Home

1 Petrus 7

1 Petrus 1:7 - SVV - Opdat de beproeving uws geloofs, die

1 De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden: 2 Hand. 20:28. Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk; 1 Tim. 3:3 Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met 1 Petrus 5:7. Ik Ben Geboren Voor Een Tijd Als Deze. Vrij van zorgen. Denken aan alles wat God gedaan heeft. Niet bang: hoe christenen kunnen reageren op crises. Ik wacht op U - een hoopvolle adventsreis. Emoties, gevoel en God 1 Petrus 5:7 > U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. 1 Petrus 5:7 angst piekeren zwakheid verdriet. NBV . Lees 1 Petrus 5 online. Vertrouw op hem als het leven zwaar is, want hij zal voor je zorgen. 1 Petrus 5:7 - BGT. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij. 1 De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden: 2 Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed

1 Petrus 1 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 7 Het einde van alle dingen komt al bijna. Wees dus verstandig en houd je hoofd erbij. En blijf vooral bidden. 8 Maar het belangrijkste is dat jullie als broeders en zusters veel van elkaar houden 1 Begin van de brief Petrus groet de christenen. 1 1-2 Dit is een brief van Petrus, een apostel van Jezus Christus. Aan de christenen die tussen de ongelovigen wonen, in de provincies Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië. God heeft jullie uitgekozen als zijn volk, en zijn Geest heeft jullie heilig gemaakt TB (1974) ©. SABDAweb 1Ptr 5:7. Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, q sebab Ia yang memelihara kamu 1 . r AYT (2018): Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada-Nya karena Dia yang memelihara kamu. TL (1954) ©. SABDAweb 1Ptr 5:7. serahkanlah segala kuatirmu kepada-Nya, karena Ialah yang memperdulikan kamu De Levende Steen en de levende stenen Preek over 1 Petrus 2:4-5 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus

Vintage Bordeaux Wines from Finest & RarestPeter van Uhm: Why I chose a gun | Talk Video | TED

Lezen: 1 Korintiërs 13 en 1 Petrus 4:7-11. Tekst: 1 Petrus 4:8. Wat is het teken van onze onderlinge liefde? 21 januari 2018. Vanuit wijkraad oost is mij gevraagd een preek te houden over het ambt aller gelovigen. Wat is dat en hoe geef je het concreet vorm? Lezen: 1 Petrus 2:4-10, 3:8, 4:7-11, 5:12-14 1 Petrus 4:1-7 Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde; Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den w... Read verse in Statenvertaling (Dutch

Apostel Petrus in 1 Petrus 5:1-7: oudsten in de gemeente

 1. 1 Petrus 3:7 Het Boek (HTB). 7 En wat de mannen betreft: u moet voorzichtig met uw vrouw omgaan. U weet dat zij zwakker is dan u. Geef haar de eer die haar toekomt, omdat God haar net als u het eeuwige leven geeft. Anders zal er een belemmering in uw gebedsleven optreden
 2. 1 De oudsten onder u vermaan ik dan als medeoudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid, welke zal geopenbaard worden: 2 hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, 3 niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is.
 3. Petrus schreef de brief toen hij zich samen met Marcus in Babylon bevond, waar een uitgebreide Joodse gemeenschap woonde. Het is echter ook mogelijk dat hij Babylon gebruikte als een symbolische aanduiding voor de stad Rome. Geadresseerden. Petrus schreef aan de gelovigen in Pontus, Galatië, Kapadocië, Asia en Bitynië (1 Petr. 1:2)
 4. We lazen 1 Petrus 2: 1-10 De tekst is 1 Petrus 2: 7 - 8. Het thema is: Wat een kostbare Zaligmaker voor wie is Hij kostbaar? waarom is Hij kostbaar
 5. g met de voorkennis van God, de Vader.+ Aan jullie die door de geest zijn geheiligd+ om gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te worden.
 6. tekst 1 Petrus 1:3-9 Gezang 22,1-3 Gezang 22,4-7. Loenen-Abcoude 03/04/94 Weesp-Nigtevecht 10/04/94 Vleuten-De Meern 17/04/94 de houdbaarheidsdatum van deze preek is verstreken <<< Broeders en zusters, geliefd in onze Heer, Jezus Christus

Unterordnung am Arbeitsplatz, wie geht das?Die Ermahnung des Petrus 1 Petrus 5:6, 7. God heeft ons gemaakt, en hij zorgt voor ons. God leert aan mensen overal hoe je het beste kunt leven. Net zoals een wijze en lieve vader dingen leert aan zijn kinderen. God legt belangrijke dingen uit. Dat maakt ons blij en geeft ons hoop 1 Petrus Aantal hoofdstukken: 9 Beschrijving inhoud: In het eerste hoofdstuk bestudeer je de persoon Petrus. In het tweede hoofdstuk wordt de eerste brief van Petrus als geheel behandeld. In de volgende 7 hoofdstukken ga je in gedeeltes door de hele brief heen. In elk hoofdstuk wordt een gedeelte uit de brief besproken. Methode 1. De voornaamste zorg van een waar Christen is het regelen en beheersen van zijn eigen geest. Waar de werkzaamheid van den huichelaar eindigt, begint het werk van den Christen http:www.uitgeverijdaniel.nl 7 1 Petrus 4 186 Vroeger en nu | verzen 1-9 186 Elkaar dienen als goede rentmeesters | verzen 10-13 193 Het oordeel begint bij het huis van God | verzen 14-19 198 1 Petrus 5 203 Zorg om de kudde | verzen 1-5 203 De God van alle genade | verzen 6-14 209 De tweede brief van Petrus 217 Inleiding 217 2 Petrus 1 219 Aanhef en zegenwens | verzen 1-2 21

Auteur: 1 Petrus 1:1 benoemt de schrijver van het boek 1 Petrus als de apostel Petrus. Datering: Het boek 1 Petrus is waarschijnlijk geschreven tussen 60 en 65 na Christus. Doelstelling: 1 Petrus is een brief van Petrus aan de gelovigen die zich verspreid hadden over de oude wereld en hevig vervolgd werden.Als iemand iets afwist van vervolging, dan was het Petrus Beschrijving. Prachtige tekst gedrukt op teakhout van 20-25cm. Het hout draagt de tekst uit 1 Petrus 5:7: Werp al je zorgen op Hem want Hij zorgt voor je 1.Petrus 5:7 Interlinear • 1.Petrus 5:7 Mehrsprachig • 1 Pedro 5:7 Spanisch • 1 Pierre 5:7 Französisch • 1 Petrus 5:7 Deutsch • 1.Petrus 5:7 Chinesisch • 1 Peter 5:7 Englisch • Bible Apps • Bible Hub Lutherbibel 1912 Textbibel des Alten und Neuen Testaments, Emil Kautzsch, Karl Heinrich Weizäcker - 1899 Modernized Text courtesy of Crosswire.org, made available in electronic. Orde van dienst (Middelburg morgendienst) Psalm 90,1.2 Psalm 90,8 lezen Johannes 20:24-29 Psalm 130 tekst 1 Petrus 1:3-9 Gezang 22,1-4 Gezang 22,5- 1 1 Petrus 3: 1-7 Er zijn van die bijbelteksten die het een beetje slecht doen in onze tijd. En dat geldt denk ik ook voor het bijbelgedeelte van vandaag. We schamen ons ervoor als ze ter sprake komen in gezelschap van niet-christenen. Is dat omdat onze tijd de Bijbels

Eerste brief van Petrus - Wikipedi

 1. 1 Petrus 4:7. Petrus had de Heer Jezus, de Zoon des mensen, zien komen in Zijn Rijk (Mattheüs 16:28 en 17:1). Dat had een blijvende indruk op hem gemaakt zodat hij nog tientallen jaren erna (2 Petrus 1:16) zich erop beroept als bewijs dat hij van de werkelijkheid getuige was en geen verzonnen fabels was nagevolgd
 2. De Schrift vraagt ons in 1 Petrus 5 vers 7 om al onze zorgen op God te werpen. Maar soms hebben we daar moeite mee. Want nauwelijks hebben we de zorgen weggeworpen, of daar rollen ze al weer terug. Opnieuw werpen we onze zorgen op God, maar korte tijd later ligt de zware steen van bezorgdheid weer aan onze voeten
 3. Mini_1_Petrus_4_7-11 7-5-2016 HG Sommelsdijk Schriftlezing: 1 Petrus 4:1-11 Tekst: 1 Petrus 4:7-11 Thema: Gemeente onder hoogspanning (en daarom haar ambtsdragers ook). Zingen: Ps. 122:1, 3, Ps. 100:1, Ps. 135:1, 12, Ps. 108:1, Ps. 143:10, Ps. 86:6 Hoofdpunten van de preek Petrus plaatst zijn lezers onder hoogspanning. Hoogspanning [vers 7a
 4. C-Card 1 Petrus 5:7; Christelijke e-card met 1 Petrus 5:7. Onderaan deze pagina kunt u uw bericht bij de kaart invullen en doorgaan naar het invullen van de adresgegevens. 1. Kaart keuze 2. Bericht invullen 3. Adresgegevens 4. Verzenden. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u
 5. 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, — karena barangsiapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa —,2. supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah

1 Petrus (Paperback). De eerste Petrusbrief was bedoeld om de jonge christenen in Klein-Azie te onderwijzen en te bemoedigen. Petrus richt zich tot de.. Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. 1 Petrus 5: 1 Petrus 5:7 Levertijd: 1-2 werkdagen. 5 / 5 Beoordelingen (1) Beoordeel. Omschrijving. Bijbeltekst: ' Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.' Let op: deze kaart wordt geleverd zonder 'beterschap'. Envelop meebestellen? Klik dan hier. Beschikbare opties:.

Christelijke Overdenking; Vrijdag 21 mei 2021; 1 Petrus 5:7; Yssa: alles voor een christelijke levensstijl In 1 Petrus 2:11 en 2:25 is het Griekse psuchê vertaald met 'ziel'. Beide verzen zijn op elkaar betrokken. Er zijn allerlei zaken - 'zelfzuchtige verlangens' - die 'de ziel' bedreigen; daar moeten de christenen zich ver van houden. Ze moeten in alle opzichten op een correcte manier leven Mijn training-schema is HIER te krijgen: https://www.boekenbestellen.nl/ePUB/het-dagboek-van-een-onderbroekenmodel/38079De eerste aflevering van de 6-delige. 3 februari 2013 9:30 uur 1 Petrus 5:7 Voorganger: Kand. F. van Binsberge

1 Petrus 5:6-7. By Melanie Nieuwendam on 0 Comments 'Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal Hij u oprichten als Hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is. Geef al uw zorgen en problemen over aan God.' - 1 Petrus 5:6-7. Here, ik. de apostel Petrus; Ontstaan. 63 - 64 na Christus; Thema. Overwinning door lijden. Synopsis. Onze redding. Begroeting (1:1-2) Een levende hoop, door de Opstanding van Jezus (1:3) Een onvergankelijke erfenis (1:4) Een goddelijke kracht die ons behoudt en overwinning schenkt . door geloof (1:5) doorheen de verzoeking (1:6) gelouterd als goud (1:7

Op maandag 09 maart 2020 was 1 Petrus 5:7 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl Hij zorgt altijd voor u. - 1 Petrus 5:7; Psalm 55:23. Lieve God, ik denk vandaag aan de woorden van Petrus, dat ik al mijn zorgen, problemen en moeilijkheden aan U mag overgeven, want U zorgt voor mij. Dat betekent, Heer, dat ik er niet langer zelf mee hoef rond te lopen, maar dat ik alles bij U mag neerleggen

Peter Steele Dead - Photo 1 - Pictures - CBS News

HSV - 1 Petrus 1 - De eerste algemene brief van de apostel

1 1 Petrus 1,17-19 Liturgie Zingen: Opw 496 Votum en vredegroet Zingen: LvK 328 : 1, 2 en 3 Gebed Lezen: 1 Petrus 1 Zingen: Psalm 66 : 1 en 3 Preek over 1 Petrus 1 : Zingen: LvK 177 : 1, 6 en 7 Lezen wet Zingen: Psalm 147 : 7 Gebed Collecte Zingen: Opw 407 Zegen Preek Inleiding: echtheid dia 1: zwart Vorige week heb ik het al aangekondigd: ik ga een serie preken houden over de eerste brief van. Op donderdag 07 juli 2011 was 1 Petrus 5:7 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl

Islamic Architecture: Parts of a MosquePicturesque landscapes of frozen Lake Baikal · Russia

1 resultaten voor Petrus in Leidschendam vindt u in De Telefoongids. Telefoonnummer, adres, postcode, routeplanner en plattegrond - detelefoongids.nl Allen, wat voor plaats en functie we ook hebben in de gemeente, worden we er hier door Petrus bij bepaald: Omgordt u allen jegens elkaar met nederigheid, met bescheidenheid. En dat is maar geen kwestie van gewone menselijke wijsheid - dat is het ook: met mensen die een hoge dunk van zichzelf hebben is het immers kwaad kersen eten 1 1 Petrus 4:7-11 In de vorige verzen hebben we geconstateerd dat de gelovige lezers van deze brief te maken hebben gehad met kwaadsprekerij en onderdrukking omdat zij niet langer meer meededen met de brasserijen die zo gewoon waren in die tijd. Volgens het 3e vers wandelden de mensen in losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen e

7 You are followers of the Lord, and that stone is precious to you. But it isn't precious to those who refuse to follow him. They are the builders who tossed aside the stone that turned out to be the most important one of all Berichten over 1 Petrus 3 geschreven door mjschuurman. Vragen bij 1 Petrus 3:13-22 . Als uzelf het goede in praktijk brengt, dan hoef je niet bang te zijn wanneer een ander u slecht bejegent (vers 13)

1 Petrus 1 (NBV) - EO

Niet alleen een bijzondere kaart om te geven maar ook nog mooi om neer te zetten als decoratie. Hij wordt verzonden in een mooie cadeaudoos. Deze tekst is vanuit de SV wilt u hem liever HSV geef dat dan aan bij het opmerkingen veld. 1 Petrus 5:7 Werpt al uw bekommernis op Hem want hij zorgt voor u Petrus was aanwezig bij het laatste avondmaal.Toen Jezus en zijn leerlingen in de hof van Getsemane waren om te bidden, viel Petrus telkens in slaap. Toen een meute arriveerde om Jezus te arresteren, nam Petrus een zwaard en hakte het oor af van Malchus, een slaaf van de hogepriester.Jezus genas het oor van Malchus en vermaande Petrus dat hij zijn zwaard moest opbergen In 1 Petrus 5:7 staat: 'Werpt al uw bezorgdheid op hem, want hij zorgt voor u.' Welke bewijzen heb je dat Jehovah zich voor jou interesseert? GOD ZORGT IN MATERIEEL OPZICHT VOOR MENSEN. Volg Jehovah's voorbeeld; hij is vriendelijk en vrijgevig

1 Petrus 5:7 - BGT - Bijbeltekst van de dag - DailyVerses

Gesprekspunten bij de preek over 1 Pet.4:7-11. Schildwolde, 10 maart 2013. Jaarthema: 'Voor elkaar' Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God. 1 Pet.4:11a (NBG'51) De hoofdlijn van de preek is: laten de woorden die je gebruikt als van God zijn. het besef van de tijd motiveert je daartoe. daarbij heb je de gemeenschap nodi schriftlezing 1 Petrus 1:3-12. zingen Gezang 314:1,3,4. tekstlezing 'Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.' (1 Petrus 1:3 En in 5:10 sluit Petrus af met een geweldig sterke tekst, om in te lijsten en vooral je eigen te maken en ook om elkaar ermee moed in te spreken: dia 7. amen. liturgie morgendienst zondag 19 juni 2016 thema: Lijden als roeping. votum en groet zingen: Ps. 42: 1,5,6 Levensliederen 1. Als een hulpeloze hinde, die naar stromend water smacht

Liber ad honorem Augusti - Wikipedia

15-feb-2016 - Deze pin is ontdekt door Lijntje. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Preek over 1 Petrus 2:11-25 op zondagmorgen 19 november 2017 20 november 2017. 1 reactie 1 reactie; zingen Gezang 430:1,2. stil gebed. votum en groet. openingstekst slotlied Gezang 430:6,7. zegen 1 Reactie. 1 Petrus 5:7. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Psalmen 55:22. Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele. Psalmen 37:5.

Flemish landscape painting of XIXth century : FredrikBeautiful Vineyard At Sunset

HSV - 1 Petrus 5 - De eerste algemene brief van de apostel

C-Card 1 Petrus 5:7; Christelijke e-card met 1 Petrus 5:7. Onderaan deze pagina kunt u uw bericht bij de kaart invullen en doorgaan naar het invullen van de adresgegevens. 1. Kaart keuze 2. Bericht invullen 3. Adresgegevens 4. Verzenden. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u Petrus was ook aanwezig toen de Samaritanen voor het eerst de Heilige Geest ontvingen (Handelingen 8:14-17), en hij was de eerste die het Evangelie naar de heidenen bracht (Handelingen 10:1-48). In zekere zin was Petrus de rotsfundering van de Kerk 1 Petrus 4 Dutch Staten Vertaling 1 Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde; 2 Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, den tijd, die overig is in het vlees, te leven

1 Petrus 5:7 Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor

Wij maken gebruik van (analytische) cookies en vergelijkbare technieken. Met cookies van derden kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Browse je verder, dan ga je hiermee akkoord 1:6: Daarom kunt ge jubelen, ook al wordt ge nu, als het zo moet zijn, voor korte tijd bedroefd in velerlei beproevingen, 1:7: opdat de loutering van uw geloof -die het veel eervoller maakt dan vergankelijk goud dat ook door vuur gelouterd wordt- blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer, in de openbaring van Jezus Christus. 1: 1 Petrus 1:6-7: God van licht, schijn in mij: 1 Petrus 1:6-9: Gelukkig de mens die arm is van geest: 1 Petrus 1:13-21: God onzer vaad'ren, Gij zijt goed: 1 Petrus 1:17-21: Ik zing van het Lam: 1 Petrus 1:19: Zijn liefde zocht mij teder: 1 Petrus 1:21: Taal op de tong: 1 Petrus 1:22-25: Wij geloven in de schepper van het leven: 1 Petrus 1:24-25: Heb dank, o God van alle leve Startzondag 'Levende stenen' (1) Liturgie Voorzang: Gez 170,2.3 Stil gebed Votum Groet Zingen: Ps 34,1.3 Tien geboden via avondmaalsformulier I Zingen: Gez 125,1.2.3 Gebed Lezen: 1 Petrus 1,22-2,10 Zingen: Ps 118,8.9 Tekst 1 Petrus 2,1-5 Introductie nieuwe jaarthema: 'Levende stenen' Preek over 1 Petrus 2,1-5 Zingen: LB 473,1.2.3.4.10 Kinderen: een huis bouwen met duplostenen Zinge

1 Petrus 5:7 - Bijbeltekst van de dag - DailyVerses

1 Petrus 2 vs 13-25. Gemeentestichting . 0 Reactie Voeg een reactie toe Annuleer. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * Reactie. Naam * E-mail * Website. Geef het antwoord (in cijfers) van de rekensom: vijf × vier = Onderwerp. Aanbidding (1) Bidden (1) Dienen (13 Christelijke Overdenking; Woensdag 19 mei 2021; 1 Petrus 5:6-7; Yssa: alles voor een christelijke levensstijl Bijbelse kaart 1 Petrus 5:7 Uw winkelwagen is leeg! Inloggen / registreren. Verlanglijst (0) Mijn Account; Winkelwage Gelijkenis van het verloren schaap Bijbel: Lukas 15:1-7. Aantal platen: 26. Gelijkenis van de verloren zoon Bijbel: Lukas 15:11-32. Aantal platen: 24. Gelijkenis van de verloren zoon Bijbel: Lukas 15:11-32. Aantal platen: 18. Petrus verlost uit de gevangenis Bijbel: Hand. 12:2-19. Aantal platen: 22. Petrus verlost uit de gevangenis Bijbel. 1 Petrus 5:7 . SV: Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Steph: πασαν την μεριμναν υμων επιρριψαντεσ επ αυτον οτι αυτω μελει περι υμων : Trans

1 Petrus 5 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

Opdracht van Petrus<br />God<br />man èn vrouw zijn geroepen om in hun relatie de lijnen met God open te houden<br /> 9. Lijnen met God open houden<br />1 Petrus 3,7<br />God<br />Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg.<br />x<br />x<br /> 10 1/ echtheid. Petrus legt een verband tussen (moeten) lijden, in dezelfde lijn met Jezus, en echt geloof (vers 7). Zoals sporters moeten afzien om tot een topprestatie te komen (vet eraf); zo werkt lijden echtheid van het geloof uit. Gemeente; laten we zo eens naar onszelf kijken Hartelijk dank voor je vraag naar aanleiding van 1 Petrus 3:18-20. Ik wil dit vers voor vers behandelen. In de eerste plaats vers 18: Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest

PrekenWeb - Ds. Th. van Stuijvenberg - 1 Petrus 5 : 7

1 Petrus: Auteur: Petrus Datum: ongeveer 64 na Christus Inhoud Samen met Paulus is de apostel Petrus de leidende persoon in de christengemeenschap. De apostel behoort tot de eerste bekeerlingen. Hij heeft zijn huis verlaten om naar de rivier de Jordaan te reizen, in de periode dat Johannes de Doper predikt Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1-2 en 14-21 ; 2: 1-12; 3: 13-17 Zingen: Ps. 119: 7, 16, 30 'Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt' Verkondiging: 'Vreemdelingen en priesters' Zingen: ZG 213: 1,2, 3 'Dit huis, een herberg onderweg' 1. Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald in heg en ste Een inkijkexemplaa 1 Maccabees 2 Maccabees 3 Maccabees 4 Maccabees 1 Esdras 2 Esdras Prayer of Manasseh Psalm 151 The New Testament Matthew Mark Luke John Acts Romans 1 Corinthians 2 Corinthians Galatians Ephesians Philippians Colossians 1 Thessalonians 2 Thessalonians 1 Timothy 2 Timothy Titus Philemon Hebrews James 1 Peter 2 Peter 1 John 2 John 3 John Jude. Gebroken steen - 1 Petrus 2:7 Afdrukken Details Geschreven door Cobie Verheij de Peuter Categorie: Bijbeltekstgedichten Gepubliceerd: 23 March 2018 Laatst bijgewerkt: 23 March 2018 Hits: 829 Dichter: Verheij-de Peuter, Cobie Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit.

1 Petrus 1 - Statenvertaling met kanttekeninge

1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie, 2 Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd.. 3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn. 1 Petrus 5:7. Tik op In Winkelmand. Tik op Winkelmand bekijken. Tik op Doorgaan naar Afrekenen. Vul de benodigde gegevens in. Tik op Bestelling plaatsen (1 Petrus 2,9) Iedere christen is een priester. Dat zegt Petrus in zijn brief. Dat is misschien even wennen. Priester-zijn staat ver bij ons vandaan. Als je het woord priester googelt, vertelt Wikepedia je dat een priester in allerlei godsdiensten tegenkomt en dan een soort tussenpersoon is tussen God of de goden en gewone mensen In 1 Petrus 2 noemt Petrus het delen in Jezus lijden pure genade. Lijden omwille van Jezus is niet iets wat er eventueel bij komt kijken. Het is de kern: dit is uw roeping , zegt Petrus, Ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven

PrekenWeb - Ds. D.W. Tuinier - 1 Petrus 4 : 7

(1 Petrus 3: 7) Als man naar zijn vrouw Spreuken 21:9 Deuteronomium 24:5 1 Korinthiërs 2:14-15 Spreuken 31:28-31. Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started. 主頁 Home 梅子開牧師 > 王涛传道 > > Ev. Chun Yu Lau >. 2 Petrus 2 . 1. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig v 2. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden 1 Petrus 4:12-14 - Blij dat ik lijd? Liturgie Zingen: Opwekking 502 Votum en vredegroet Zingen: Psalm 91 : 1, 5 en 7 Lezen van de wet Zingen: GKB Gezang 91 Gebed Kinderen naar kinderclub Lezen: 1 Petrus 3 : 13 - 4 : 19 Zingen: Psalm 27 : 2 Preek over 1 Petrus 4 : 12 - 14 Zingen: LvK Lied 90 : 1, 9 en 11 Kinderen terug Kinderlied: GKB. 7-dec-2020 - Bekijk het bord '* JW. Bijbelvers uit 1 - 2 PETRUS *' van Marie-Josée, dat wordt gevolgd door 1102 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over bijbelversen, jehovah getuigen, brullende leeuw

Petrus 1) Apostel 2) Belgisch biermerk 3) Beschermer der vissers 4) Beschermer van de vissers 5) Bier van hoge gisting 6) Bijbelboek 7) Bijbelboek (n.t.) 8) Bijbelse man 9) Bijbelse naam 10) Deel van de bijbel 11) Deel van het nieuwe testament 12) Discipel 13) Een der apostelen 14) één van de apostelen 15) Een van de twaalf apostele PETRUS REGOUT MAASTRICHT ( HOLLAND ) SANA RARE ORIENT Pattern PLATE 1836 We are offering a salad plate in theSana Orient pattern by Petrus Regout Maastricht according to mark CIRCA 1836 Pre American Civil War and is some of the first Lusterware I know made. The salad plate measures approximately 7 1/4 in diameter zij Hem en anderen, zoeken te behagen, vóór henzelf (vers 7). Voed de schapen Alhoewel 1 Petrus 5:1-4 speciaal slaat op ouderlingen, is deze tekst een hulpmiddel voor alle gelo-vigen om te begrijpen wat de verantwoordelijkheden zijn van de ouderlingen om de kudde te dienen (vs. 3-4) 1 Petrus Boeken Geloofsopbouw en studie Bijbelboekstudie Nieuwe Testament 1 Petrus Uitleg en toelichting van het bijbelboek de eerste brief van Petrus vindt u op deze pagina, waarin de bijbelstudieboeken, bijbelcommentaren, het bijbelkring materiaal met gespreksvragen en de boeken voor persoonlijke bijbelstudie bij elkaar gebracht zijn 2 Kanttekening 43 SV bij 1 Petrus 3:19. De kanttekenaren verwijzen voor het woord 'gevangenis' als aanduiding van de hel naar Openbaring 20:7, waar staat: 'En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Petrus zegt over die verlangens, vs 11, het zijn die verlangens die oorlog voeren tegen je ziel, tegen die dingen die goed zijn, maar waar je te veel van wilt, die je bij God vandaan kunnen halen. Petrus heeft het hier over wereldgelijkvormigheid, en wereldgelijkvormigheid en dat is ook de reden waarom we uit 1 Kor 7 hebben geleze

 • Start a riot banners.
 • Fysieke gevolgen ongezond eten.
 • PSP Vita.
 • Roze Flodder auto huren.
 • Narcose konijn.
 • Nekkra UG.
 • Synoniemen groep 6.
 • Restaurant MAMA in Noordwijkerhout.
 • St James toilet onderdelen.
 • Box rond.
 • Roadtrip Servië.
 • Geboortekist met naam.
 • Black Widow Wiki.
 • Beste documentaires online.
 • Bruiloft zus cadeau.
 • Fotobehang Zee strand duinen.
 • Sun and moon captains.
 • Kennel van Ludmilla.
 • Na final fantasy xiv.
 • Vintage microscoop.
 • Werkbanken op maat.
 • United airlines reserve seat.
 • Melinda clarke daughter.
 • Chlamydia vruchtbaarheid.
 • Kinderfeestje springkussen.
 • Cerebrale parese.
 • Reddingshonden opleiding.
 • Struikheide binnen.
 • Hoeveel vlees aan een drumstick.
 • AMS 5977.
 • Zwarte salontafel industrieel.
 • Paleo vervanger voor kaas.
 • Facebook Lite download uptodown.
 • 'T Centrum.
 • Marinade aardappelen oven.
 • Elektrische poort systeem.
 • Nathalie Hazes.
 • Koolsoorten.
 • Ascendant Waterman.
 • Goulash maken.
 • Prijs maagverkleining België.