, schaaldieren en weekdieren [Functie] dient om te eten [Woongebied] komt uit zee [Waardering] wordt beschouwd als een delicatesse + Meer kenmerken. Algemene voorbeelden. De markt in Mahachai, waar dagelijks vissersboten binnenkomen vol vers zeebanket.

Het Internationaal Verdrag voor de veiligheid van mensenlevens op zee (International Convention for the Safety of Life at Sea, het SOLAS-verdrag) is het belangrijkste internationale verdrag voor de veiligheid op zee en kwam in 1914 tot stand na de ramp met de Titanic in 1912. SOLAS valt sinds 1954 onder de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).. Zoals het geval is met wel meer eigenschappen van taal, is er geen goede reden voor dit dubbele meervoud. Het zou veel makkelijker zijn als we maar één uitgang hadden. Maar aangezien de twee soorten meervoud bestaan, laten we maar eens kijken welke woorden een meervoud hebben op -en en welke op -s

zee - WikiWoordenboek - Wiktionar

zeeën - WikiWoordenboe

zeekat - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek)

De of het zee? Welk lidwoor

 1. Semagram. Een zeegezicht is een voorstelling [Handelende persoon] wordt vervaardigd door een grafisch kunstenaar, een fotograaf e.d. [Object betroffen] heeft de zee als onderwerp + Meer kenmerken. Algemene voorbeelden. Tegen rode en groene wanden die de zaaltjes het aanzien van een 19de eeuwse salon geven, hangt een vracht aan zeegezichten in aquarel, potlood en olieverf
 2. De correct gespelde meervoudsvorm van café is cafés, zonder apostrof.. Als een zelfstandig naamwoord eindigt op é, schrijven we de meervoudsuitgang eraan vast.Een apostrof is niet nodig omdat de combinatie niet verkeerd kan worden uitgesproken: logés, attachés, coupés, prostitués. zelfstandige naamwoorden - spelling van meervoude
 3. Het woord handvat heeft twee meervouden: . handvatten / handvaten. In handvat betekent vat 'greep'. Dat vat is afgeleid van het werkwoord vatten 'vastgrijpen' (de koe bij de horens vatten).Het meervoud van vat 'greep' was altijd alleen vatten.Maar veel mensen gingen het meervoud handvaten gebruiken, vanwege het meervoud van dat andere vat (dat van olievat en wijnvat): vaten
 4. Hoe komt het dat sommige woorden in het enkelvoud een korte klinker hebben (dag, dak, lot, schip) en in het meervoud een lange klinker (dagen, daken, loten, schepen)? Dat is zo in het Oudnederlands ontstaan, in de vroege Middeleeuwen. In die tijd werden korte klinkers waar de klemtoon op viel, in het meervoud lang
 5. Een binnenzee, niet te verwarren met randzee, is een nevenzee die door een (nauwe) zeestraat verbonden is met andere zeeën en/of oceanen of een zee die helemaal niet verbonden is met een andere zee en dus volledig ingesloten door land.. Deze zeeën worden onderscheiden van een meer op grond van het feit dat ze zout water bevatten.. Voorbeelden.
 6. Zee-ezel 1378: wat is het meervoud van schrokop? Zee-ezel 1467: wat is het meervoud van hittepetit? Naar alle vragen aan Zee-ezel. Geplaatst op 27 augustus 2014, het laatst gewijzigd op 12 oktober 2016
 7. Meervoud van idee Het woord idee heeft in het Nederlands één meervoudsvorm die eindigt op -n. zee - zeeën idee - ideeën slee - sleeën. Woorden met klemtoon op ie knie - knieën kopie - kopieën. Woorden zonder klemtoon op ie porie - poriën bacterie - bacteriën

Apple-producten mag je nooit in het meervoud schrijven, zegt Apple-topman Phil Schiller. Je schrijft 'iPad Pro devices', geen 'iPads Pro' Geavanceerd zoeken: Google aangeboden in: English Advertentieprogramma's Alles over Google Google.co Meervoud. 176 likes · 1 talking about this. Een links-soevereinistische denk- en actiegroep in vlaandere Antwoord. Correct is: cao's. Toelichting. Losse letters, symbolen en initiaalwoorden krijgen een meervoud op 's: a's, C4's, cd's (compact discs), KB's (Koninklijke Besluiten), nv's (naamloze vennootschappen), pc's (personal computers) enzovoort.. Eindigt het initiaalwoord of het symbool zelf al op s of op een sisklank, dan is het meervoud wel 'en: bbs'en, Citroën AX'en, BMX'en Geen meervoud komt voor van: het Spaans, het Engels enz. § 34. Van enkele soortnamen die een (hetzij denkbeeldig hetzij bestaand) voorwerp noemen dat enig in zijn soort is (en die daardoor het karakter van eigennaam verkrijgen) komt zelden of nooit een meervoud voor

Beter spellen - tweeën, drieë

 1. Meervoud van mogelijkheid is mogelijkheden. Wil je weten welk lidwoord er voor mogelijkheid moet? Of weet je niet of het jou of jouw mogelijkheid is? Dagelijkse mail. De Nederlandse taal goed onder de knie krijgen? Oefen dan elke dag de lidwoorden
 2. In het meervoud krijgen woorden die eindigen op een enkele klinker meestal apostrof + s. Dus schema's, aloë's, en ook piano's. De apostrof geeft aan dat de klinker lang is. Maar een woord dat eindigt op een e met een accent aigu heeft die meervoudsapostrof niet nodig: in cafés en satés volgt de juiste uitspraak al uit het accent aigu. Bronnen
 3. Het meervoud op -a is in de meeste gevallen het gebruikelijkst. Dubbele meervouden, zoals centra's en musea's, zijn niet correct. Soms is alleen het meervoud op -s correct: album - albums, geranium - geraniums; soms alleen het Latijnse meervoud op -a: antibioticum - antibiotica. Een enkele keer is er sprake van betekenisverschil
 4. Het meervoud van groente is niet alleen groenten maar ook groentes. Het woord heeft dus niet alleen een meervoud op -en. In een samenstelling krijg je dan geen tussen-n: groenteboer. Ook de andere samenstellingen met groente-krijgen geen tussen-n: Zee-ezel. Naar het HOME van de Surfspin
 5. ----- Als het meervoud van koopman : kooplieden of kooplui is, is dat niet koopmannen. Duidelijk, mag het dan gebruikt worden? nee, want het is NIET het meervoud van koopman. ----- Deze bron is gesneuveld in de verwijderde reacties. Gangbaarheid Het woord koopman staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie
 6. Meervoud van tarief is tarieven. Wil je weten welk lidwoord er voor tarief moet? Of weet je niet of het jou of jouw tarief is? Dagelijkse mail. De Nederlandse taal goed onder de knie krijgen? Oefen dan elke dag de lidwoorden. Wij sturen elke dag om 7.15 een e-mail met de link naar de oefening van de dag

Meervoud: gsm's. Het meervoud van gsm is gsm's. Een afkorting eindigt altijd op apostrof + s, behalve bij afkortingen die eindigen op een s of een x: die krijgen apostrof + en. Het doet er dus bij de meervoudsvorming niet toe waar de afkorting voor staat. Het meervoud hangt af van de laatste letter van de afkorting zelf Meervoud - 1. De meeste zelfstandige naamwoorden hebben een enkelvoud en een meervoud. Soms maak je het meervoud door 'en' achter het enkelvoud te zetten: de hond - de honden; de broek - de broeken; Als het enkelvoud een lange klinker (aa, ee, oo, uu) heeft, vervalt soms één van die klinkers: de aap - de apen; de paal - de pale ANWB is er voor jou, onderweg en op je bestemming. Met persoonlijke hulp, advies en informatie, ledenvoordeel en belangenbehartiging Maak van deze woorden meervoud. De woorden eindigen op -ën. Het meervoud van 'zee' is 'zeeën'. Met dit werkblad kun je heel veel woorden oefenen. Succes

Beter spellen - grenzen, kanse

zee (third-person singular simple present zees, present participle zeeing, simple past and past participle zeed) (chiefly US, Newfoundland) (intransitive, informal) To sleep or nap. (Compare zzz, catch some z's.) (intransitive, rare) To zigzag; to move with sharp alternating turns. See also . zeta; Etymology 2 Article . zee Let op: het gratis woordenboek van Van Dale bevat een beperkt aantal woorden. Wil je geen reclame en meer woorden kunnen opzoeken? Probeer gratis Van Dale Online Meervoud is een links-nationalistische denk- en actiegroep voor een soeverein Vlaanderen waarvan de strategische doelstellingen zijn: versterking van het Vlaams nationaal bewustzijn, nationale soevereiniteit én volkssoevereiniteit in een Vlaamse staat Van de zee direct op het bord, verser en beter kan niet. * Kaas Hier denken we in de eerste plaats aan Camenbert, want een kaasschotel zonder Camembert is geen kaasschotel

uitleg: Meervoud (znw) - gevorderde - jufmelis

Weet u of emoji meervoud of enkelvoud is? Emoji-expert Jeremy Burge geeft verduidelijking. 'Het woord emoji komt, zoals de emoji zelf, uit Japan, en heeft geen aparte meervoudsvorm', zegt de 32. De schrijfwijze in het Nederlands is: royalty's. Dat er verwarring ontstaat, komt omdat het Engels het meervoud anders schrijft: royalties. De regel in het Nederlands is dat je bij meervouden op een -s een apostrof toevoegt als het woord in het enkelvoud op een lange klinker eindigt die als één letter wordt geschreven (zoals -y in royalty)

Taal groep 8 › Woordvorming › Meervoud: -en › Meervoud: -en (woord verandert) › Oefening 5: -ën Bestellen Inloggen U heeft javascipt niet geactiveerd het meervoud naamwoord van zee zelfstandig zelfstandig␣naamwoord. 2 Nederlandse woorden uit de buitenlandse definitie. form zee. 1 vreemd woord uit de buitenlandse definitie. Plural. 4 achtervoegsels (Nieuwe woorden gevormd door het toevoegen van een of meer letters aan het einde van het woord.) zeeëngte zee-engte zee-engten zee-engte Meervoud in het Turks. De meervoudsvorming is in het Turks eenduidig: er wordt -ler of -lar aan het woord toegevoegd. De kleine vocaalharmonie bepaald de eindiging op -ler of -lar.. Voorbeelden varen: alle werkwoordsvormen. Op mijnwoordenboek kun je eenvoudig Werkwoorden vervoegen in het Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans

zeelelie - WikiWoordenboekdinosaurus - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek)

zee - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek

 1. Afrikaans (af): ·(algemeen) 'n Uitgestrekte oppervlak soutwater wat 'n groot deel van die aarde bedek.· (figuurlik) 'n Oorweldigende hoeveelheid; baie grote massa.· 'n Groot hoeveelheid soutwater, wat in verbinding staan met 'n ander see of met 'n oseaan, behalwe dat 'n oseaan 'n selfstandige geheel met 'n eie sirkulasie (seestroom) vorm.·Ons gaan.
 2. Zee-ezel: hoe spel je het meervoud van oehoe? Naar alle vragen aan Zee-ezel. Naar het HOME van de Surfspin. Geplaatst op 22 mei 2012, gewijzigd op 23 mei 2014
 3. alemulator.
 4. 'n Meervoud is die vorm van 'n selfstandige naamwoord wat dui op meer as een entiteit. In Afrikaans word dit meestal gevorm deur 'n agtervoegsel of 'n verbuiging van die enkelvoudvorm van die selfstandige naamwoord
 5. meervouden (meerv.) vorm van een woord waaraan je ziet dat het om meer dan één gaat taalkunde - Plural (der ~) , Mehrzahl (die ~) 'Media' is het meervoud van 'medium'
 6. Nieuw: Verwijzing gecorrigeerd naar het Van Dale On-linewoordenboek als Genus het woord niet kent.; En tevens een verwijzing toegevoegd naar het Groene Boekje (2005); Als je op een van de gevonden woorden klikt zie je een aantal verbuigingen van dat woord
 7. zeen zeen zelfst.naamw.Afbreekpatroon: de -woord Verbuigingen: zenen (meerv.) harde pees; vezel biologie Voorbeeld: `De delen van het varken met veel pezen en zenen worden veelal voor een stoofpot of goulash gebruikt.` SpellingCorrect gespeld: 'zee

Woorden die eindigen op -ee, krijgen in het meervoud -ën erbij: het idee - de ideeën; de zee - de zeeën; Woorden die op -ie eindigen, kunnen in het meervoud eindigen op -ies, -iën of -ieën: de knie - de knieën (klemtoon op de laatste lettergreep) de epidemie - de epidemieën (klemtoon op de laatste lettergreep) de kolonie - de kolonië 6.3 Samenstelling - bijzondere gevallen met koppelteken . We gebruiken een koppelteken om de structuur te verduidelijken of om een ongewoon woordbeeld te vermijden in een samenstelling Met y en met een meervoud op y's (met apostrof) i.p.v. ys (s eraan vast). rozeinen: rozijnen: Met ij i.p.v. ei. rozenmarijn: rozemarijn: Dit is een versteende samenstelling en die krijgt geen tussen-n. rozestruik: rozenstruik: Samenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat enkel een meervoud kent op -en, krijgen een tussen-n. rugby'er: rugbye baar I baar zelfst.naamw. een kleine verhoging of onderstel, waarop een doodskist wordt opgebaard of gedragen een staaf edelmetaal 'meestal in meervoud' golf op zee III baar bijv.naamw Woorden die in het enkelvoud eindigen op ee, krijgen in het meervoud ën erbij. voorbeeld 1: zee - zeeën voorbeeld 2: voorbeeld 3: Er zijn verschillende manieren om van een zelfstandig naamwoord het meervoud te maken. Hieronder zie je een manier met wat voorbeelden. Zet bij elk voorbeeld zelf minstens twee andere voorbeelden

Oefenplein - Meervoud

Oefen met lezen, schrijven, rekenen en internetten. Leer tegelijkertijd over onderwerpen als werk, opvoeding, gezondheid en omgaan met geld. Populaire leerprogramma's zijn Lees en Schrijf!, Taalklas.nl en Klik & Tik luitenant-ter-zee Meervoud: luitenants-ter-zee; De Schrijfassistent. Een online hulp tijdens het schrijven. VRT Taalklik. Speel een spelletje 'zoek de fout'. Interessante links. Spreek mee op Facebook. Discussieer mee over taal in de media. Taalbronnen. Links naar handige taalsites De prefect van het departement heeft alvast besloten, gespreid over één week, 400.000 kubieke meter water te lozen uit een spaarbekken van Breuil-Magné. Volgens de oesterkwekers mogen de mastelers hun gewassen overdag niet besproeien. Dat zou al heel wat schelen op de hoeveelheid water die de Charente naar zee brengt - zee-en: zeeën. - fobie-en: fobieën. 2.9 Apostrof - op de plaats van een weggelaten letter. Z'n. - op de plaats van een bezits-s: Els' plannen. - om uitspraakproblemen bij het meervoud en bezitsaanduidingen te voorkomen bij ik hou van ys

Moeilijke meervoudsvormen - Taallessen Onlin

Vertalingen in context van in meervoud in Nederlands-Engels van Reverso Context: Ik zeg het in meervoud, omdat er meerdere sterke mannen voor nodig waren om dat wildebeest te vellen Afrikaans (af): ·Kleurlose, reuklose en smaaklose vloeistof, 'n verbinding bestaande uit twee dele waterstof en een deel suurstof.· Kunsmatige vloeistof min of meer soos water.· Afskeiding van die blaas, urine. Rivier, meer. Sekere soort siekte, watersug. Waters: groot hoeveelhede water, oorstromings.·Urineer, water aflaat. Vog afskei Het meervoud van ski = ski's En het werkwoord is skiën. Dus zonder vaak gebruikte extra e. de extra e komt wel bij 'hij/zij skiet' en 'jij skiet'. Ook in het voltooid deelwoord heeft een extra e 'ik heb geskied'. NB het Engels is het meervoud van ski, gewoon skis. zeker niet skies, want dat is het meervoud van sky Spelling - Meervoud - hv12 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 23 september 2019 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licenti

Meervoud van ? www

Hersenen/hersens is een `dubbel meervoud' in de zin van De Rooij (1974), want dezelfde taalgebruikers kunnen of zullen hersens en hersenen door elkaar of met betekenis- of stijlverschil gebruiken. Het feit dat de taalgebruiker daarbij alleen het suffix verwisselt, impliceert natuurlijk ook dat hij er nog steeds een meervoud in herkent Meervoud van koe is koeien. Wil je weten welk lidwoord er voor koe moet? Of weet je niet of het jou of jouw koe is? Dagelijkse mail. De Nederlandse taal goed onder de knie krijgen? Oefen dan elke dag de lidwoorden. Wij sturen elke dag om 7.15 een e-mail met de link naar de oefening van de dag Dat heeft een vetorecht, waarmee het een regionale sectie kan verbieden om deze of gene regering te vormen. Het gevolg laat zich raden: de PSOE verbood PSN een regering te vormen met NaBai. De uitleg die daaraan gegeven wordt: NaBai heeft nog niets bewezen. Laten we dus nog maar even wachten vooraleer we daarmee in zee gaan * een meervoud op -s en op -n heeft: groentesoep. * uniek is ( zon, maan, koningin ): zonneauto, Koninginnedag. * een bijvoeglijk naamwoord is dat aangeeft hoe groot of leuk iets is: apetrots, beresterk

zee-in-meervoud - Funky Fis

Meervoud op -ee en -ie - Als het enkelvoud eindigt op -ee, wordt het meervoud -ën. (zee - zeeën) - Als het enkelvoud eindigt op -ie, maak je het meervoud met -ën of met -n. (knie - knieën; bacteriën) - Als de klemtoon op de -ie valt, komt er -ën bij. (knieën), zo niet alleen de -n (bacteriën) Meervoud op - Wat jij kan doen aan zwerfafval Iedereen kan helpen zwerfafval tegen te gaan. Gemeenten, bedrijven, scholen. En jij. Samen maken we Nederland Schoon Het woord gnocchi, meervoud van het Italiaanse gnocco, betekent klont. Deze pastasoort wordt gemaakt van tarwemeel, ei en aardappel. Op de nieuwe afhaal- en bezorgkaart staat onze huisgemaakte gnocchi: GNOCCHI E CONFIT D'ANATRA gekonfijte eend, Parmezaanschuim, Parmezaanse kaas, rucola. Vanaf donderdag te bestellen of meervoud van see. Afrikaans. meervoud van model JimI. Laatste Update: 2019-11-09 Gebruiksfrequentie: 1 Kwaliteit: Referentie: Anoniem. Voeg een vertaling toe. Krijg een betere vertaling met 4,401,923,520 menselijke bijdragen.

Meervouden: woorden met een trema - taal-oefenen

2-okt-2017 - Oei, het is ook niet makkelijk om al die uitzonderingen in de Nederlandse taal onder de knie te krijgen, zeker als je de uitzonderingen minder hoort dan een kind in Nederland. Dus vandaar dat we er een spelletje tegen aan gooien om de onregelmatige meervouden door te nemen. En wel met een klassieker: memory. Hier te downloaden: Memory onregelmatige meervouden Jullie dachten dat het meervoud van episch, de sunny side of darkness, de conciërges van Tartarus, de twee dj goden die het betere ellenboog werk in de pit verzorgen dat er zelfs een pasta naar hen vernoemd is namelijk macaroni wat vrij vertaald het betere ellebogenwerk betekend, de heren die aan de pijnboom schudden waardoor er hier en daar een pitje valt, in het bejaardenhuis met hun. Het meervoud van lef is leven - Loesje Voor mij staat lef voor een staat van zijn waarbij je iets nieuws gaat doen en ondanks de aanwezigheid van angst, je weet dat je keuzemogelijkheden hebt. Lef als brug tussen zelfvertrouwen en moed. Bij mij gaat lef vooral over mijn hart volgen, ook als dit gepaard gaat met al mijn angsten

kust - WikiWoordenboe

 1. Toetsvragen ∙ Antwoorden ∙ Uitwerkingen ∙ Leertips. Bereid je optimaal voor met de oefentoetsen van Toets-Mij
 2. oceaan - WikiWoordenboe
 3. Zee - Wikipedi
 4. Is het meervoud met -en of -s? Taalhelde
 5. Mare (maanzee) - Wikipedi
 6. Meervoud van fee
Taal werkbladzeekool - WikiWoordenboekDit zijn de 15 mooiste grotten ter wereld - Zoover

Meervoud van pygmee

 1. Meervoud van braderie
 2. zeelui - WikiWoordenboe
 3. Meervoud binnenzee — via meervoudva
 4. Zee-ezel 1137, meervoud vakman
 • Heathrow Metro.
 • Hoeveel uur school per week mbo.
 • SketchUp 8 download.
 • Gouden levensboom hanger.
 • Demi Moore Net Worth.
 • Lederen jasHarley Davidson.
 • Wat is KVV hondenvoer.
 • NWWI taxatie kosten.
 • Wat is Adirondack.
 • Tony Montana leeftijd.
 • Huis van Dalí Cadaqués.
 • Huis te koop Stakenberg 75 Elspeet.
 • Goedkoop sporten Rijswijk.
 • Kunststof hoekprofiel 10x10.
 • Symptomen hartafwijking baby.
 • Tottenham Manchester City.
 • Dutch Tactical Gear.
 • Bibelot Dordrecht.
 • Wibra pyjama baby.
 • Gehaktbrood gezond.
 • Reisgids Egypte.
 • M fregatten.
 • Alabai karakter.
 • Slaapkamer dressoir met spiegel.
 • Katalysator auto gestolen.
 • Binnenstebuiten hele Film gratis.
 • Hondenopvang Ermelo.
 • Wie veroverde Jeruzalem in 1099.
 • Plus size zakelijke kleding.
 • Leeftijd chiwawa.
 • The Merry Widow Opera.
 • House of Billiards Nijmegen Openingstijden.
 • Shakin Stevens Merry Christmas Everyone.
 • Arctic Fox on dark hair.
 • Nike logo Wallpaper.
 • KIS haarverf App.
 • Ben onderdeel van KPN.
 • Blaren voorkomen nieuwe schoenen.
 • Opleiding carrosserie West vlaanderen.
 • Facebook story afmetingen.
 • Romantisch cadeau voor hem.