Home

Joule naar watt

Joules to watts (W) conversion calculato

1 Watt = 1 Joule energie per seconde; Een apparaat met een vermogen van 20 Watt (W) verbruikt per seconde 20 Joule. Via Energievergelijk kun je het stroomverbruik van diverse elektrische apparaten berekenen. Voorbeeld. Als we weten in welk tijdsbestek de energie is geleverd, kunnen we het vermogen uitrekenen Energie omrekenen is een gratis online calculator voor het omrekenen van metrische en imperiale eenheden van energie. Omrekenen tussen joule, paardenkracht-uur, kilowatt-uur, calorie, watt-seconde, Btu, kilocalorie, elektronvol Joule naar KWH omrekenen was nog nooit zo eenvoudig. Info over de eenheid Joule. Joule is de energie die nodig is om een object te verplaatsen met een kracht van 1 newton over een afstand van exact één meter. De eenheid is vernoemd naar de natuurkundige James Prescott Joule die actief was in de negentiende eeuw. Hoewel er in de beginperiode.

1 Watt (W) staat gelijk aan 1 Joule (J) per seconde (s): 1 W = 1 J/s Een lamp die 40 Watt produceert verbruikt dus 40 Joule aan energie per seconde. Binnen de elektriciteitsleer zijn er verschillende soorten vermogen, zoals complex vermogen, actief vermogen en reactief vermogen. Binnen dit dossier wordt hier echter niet op ingegaan

Gebruik dit makkelijk gereedschap om snel Joule per seconde te converteren als een eenheid van Vermoge 10 Megawatt = 10000000 Joule per seconde: 2500 Megawatt = 2500000000 Joule per seconde: 2 Megawatt = 2000000 Joule per seconde: 20 Megawatt = 20000000 Joule per seconde: 5000 Megawatt = 5000000000 Joule per seconde: 3 Megawatt = 3000000 Joule per seconde: 30 Megawatt = 30000000 Joule per seconde: 10000 Megawatt = 10000000000 Joule per second

omrekenen tussen watt en joule - 4nix

Joules berekenen. De joule (J), genoemd naar de Engelse natuurkundige James Edward Joule, is een van de belangrijkste eenheden van het Internationale metrieke systeem. De joule wordt gebruikt als eenheid van werk, energie en warmte en.. 1 watt = 1 joule per seconde. Een stofzuiger die 1000 watt (ofwel 1 kilowatt, 1 kW) vermogen heeft, gebruikt dus elke seconde 1000 joule. Als laatste: we korten een duizendvoud af tot kilo (voorvoegsel k, zoals in kWh). Een miljoen krijgt voorvoegsel mega (afgekort M), een miljard giga (G), een biljoen tera (T) en een biljard peta (P) 1 Joule = 0.001 Kilojoule: 10 Joule = 0.01 Kilojoule: 2500 Joule = 2.5 Kilojoule: 2 Joule = 0.002 Kilojoule: 20 Joule = 0.02 Kilojoule: 5000 Joule = 5 Kilojoule: 3 Joule = 0.003 Kilojoule: 30 Joule = 0.03 Kilojoule: 10000 Joule = 10 Kilojoule: 4 Joule = 0.004 Kilojoule: 40 Joule = 0.04 Kilojoule: 25000 Joule = 25 Kilojoule: 5 Joule = 0.005 Kilojoule: 50 Joule = 0.05 Kilojoule: 50000 Joule = 50.

Joule - Wikipedi

 1. Beste Helper, Voor mijn afstudeerproject moet ik bepaalde gegevens die in watt m 2 zijn omrekenen naar joule cm 2 Hoe doe ik dat? Het gaat hierbij over de instraling van de zon in een kas. Google maakt het de zaak er niet duidelijker op. Wellicht kan hier iemand ons helpen
 2. Een joule is hetzelfde als een wattseconde (Ws), want 1 watt is 1 joule per seconde. Aangezien er 3600 seconden in een uur gaan, is een kilowattuur gelijk aan 3 600 000 J. 1300 J is dus 1300/3600000 = 3,6 x 10^-4 = 0,00036 kWh (= 0,36 Wh) koosknip 19 juni 2011 17:11 Goud in deze categori
 3. Joule, megajoule en gigajoule. Energie kan worden uitgedrukt in Joules (J). In Nederland drukken we elektriciteit uit in kWh en (de energie-inhoud van) aardgas in MJ (megajoule) of GJ (gigajoule). 1 kilojoule (kJ) = 1.000 J. 1 megajoule (MJ) = 1.000 kJ. 1 gigajoule (GJ) = 1.000 MJ. Eén Joule komt overeen met één Wattseconde (1J = 1 Ws)
 4. Hoe Watt-Uur naar Joule te converteren? De formule om Watt-Uur te converteren naar Joule is 1 Watt-Uur = 3599.99999999971 Joule. Watt-Uur is 3600 keer Groter dan Joule. Voer de waarde van A in en druk op Convert om waarde te krijgen in Joule
 5. Joule per meter (J/m), kracht. Typ het aantal Joule per meter (J/m) dat u wilt converteren in het tekstvak, om de resultaten in de tabel te zien

Converteren Joule naar Wattseconden (J → Ws

Joule: wat is het? (Joule naar kWh) - Energievergelij

HiKOKI H60MEYWTZ Hak-breekhamer | 26

Re: Hoeveel Joule is 1 kubieke meter gas?! Ik zou zo'n ketel willen met 109 % rendement.Alle energieproblemen zijn meteen opgelost.Die overtollige 9 % kan ik verkopen.Na de uitvinding van het warme water nu de toestellen met 109 % rendement Joule family. gigajoule (GJ) megajoule (MJ) kilojoule (kJ) joule (J) calories and kilocalories. kilocalorie (kcal) calorie (cal) watt x time. kilowatt hour (kWh) megawatt hour (MWh) watt hour (Wh) watt second (Ws) energy equivalent units. kg of oil equivalent (koe) tonne of oil equivalent (toe) thousand tonnes of oil equivalent (ktoe totale arbeid : 50 newton x 2 meter = 100 joule (eenheid van energie) Die 100 joule lever je in 4 seconden, dus het vermogen is 25 watt. Wil je hetzelfde presteren in 2 seconden, dan is de benodigde arbeid dezelfde maar zal je een vermogen van 50 watt nodig hebben. Dus een watt is een joule per seconde

De calorie was ooit de meeteenheid voor energie of warmte en is officieel vervangen door de joule. 1 calorie is de hoeveelheid energie die nodig is om een gram water een graad warmer te maken. Ter vergelijking: 1 calorie is ongeveer 4,2 joule, dus 4,2 watt Arbeid A = E2 - E1 = 1030,05 - 0 = 1030,05 [Joule] Stel, u heeft het bed in 15 seconden naar boven gedragen. De geleverde kracht en de afgelegde afstand liggen in elkaars verlengde, het vermogen dat u geleverd heeft, is de arbeid gedeeld door de tijd: P = A / Δt = 1030,05 / 15 = 68,67 [Watt] Paardenkrach De elektronvolt (afkorting eV) is een eenheid van energie die vooral gebruikt wordt in de deeltjesfysica, de atoomfysica en de vastestoffysica.Eén eV is de energieverandering die een vrij deeltje met een lading 1e (de elementaire lading e, gelijk aan de lading van een elektron) ondervindt wanneer het in een elektrisch veld een weg aflegt tussen twee punten die een onderling potentiaalverschil. Uitgangspunten:1 Watt is gelijk aan 1 Joule per secondeEen uur heeft 60 minuten * 60 seconden = 3.600 seconden N.B. vermenigvuldigen met 1000 (J) omdat er van Watt naar kWatt wordt gegaan in deze berekening

Energie omrekenen - joule, calorie, paardenkracht-uur

 1. 1 Kilowatt-Uur is gelijk aan 3600000 Joule. 1 Kilowatt-Uur is 3600000 keer Groter dan 1 Joule. Hoeveel Kilojoule is 1 Kilowatt-Uur? 1 Kilowatt-Uur is gelijk aan 3600 Kilojoule. 1 Kilowatt-Uur is 3600 maal Groter dan 1 Kilojoule
 2. In het SI-stelsel wordt energie in joule uitgedrukt. 1 calorie = 4,1868 joule = 1,163 mWh. In de voedingswaardeberekening en bij diëten wordt de kilocalorie nog veel gebruikt hoewel hij langzaam maar zeker door de kJ wordt verdrongen
 3. Het kilowattuur (symbool kWh) is een eenheid van arbeid of, populair uitgedrukt, een hoeveelheid (elektrische) energie.Als men een machine met een vermogen van 1 kW één uur laat werken heeft men een energie van 1 kWh verbruikt.. kWh is geen SI-eenheid, de eenheid voor energie is namelijk joule.Een kilowattuur is gelijk aan 3.600.000 J, oftewel 3,6 MJ ()
 4. Terug naar overzicht watt joule W/s Ws Luuk stelde deze vraag op 16 februari 2006 om 19:35. is er een verschil tussen W/s en gewoon W? Reacties. Ron op 16 februari 2006 om 21:46 ja er is een groot verschil. Het symbool w betekent watt, dat is de eenheid van vermogen. De.

Er wordt in de video gebruik gemaakt van formules met een voice-over. De berekening van kWh naar joule wordt aan de hand van duidelijke stappen uitgelegd. Leerdoel: 1) Je legt het verband tussen joule, watt en kilowattuur uit. 2) Je beschrijft het energiegebruik als het product van vermogen en tijd (E=P*t) en rekent met de formule. Begrippen Omrekening van m3 (n) naar kWh. Uitgangspunten: 1 standaard kubieke meter gas (m 3 (n) heeft een bovenwaarde van 35,17 MJ 1 kWh heeft een energie inhoud van 3,6 MJ. Berekening. 1 m 3 (n) komt overeen met 35,17 MJ/3,6 MJ=.

Joule naar KWh » Omrekenen

One joule can also be defined as the following: The work required to move an electric charge of one coulomb through an electrical potential difference of one volt, or one coulomb-volt (C⋅V). This relationship can be used to define the volt. The work required to produce one watt of power for one second, or one watt-second (W⋅s) (compare kilowatt-hour - 3.6 megajoules) De energetische waarde van 1 Watt is gelijk aan 1 Joule per seconde. Eén kW (kiloWatt) staat voor 1.000 Watt ofwel 1.000 Joule (per seconde). Een uur heeft 60 minuten van 60 seconden, dus in totaal 3.600 seconden (per uur) Dit maakt de omrekenin Bijvoorbeeld 1 Watt = 1 Joule/1 seconde. Deze waarde is noodzakelijk voor het berekenen van de stroomsterkte, gemeten in ampère (of aangegeven met het symbool A). 2 Zoek het voltage (de spanning of V) Van joules naar kWh ga je dus eerst naar wattseconde, en dat reken je om naar kilowattuur. Omhoog. Bericht zo 08 jan 2012, 18:51 08-01-'12, 18:51. anoniemevragen. Bedenk overigens dat een watt een joule per seconde is , dus een wattseconde (watt x seconde , vermogen x tijd) is hetzelfde als een joule. (Want joule :.

Watt (W), kilowatt (kW) en kilowattuur (kWh) Berekene

 1. Heat flux density unit conversion between watt/square centimeter and joule/second/square meter, joule/second/square meter to watt/square centimeter conversion in batch, W/cm2 J/(s.m2) conversion char
 2. Gigajoule naar Watt-Seconde [GJ naar W*s] Gigajoule naar Watt-Uur [GJ naar W*h] Home » Energie » De formule om Gigajoule te converteren naar Joule is 1 Gigajoule = 1000000000 Joule. Gigajoule is 1000000000 keer Groter dan Joule. Voer de waarde van A in en druk op Convert om waarde te krijgen in Joule
 3. Kilowattuur naar Megajoule omrekenen. Het omrekenen van kWh naar Megajoule (MJ) doe je eenvoudig en snel via Omrekenen.nl. Allereerst vul je de eenheid in waar vanuit je wilt omrekenen. Vervolgens de eenheid waar naartoe je wilt omrekenen. En tenslotte de hoeveelheid die je wilt omrekenen. Nadat je dit gedaan hebt, druk je op de omrekenen button
 4. uten gebruikt is: 2,5 kW * (1/6 e) = 0,42 kWh. Dus de waterkoker verbruikt in 10
 5. Re: Joule omrekenen naar amp Ik bedenk me zojuist, dat voor de ontlaadtijd, je gewoon R*C kunt nemen, omdat je dan op 37% van de laadstroom zit. Op dat moment heb je het meeste stroom dus al gebruikt, aangezien het een exponentiele grafiek is
 6. Watts to joules is a w to j converter. It convert units from watts to joules or vice versa with a metric conversion table
 7. Nu even terug naar jouw arbeid, een vorm van energie, W=F·s dus joule = kgm/s² x m = kgm²/s². Ek = ½mv² dus joule = kg x (m/s)² = kg x m²/s² = kgm²/s². Welke formule je ook gebruikt, je komt in grondeenheden voor die joule dus steeds op kgm²/s² uit: joule, newtonmeter, voltampèreseconde, wattseconde, allemaal hetzelfde eigenlijk

Omzetten Vermogen, Joule per seconde - Convertworld

 1. Beide zijn makkelijke woorden voor een eenheid van 1000. 1 kilometer is 1000 meter. 1 kilogram is 1000 gram. dus als je 1000 watt hebt, kan je dit 1 kilowatt noemen. Wil je het als sommetje uitschijven, dan kom op je uit op: (aantal watt) : (aantal wat in kilowatt, 1000) = (aantal kilowatt) voorbeeld 1567 watt : 1000 = 1,567 kilowat
 2. uten) en dat is dus 50300 : 300 = 167 J/sec = 167 Watt (volgens de hometrainer dan). ***arjen**
 3. Alle elektrische apparaten hebben een vermogen, het wattage. Als je dat deelt door de spanning, het voltage, krijg je de stroomsterkte in Ampère. Zo werkt dat dus
 4. Watt is dus een natuurkundige meeteenheid om het vermogen van een apparaat, lamp en dergelijke aan te geven. Energie wordt ook wel aangegeven in joules. Dit kunt u vergelijken met de calorieën in maaltijden. Een calorie geeft ook aan hoeveel energie bepaald voedsel levert. Een joule geeft dus aan hoeveel energie er wordt opgewekt
 5. Joule to watts (Joulewatts), In addition to the calculator you will also find the formula, table, examples and the explanation of conversion
 6. Omrekenen watt naar graden voor mijn hobby heb ik een oventje van 650 watt aangeschaft. mijn vraag is hoe warm in graden wordt deze oven. ik moet het materiaal op 120/130 graden bakken. de oven heeft een boven en een onderstand

Converteren Megawatt naar Joule per seconde (MW → J/s

En als je bedoelt W = Fs = arbeid = Cu u = Cu 2 (maar feitelijk 1/2 Cu 2 want F is geen constante waarde voor een u die groter wordt van 0 tot een eindwaarde) dan heb je de energie uitgerekend nodig om veer uit te trekken tot uitrekking u. Die energie is in joules of in Ws (watt=J/s dus J=J/s s). Die kun je dus niet in kW uitdrukken want dan is het een vermogen (energie/tijd) en geen energie Vind de beste selectie watt naar joule fabrikanten en ontdek goedkope producten van hoge kwaliteit watt naar joule voor de dutch luidspreker markt bij alibaba.co kWh berekenen. De meeste huishoudelijk apparaten hebben een etiket met het elektrisch vermogen op de achterzijde of de onderkant. Dit etiket vermeldt het maximale vermogen van het apparaat. Om het totale energieverbruik van het apparaat te..

Metabo KHE 3251 Boorhamer | 800 Watt | 3,1 Joule | 32 mm

Joule (symbool J) is een eenheid van energie. Een joule is gelijk aan 1 watt gedurende 1 seconde. Op uw energierekening wordt de energie in KWh vermeld. Een KWh staat gelijk aan 3.600.000 joule. De natuurkundige definitie van Joule is de verrichte arbeid die nodig is om 1 newton 1 meter te verplaatsen. De term joule is vernoemd door de. Watt is de eenheid waarmee je kunt aangeven hoeveel stroom een apparaat nodig heeft om te werken. De eenheid Watt is genoemd naar de Schotse ingenieur James Watt.Een lamp van 60 Watt verbruikt per seconde 60 Joule aan energie. Andere apparaten verbruiken veel meer energie. Een wasmachine bijvoorbeeld verbruikt 1000 Watt en een magnetron 750 Watt Heat flux density unit conversion between watt/square meter and joule/second/square meter, joule/second/square meter to watt/square meter conversion in batch, W/m2 J/(s.m2) conversion char Watt * uur Naar Joule. Metrische conversie calculator. 1 Watt * uur evenaart 3 600 Joule 1 Joule evenaart 0.000278 Watt * uur Meeteenheden: Energi

Natuurkunde.nl - Joule, kWh, Wh, kJ, M

 1. Watts to joules (J) conversion calculato
 2. Joule naar Watt-Uur Joules naar Watt-Uurs Conversi
 3. Converteren Joule naar Megajoules (J → MJ
 4. Converteren Kilowatt naar Joule per seconde (kW → J/s

How to convert watts to joules (J) - RapidTables

Environmental science module 2 notesbolbolCONVERTEREN() / Formule uitleg A t/m N / FormulesScheppach DH1200MAX Boorhamer | SDS-Max | 1050 W | 9 JouleBosch GSH 7 VC Breekhamer | 8,5 kg | SDS-Max | 13 J | 1500Gallagher PowerPlus M50 afrasteringsapparaat kopenMilwaukee SDS-plus boorhamer PLH 20 - Elektrisch
 • Youtube One Day bakermat.
 • Keukenstoelen Overstock.
 • WiFi Direct iPhone.
 • Tsjaad bnp.
 • Mooiste kerstshow Tuincentrum 2020.
 • Runderribben oven.
 • Filipijnse taal leren.
 • 3D Letters tekenen J.
 • Paradise Beach game.
 • Vuurwerk forum illegaal.
 • Gevolgen uitbarsting Hekla.
 • Apranax zonder voorschrift.
 • Robin wiki.
 • Overbrengingsverhouding versnellingsbak.
 • Buenos días, mi amor Vertaling.
 • Houten plank met bijbeltekst.
 • Australia Post contact.
 • Pat Morita Happy Days.
 • Baby Face Nelson.
 • Medela Freestyle motor.
 • Reynolds number.
 • Expositie locatie.
 • Alle Schotse Collie pups blue merle.
 • TLN ledenlijst.
 • Stage Social Work 2e jaar Rotterdam.
 • Norton Store.
 • Weer Carvoeiro per uur.
 • Magic mouse space grey media markt.
 • Efeziërs 5 21 6 9.
 • USB stick openen op tablet.
 • Ongeval Boskoop.
 • Welke aarde buitenwiet.
 • Besterven betekenis.
 • Vegan gehakt Lidl.
 • Otto group bv.
 • Zelfsturend leren.
 • DIALux evo 9 manual.
 • Deutsches Museum München wie viel Zeit.
 • Eerste trein Engeland.
 • Barrows osrs money making.
 • Fokrijp betekenis.