Home

Universitair hoofddocent uhd

Universitair Hoofddocent. Universitair hoofddocent (UHD) is een wetenschappelijk ambt aan een Nederlandse universiteit. UHD's zijn docenten aan een universiteit die officieel bevoegd zijn examens af te nemen en die inhoudelijk en organisatorisch betrokken zijn bij het onderzoek en onderwijs van de afdeling waar hij of zij werkzaam is en tevens les geven Universitair hoofddocent Universitair hoofddocent (UHD) is een wetenschappelijk ambt aan een Nederlandse universiteit. UHD`s zijn docenten aan een universiteit die officieel bevoegd zijn examens af te nemen en die inhoudelijk en organisatorisch betrokken zijn bij het onderzoek en onderwijs van de afdeling waar hij of zij werkzaam is en tevens les geven

De Universitair Hoofddocent (UHD). 1 (Associate professor) 1. Algemeen: a. De doelstelling van de functie: De functie is bedoeld om binnen en vanuit een bepaald wetenschappelijk vakgebied expertise op te bouwen, te onderhouden en over te dragen. Onderdelen er van zijn: Het initiëren,. Als je Universitair Hoofddocent wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Universitair Hoofddocent zijn de volgende zaken belangrijk: Interesse en Motivatie Universitair Hoofddocent. Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden universitair hoofddocent 1, abbreviated UHD1 (literal translation University head lecturer rank 1. Equivalent to UK associate professor / reader, and US associate professor- pay grade 14) hoogleraar 2 , or professor (literal translation high teacher rank 2, lowest Dutch academic rank allowed to use the title prof. Equivalent to UK professor, and US full professor - pay grade H2) De Universiteit Maastricht (UM) geeft per 1 januari 2020 alle gepromoveerde Universitair Hoofddocenten (UHD's 1 en 2), met een aanstelling bij de UM, voor onbepaalde tijd het ius promovendi. Hierdoor kunnen ze als promotor worden aangewezen bij promotietrajecten die starten per 1 januari 2020 In het derde deel van deze richtlijnen wordt per functie (hoogleraar 2 en 1, universitair hoofddocent 2 en 1, universitair docent 2 en 1, docent 4 tot en met 1, onderzoeker 4 tot en met 1 en promovendus) het niveau van de functie alsmede de voorwaarden voor de benoeming respectievelijk salarisinschaling gegeven

Universitair Hoofddocent - Onderzoekers

Universitair Functieordenen Op 1 april 2003 is een nieuw functie-ordeningssysteem (UFO) in werking getreden voor de Nederlandse universiteiten. Op basis van UFO krijgt iedere werknemer van een Nederlandse universiteit een compacte beschrijving van zijn of haar functie, ook wel een functieprofiel genoemd, met een bijhorend functieniveau Universitair hoofddocent (uhd) is een wetenschappelijk ambt aan een Nederlandse universiteit. 10 relaties Universitair Hoofddocent (UHD) - Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, capaciteitsgroep Strafrecht en Criminologie is per 1 januari 2017 een functie van universitair hoofddocent vacant voor 1,00 fte Universitair HoofdDocent (UHD) Planning en Ontwerp. Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Telefoon

Wikizero - Universitair hoofddocent

 1. imaal twee dagen per week op de universiteit te zijn en maximaal drie dagen per week vanuit een andere plek te werken. Vanuit deze standplaats bent u voor de begeleiding van studenten flexibel inzetbaar op diverse plekken in het land, en vindt u het geen bezwaar om daarbij af en toe in de avonduren te werken
 2. Universitair hoofddocent Doel Ontwikkelen en verzorgen van toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen voor uiteenlopende doelgroepen, uitgaande van het facultaire onderwijsprogramma, mede afgestemd op de behoeften vanuit de maatschappij, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van d
 3. Universitair hoofddocent (UHD) Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online. Kijk gerust verder naar andere vacatures. Universitair hoofddocent (UHD) Als UHD vervult u een sleutelrol in het verbeteren en centraliseren van zorg en onderzoek rond de focus Soma & Psyche binnen het Erasmus MC
 4. gen van WP tot Universitair Hoofddocent (UHD) Inleiding De taakverdeling van de senior wetenschappelijke staf bij FNWI is 40% onderzoek, 40% onderwijs en 20% organisatie. Het overgrote deel van het WP vindt onderwijs geven leuk en zet zich daar voor in. Echter
 5. Dit kan ervaring zijn in een beroep dat overeenkomsten vertoont, zoals Onderzoeker, Junior Universitair Docent, Universitair Hoofddocent. Iets anders leren? Is Universitair Docent het misschien toch niet voor je? Je kan via deze zoekbalk ruim 30.000 opleidingen, trainingen en cursussen vinden van zeker 1000 onderwerpen

Universitair hoofddocent Open Universiteit. FUNCTIEOMSCHRIJVING. Taken. De UHD krijgt de standplaats Heerlen, waarbij het streven is minimaal twee dagen per week op de universiteit te zijn en maximaal drie dagen per week vanuit een andere plek te werken Vivian Kraaij is UHD bij de sectie Klinische Psychologie. Haar werk bij de universiteit omvat onderzoek, cursus ontwikkeling, onderwijs en management Bekijk de profielpagina van dr. M.A. (Margo) van den Brink, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen

Universitair hoofddocent - 3 definities - Encycl

De Universitair Hoofddocent (UHD) 5

Universitair Hoofddocent: Salaris, Vacatures, Opleiding

Oda van Cranenburgh is universitair hoofddocent (UHD) op het terrein van vergelijkende politicologie, in het bijzonder ontwikkelingslanden (parttime). Zij doceert op het terrein van vergelijkende politiek, ontwikkelingsvraagstukken en democratisering in ontwikkelingslanden 1) Afkorting van universitair hoofddocent: heeft ook onderwijs- en onderzoekstaken, maar met meer nadruk op wetenschap; is doctor. (2) 1) Medewerker aa.. Universitair hoofddocent (uhd) is een wetenschappelijk ambt aan een Nederlandse universiteit. 10 relaties Wat doet een universitair hoofddocent? Een UHD is dus een functie in een hogeronderwijsinstelling of een academische titel, die kan worden verkregen door docenten, onderzoekers en personen met een academische graad Kandidaat Alleen Universitair Hoofddocenten (UHD's) kunnen naast hoogleraren als promotor optreden, onder de voorwaarde dat zij zowel een goede onderzoeker als een goede begeleider zijn; Dit moet aan het begin van het promotietraject duidelijk zijn

Academic ranks in the Netherlands - Wikipedi

universitair hoofddocent (UHD) van de eigen faculteit. De decaan toetst de bekwaamheid van de UHD aan de criteria die het College van Decanen hiervoor opstelt en neemt op grond daarvan een besluit. 4. Als de decaan besluit om het ius promovendi niet aan een UHD te verlenen, kan de UHD Een Universitair docent (UD) en een Universitair hoofddocent (UHD). Beide docenten geven les en hebben een wetenschappelijk ambt aan een Nederlandse universiteit. Daarnaast zijn ze inhoudelijk en organisatorisch betrokken bij het onderzoek en onderwijs van de afdeling waar hij of zij werkzaam is hoogleraar of Universitair Hoofddocent (hierna UHD) van een universiteit, een levensbeschouwelijke universiteit of de Open Universiteit die naar het oordeel van het college voor promoties over voldoende bekwaamheid beschikt om als promotor op te treden, als promotor Het is nu mogelijk om in NARCIS op voor- en achternaam van universitair hoofddocenten (UHD's) te zoeken. Voorheen kon je alleen een UHD vinden in NARCIS door op achternaam of op de combinatie achternaam én initialen te zoeken. Oftewel - in het geval van het voorbeeld van VU-hoofddocent Evelien Brouwer - kon je zoeken op:.

Alle Maastrichtse universitair hoofddocenten (uhd) met een doctorstitel krijgen vanaf januari 2020 het ius promovendi: het recht om op te treden als promotor. Tot en met dit jaar was dat voorbehouden aan hoogleraren of, bij hoge uitzondering, gepromoveerde medewerkers die toestemming van het college van decanen kregen Het universitair personeel bestaat uit ondersteunend en wetenschappelijk personeel. De laatste groep is onderverdeeld in promovendi, universitair docenten, universitair hoofddocenten, hoogleraren en overig wetenschappelijk personeel. Onderstaande grafieken laten zien hoe het personeel is samengesteld qua functie en sexe

Universitair hoofddocent is de positie één rang onder het lectoraat. In verschillende landen krijgt het UHD echter verschillende plaatsen in de hiërarchie terwijl het gewoon hoogleraarschap de hoogste academische titel blijft. In Amerika is universitair hoofddocent bijvoorbeeld een rang hoger assistent professor terwijl dit in de meeste. Vanaf 1 januari mogen universitair hoofddocenten (UHD's) als promotor optreden bij promotietrajecten. Een mooie ontwikkeling voor UHD's die toch al vaak betrokken waren bij de begeleiding. Niet elke UHD komt in aanmerking voor het promotierecht: er is besloten dat 'het recht gaat naar hen die zowel goede onderzoekers als goede begeleiders zijn' Universitair Hoofddocent De Universiteit Twente heeft vier vrouwelijke Universitair Hoofddocenten (UHD's) benoemd. Het diversiteitsbeleid van de Universiteit Twente is hierin een stimulerende factor geweest. Dit beleid richt zich op een evenrediger verdeling van vrouwen op hogere posities in het onderwijs (universitair hoofddocenten). Internationale equivalenten van Nederlandse wetenschapsfuncties . het maximum van een UDsalaris- ligt dan hoger dan het minimum van een UHD-salaris, etc. Met name in België is dit zeer sterk het geval, in Duitsland is er daarentegen voor ee Universitair hoofddocent is de positie één rang lager dan hoogleraarschap. In verschillende landen krijgt het UHD echter verschillende plaatsen in de hiërarchie, terwijl het volledige hoogleraarschap de hoogste academische titel blijft. Bijvoorbeeld, in Amerika is universitair hoofddocent één rang hoger assistent professor overwegende dat.

Universitair docenten worden nu op basis van onderzoeksprestaties gepromoveerd tot universitair hoofddocent. Maar de faculteit wil vaker uhd's inzetten op strategische plekken. Grote opleidingen bijvoorbeeld. 'Dan kan een uhd een voortrekkersrol binnen een opleiding vervullen', zegt decaan Gerry Wakker. Strategi Vanaf 1 November is onderzoeker Dr. Jordi Heijman (Cardiologie) benoemd tot Universitair Hoofddocent (UHD). Na enkele jaren als postdoc in Duitsland te hebben gewerkt, is Jordi sinds 2015 weer werkzaam aan het Maastricht UMC+ in het Hart+Vaat Centrum. Het is zijn doel om met behulp van computersimulaties en préklinisch onderzoek nieuwe inzichten te krijgen in de mechanismen en behandeling van. Een van de uitkomsten: hoogleraren en universitair hoofddocenten (UHD) hebben een rooskleuriger beeld van de integriteit aan hun afdelingen dan wetenschappers die lager in de pikorde staan. Socialiseren Dit inzicht kan een sleutel tot een gezondere onderzoekscultuur zijn, schrijft Haven Yamu, prof. dr. C.H. Associate Professor with ius promovendi / Director CASUS / Rosalind Franklin Fello

UHD: Afkorting van universitair hoofddocent: heeft ook onderwijs- en onderzoekstaken, maar met meer nadruk op wetenschap; is doctor. hoogleraar: Is leider van een onderzoeksgroep en heeft vaak ook bestuurlijke taken. Heeft de hoogste academische titel: professor In 2017 stemde de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel van toenmalig minister Bussemaker: niet alleen hoogleraren, maar alle gepromoveerde universitair docenten konden promotor worden.De universiteiten vonden deze uitbreiding van het ius promovendi te ruim en stelden in VSNU-verband aanvullende richtlijnen op. Daarin staat als belangrijkste voorwaarde dat alleen universitair hoofddocenten (uhd. Aangedreven door Pure, Scopus en Elsevier Fingerprint Engine™ © 2021 Elsevier B.V.. Wij gebruiken cookies als hulpmiddel om onze diensten aan te bieden en te.

Waarom jij zou moeten kiezen voor de VU als werkgever? Naast een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie, kunnen de arbeidsvoorwaarden belangrijk zijn. De VU heeft uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Aan de VU Amsterdam proberen we al het onderwijs en onderzoek zo veel mogelijk door te laten gaan Adjunct versus Associate Professor Adjunct en Universitair hoofddocent zijn aanduidingen die je misschien hebt gehoord in hogescholen. Wanneer we in een college zijn, komen we vaak aanduidingen van leraren tegen die erg verwarrend zijn. Er zijn docenten, universitair docenten, universitair hoofddocenten, adjunct-hoogleraren, en natuurlijk zijn er professoren UHD Universitair Hoofddocent UL Universiteit Leiden WD Wetenschappelijk Directeur WP Wetenschappelijk Personeel . FGGA Richtlijn benoeming en bevordering WP 4 . 1 Inleiding . De in 2018 geactualiseerde Leidse universitaire richtlijn voor benoeming van WP vormt het algemen De uitbreiding van het promotierecht (ius promovendi) naar universitair hoofddocenten (uhd) kan op instemming van de UT-gemeenschap rekenen, blijkt na een korte rondvraag. Wie de 'lasten' van een eigen onderzoeksprogramma draagt, mag daar ook de lusten van proeven, luidt de gedeelde opvatting

Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen. Deze zijn ingericht langs vier profileringsthemas thema's. Zo stimuleren we de multidisciplinaire samenwerking waar de maatschappelijke problemen van nu en straks om vragen. De komende jaren besteedt de VU bijzondere aandacht aan het versterken van de band tussen wetenschap en de samenleving Het wetenschappelijk personeel bestaat uit hoogleraren, universitair hoofddocenten, universitair docenten, overig wetenschappelijk personeel en promovendi. De grootste groep bestaat uit promovendi (8.700 fte's in 2019). De universitair hoofddocenten vormen de kleinste groep (2.500 fte's in 2019 ) Ook universitaire hoofddocenten (UHD) zouden in sommige gevallen dit recht krijgen. Maar het was aan de vereniging van universiteiten (VSNU) en de universiteiten zelf om hier invulling aan te geven. De Universiteit Utrecht komt vandaag met een regeling waarin de criteria zijn gedefinieerd. Zo komt niet automatisch elke UHD hiervoor in aanmerking Nederland beleeft ongekende tijden. Het coronavirus heeft onze samenleving in haar greep. Aan de VU proberen we zo goed en zo kwaad als het kan met de situatie om te gaan. En al zijn we momenteel niet fysiek aanwezig op de VU-campus, we zijn heel hard aan het werk om het onderwijs en onderzoek zo ongestoord mogelijk toch door te laten gaan Universitair hoofddocent (UHD), lnstitute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Universiteit Utrecht Belangenverklaring | 04-11-2020 prof. dr. ir. R.C.H. Vermeule

Ius promovendi voor alle gepromoveerde Universitair

Bevorderingscriteria naar Universitair Hoofddocent niveau 1 Universiteit voor Humanistiek Inleiding De UHD heeft in het functiehuis van de UvH een belangrijke spilfunctie. De universiteit verwacht van haar UHD's dat zij in onderwijs en onderzoek een waar voorbeeld zijn voor alle medewerkers e Binnen deze capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent (UHD), universitair docent (UD) en docent. Meer dan 30 dagen geleden. Vacature opslaan Geen interesse Vacature rapportere UHD, Senior onderzoeker + 31 (0) 24 3614808 Hub.Wollersheim@radboudumc.nl. Hub Wollersheim is internist met als subspecialiteit cardiovasculaire aandoeningen. Hij is universitair hoofddocent Kwaliteit en Veiligheid van de Ziekenhuiszorg en adjunct-hoofd van IQ healthcare Het Philip Eijlander Diversity Program (PEDP) heeft de instroom van vrouwen in hogere academische functies vergroot, door 19 extra posities te creëren op het niveau van universitair docent (UD), universitair hoofddocent (UHD) en hoogleraar (HGL) Aspasia's naam werd verbonden aan het NWO-programma Aspasia, dat tot doel heeft vrouwelijke universitair docenten (UDs) te stimuleren een gooi te doen naar de positie van Universitair Hoofddocent (UHD)

Nederlandse universiteiten hebben steeds meer tijdelijk

Academische ambtstermijn . Een universitair hoofddocent verdient doorgaans een vaste aanstelling, wat de vrijheid en autonomie geeft om studies te volgen en werk uit te voeren dat het niet eens is met de publieke opinie of autoriteit, zonder bang te zijn de baan te verliezen. Een universitair hoofddocent moet zich echter aan bepaalde professionele en ethische normen houden April 21st, 2020. Privacy Policy | @ Steven Kushner | @ Steven Kushne Department of Electrical Engineering, Photonic Integration - Universitair Hoofddocent; Department of Electrical Engineering, Center for Care & Cure Technology Eindhoven (C3Te) Persoon: UHD : Universitair Hoofddocent Een aantal universitair hoofddocenten (uhd) krijgt het zogenoemde 'ius promovendi', ofwel het promotierecht. In april moet duidelijk zijn voor welke uhd's aan de UT dat geldt

Die heeft nu besloten dat alleen universitair hoofddocenten (UHD's) ook als promotor mogen worden benoemd. Het ius promovendi blijft dus beperkt tot een selecte groep en bovendien binnen de muren van universiteiten. Al kunnen volgens ScienceGuide ook lectoren van hogescholen het promotierecht krijgen ius promovendi aan wetenschappelijk personeel in de functie van Universitair Hoofddocent. Omdat het gaat om een nieuwe groep mensen die het ius promovendi kan gaan uitoefenen, betreft medewerkers in de functie van UHD aan de UT nodig is, zijn we als volgt te werk gegaan Op 6 juni 2017 heeft de Eerste Kamer unaniem besloten dat ook universitaire hoofddocenten (UHD's) promoties mogen verlenen. Eerder mochten alleen hoogleraren dat. De Jonge Akademie is blij met de vernieuwing: zij pleit sinds 2010 voor uitbreiding van dit 'ius promovendi', onder andere in het advies Rendement van talent Een hoofddocent (UHD) doet zwaarder onderzoek, en doet meer aan begeleiding van promovendi en aan management dan een 'gewone' universitair docent (UD) Een universitair hoofddocent is een fulltime medewerker van de universiteit met een vaste aanstelling, wat inhoudt dat hij permanent is. • UHD's verrichten veel activiteiten en hebben grotere verantwoordelijkheden dan adjunct-hoogleraren

Universitair hoofddocent Educatie. 0,5 fte (= 19 uur/week) Profiel. De universitair hoofddocent maakt deel uit van een team dat verantwoordelijkheid draagt voor het onderwijs en onderzoek op het terrein van levensbeschouwelijke, morele, politieke en burgerschapseducatie, en van professionele (identiteits)ontwikkeling Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer dr. P. Verboon, universitair hoofddocent van de vakgroep Methoden en Technieken van de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen, e-mail: peter.verboon@ou.nl. LET OP: het hierboven vermelde e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature Universitair docent; Docent; Onderzoeker; Benoeming en bevordering Unversitair Hoofd Docent. Hier vindt u informatie over de procedure en criteria voor benoeming en bevordering van Universitair Hoofddocenten, binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen. Procedure. De procedure om voor een UHD-schap in aanmerking te komen is als volgt Programma gericht op een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de hogere wetenschappelijke rangen. Het programma heeft als doel de bevordering van vrouwelijke wetenschappers tot universitair hoofddocent of hoogleraar te versnellen. Het aantal vrouwen op UHD- en hoogleraarsposities groeit nog niet snel genoeg. Met dit programma wil men de doorstroming van talentvoll loopt via de as van universitair docent (ud), universitair hoofddocent (uhd) en hoogleraar. Voor deze functies behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden. Docenten en postdocs hebben veel minder (of geen) gecombineerde onderwijs- en onderzoekstaken, en daardoor minder perspectief op een vaste aanstelling. D

ESoE — Technische Universiteit Eindhoven onderzoeksportaal

Functie_ordeningsystem_UF

Adjunct versus universitair hoofddocent . Adjunct en universitair hoofddocent zijn benamingen die u wellicht op hogescholen hebt gehoord. Als we op een universiteit zitten, komen we vaak benamingen van leraren tegen die erg verwarrend zijn. Er zijn docenten, universitair docenten, universitair hoofddocenten, adjunct-hoogleraren en natuurlijk. Onze krijgsmacht is actief in buitenlandse missiegebieden. Hiervoor leidt de Nederlandse Defensie Academie de juiste mensen op. Als universitair hoofddocent brengt u ons onderwijs én onderzoek op het gebied van maritieme techniek naar.. Universiteiten mogen binnenkort ook universitaire hoofddocenten als promotor aanstellen. Ook kunnen lectoren een nulaanstelling als uhd bij universiteiten krijgen om als promotor op te treden. De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel dat deze uitbreiding van het promotierecht regelt door het Faculteitsbestuur aangewezen hoogleraar of UHD. Taken: Voor het takenpakket wordt verwezen naar de functiebeschrijving Universitair docent in de UFO-systematiek, de opgedragen kernactiviteiten en de indelingscriteria. De aanloopschaal is schaal 10. Men wordt geplaatst in de aanloopschaal indien de functie nog niet volledig word

Vrouwen lopen promotie mis door geweigerde Aspasia-beurzen

Universitair hoofddocent - Unionpedi

Johan Padding UHD bij 3mE . Per 1 september 2016 start dr. ir. Johan Padding (1975) als Universitair Hoofddocent Complex Fluid Processing aan de faculteit 3mE. Door de groeiende wereldbevolking en de groeiende welvaart, wordt het steeds belangrijker om efficiënte en duurzame oplossingen te vinden voor de productie,. Afgestudeerd als communicatiewetenschapper, en dan? Na de bachelor Communicatiewetenschap kiezen de meeste studenten voor doorstuderen, maar je kunt ook aan de slag in de meest uiteenlopende functies. Tijdens jouw studie heb je geleerd om kritisch naar communicatie te kijken. Je zult nooit meer klakkeloos het nieuws tot je nemen, herkent strategieën van politici en weet hoe jouw wereld. Universitair docent Praktische Theology/Youth Ministry 0883371711 (office number, due to Covid19 not available at this number) 0031640560423 pmsonnenberg@pthu.nl Ge Speelma Universitair hoofddocent waarschuwt: Google Apple Contact Tracing platform (GACT) is een wolf in schaaleren. maandag 20 april 2020, 18:59 door Redactie, 48 reacties

Benoeming en bevordering van hoogleraren en UHD's bij TM

Helaas, deze vacature is niet actief. Zoek naar jouw ideale baan in 177 beschikbare vacature Universitair hoofddocent (UHD) dr.ir. M (Martijn) Duineveld. Bekijk profiel. Organisatie: Departement Omgevingswetenschappen: Onderdeel: Cultural Geography: Postadres Postbus 47 6700AA WAGENINGEN Bezoekadres Droevendaalsesteeg 3 6708PB WAGENINGEN. Universitair Hoofddocent Geestelijke Verzorging | Associate Professor of Spiritual Care & Chaplaincy Studies. Amsterdam, Groningen. Practices. Erik Olsman (1980) graduated cum laude in theology and worked as chaplain in palliative care and mental health care

Het percentage vrouwelijke hoogleraren aan umc's is gestegen van 24,9% in 2019 naar 26,2% in 2020. Ook aan de umc's zien we een opvallende daling per opeenvolgende functiecategorie: het percentage vrouwen zakt van 63,4% bij de promovendi, 52,9% bij de universitair docenten, 39,8% bij de universitair hoofddocenten naar 26,2% bij de hoogleraren Universitair docent Doel Ontwikkelen en verzorgen van toegewezen - Afstemmen probleemstellingen en werkhypotheses met de Hoogleraar of Universitair hoofddocent - Maken van een van de herkenbaarheid is enige differentiatie aangebracht bij de Hoogleraar en UHD ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de overige profielen.

Bij de promovendi is 43,6% vrouw en bij universitair docenten 41,9%, van de universitair hoofddocenten is 29,4% vrouw. In Nederland bedraagt het percentage vrouwelijke hoogleraren 24,2%. Ondanks de groei in elke functiecategorie, neemt het aandeel vrouwen per stap op de carrièreladder nog altijd sterk af Deze functies staan gelijk aan respectievelijk universitair docent en universitair hoofddocent. De Groningse adjunct-hoogleraar is in feite een universitair hoofddocent met promotierecht

Weinig vrouwen in het economisch debatUniversiteit Leiden

Joop de Kraker, universitair hoofddocent Milieu-natuurwetenschappen aan de Open Universiteit, gaat samen met zijn Maastrichtse collega René Kemp in opdracht van NWO een synthesestudie schrijven over stedelijke duurzaamheidstransities. Het gaat daarbij om transities naar duurzame energie, klimaatbestendigheid en circulaire economie. Het doel van de synthesestudie is het bundelen en vertalen. Bent u gedreven om academisch onderwijs en onderzoek te verrichten op het gebied van de geestelijke zorg en wilt u de spin-in-het-web worden van een Masterspecialisatie Spiritual Care? Solliciteer dan bij de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).Locatie: AMSTERDAMFTE: 0,8 Functieomschrijving De Faculteit Religie en Theologie zoekt binnen haar afdeling Beliefs. Flinke aantallen promovendi (PROM), overig wetenschappelijk personeel (OVWP), universitair docenten (UD), universitair hoofddocenten (UHD) en hoogleraren (HGL) verlaten de universiteit, maar omgekeerd stromen ook veel wetenschappers in van buiten de Nederlandse universiteiten. De Nederlandse wetenschap wordt steeds internationaler Hoofddocent en Promotor (hoogleraar) · Bekijk meer » Universitair hoofddocent. Universitair hoofddocent (uhd) is een wetenschappelijk ambt aan een Nederlandse universiteit. Nieuw!!: Hoofddocent en Universitair hoofddocent · Bekijk meer » Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap is een van de drie gemeenschappen in België. Nieuw!! Welkom op mijn homepage. Ik ben universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast ben ik academisch director van het Paul Scholten Centre for Jurisprudence en l id van de Gezondheidsraad. Specialisatie Ik ben gespecialiseerd in rechtsfilosofie en politieke theorie

 • Spaanse modeontwerpers.
 • Outlook save all emails.
 • Friese tekst geboortekaartje broertje.
 • Orange sms instellingen.
 • Carolina Herrera 212 VIP Black.
 • Sokken laten maken China.
 • Yt rescue me onerepublic.
 • Geit ademt zwaar.
 • Flaminal Forte of Hydro.
 • Hoe is Hamza overleden.
 • Wie is de leider van de regering.
 • Vlaggenstokhouder balkon.
 • Cessna Wing area.
 • Olaf frozen 1 song.
 • Afbeelding kopiëren van internet.
 • Zwart strand Griekenland.
 • Wandelparken west vlaanderen.
 • A replacement for Youtube.
 • Barbra Streisand fan site.
 • Werkboekje Sinterklaas groep 3.
 • VPL ontharen ervaringen.
 • Wat is Adirondack.
 • Adelaide Kane net worth.
 • Dr Trines LUMC.
 • Rode duiven kweken.
 • ICT Amarant.
 • Huizen Spaklerweg, Amsterdam.
 • Budget Rent A Car istanbul.
 • Wanneer blanke lak aanbrengen.
 • Fujifilm Instax.
 • Merken hoortoestellen.
 • Japan cherry.
 • Reisgids Egypte.
 • Tankslag Koersk film.
 • Shin splints exercises.
 • Deplaning gezicht.
 • Song to the Siren Tim Buckley lyrics.
 • Sparta Rotterdam Transfermarkt.
 • SpongeBob sorbet.
 • Marc Inbane Natural Tanning Mousse review.
 • Toast zalm kruidenkaas.