Home

Wetgeving bacterievuur

In de Beschikking bestrijding bacterievuur 1984 geldt een uitzondering van dit aanplantverbod voor eerdergenoemde meidoornsoorten. De uitzondering geldt voor meidoornsoorten in delen van de bufferzones die liggen in een gebied waarin de meidoorn een landschappelijk bepalende rol speelt (op aanwijzing van de minister) Sla de regeling op Besluit bestrijding bacterievuur 1983 Besluit van 7 december 1983, houdende bestrijding bacterievuur Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz Beschikking bestrijding bacterievuur 1984. 1 Het opplanten, bewaren en vervoeren van planten van Cotoneaster salicifolius floccosus, Cotoneaster salicifolius en Cotoneaster watereri en de daartoe behorende cultivars en van het Photinia davidiana (Stranvaesia Hort.), alsmede van Crataegus calycina, Crataegus laevigata en Crataegus monogyna met uitzondering van de daartoe gehorende cultivars is. Nederlandse wetgeving. Voor zover van toepassing is de regelgeving met betrekking tot beschermde gebieden in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd middels de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten (artikel 6 en 5 specifiek voor de teelt van bacterievuurwaardplanten) bacterievuur_meidoorn. Inwinnen zienswijzen ten aanzien van voorgenomen wijziging van het Besluit bestrijding bacterievuur 1983 en de Beschikking bestrijding bacterievuur 1984 in verband met vervanging van een gebied van bijzondere landschappelijke waarde door een bij ministeriële regeling aan te wijzen gebied waarin de meidoorn een landschappelijk bepaalde rol speelt

Tweestijlige meidoorn | Ecopedia

Regelgeving bestrijden bacterievuur in bufferzones

 1. Bacterievuur is vanaf 14 december geen quarantaineziekte meer binnen de EU. Voor Nederlandse telers en vruchtboomkwekers zal er volgens de NFO weinig veranderen, omdat in Nederland bij wet is geregeld dat bacterievuur-aantasting binnen de bufferzones moet worden verwijderd
 2. Erwinia amylovora veroorzaakt de quarantaine-ziekte bacterievuur bij vooral appels en peren. De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn: Ontwikkelen van een verbeterde methode om Erwinia amylovora te isoleren van asymptomatisch plantenmateriaal volgens de wetgeving van de European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO 2012/2013
Amerikaans krentenboompje | Ecopedia

Bacterievuur, ook wel perenvuur genoemd, is een plantenziekte, veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora.De kenmerken van de ziekte zijn het bruinzwart verkleuren, verdorren en verschrompelen van bloesems, bladeren en twijgen.De besmettelijke ziekte is een gevaar voor de fruitteelt Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Economische Zaken Afkortingen: Niet officiële titel: Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld Soort regeling: AMvB Identificatienummer: BWBR0003641 Rechtsgebied Agrarisch recht Overheidsthema Landbouw, natuur en voedsel Opmerkingen Geen Informatie geldend op 07-01-2017 Grondslagen voor deze regeling Artikel 3, eerste en. Bacterievuur is ook wel gekend als 'perenvuur'. De ziekte treft onder andere peren, meidoorns, appels, lijster- en jeneverbessen. Bacterievuur. Op 14 december 2019 trad de nieuwe Europese plantenverordening (1) in werking, die (in tegenstelling tot de vorige wetgeving) bacterievuur niet langer opneemt in de lijst met bestrijdingsplichtige quarantaineorganismen

Inspecties op de kwekerijen is verplicht op basis van EU-wetgeving. In de bacterievuurzones wordt naast de kwekerijen ook de Groene Ruimte geïnspecteerd. Bacterievuurbufferzones zijn ingesteld op verzoek van het bedrijfsleven. Hiermee kunnen we verspreiding van bacterievuur in de bufferzones voorkomen, zodat u het materiaal gezond kunt verhandelen 10 januari 2020. Eén van de veranderingen als gevolg van deze wetgeving is dat een aantal plantpathogenen hun status van quarantaine organisme verliezen. Bacterievuur, een wijdverspreide plantpathogeen die van groot economische belang is voor de boomkwekerij- en de fruitteeltsector in België, is één van deze organismen In Nederland kennen we twee soorten van inspectie op bacterievuur Er zijn inspecties binnen de kwekerijen en inspecties in bacterievuurbufferzones. Inspecties op de kwekerijen is verplicht op basis van EU-wetgeving. In de bacterievuurzones wordt naast de kwekerijen ook de Groene Ruimte geïnspecteerd De bestrijding van bacterievuur is geregeld in de Europese fytorichtlijn. In de EU zijn vrije gebieden aangewezen. Deze zo genaamde beschermde gebieden zijn vrij van bacterievuur en moeten als zodanig beschermd worden tegen introductie van bacterievuur. Omdat in Nederland bacterievuur voorkomt, kunnen voo Bacterievuur en de wet De bestrijding van bacterievuur is verplicht door de Europese en de Belgische wetgeving. Er geldt een Koninklijk besluit i.v.m. bacterievuur (PDF, 566 kB) van 23 juni 2008 met maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen

wetten.nl - Regeling - Besluit bestrijding bacterievuur ..

Beschikking bestrijding bacterievuur 1984 - Wetten

Volgens Reekmans zal Lijst Dedecker in de toekomst ook initiatieven nemen om één en ander om te zetten in wetgeving. Meer informatie: www.bacterievuur.be. Gerelateerde artikels. nieuws Haspengouwse fruittelers planten 5,5 km haag voor meer biodiversiteit 15 december 2020. nieuws. Bacterievuur is een bacteriële plantenziekte (bacterie Erwinia amylovora). De naam bacterievuur wijst al op het karakteristieke van de ziekte. Bij aantasting zien we een bruinzwart verkleuren, verdorren en verschrompelen van bloesems, bladeren en twijgen (alsof ze door vuur verschroeid werden) Betreft: Maatregelen tegen de verdere verspreiding van bacterievuur als quarantaineziekte Op 14 december 2019 trad de nieuwe Europese plantenverordening 1 in werking, die (in tegenstelling tot de vorige wetgeving) bacterievuur niet langer opneemt in de lijst met bestrijdingsplichtige quarantaineorganismen De wetgeving op de bestrijding van bacterievuur is federaal en dateert van na 1980, maar de bevoegdheid voor de bestrijding is Vlaams. Dus, d - Wetgeving - Aandachtspunten (o.a. ziekteherkenning -en bestrijding, zeker in nabijheid laagstam) Duurzaam landschapsbeheer ter preventie van bacterievuur.

Beschermde gebieden Fytosanitaire wetgeving (overzicht

 1. Bacterievuur (veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora) Op 14 december 2019 trad de nieuwe Europese Plantenverordening (1) in werking, die (in tegenstelling tot de vorige wetgeving) bacterievuur niet langer opneemt in de lijst met bestrijdingsplichtige quarantaineorganismen. 1
 2. Bacterievuur is een vervelende plantenziekte die vooral fruitkwekers (appel en peer), maar ook boomtelers kopzorgen baart. Dat betekent echter niet dat je als tuinaannemer géén betrokken partij bent. Infectie komt niet enkel in boomgaarden voor. Naast appel- en perenbomen zijn ook heel wat sierstrui-ken gevoelig voor de aantasting
 3. Wetgeving; Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden; December 21, 2016; Besluit van 13 december 2016, tot wijziging van het Besluit bestrijding bacterievuur 1983 in verband met aan te wijzen gebieden waarin de meidoorn een landschappelijk bepalende rol speel
 4. Wetgeving; Koninklijk besluit betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen., van June 23, 200
 5. Het verbranden van landbouw- en fruitgewassen kan verplicht worden als die gewassen door bacterievuur zijn aangetast. Dat is vastgelegd in het KB van 23 juni 2008 over de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur te voorkomen
 6. Wetgeving In de hele voedselketen, van boer tot verkoper van voedsel, gelden strenge hygiënemaatregelen om te voorkomen dat bacteriën in eten terecht komen. Producten worden hier steekproefsgewijs op gecontroleerd

Overheid.nl Consultatie bacterievuur_meidoor

Wij zijn een onafhankelijke organisatie die keuringen uitvoert volgens Nederlandse en Europese wetgeving. Bekijk hier het overzicht van de plantenrassen die vatbaar zijn voor bacterievuur. Lees verder over Bacterievuur; Bacterievuurcontroles. Naktuinbouw controleert op bacterievuur (Erwinia amylovora) in de bufferzones Bacterievuur. Bruine of zwarte topjes, later geelbruin bacterieslijm. Bestrijding is vrijwel onmogelijk. Komt vooral voor op Cotoneaster, meidoorn en peer. Virusziekten. Diverse virussen, vaak overgedragen door luizen en andere insecten. Gele verkleuringen, vlekken of kringen op het blad. Geen bestrijding mogelijk Aangezien bacterievuur dus zeer ernstige gevolgen kan hebben, raad ik je aan om eerst een hovenier er naar te laten kijken, in plaats van EU-wetgeving. Daarnaast hebben ze hun website aangepast, waarbij alle onderliggende persoonlijke (boekings)data verdwenen zijn. We verschillen ook van mening in het soort ticket dat we hadden

Bacterievuur geen quarantaineziekte meer binnen E

Volgens de Belgische wetgeving (KB van 23 juni 2008) moeten ziektehaarden van bacterievuur (Erwinia amylovora) opgeruimd worden door de zieke plantendelen weg te snoeien, tot minstens 50 cm onder de zichtbare aantasting. Indien nodig moeten aangetaste planten volledig verwijderd worden Te vergelijken met de wetgeving rond distels, is er een strenge regelgeving op waardplanten van bacterievuur. Het kan niet dat men als openbaar bestuur met belastinggeld deze planten gaat promoten, zonder dat men er de verplichtingen bij vermeldt

Diagnostiek van bacterievuur - WU

 1. Maar sinds kort is de wetgeving verstrengd en mag je biomassa-afval niet meer verbranden in openlucht, Zo blijft het bijvoorbeeld mogelijk om geïnfecteerd met bacterievuur ter plaatse te verbranden in het kader van de bestrijdingsplicht van rooi- en snoeihout
 2. Bacterievuur is een plantenziekte, die vooral planten van de rozenfamilie treft en in de regel toeslaat in de maanden mei en juni. De bekendste zijn meidoorn (crataegus), peer (pyrus), appel (malus), dwergmispel (cotoneaster), vuurdoorn (pyracantha), kweepeer (cydonia), meelbes of lijsterbes (sorbus) en krentenboompje (amelanchier)
 3. Bacterievuur is een zeer groot probleem omdat het moeilijk te herkennen is. Ik heb een foto bij van een appel die is aangetast door bacterievuur en ook van een aangetaste meidoornhaag. Want we moeten elke vraag om uitleg beschouwen als een kans om iets bij te leren. De voorzitter. Mevrouw Grosemans heeft het woord. Karolien Grosemans (N-VA
 4. In Nederland kennen we twee soorten van inspectie op bacterievuur. Er zijn inspecties binnen de kwekerijen en inspecties in bacterievuurbufferzones. Inspecties op de kwekerijen is verplicht op basis van EU-wetgeving. In de bacterievuurzones wordt naast de kwekerijen ook de Groene Ruimte geïnspecteerd

Beleid aangepast aan europese regelgeving : teelt waardplanten van bacterievuur gedeeltelijk vrijgegeven: Auteur(s) Teylingen, M. van: Tijdschrifttitel: De boomkwekerij : waarin opgenomen De plantenbeurs Deel(Jaar)Nummer: 7(1994)11: Paginering: 22 - 23: Op papier: Trefwoorden (cab Lees meer omtrent staatsblad 2016, 526: besluit van 13 december 2016, tot wijziging van het besluit bestrijding bacterievuur 1983 in verband met aan te wi Wetgeving; Ministerieel besluit tot wijziging, wat betreft de afbakening van de bufferzones in het nieuwe teeltseizoen, van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen, van March 16, 202 Maatregelen betreffende de bestrijding van het bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. en al.). Art. 66-67 XX. Maatregelen betreffende de bestrijding van het stengelaaltje (Ditylenchus Spp.). Art. 68-69 XXI. Maatregelen betreffende de bestrijding van het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne Spp.). Art. 70 XXII

Bacterievuur. Bacterievuur is een plantenziekte, die vooral planten van de rozenfamilie treft en in de regel toeslaat in de maanden mei en juni. De bekendste zijn meidoorn (crataegus), peer (pyrus), appel (malus), dwergmispel (cotoneaster), vuurdoorn (pyracantha), kweepeer (cydonia), meelbes / lijsterbes (sorbus) en krentenboompje (amelanchier) Of dit gebied ook in 2018 een bufferzone bacterievuur zal zijn, wordt in een volgend regionaal overleg met alle betrokkenen besproken. Gebieden waar meidoorn landschappelijk bepalend is . In vrijwel alle bufferzones bacterievuur zijn gebieden ingetekend waar de meidoorn landschappelijk bepalend is

Wetgeving en literatuur. Artikel kopen € 79,00 excl. BTW. In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen. Koop dit artikel Bacterievuur Neonicotinoiden Gewasbescherming Milieurecht Meststoffenwet Knelgevallen Omgevingsvergunning Opfok Ammoniak Fosfaatrechten Europees agrarisch rech Waardplanten van bacterievuur, geteeld in bufferzones die gedurende minimaal twee jaren als bufferzone zijn aangewezen, mogen, op grond van Richtlijn 2000/29/EG, worden bestemd voor export naar beschermde gebieden in andere lidstaten van de Europese Unie indien geen bacterievuur is aangetroffen op het teeltbedrijf en in de directe omgeving

Bacterievuur (Erwinia amylovora) is een schadelijk organisme waarvan de bestrijding verplicht is door de Europese en de Belgische wetgeving. Opdat telers van waardplanten zouden kunnen voldoen aan specifieke eisen om de afwezigheid van deze ziekte te garanderen, worden er bufferzone Deze Prunus cerasifera 'Nigra' is op stam geënt en krijgt in het vroege voorjaar, voordat het blad uitloopt, roze bloemen die later naar wit verkleuren. Daarna ontstaat het roodbruine blad dat tot het najaar in dezelfde mooie donkere kleur blijft. Het jonge hout is donkerrood. Prunus cerasifera 'Nigra' is in het vroege voorjaar een opvallende verschijning in de tuin. Prunus cerasifera 'Nigra. Volgens door de Verenigde Staten verschafte informatie is de behandeling van appelen en peren met antibiotica ter bestrijding van bacterievuur in dat derde land niet toegestaan sinds oktober 2014. Derhalve is het gerechtvaardigd de desbetreffende beperking voor de productcategorieën A en D in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 te verwijderen

Het belang van controles en meldingen voor een goede beheersing van bacterievuur (An • www.favv.be beroepssectoren plantaardige productie » Plantenziekten » Algemene fytosanitaire wetgeving Bacterievuur is een zeer groot probleem omdat het moeilijk te herkennen is. Ik heb een foto bij van een appel die is aangetast door bacterievuur en ook van een aangetaste meidoornhaag. Want we moeten elke vraag om uitleg beschouwen als een kans om iets bij te leren Wetgeving & beleid. Europees beschermde natuur; De biologische waarderingskaart; Natuurbeheerplan; Natuurstreefbeelden; Infotraject kappen en planten van bomen; Infotraject wetgeving graslanden; Materiaal & veiligheid. Tractor, éénassige trekker en meer; Kettingzaag, bosmaaier en meer; Handgereedschap; Hoe werkt het? Veiligheid, welzijn en.

Bacterievuur - Wikipedi

Beschikking bestrijding bacterievuur 1984: Wijziging van SZ-wetten i.v.m. het regelen van overgangsrecht voor de vaststelling van de toepasselijke wetgeving i.v.m. de terugtrekking van het VK uit de EUe zonder akkoord over de voorwaarden voor deze terugtrekking (no deal brexit bacterievuur.nl De Belgische provincie Limburg heeft in 2010 een voorlichtingscampagne gehouden over Bacterievuur onder de titel Een plaag van tuin tot frui

De wetgeving verplicht namelijk dat burgers die in het bezit zijn van waardplanten van bacterievuur hun planten snoeien in de winterperiode, meer bepaald tussen 1 november en 1 maart. Ook moet iedere burger bij vaststelling van bacterievuur de ziekte verwijderen tot 50 cm onder het ziektebeeld. Soms is men zelfs verplicht om hele hagen te rooien Deze actie sluit aan op de verplichte bestrijding van bacterievuur conform de Europese en Belgische wetgeving. Bovendien staan er ook economische belangen op het spel. Wil Limburg net zoals het Waasland op termijn conférence-peren exporteren naar China, dan moeten we in staat zijn om hier bacterievuurvrije zones af te bakenen Beschikking bestrijding bacterievuur 1984: 16/03/2018: LNV: Wijziging van de Beschikking bestrijding bacterievuur 1974 (2019) 31/07/2019: LNV: Implementatie EU-fokkerijverordening: 26/09/2018: LNV: Wijziging van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen i.v.m. onder meer aanpassingen van de voorwaarden voor de graasdierpremie: 23/01/2019: LN

Besluit bestrijding bacterievuur 1983 - omgevingsweb

Bacterievuur of perenvuur is een plantenziekte die vooral bij fruittelers erg gevreesd wordt. Zonder beheersing heeft de ziekte nefaste gevolgen voor de fruitsector maar ook voor boomkwekerijen en sierteeltbedrijven. Bacterievuur komt niet alleen in fruitplantages voor maar ook in ons landschap, openbaar groen en onze tuinen Wetgeving Laatst aangepast dinsdag, 22 januari 2019, 14.17 u. Voor informatie over zaken van gemeentelijk belang (bijvoorbeeld vragen over stedenbouwkundige vergunningen of concrete dossiers) kun je terecht bij je gemeentebestuur Bacterievuur is een plantenziekte die vooral fruittelers en boomkwekers zorgen baart. De ziekte komt echter niet alleen in boomgaarden voor. Naast appel- en perenbomen zijn nog andere planten in tuinen, parken, natuur- en landbouwgebied gevoelig voor de ziekte. In 2016 werd er heel wat bacterievuur vastgesteld

Dat is trouwens een verschijnsel dat zich elk jaar wel een keer voordoet: dat het in april een nachtje vriest. Fruittelers moeten dan in de weer met warmte, om de kwetsbare bloesems en kleine vruchtjes te beschermen: zij plaatsen vuurpotten en ventilatoren of houden de bomen nat door ze te beregenen Wetgeving Voor informatie over zaken van gemeentelijk belang (bijvoorbeeld vragen over stedenbouwkundige vergunningen of concrete dossiers) kun je terecht bij je gemeentebestuur. Voor de meest recente versie met betrekking tot de wetgeving ruimtelijke ordening verwijzen wij naar de website van van het Departement Omgeving

Meidoornhagen, onvervangbare troef voor Zoutleeuw 1. Ode aan de lente De stad Zoutleeuw schuift resoluut de meidoorn naar voren als embleem voor het nieuwe Wandelnetwerk Getevallei (verkozen tot beste wandelproduct van 2016). De keuz Naktuinbouw organiseert een training over het herkennen van bacterievuur, de verspreiding ervan en welke bestrijdingsmogelijkheden er zijn. De training is bedoeld voor fruit- en laanboomtelers, maar is ook toegankelijk voor medewerkers van gemeentes, etc. Op het programma staan een theoretisch gedeelte over bacterievuurgevoelige planten in heggen en het wettelijk kader, met aansluitend. Drones kunnen in de landbouw bijdragen aan onder andere opbrengstvoorspelling, ziekte- of onkruiddetectie en aan bemestingsplannen. Flanders Make en EUKA lichtten samen met VITO, ILVO en Pcfruit de resultaten toe van 4 onderzoeksprojecten waarbij dronedata een meerwaarde bieden voor de landbouw

Groen Groeien raadt aan om attent te zijn voor bacterievuur

 1. Deze wetgeving bepaalt dat voortaan alle planten bestemd voor opplant die verhandeld wor- • De vaststelling van bacterievuur in boomgaarden is enkel nog meldingsplichtig in de bufferzones. Ongeacht binnen of buiten een bufferzone, dienen de besmette waardplanten wel zoals voorhee
 2. isterieel besluit van 26 maart 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. Punt 5 wordt als volgt vervangen : 5
 3. De Gedragscode natuurbeheer is geen wetgeving, maar is wel een op de wet gebaseerd hulpmiddel waarmee beheerders van natuur reguliere werkzaamheden kunnen uitvoeren zonder in strijd te handelen met de Flora- bacterievuur en iepziekte. Waar mogelijk wordt het advies ingewonnen van een ecologisch deskundige
 4. Bacterievuur - bij vaststelling: besmette planten vernietigen of besmetting wegsnoeien. nvt nvt nvt nvt 1.8 1 1 nvt 1 1 2 2 2 2 2 2.1 2.2 Waarnemen van schadelijke en/of nuttige organismen en in functie van de schadedrempels beslissen om al dan niet te behandelen: 1 van volgende maatregelen in bijlage 5

Maatregelen tegen de verdere verspreiding van bacterievuur

 1. Bacterievuur - bij vaststelling: besmette planten vernietigen of besmetting wegsnoeien. de wetgeving. 1 1 1 1 1 Benodigde hoeveelheid berekenen om resten te voorkomen. 1 1 1 1 1 Morsen vermijden en het toestel niet vullen op verharde oppervlakten, waar geen opvang voorzie
 2. 1 Als categorieën van handelingen als bedoeld in artikel 1.3, vijfde lid, onderdeel a, van de wet worden aangewezen:. a. het vervoeren van zieke of gewonde dieren in een dierenambulance; b. het zich toe-eigenen en onder zich hebben van een dood uit het wild afkomstig dier, dat buiten schuld of medeweten is gestorven van degene die zich het dier toe-eigent, met het oog op het prepareren ervan
 3. Beschikking bestrijding bacterievuur 1984: 16/03/2018: LNV: Wijziging van de Beschikking bestrijding bacterievuur 1974 (2019) 31/07/2019: LNV: Implementatie EU-fokkerijverordening: 26/09/2018: LNV: Wijziging van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen i.v.m. onder meer aanpassingen van de voorwaarden voor de graasdierpremie: 23/01/2019: LN
 4. gsmiddelen. Bekijk hier de nieuwe wetgeving van sproeistoffen
 5. Amvbs-overzicht » Aanbestedingsbesluit » Aanbestedingsbesluit » Aanbestedingsbesluit » Aanbestedingsbesluit » Aanbestedingsbesluit op defensie- en veiligheidsgebied » Aanbestedingsbesluit op defensie- en veiligheidsgebied » Aanduidingenbesluit tabaksproducten » Aanduidingenbesluit tabaksproducten » Aanduidingenbesluit tabaksprodukten » Aanpassingsbesluit Algemene douanewe
 6. Hetzelfde principe geldt voor aanvragen voor het rooien van meidoornhagen o.w.v. aantasting met bacterievuur. Ook hier wordt een bewijs van de aantasting gevraagd. Meestal heeft de aanvrager in dergelijk geval wel al een brief van het FAVV ontvangen met de melding dat bacterievuur werd vastgesteld op zijn perceel en dat de getroffen hagen gesnoeid of gerooid moeten worden

Bacterievuurcontroles starten weer Naktuinbou

communautaire wetgeving. INVOER IN DE EU 1. Planten en plantaardige producten van oorsprong uit Zwitserland die De lijst met gereglementeerde planten voor bacterievuur wordt door de EU en Zwitserland op 1 april 2004 aangepast. Zodra deze lijst gekend is, zal deze worden bekend gemaakt Werkgroep Bacterievuur Naast de Commissie Fytosanitaire zaken komt de werkgroep Bacterievuur een aantal keren bijeen. In deze werkgroep vindt overleg plaats met de Plantenziekenkundige Dienst, Naktuinbouw en het Productschap Tuinbouw over de uitvoering van de Regeling bufferzones bacterievuur

Boerenbond vraagt duidelijk en effectief

ggo-wetgeving (zie SDN-1 en SDN-2). Bij het reguleren van genoombewerking moet de wetgever rekening houden met de voordelen van deze technologie, inclusief de nadelen van het niet toepassen ervan. Genoombewerking biedt een toenemend scala aan oplossingen voor een efficiëntere selecti Maar de wetgeving is verstrengd en je mag biomassa-afval niet meer verbranden in openlucht, tenzij onder heel specifieke omstandigheden. Zo blijft het bijvoorbeeld mogelijk om hout geïnfecteerd met bacterievuur ter plaatse te verbranden in het kader van de bestrijdingsplicht van rooi- en snoeihout Bestrijding van bacterievuur De wet van 2 april 1971 (B.S. 20 april 1971) op de bestrijding van schadelijke organismen en het M.B. van 13 februari 1984 (B.S. 1 maart 1984) en wijzigingen bepalen: in alle met bacterievuur (=perenvuur) besmette meidoornhagen moeten de delen die zichtbare tekenen van de ziekte vertonen onmiddellijk tegen de grond afgezet of gerooid worden Boerenbond is actief in de agrarische sector als beroepsorganisatie voor landbouwers en tuinbouwers in hoofd- of nevenberoep. Het is de grootste landbouworganisatie in Vlaanderen en Duitstalig België

Video: Bacterievuurcontroles starten weer - LTO Noor

Jan Hendriks en Alwin de Haas (verslag) (NVWA)

Ministeriele-regelingen-overzicht » (Nadere) vaststelling van de bedragen die verschuldigd zijn voor handelingen ten departemente » (Nadere) vaststelling van de bedragen die verschuldigd zijn voor handelingen ten departemente » (Sanctieregeling Liberia 2003) » 40.000 banen-regeling 1996 » 40.000 banen-regeling 1996 » Aangiftebeschikking splijtstoffen en ertse Gewasbeschermingsmonitor fruitteelt 2018 Evaluatie aandachtspunten afgelopen seizoen Actiepunten komend seizoen 10. Overige niet chemische maatregelen die het - Monitoring ziekten en plagen en hanteren schadedrempels middelengebruik verminderen - Gebruik nieuwe spuittechnieken, GPS etc. - Actua Delphy voor actuele informati Gewasbeschermingsmonitor fruitteelt 2019 Actiepunten Mogelijke maatregel 1. Teeltwisseling / teeltfrequentie - Vruchtwisseling / teeltfrequentie (kleinfruit) - Detail registratie per perceel (REGPRO, Agromanager Kleine teelten De kleine teelten hebben een aantal specifieke kenmerken: ze zijn heel divers (van kruiden tot sierteelten) ze hebben een hoge toegevoegde waarde ze worden geteeld op een beperkte oppervlakte er zijn relatief weinig gewasbeschermingsmiddelen toegelaten in deze teelten Voorbeelden van kleine teelten zijn onder andere sierplanten, bieslook, frambozen fytosanitaire wetgeving die ingaan vanaf 01/09/2008 Vanaf 1 september 2008 worden een aantal wijzigingen aangebracht in de fytosanitaire wetgeving amylovora (bacterievuur). Deze omschrijving wordt voortaan gepubliceerd onder de vorm van een Verordening van de Commissie

wetgeving kan het, als je op meer dan honderd meter afstand van huizen, bossen, boomgaarden, hagen, graan, stro, blijft. Maar dikwijls bestaan er gemeentelijke regelingen die nog strenger zijn. Alternatief is om het snoeihout in een afgesloten verpakking naar de verbrandingsoven te brengen. Daar moe Officiële website van de gemeente Heist-op-den-Berg met informatie over aanvragen en documenten, vrije tijd, mobiliteit, bouwen en wonen, welzijn en zorg, ondernemen, onderwijs,. Bestrijdingsmiddelen worden ook pesticiden genoemd, en alle woorden eindigende op cide betekenen doden. Wetgeving Om te voorkomen, dat personen, die werken met pesticiden, maar ook de consumenten en het milieu, blootgesteld worden aan de gevolgen van ondeskundig en/of onjuist gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn er bepalingen bij wet vastgelegd Bloei van wilde meidoorn en bacterievuur; zin en onzin van de MOP: Auteur(s) Teylingen, M. van: Tijdschrifttitel: Nederlands bosbouwtijdschrift: Deel(Jaar)Nummer: 62(1990)8: Paginering: 257 - 261: Online: full text: Trefwoorden (cab) erwinia / bloei / bosbouw / wetgeving / nederland / plantenziekten / plantenziekteverwekkende bacteriën.

 • Ticketbar Neuschwanstein.
 • Ongeremde aanhangwagen met huif.
 • Tunnelkas bogen.
 • Dashboard reiniger Action.
 • Slaapzak 120 cm C&A.
 • Lange Steenstraat 9 Kortrijk.
 • Lichtmeter analoge fotografie.
 • Baptisten geschiedenis.
 • Gymzaal huren Nieuwegein.
 • Kleine blauwe plekjes op benen baby.
 • Wat is GIF maken.
 • Zweefmolen te koop.
 • Postcode Boechout.
 • Zitzak bedrukken.
 • Foto's van eten.
 • UMCG Groningen Neurochirurgie.
 • Kamer pimpen zonder geld.
 • Neomycine zalf.
 • Koekeloere winter Vogels.
 • Vueling Groepen.
 • Buikwandcorrectie zonder operatie.
 • Adobe Flash Player inschakelen Chrome.
 • Iced Out Grillz.
 • Mobiel maakt geen verbinding met wifi.
 • Kuif maken dames kort haar.
 • Verse pasta met saus.
 • Gucci zippo.
 • Mag je in een woonwijk op de stoep parkeren.
 • IPhone oplader HEMA.
 • Mindmap online.
 • Doritos paars.
 • Stilte Endo film.
 • Reddingshonden opleiding.
 • Trapspijlen rond.
 • Tekst voor stervende.
 • Sterkenburg 88 Alphen aan den Rijn.
 • Exfoliating creme.
 • Disney XD Series 2005.
 • Ergens een slaatje uit slaan.
 • Trouwfilmpjes juli 2020.
 • Alcudia bezienswaardigheden.