Home

Nieuwe ontwikkelingen duurzaamheid

Duurzaamheid is dé megatrend voor de komende decennia. Toenemende schaarste van bijvoorbeeld grondstoffen en olie alsook de beschadiging van milieu en de gevolgen van klimaatverandering vertalen zich steeds concreter in zowel kansen als extra lasten voor uw organisatie. Consumenten gaan steeds meer voor duurzaam Duurzaamheid, dat is hernieuwbare energie, circulair werken, elektrisch rijden en nog duizend andere dingen. Lees op Change Inc. nieuws over duurzaamheid, trends en achtergronden

Trends in duurzaamheid — Bridges2Beyon

Een andere nieuwe ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid is dat de Nederlander zich steeds meer bewust wordt van het milieu. Een aantal jaar geleden kochten veel mensen nog allerlei hebbedingetjes omdat het ze leuk leek om het in huis te hebben. Vandaag de dag wordt er echter meer en meer nagedacht over aankopen & ONTWIKKELINGEN 1 Meet & Greet Jos Reinhoudt, kennismanager MVO Nederland. MVO NEDERLAND AMBITIE MVO NEDERLAND In 2025 hebben we het kantelpunt bereikt naar een nieuwe economie. Nieuwe technologieën en digitale ontwikkelingen gaan elke organisatie veranderen. Hoe u daarmee omgaat is dan ook een belangrijke vraag. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw klanten, aandeelhouders, werknemers en leveranciers

Duurzaamheid: nieuws, ontwikkelingen & trends Change

CEO-top zet handtekening onder claim duurzame mobiliteit

Duurzame ontwikkeling 17-5-2017 10:15 De Monitor Duurzaam Nederland 2017 geeft een beeld van duurzaamheid aan de hand van drie aspecten: Kwaliteit van leven ('hier en nu'), Hulpbronnen ('later') en Nederland in de wereld ('elders'). De visualisatie hieronder toont de thema's en de indicatoren binnen deze aspecten (klik op de onderwerpen in de middelste kolom) Het onderzoek meet sinds 2008 de ontwikkeling in houding en perceptie van consumenten ten aanzien van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Daarin wordt ook per sector gemeten hoe belangrijk consumenten specifieke MVO-thema's voor die sector vinden en hoe ze merken daarop beoordelen, waardoor de deelnemers zich kunnen benchmarken met concurrenten Ontwikkelingen rondom duurzaamheid De laatste tijd hebben we al veel ontwikkelingen gezien die in het vaandel staan van duurzaamheid. Veel van deze ontwikkelingen zijn duidelijk aan te wijzen in de maatschappij. Zo hebben we allemaal de verandering ondervonden van plastic naar papieren zakken in winkels Duurzaamheid en MVO zijn sterk in opmars op de strategische agenda van ondernemend Nederland, constateerde adviesbureau Berenschot eerder dit jaar in de Berenschot Strategy Trends 2019. Het rapport, waaraan zo'n zevenhonderd directeuren en bestuurders van Nederlandse ondernemingen meewerkten, signaleert dat duurzaamheid en MVO niet langer worden gezien als een verplicht nummer

Het thema duurzame ontwikkeling richt zich voornamelijk op de milieubelangen zonder dat daarbij de sociale en economische belangen uit het oog verloren worden. Het gaat om doeltreffende technieken die het milieu beschermen, waarbij bepaalde nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen of beperkt. Onder de bescherming van het milieu wordt ook de verbetering van het milieu verstaan Het laatste nieuws over technologie en duurzaamheid. Oplossingen op het snijvlak van wetenschap en technologie om de aarde beter te maken

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid

 1. Onderzoek van het Imperial College of London bevestigde dat: de nieuwe variant verhoogt de R waarde met 0,4 tot 0,7 liet het onderzoek zien. Huidige schattingen tonen 30% besmettelijker, bovendien zou de variant ook tot 30%. meer sterfte leiden. Ook zijn er meer jongeren door besmet
 2. Duurzaamheid Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van De Nieuwe Stad is dat van onderop wordt gebouwd aan een zoveel mogelijk zelfvoorzienend stuk land. Om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering willen we in de Nieuwe Stad het gebruik van fossiele brandstof uitbannen
 3. Nieuwe oplossingen Naast de acties die bedrijven moeten nemen om risico's te verlagen, zijn er nieuwe kansen voor groene groei, gedreven door technologische ontwikkelingen. Veel groene technologieën staan op het punt om concurrerende alternatieven te vormen voor fossiele brandstoffen, zowel in de energieopwekking (hernieuwbare energie) als in de chemie (biobased economy)
 4. isterie van Energie. De onderzoekers bekijken nu of ze met nieuwe materialen de zonnebatterij nog krachtiger kunnen maken. Dunne film zonnepanelen

Een nieuwe ontwikkeling is de onzichtbare zonnecollector die ónder de dakpannen schuilgaat. Dit is een innovatie van de Limburgse startup Q-Roof. Deze collectoren vangen de warmte van de zon op via de dakpannen. In tegenstelling tot pv-zonnepanelen worden zonnecollectoren gebruikt voor het verwarmen van water en om elektriciteit op te wekken Duurzaamheid is niet langer slechts een unique selling point (USP), het wordt in 2020 een vereiste. #4. Voldoen aan de behoefte van de volgende generatie. Flexibel en op afstand werken speelt een essentiële rol in 2020. Generatie Z betreedt namelijk de werkvloer en de komst van deze nieuwe generatie verandert ook de rol van technologie

Overzicht trends en ontwikkelingen: Een outside-in analyse van de belangrijkste bewegingen in het sociaal domein 1 . Pagin a nieuwe burgers uit diverse landen Er is een toenemend bewustzijn op het gebied van duurzaamheid en aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ee Sustainable Development Goals: Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 - 2030 vastgesteld De vraag naar nieuwe producten houdt aan en de eisen daarvoor zijn steeds hoger. Op het gebied van productinnovatie zien we veel ontwikkelingen op het gebied van nanotechnologie en het gebruik van nieuwe materialen. Door deze twee ontwikkelingen worden kleinere, snellere en meer energiezuinige elektronica geproduceerd Echte informatie over wat jij kunt doen voor milieu, klimaat, duurzaamheid en een eerlijke economie

Vormgeving | Design hbo-opleiding

Duurzaamheid is een breed begrip voor alles wat langer vol te houden is. Maar we kennen duurzaamheid natuurlijk vooral als manier om klimaatverandering tegen te gaan. Duurzaamheid, dat is hernieuwbare energie, circulair werken, elektrisch rijden en nog duizend andere dingen. Lees op Change Inc. nieuws over duurzaamheid, trends en achtergronden Ecologische ontwikkelingen. Verder ontstaan er door verbeterde recycling nieuwe mogelijkheden om grondstoffen terug te winnen en opnieuw in te zetten Bij het thema duurzaamheid in de context van bovenstaande drie branches kan er gedacht worden aan uiteenlopende zaken Brede Welvaart is een nationale uitwerking van het streven naar duurzame ontwikkeling, de Sustainable Development Goals zijn dat op mondiale schaal. Of beleid bijdraagt aan duurzame ontwikkeling wordt idealiter meegenomen in integrale afwegingen van de welvaartseffecten van beleidsopties, zoals bijvoorbeeld in maatschappelijke kosten-batenanalyses

Symposion-voordracht van Klaas van Egmond over de

Onze ambities rondom duurzaamheid staan beschreven in de Visie Zuidas 2016. Zomer. Jan Vonk. Gerelateerde artikelen. werken. wonen. 5 februari 2021 1 Nieuwe ontwikkelingen in de Prinses Irenestraat. Vernieuwing van het Strawinskyhuis, een make-over van het gebouw op nummer 59 en verlenging van. Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. Nadien formuleerde de VN diverse malen duurzaamheidsdoelen. Ook in 2015 zijn door de Verenigde Naties Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs. Een belangrijke ontwikkeling die in een aantal ziekenhuizen plaatsvindt is het filteren van afvalwater, om te voorkomen dat er medicijnresten het riool in lopen. Er zijn ook diverse instellingen die voor meer duurzaamheid in de keuken zorgen, door verse maaltijden te maken met zo veel mogelijk lokale ingrediënten van het seizoen 2 ONTWIKKELINGEN 2020 3 Veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit. Dat is waar de RDW voor staat. Met dit 'Prinsjesdagboekje' informeren wij u graag over programma's en projecten die in 2019/2020 hieraan bijdragen. Op de derde dinsdag in september presenteert de regering aan Nederland de nieuwe plannen voor 2019. Traditie

Technologie en duurzaamheid: vijf innovaties - Mazars

Website van de gemeente Rotterdam voor het bundelen van alle informatie over duurzaamheid Nieuwe technologieën maken ons leven makkelijker, maar tegelijkertijd roepen deze ontwikkelingen ook vragen op. De 7 meest aansprekende ICT trends op een rij Er is een aantal wetten met betrekking tot duurzaamheid dat een grote impact gaat hebben op de financiële wereld. Het gaat om de Taxonomieverordening, de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), CO2-benchmarks en een zestal regelingen die MiFID II, de IDD, de UCITS-en de AIFMD veranderen. Adviesbureau Charco & Dique zet de belangrijkste ontwikkelingen op dit [ Uit het GfK-Duurzaamheidsonderzoek (2016) blijkt dat 49 procent van consumenten duurzaamheid meeneemt in zijn aankoopbeslissing. In 2015 was dit nog 42 procent. Duurzaamheid wordt dus elk jaar belangrijker. De groothandelaar weet als geen ander wat de markt te bieden heeft, ziet nieuwe ontwikkelingen en heeft een goede relatie met leveranciers Ook duurzame ontwikkeling stuit ondanks de waterdichte definitie (van VN-commissie Brundtland) op problemen. Zo is de ontwikkeling van het rijden op bio-brandstoffen een goede ontwikkeling die in de eerste instantie aansluit op duurzaamheid m.b.t. het milieu

De ontwikkelingen openen telkens weer andere deuren. Denk aan de nano- en biotechnologie en aan la sers, robotica, exoskeletten, oLED's, organoïden, hologrammen. In de IT wereld gaat het naar optische chips die met lichtpulsen in plaats van met elektronen werken en daarmee nog zuiniger en sneller zijn De ontwikkelingen die in dit boekje worden beschreven, kunt u ook terug- vinden op onze website. Heeft u vragen of wilt u over een onderwerp van gedachten wisselen? Dan bent u van harte welkom bij uw vaste contactpersoon van de RDW. 1. Veiligheid pagina4 2. Duurzaamheid pagina16 3. Rechtszekerheid pagina20 Met vriendelijke groet Nieuwe ontwikkelingen Beleidsregel mededinging en duurzaamheid; Duurzaamheid is in alle branches en markten een actueel thema. De afgelopen jaren is in dat kader veel aandacht gevestigd op de circulaire economie en het circulair bouwen. Neem nu het idee 'Light as a service.

Artikelen over duurzaamheid Telegraaf

Ontwikkelingen in de markt zijn daarom belangrijk om te volgen. Duurzaamheid. Klimaatverandering Maar ook als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe gebouwen speelt facilitair management een grote rol bij de duurzaamheid daarvan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen,. Om de ontwikkeling naar duurzame energieproductie mogelijk te maken is grond nodig. En wel in het landelijk gebied. Maar er komt voor grondeigenaren vaak meer kijken bij de plaatsing van een energieopwekkingssysteem zoals een zonneweide of windmolenpark. Daarom heeft Countus het team Duurzaamheid en Nieuwe Energie samengesteld Samen bouwen aan duurzaamheid en circulariteit. Wienerberger heeft een lange historie in duurzaam ondernemen én grote ambities om te bouwen aan een duurzame, circulaire toekomst. We investeren continu in nieuwe ontwikkelingen,.

Generatie Z meer bezig met duurzaamheid dan millennials

De nieuwe Ladder bevat geen treden meer. De treden 1 en 2 zijn samengevoegd en trede 3 is geschrapt. Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied geldt een uitgebreide motiveringsplicht. Er is een nieuw artikellid toegevoegd voor de Laddertoets bij uitwerkings- en wijzigingsplannen Duurzaamheid gaat daarbij om een breed begrip en vraagt om rekening te houden met relaties tussen menselijk handelen en de (sectorale) kwaliteiten die gezamenlijk de fysieke leefomgeving vormen. De duurzame ontwikkeling is in de Ow verder geborgd via artikel 1.3 en 2.1 Het nieuwe hoofdkantoor van energienetwerkbedrijf Alliander in Duiven bereikte dit met slimme klimaatbeheersing en Rapid Circular Contracting is een van de inkoopmethodes in ontwikkeling die dat doel voor ogen heeft. Een overzicht van ontwikkelingen is te vinden op de Wegwijzer Circulair Inkopen. Trend 5: Op de lange duur wint duurzaamheid Global Flexibles stimuleert bewustwording duurzaamheid en recycling. De markt wenst minder verpakkingsmateriaal. De focus ligt op milieuvriendelijke verpakkingen en composteerbare folies. Wij stimuleren het gebruik van mono-materialen. Nieuwe ontwikkelingen vereisen ook aanpassingen aan verpakkingsmachines

Rotterdam wil niet één, maar twee nieuwe bruggen over de

Duurzaam NU - Het laatste nieuws het eerst op NU

Nieuws - 1-9-2020 | record Automatische Deuren Nederland heeft nieuwe eigenaar. Met trots kunnen wij mededelen dat record Automatische Deuren (team NL met 220 medewerkers) onderdeel is geworden van de FAAC Group. duurzaamheid, gebruiksgemak en kwaliteit Nieuwe ontwikkelingen op efficiency, automatisering en duurzaamheid Aan: 11 augustus 2020 In: Nieuws. De ontwikkelingen binnen MAAZ Cheese gaan snel. Na de succesvolle integratie van Fromagerie Europa en onlangs Veldhuijzen Kaas in ons hypermoderne pand in Bodegraven hebben we grote stappen gezet op het gebied van efficiency,. Duurzame Ontwikkelingen EUROPEAN. Kijk op www.b4plastics.com en doe mee. compleet nieuwe benadering van duurzaamheid, waarbij dit binnen zes maanden tot biogas en biomassa

Hoe ziet onze zorg er over 20 jaar uit? Wij selecteerden 12 technologische ontwikkelingen die veel gaan veranderen. De mogelijkheden zijn talrijk: variërend van informatie ontvangen over het wegdek, tot een seintje ontvangen wanneer de potgrond te droog is Het nieuwe Safari Resort Beekse Bergen van Libéma doet er nog een schepje bovenop door mensen tussen de wilde dieren te laten slapen in luxe lodges, safari-tent of boomhut. Vakantiepark Beerze Bulten (de latere winnaar van de Het Vakantiepark van de Toekomst 2017 trofee) zet juist meer in op familyfun met een spectaculaire uitbreiding van hun Giga Konijnenhol indoor speelparadijs Duurzaamheid. Ook duurzaamheid is een ontwikkeling die de komende jaren veel invloed gaat hebben op de facilitaire branche. Niet alleen omdat bedrijven vanuit wetgeving verplicht worden om duurzaam te ondernemen. Maar ook omdat medewerkers, klanten en leveranciers het steeds belangrijker vinden

Duurzame ontwikkeling - CB

Consumenten vinden duurzaamheid bedrijven steeds

 1. der dan 10 medewerkers, Deze ontwikkeling kan samen met de dalende economische groei nadelige effecten hebben op bedrijven in de ICT. Ook de verwachte kostenbesparingen (met name in apparaten) Duurzaamheid in datacenters in volle gang
 2. De ontwikkeling van materialen gemaakt van hernieuwbare bronnen en / of biologisch afbreekbare materialen brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals voedselzekerheid, bodemverzuring en gezondheidsrisico's. Consistente en volledige duurzaamheidsbeoordelingen stellen ons in staat materialen te rangschikken op duurzaamheidsprestaties
 3. In ecologie is duurzaamheid de eigenschap van biologische systemen om voor onbepaalde tijd divers en productief te blijven. Langlevende en gezonde wetlands en bossen zijn voorbeelden van duurzame biologische systemen. Het is de betekenis van duurzaamheid die in het Engels sustainability wordt genoemd (een duurzaam product is bij zijn levensloop van productie tot en met verwerking als afval.
 4. Nieuwe ontwikkelingen in 2021. Nieuwe ontwikkelingen in 2021; 26 november 2020. Nieuw bij Petite Suisse. Ook wij zitten niet stil bij Petite Suisse. 2021 wordt het jaar van de veranderingen. Zo gaan we ons inzetten voor duurzaamheid en willen we onze gasten nog meer kinderplezier en toegankelijkheid bieden
 5. Recente ontwikkelingen: Lichte groei in de dagelijkse gebruikers; Nederlandse Facebook gebruikers 2020 vs 2021 . Instagram. Dit jaar heeft Instagram weer een stijging in het aantal gebruikers. Met 273.000 nieuwe gebruikers is het een van de hardste stijgers onder de grote platforms
 6. ste vier jaar, met een doorkijk van zestien jaar

Duurzaamheid is een positieve trend in de maatschappij

Dit blijkt uit een jaarlijks terugkerend onderzoek onder Nederlanders van 15 jaar en ouder van onderzoeks- en adviesorganisatie Newcom Research & Consultancy.In deze studie wordt de houding, bekendheid en het gebruik van nieuwe technologieën en technologische ontwikkelingen onderzocht Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Duurzaamheid donderdag 11 juni 2015 17:08 Afgelopen raadsvergadering heeft de ChristenUnie de toezegging gekregen dat het college actief bezig gaat om de subsidie mogelijkheden voor biomassa en restwarmte bij bedrijven in de regio te promoten Technologische ontwikkelingen zoals milieuvriendelijke MEP-hardware en BIM maken duurzaamheid tot een zinvolle en winstgevende realiteit voor ontwerpers. Zolang u weet hoe u de juiste technologieën kunt inzetten, kunnen ontwerpers hun bijdrage leveren aan het verminderen van de ecologische voetafdruk van bouwprojecten Nieuwe ontwikkelingen Ons beleid voeren we uit in een snel veranderende wereld. Dat betekent dat we - met de focus op onze lange termijndoelstellingen - ook steeds oog moeten hebben voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe kansen. In deze paragraaf belichten we enkele nieuwe ontwikkelingen die voor ons energiebeleid van belang zijn AIDS; nieuwe ontwikkelingen. IV. Veranderingen van huisartsgeneeskundige zorg door nieuwe behandelingsmogelijkheden van patiënten met HIV-infectie. Open. Richtlijnen. 27-05-1997. Afgezien van de onzekerheid over de duurzaamheid van het effect kunnen er voor patiënten de volgende problemen verbonden zijn aan deze tripelbehandeling

BREEAM Excellent certificaat voor FIRST Rotterdam | Peutz

Communiceren over duurzaamheid en MVO: de trends & 6 tips

Koningin Maxima opent ROC Kanaleneiland | Peutz'Millennial onderschat het probleem van robotisering
 • Aantal inwoners Frankrijk.
 • Belangrijke personen na 1945.
 • Vaiana film Netflix.
 • Klimop Toscaanse jasmijn.
 • Nike sportschoenen vrouwen.
 • Pijn oog blauwe plek.
 • Gehaktbrood gezond.
 • Facebook color code.
 • Stalkerware Android.
 • Lipgloss Kind.
 • South Park crippled kid.
 • Stratificeren data.
 • Wat is actief burgerschap.
 • ArcelorMittal producten.
 • Trapspijlen rond.
 • Vintage verf GAMMA.
 • Sleuteloverdracht waar op letten.
 • Coblatie neusschelpen.
 • Afmetingen kofferbak Mazda 3.
 • Voorbeeld flyer pedicure.
 • Lidl Bresser.
 • Mooiste meren Oostenrijk.
 • Xenos cijfer ballon.
 • Plaktattoo HEMA.
 • Waterpest cel.
 • RALLYLOVERS Haspengouw.
 • Hellsing anime.
 • Tv programma Waar doen ze het van.
 • Schouderriem.
 • Suikerfeest hoofdletter.
 • Proxelli tondeuse prijs.
 • Koninklijk paleis Athene.
 • Webcam strandhuis Wijk aan Zee.
 • Tinder Uitloggen matches.
 • Under Armour ColdGear Heren.
 • Verruca seborroica.
 • Call of duty ghost trailer.
 • Zachary bogue.
 • Vlaggenstokhouder balkon.
 • Clostridium perfringens hond.
 • Eddo recept.