Home

Ammonium

The ammonium cation is a positively charged polyatomic ion with the chemical formula NH + 4. It is formed by the protonation of ammonia (NH 3). Ammonium is also a general name for positively charged or protonated substituted amines and quaternary ammonium cations (NR + 4), where one or more hydrogen atoms are replaced by organic groups (indicated by R) Ammonium is een indicator voor verontreinigingen. Verhoogde gehalten ammonium kunnen leiden tot de opname van schadelijke bacteriën, maar het kost ook onnodig veel energie om het ammonium (via de lever) onschadelijk te maken. Ammonium kan ook worden omgezet in het schadelijke ammoniakgas Ammonium Ammonium is een eenwaardig kation met samenstelling NH4+. Het is het geconjugeerde zuur van ammoniak. Het ammoniumion is een zwak zuur. In een basisch milieu zal het zich als een zuur gedragen en een H+-ion afsplitsen. In een meer neutraal en zuur milieu zal het waterstofion aan het ammoniumion gebonden blijven

Het begint allemaal met ammonium. Hoge ammonium waarden kunnen het gevolg zijn van een verstoorde balans, bijvoorbeeld door vervuild water (te lang niet schoongemaakt) of wanneer er te veel water in één keer is ververst. Op zich is ammonium niet heel schadelijk Nu heb ik het nog niet over ammonia gehad. Dit is de verzamelnaam van ammoniak + ammonium in water. (Extra verwarrend is dat ammonia in het Engels ammoniak betekent. Veel sites worden verkeerd vertaald en dan worden de termen door elkaar gehaald). Ook de testsets zijn niet allemaal hetzelfde. De ene beweert ammonium te meten en de andere ammonia

Most ammonium salts are soluble and act as acids in liquid ammonia solutions. The solubility of halide salts increases from fluoride to iodide. A saturated solution of ammonium nitrate (Divers' solution, named after Edward Divers) contains 0.83 mol solute per mole of ammonia and has a vapour pressure of less than 1 bar even at 25 °C (77 °F) Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 dec 2020 om 00:39. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk

Wat is ammonium? Wat zijn de gevaren van ammonium in water

Ammonium acetate 0.2M - Sodium citrate tribasic pH 5.6; 0.1M - 2-methyl-2,4-pentanediol 30% solution 1 Product Result | Match Criteria: Product Nam ammonium. ( əˈməʊnɪəm; -njəm) n. (Chemistry) ( modifier) of, consisting of, or containing the monovalent group NH4- or the ion NH4+: ammonium compounds. Collins English Dictionary - Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

ammonium definition: 1. a type of ion that is derived from ammonia and is contained in chemical compounds of it: 2. a. Learn more ammonium [ah-mo´ne-um] a hypothetical radical, NH4, forming salts analogous to those of the alkaline metals. ammonium carbonate a mixture of ammonium compounds used as a liquefying expectorant in the treatment of chronic bronchitis and similar lung disorders. It is sometimes used as a reflex stimulant in smelling salts because of the strong.

Ammonium - 6 definities - Encycl

Ammonium definition, the univalent ion, NH4+, or group, NH4, which plays the part of a metal in the salt formed when ammonia reacts with an acid. See more ammonium o verbinding van stikstof (N) en waterstof (H), een eenwaardig kation met samenstelling NH 4 + Afgeleide begrippen. ammoniumcarbonaat, ammoniumchloride, ammoniumhydroxide, ammoniumnitraat, ammoniumsulfaat; Verwante begrippen. ammonia; ammonia

Ammonium definition is - an ion NH4+ derived from ammonia by combination with a hydrogen ion and known in compounds (such as salts) that resemble in properties the compounds of the alkali metals Ammonium is an onium cation obtained by protonation of ammonia.It has a role as a human metabolite, a Saccharomyces cerevisiae metabolite, an Escherichia coli metabolite and a cofactor Wat is ammonium & ammoniak? Ammoniak is een giftig product dat ontstaat uit de uitwerpselen van vissen, een afvalproduct van de stofwisseling bij vissen dat uitgescheiden wordt door de kieuwen, voedseloverschotten en ander organisch afval. Ammoniak is in kleine hoeveelheden al dodelijk voor onze koi. De zuurtegraad (pH) speelt een belangrijke rol in de giftigheid van ammoniak Ammonium is een belangrijke voedingsstof voor planten en in de regel niet giftig voor vissen. Afhankelijk van de pH-waarde kan echter uit het ammonium giftig ammoniak voortkomen. Aanbevolen ammoniumwaarde: Zoetwateraquarium (gezelschapsaquarium): 0,25 mg/ Synonym: 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl triphosphate ammonium salt Empirical Formula (Hill Notation): C 15 H 29 O 10 P 3 · 4NH 3 Molecular Weight: 530.4

ammonium - Wiktionar

Ammonium - Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

Oasen zorgt dat 750.000 mensen en 7.500 bedrijven in het oosten van Zuid-Holland altijd onberispelijk drinkwater uit de kraan krijgen Wat is ammonium persulphate ? Bleekmiddel. Geeft naast contacteczeem ook aanleiding tot het contacturticaria syndroom (bijv. astma bij kappers). Producten die ammonium persulphate kunnen bevatten - Booster producten bij het bleken van haar. - Ook veel in fotografie toegepast. Stoffen die verwant zijn aan ammonium persulphate. Niet beken

Preparation & properties of Ammonium phosphates (ammonium

Ammonium normaalwaarden Labuitslag

ammonium Risico's van stoffen - RIV

Ammonium (NH 4 +) — or its uncharged form ammonia (NH 3) — is a form of nitrogen which aquatic plants can absorb and incorporate into proteins, amino acids, and other molecules.High concentrations of ammonium can enhance the growth of algae and aquatic plants. Bacteria can also convert high ammonium to nitrate (NO 3-) in the process of nitrification, which lowers dissolved oxygen Ammonium is largely found in a range of salts like ammonium chloride, ammonium carbonate and ammonium nitrate. Most of the ammonium salts dissolves in water. Though Ammonium is also a source for plants for nitrogen fixation, it is not considered to be a sole source of nitrogen as they can be toxic to the plant species 1,52 mg ammonium per liter is duidelijk teveel, dus daar moet je wat aan doen. Niets doen is dus ongezond. Wat het beste is is een methode vinden die zoveel mogelijk ammonium verwijderd en de rest intact laat. Bekijk de specificaties van de leveranciers die je benaderd hebt en let dan vooral hier op Ammonium nitrate, a salt of ammonia and nitric acid, used widely in fertilizers and explosives. The commercial grade contains about 33.5 percent nitrogen, all of which is in forms utilizable by plants; it is the most common nitrogenous component of artificial fertilizers

NH4 (ammonium) & NH3 (ammoniak) - Aquariumwarenhui

Ammoniak, ammonium en ammonia, lekker verwarrend

 1. Ammonium Hydroxide, 28-30% w/w Safety Data Sheet according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations Date of issue: 07/06/1998 Revision date: 06/26/2013 Supersedes: 05/22/2013 Version: 1.2 06/26/2013 EN (English) Page
 2. Ammonium sulfide definition is - a sulfide of ammonium: such as. Love words? You must — there are over 200,000 words in our free online dictionary, but you are looking for one that's only in the Merriam-Webster Unabridged Dictionary.. Start your free trial today and get unlimited access to America's largest dictionary, with: . More than 250,000 words that aren't in our free dictionar
 3. Ammonium Chloride. Generic Name: Ammonium Chloride (a MOE nee um KLOR ide) Medically reviewed by Drugs.com. Last updated on June 23, 2020. Uses; Warnings; Dosage; Side effects; Storage; Uses of Ammonium Chloride: It is used to treat low chloride levels in the blood
 4. As Lebanon's investigation into the devastating blast in Beirut continues, officials have pointed to a possible cause: A massive shipment of agricultural fertilizer that authorities say was stored.
 5. PubMe

Ammonium nitrate is predominantly used in agriculture as a fertiliser. The chemical is applied in granule form into the soil and quickly dissolves under moisture, allowing nitrogen to be released Ammonium Chloride Safety Data Sheet according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations Issue date: 07/24/2006 Revision date: 05/21/2020 Supersedes: 11/02/2016 Version: 2.

Ammonia - Wikipedi

The ion, NH4+, formed by combination of NH3 and H+ (the pKa value is 9.24); behaves as a univalent metal in forming a. compounds. a. benzoate has been used as a stimulant, diuretic, urinary antiseptic, an Ammonium sulfate as by-product The right choice for you GEA Messo PT has a reference list of over fifty successful ammonium sulfate crystallizer installations around the world, has several patents on associated process and equipment features, and continues to work hard on improving its technology for the benefit of its clients Ammonium Sulfate (1 Gallon Bucket, 9 lbs) by Earthborn Elements, Soil Fertilizer, Rich in Nitrogen, Lowers pH, Inorganic Salt, Improves Plant & Soil Quality, Agricultural Uses, Resealable Bucket. 4.5 out of 5 stars 113. $28.99 $ 28. 99. Save 5% more with Subscribe & Save. Get it as soon as Tue, Feb 9 Define ammonium chloride. ammonium chloride synonyms, ammonium chloride pronunciation, ammonium chloride translation, English dictionary definition of ammonium chloride. n. A slightly hygroscopic, white crystalline compound, NH4Cl, used in dry cells, as a soldering flux, and as an expectorant Ammonium hydroxide - commonly known as household ammonia - is an ingredient in many everyday household cleaning products. Ammonia is a basic building block for ammonium nitrate fertilizer, which releases nitrogen, an essential nutrient for growing plants, including farm crops and lawns

Leading chemical industry supplying high quality Quaternary Ammonium Salts(QUATS) at less price. Also get Cetrimides & hydroxides from the leading exporter of chemical products Use ammonium chloride with caution during pregnancy if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies are not available or neither animal nor human studies were done. There is no information available about use of ammonium chloride while breastfeeding List of Ammonium Compounds, Common Compounds of Ammonium NH4, Formula, Molecular Weigh

China Ammonium Propionate Suppliers and Manufacturers

Thermo Scientific Pierce Ammonium Persulfate (APS) is an oxidizing agent that is used with TEMED to catalyze the polymerization of acrylamide and bisacrylamide to prepare polyacrylamide gels for electrophoresis.Ammonium persulfate (APS) is an oxidizing agent that is often used with tetramethylethyl ammonium perchlorate ammonium chloride solution Prior art date 1958-06-09 Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.) Expired - Lifetime Application number US740532A Inventor Harold W Ritche glufosinaat-ammonium Engelse naam ammonium 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrate CAS-nummer 77182-82-2 EG-nummer 278-636-5 Aquo-code glufsntNH4 SIKB-id 3878 Synoniem ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylfosfinyl)butyraat glufosinate ammonium glufosinaat. (ammonium carb) The diseased conditions met by this remedy are such as we find often in rather stout women who are always tired and weary, take cold easily, suffer from cholera-like symptoms before menses, lead a sedentary life, have a slow reaction generally, and are disposed to frequent use of the smelling-bottle

Monochloramine generated from ammonium sulphate and a chlorine source Biocidal active substances NPK Nitrogen Phophor Potassiumcomplex fertilizers ( multi constituent substance of ammonium dihydrogenorthophosphate and ammonium nitrate and ammonium sulphate and potassium chloride natural Helaas, on-line ammoniak-ammonium monitoren zijn over het algemeen erg duur, ingewikkeld en arbeidsintensieve instrumenten. De meeste monitoren zijn geautomatiseerde versies van de ion-selectieve ammonium meting, een meting d.m.v. ion-selectieve elektrodes, methoden die beter geschikt zijn voor metingen in het laboratorium

Ammoniumchloride - Wikipedi

Ammonium sulfide, also known as the stink bomb is made up of a solution of ammonium sulfide in water, sealed inside a glass ampoule (a small bottle-like container used to store a liquid securely). When the ampoule is broken, ammonia and hydrogen sulfide gases are released from the solution. These chemicals have a very strong and unpleasant smell Ammonium hydrogenph osphate. Ammonium phosphate dibasic. Ammonium phosphate, dibasic. Diammonium hydrogen phosphate [ACD/IUPAC Name] More... Validated by Experts, Validated by Users, Non-Validated, Removed by Users. 04211_RIEDEL [DBID] 09839_FLUKA. Ammonium concentrations in groundwater aquifers have increased over the years due to several reasons with the most important the intensive use of fertilizers in agriculture. In many areas, these concentrations are impressively high compared to the World Health Organization's standard which sets that ammonium concentration in drinking water should be less than 0.2mg/l

Ammonium nitrate and its production also contribute to global warming. The use of nitrogen fertilisers, along with manures and other agricultural sources, accounts for nearly 60 percent of nitrous. Ammonium sulfate; (NH4)2SO4, is an inorganic salt with a number of commercial uses. The most common use is as a soil fertilizer. It contains 21% nitrogen and 24% sulfur. Ammonium sulfate Names IUPAC name Ammonium tetraoxosulfate (VI) Other names Ammonium sulphate Ammonium sulfate Diammonium sulfate Sulfuric acid diammonium salt Mascagnite Actamaster Dolamin Identifiers CAS Number 7783-20-2 Y 3D model Interactive image ChEBI CHEBI:62946 ChemSpider 22944 Y ECHA InfoCard 100.029.076 EC Number 231- Ammonium releases upon exposure to water and can make its way into the air in the form of ammonia gas. After application to damp soil, ammonium particles escape, causing an increase in the acidity level of surrounding soil. The rising acidity creates a lower pH level in the soil, increasing growth of plants and crops Storing and handling ammonium nitrate HSE's leaflet INDG230 Storing and handling ammonium nitrate provides information relating to the general duties imposed on employers by the Health and Safety.. Ammonium hydroxide will react exothermically with acids. Ammonia vapors are released when heated. Revision Date: November 1, 2018 Ammonium Hydroxide Page 6 of 9 CONDITIONS TO AVOID: Avoid ammonium hydroxide contact with chlorine, which forms a chloramine gas, which is a primary skin irritant and sensitizer...

Ammonium nitrate is a chemical that exists in multiple concentrations and physical forms. It is principally used as an agricultural fertilizer, in the manufacturing of first aid products (such as cold packs), and explosives used in the mining and construction industries Ammonium acetate CAS 631-61-8 for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur - Find MSDS or SDS, a COA, data sheets and more information I quickly take you through how to draw the Lewis Structure of NH4+, (ammonium ion). I also go over hybridization, shape and bond angle Ammonium nitrate when contaminated with oil,charcoal, or other organic materials should be considered anexplosive capable of detonation by combustion or by explosion ofadjacent explosive materials. Target Organs: Blood, respiratory system, eyes,skin. Potential Health Effects. Eye:Causes eye irritation Ammonium sulfate is the preferred nitrogen source for rice, wheat and pastures in sulfur deficient areas and in alkaline row crop areas. This fertilizer is ideal for areas where you already have high levels of phosphorus and potassium. This fertilizer is safe to be used on Lawns, Gardens, Flowers,.

ammonium Sigma-Aldric

Ammonium Sulfate Fertilizer. AdvanSix Sulf-N ® ammonium sulfate (21-0-0-24S) is a high-analysis fertilizer that provides efficient nitrogen and readily-available sulfur to crops. Available in granular, mid and soluble sizes, it is designed to fit the needs of your specific application Ammonium lactate is an anti-itch topical medication formulated from 12% lactic acid and ammonium hydroxide.Ammonium lactate hydrates the outermost skin layer and promotes skin moisturizing for a prolonged time. Ammonium lactate also prevents keratinization of epidermal skin layer, which keeps skin smoother and hydrated for a longer time Ammonium bicarbonate is a common leavening agent which releases CO2 without the need for an acid. It is used mostly in extra crisp cookies, cream-puff pastries and crackers Ammonium Sulfate Calculator: Ammonium Sulfate Precipitation is a simple and effective means of fractionating proteins. It is based on the fact that at high salt concentrations the natural tendency of proteins not to aggregate is overcome, since the surface charges are neutralized Ammonium hydroxide can also release ammonia gas into the air. Ammonia alone (not ammonium hydroxide) can be found in many household items such as detergents, stain removers, bleaches, and dyes. The symptoms and treatment for ammonia exposure are similar to those for ammonium hydroxide. Other products may also contain ammonium hydroxide and ammonia

AMMONIUM PERSULFATE is a potent oxidizing agent. A powdered mixture with aluminum and water can explode [NFPA 491M 1991]. A mixture with sodium peroxide will explode if subjected to friction (crushing in a mortar), heating, or if a stream of carbon dioxide is passed over it [Mellor 10:464 1946-47] Ammonium nitrate prills provide a much more concentrated supply of oxygen than the air around us. This is why it is effective in mining explosives, where it's mixed with oil and other fuels Find here Ammonium Chloride, NH4Cl manufacturers, suppliers & exporters in India. Get contact details & address of companies manufacturing and supplying Ammonium Chloride, NH4Cl, Ammonium Chloride Powder across India Ammonium sulfate (IUPAC-recommended spelling; also ammonium sulphate in British English), (NH4)2SO4, is an inorganic salt with a number of commercial uses. The most common use is as a soil fertilizer. It contains 21% nitrogen and 24% sulfur Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides Regulatory process names 3 Translated names 23 CAS names 1 IUPAC names 13 Other identifiers 9 Print infocard Open Brief Profile Open Substance Regulatory Obligation

Ammonium - definition of ammonium by The Free Dictionar

Quaternary ammonium compounds (QACs) have the basic structure NR 4 +. Those possessing R groups with long alkyl chains are known to be especially effective as antimicrobial agents and particularly useful for the disinfection of containers and surfaces. This is particularly relevant in the milk industry Ammonium nitrate is used in fertilizer and in the mining industry as an explosive to blast rock and move mounds of earth. It has some military applications as well

Ammonium metabolism consumes much more oxygen than metabolism of Nitrate. Ammonium is metabolized in the roots, where it reacts with sugars. These sugars have to be delivered from their production site in the leaves, down to the roots The reaction between ammonium thiocyanate and barium hydroxide octahydrate is endothermic. It absorbs heat from the surroundings. As a result, the temperatur.. Quaternary ammonium compounds (QACs) are active ingredients in over 200 disinfectants currently recommended by the U.S. EPA for use to inactivate the SARS-CoV-2 (COVID-19) virus. The amounts of these compounds used in household, workplace, and industry settings has very likely increased, and usage will continue to be elevated given the scope of the pandemic. QACs have been previously detected. Ammonium acetate nonetheless remains a useful additive for native ESI-MS. It is a volatile electrolyte that can mimic the solvation properties experienced by proteins under physiological conditions. Also, a drop from pH 7 to around pH 4.75 is less dramatic than the acidification that would take place in pure water

AMMONIUM meaning in the Cambridge English Dictionar

Ammonium chloride is a white crystalline solid. It is soluble in water(37%). The primary hazard is the threat posed to the environment. Immediate steps should be taken to limit its spread to the environment. It is used to make other ammonium compounds, as a soldering flux, as a fertilizer, and for many other uses TCC's Ammonium Chloride, NH4Cl, is an inorganic, mildly acidic, white crystalline salt compound that is highly soluble in water. The mineral is commonly formed on burning coal dumps due to condensation of coal-derived gases. It is also found around some types of volcanic vents. It is used as a flavoring agent in licorice. Ammonium chloride is the product from the reaction of hydrochloric. The Biggest Ammonium Nitrate Explosions since 2000. This week, a massive explosion involving ammonium nitrate rocked the city of Beirut, sending shock waves through the media.. This recent tragedy is devastating, and unfortunately, it's not the first time this dangerous chemical compound has caused widespread damage Ammonium nitrate is a crystal-like white solid which is made in large industrial quantities. Its biggest use is as a source of nitrogen for fertiliser, but it is also used to create explosives for.

ammonium perrhenate - 284190 (China Trading Company

Ammonium definition of ammonium by Medical dictionar

The ammonium nitrate arrived in Beirut in the fall of 2013 on a Russian-owned cargo ship, the Rhosus, the ship's then-captain, Boris Prokoshev, told NBC News Formula and structure: Ammonium acetate chemical formula is NH 4 CH 3 CO 2 or CH 3 COONH 4.Its molecular formula is C 2 H 7 NO 2 and its molar mass is 77.08 g mol-1.Ammonium acetate is the salt of acetate ion COO-1 (from acetic acid dissociation in water) and ammonium ion NH 4 + (from ammonia dissociation in water). Its chemical structure can be written as below, in the common representations. Ammonium metavanadate Revision Date 14-Oct-2019 Bioaccumulation/ AccumulationNo information available. Mobility Will likely be mobile in the environment due to its water solubility. 13. Disposal considerations Waste Disposal Methods Chemical waste generators must determine whether a discarded chemical is classified as a hazardous waste. Chemical waste generators must also consult local. SAFETY DATA SHEET Creation Date 05-Oct-2010 Revision Date 25-Apr-2019 Revision Number 4 1. Identification Product Name Ammonium nitrate Cat No. : A676-212; A676-500 CAS-No 6484-52-2 Synonyms Nitric acid ammonium salt (Granular/Certified ACS) Recommended Use Laboratory chemicals. Uses advised against Food, drug, pesticide or biocidal product use.

Industrial Chemicals - Ammonium Chloride Wholesale TraderDetermination of Concentration of KMnO4 Soution usingAmmonium Alum in Indore, अमोनियम एलम, इंदौर, MadhyaAmmonium Alum/ammonium Aluminium Sulphate - Buy Ammoniumammonium - YouTubeHCl+NH3=NH4Cl - Ammonium chloride smoke under 100,000,000x

Ammonium nitrate would only explode on its own if its temperature was rapidly raised to 400 degrees Fahrenheit. Any carbon-rich fuel—paper, cardboard, or even sugar—can pair with ammonium. Ammonium nitrate has a melting point of 1700C and decomposes above 2100C. It is not in itself combustible but, as it is an oxidising agent, it can assist other materials to burn, even if air is excluded. Ammonium nitrate will not explode due to the friction and impact found in normal handling, but it can be detonated under heat an Ammonium phosphate resembles either white tetrahedron crystals or white powder depending on how it is manufactured, and its mass is 42.9 percent oxygen. Because ammonium phosphate is so unstable, it is used mostly for experiments in the sciences and is rarely used for commercial purposes Engelse synoniemen voor ammonium hydroxide - Interglot woordenboek. Alternatieve synoniemen voor ammonium hydroxide Following the destruction caused by ammonium nitrate exploding at Beirut's port, there are concerns globally about its storage. The chemical is widely used around the world, as a fertiliser or for.

 • Feyenoord lied tegen Ajax.
 • Isobetadine hond.
 • Reborn baby Goedkoop.
 • ArcelorMittal producten.
 • Vissen vanaf het strand vergunning.
 • Black Label 1 liter Dirk 3.
 • Boötes void.
 • Behanglijm GAMMA.
 • Haglöfs Chaos.
 • Zwart wasmiddel voor gekleurde was.
 • Tulsi tea.
 • E lotto.
 • USB stick openen op tablet.
 • Patent steek breien.
 • Schleich paarden.
 • De Schietbaan Herefords.
 • Omroep Zeeland YouTube.
 • Loonbarema berekenen.
 • Italiaanse hand.
 • Rolls Royce vliegtuigmotoren.
 • Nagelwortel beschadigd.
 • Pavarotti Concert.
 • Tekst voor stervende.
 • Glas schoonmaken met azijn.
 • Schade Engels.
 • Wanneer is Lisa Vega geboren.
 • Sajoer bestellen.
 • Hoeveel gram krieltjes per persoon.
 • Lulu H Kleding.
 • Prochef Slagroompatronen.
 • Appeltaart met verse cranberry.
 • Gibson explorer te koop.
 • Super grote hommel.
 • Metalen trappen zelfbouwpakket.
 • Hoeveel mag een kat eten.
 • My Little Pony G1 minty.
 • Centrosoom bouw.
 • Cursus Corona Fysiotherapie.
 • Wandelen van Rurberg naar Einruhr.
 • Kinkhoest vaccinatie verplicht.
 • Kruidvat Föhn review.