Home

Spotnamen gemeenten

º Dr. P. Kempeneers., Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant : Tiense kweikers, opgehaald op 8 maart 2011 º Herentalse Geschiedkundige Kring - Publicaties º Spotnamen op hoogstraten.b Dit is een lijst van nevenbenamingen en aanduidingen (ook wel spotnamen en bijnamen) van steden en dorpen in verschillende landen. Heeft de bijnaam betrekking op de inwoners van een stad of streek dan wordt dit locofaulisme genoemd.. Bij steden en dorpen zijn nevenbenamingen vaak historisch gegroeid Tijdens de middeleeuwen en later ging het er al even erg aan toe. De naijver en afgunst die onze gemeenten bezielden was misschien wel de hoofdoorzaak van de gegeven spotnamen. Een tweede reden waaraan het ontstaan van spotnamen te wijten is, was de afzondering van de verschillende plattelandsdorpen De naijver en afgunst die onze gemeenten bezielden was misschien wel de hoofdoorzaak van de gegeven spotnamen. Een tweede reden waaraan het ontstaan van spotnamen te wijten is, was de afzondering van de verschillende plattelandsdorpen. Er was gebrek aan gemeenschapswegen en er waren ook geen verkeersmiddelen Deze lijst van locofaulismen beoogt een overzicht te geven van de locofaulismen in het Nederlandse taalgebied. Een locofaulisme is een pejoratieve bijnaam voor de inwoners van een bepaalde plaats of streek, die gegeven wordt door buitenstaanders. Wormerveerders zullen zichzelf bijvoorbeeld niet zo snel gladoren noemen, terwijl inwoners uit omringende streken wel zo naar Wormerveerders kunnen.

Lijst van bijnamen en spotnamen - Wikisag

Spotnamen: - Galmaarden: Brabantse patten (Brabantse kerels) - Tollembeek: hanenzoekers (een honderd jaren geleden werd de haan van de kerktoren gestolen en de zoektocht duurde tamelijk lang ↑ Dr. P. Kempeneers., Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant : Tiense kweikers, opgehaald op 2011/maart/08 ↑ Herentalse Geschiedkundige Kring - Publicaties ↑ Spotnamen op hoogstraten.be ↑ Ingelmunster in handen van Brigands op nieuwsblad.be ↑ IN DE VOLKSMOND. De pekkers van Izegem op standaard.be ↑ Schapenkoppen op stedeninfo.b lijst van bijnamen/spotnamen voor inwoners van Belgische gemeenten, steden, dorpen. zie ook Belgische sportploegen, Belgische bijnamen van plaatsen, Belgische bijnamen. ajuinenvreter (Aalstenaar) klokkeverver, peesteker (Herentalsenaar) maneblusser (Mechelaar) Schapenkop (Lierenaar) sinjoor (Antwerpenaar

Hieronder vindt u per provincie en daarbinnen alfabetisch gesorteerd alle 352 gemeenten die Nederland in 2021 kent (3 minder dan in 2020 en in 2019), met een plattegrond van de gemeente, hun inwonertallen (volgens opgave van het CBS), hun oppervlakte (alleen km 2 land, dus zonder binnenwater en zonder buitenwater), de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km 2) en de provincie waar de. Zulks was reeds het geval in de oudheid. Tijdens de middeleeuwen en later ging het er al even erg aan toe. De naijver en afgunst die onze gemeenten bezielden was misschien wel de hoofdoorzaak van de gegeven spotnamen. Een tweede reden waaraan het ontstaan van spotnamen te wijten is, was de afzondering van de verschillende plattelandsdorpen Voor sommige dorpen en hun bewoners zijn merkwaardige bij- en spotnamen in omloop. En met name in Zeeuws-Vlaanderen zijn nogal wat gehuchten getooid met opvallende namen, waarvoor bij nader inzien vaak een logische verklaring is te geven Belgische steden hebben een bijnaam of een locofaulisme. Vaak gaat deze bijnaam ver terug in de tijd en heeft hij met geschiedenis of eigenschap te maken

Lijst van bijnamen van steden en dorpen - Wikisag

België - Steden - Gemeenten - Waasland - België en Vlaanderen in woord en beeld - Dialect - Provincies - Informatie - Geschiedenis - Sociale maatschappelijke Informatie - Cultuur - Bekende Vlamingen - Streekgerechten - Streekproducten - Rommelmarkte die onze gemeenten bezielden was misschien wel de hoofdoorzaak van de gegeven spotnamen. Een tweede reden waaraan het ontstaan van spotnamen te wijten is, was de afzondering van de verschillende plattelandsdorpen. Er was gebrek aan gemeenschapswegen en er waren ook geen verkeersmiddelen. Onze voorouders bleven steeds binnen de perke

spotnamen & ontstaa

Gemeentelijke spotnamen - Ontspanning - Tips - Artikel

De bijnamen of spotnamen van gemeenten zijn volgens de professor niet van de laatste eeuwen. Ze zijn wel het resultaat geworden van spot tussen twee naburige gemeenten of steden. In Informeel kregen ook meerdere Wase gemeenten een vermelding met hun spotnaam zoals de azijnze(i)kers uit Temse,. Henk Deconinck verzamelt alle spotnamen van Vlaamse gemeenten. Turnhoutse spotnamen niet zo fraai. 05/05/2009 om 00:00 door Dirk Mertens-Marynissen - Print - Corrigeer Duffel Duffel http://users.belgacom.net/duffel.bg/Duffel%20Kerkelijk/Volksfeesten.htm#4.%20Bijnamen Spotnamen Spotnamen + ontstaan van spotnamen SPOTNAMEN betekenis & definitie. Bewoners van dorpen en steden ontsteken niet meer in woede als zij met hun S. worden aangeduid. Het wordt zelfs moeilijker om S. te verzamelen : ze raken in het vergeetboek. JH. Halbertsma en W. Dijkstra hebben er vele verzameld, en Tj. W. R. de Haan gaf na W.O. n nog een aanvulling

Omdat ik nergens op het net de roepnamen der Belgische steden of gemeenten vind zou ik graag een lijst ervan willen aanleggen. Dus weet u een Belgische gemeente(n) plus bijpassende roepnaam en het ontstaan van de spotnaam, vul het formuliertje in en verzend het. Dank. De spotnamen die ik reeds heb; (*) verplichte velden Vanwaar komt die toenaam 'Meenensche Waegewieldraeyers', in den 'Brugschen Almanach voor 't Jaer 1885' tussen andere spotnamen op steden en gemeenten vermeld? (Biekorf 1953, 30). Uit de - voor dat jaar 1885 - verouderde spelling van deze lijst, mag men veronderstellen dat zij een afschrift of herdruk is 'n Aardige anecdote heeft L. van Miert onder den titel Spotnamen van Noord-Brabantsche gemeenten in het tijdschrift Studiën geschreven, welke ik hier laat volgen: In de bosschen rondom Erp huisde een beer, die het den boeren zeer lastig maakte Tenminste volgens Henk De Coninck die op zoek is naar alle spotnamen van de Belgische gemeenten, inclusief herkomst. Het Nieuwsblad , 28 april 2009 In 2008 werden 652 geboorten van nieuwe Roeselarenaren ingeschreven, in 2008 zijn 536 Roeselarenaren overleden Jaarlijkse algemene ledenvergadering; Onderwijs 19e eeuw in klem-gemeenten; De politionele acties; Velsen in de Romeinse tijd; Rondleiding door kassen in Wageningen; Nieuws van het streekarchivariaat; Collectie briefhoofden toegankelijk; Deel 2 Nederbetuwse historische reeks; Jaarverslagen; Maas en Waalse contactdag; Genealogische adviesdag Utrecht; Straatnamen in Driel; Straatnamen Echteld.

Lijst van locofaulismen - Wikipedi

Herentals is een stad in de Belgische provincie Antwerpen.De stad telt ruim 28.000 inwoners, die de spotnamen Klokkenververs en Peestekers dragen. De stad zelf krijgt de bijnaam 'Keizerstede'. Sint-Waldetrudis is de patroonheilige van de stad. De stad is de hoofdplaats van het gerechtelijk kanton en kieskanton Herentals en de historische hoofdstad van de Kempen Spotnamen op steden en gemeenten. 'Wij vinden in onze Vlaemsche legenden eene geheele reeks toenamen zoo als: Antwerpsche Signorkens. - Brugsche Zotten. - Brusselsche Kiekenfretters. - Caneghemsche Nierweters, - Clerkse Beeteplukkers. - Damsche Zuipers. - Dixmuydsche Brû-eters Zulke roep- spotnamen verwezen gewoonlijk naar een plaatselijk gebruik of lokale gebeurtenis. Vooraf wil ik de lezer van dit verhaal erop wijze dat er duidelijk een verschil bestaat tussen een Tuiter en de Teuten, het zijn twee verschillende volkeren, beiden uit ons eigen Limburg maar met hun eigen specifiek verhaal van levenswijze tussen andere spotnamen op steden en gemeenten vermeld (Biekorf 1 953, 30). (Jit de voor dat jaar 1885 verouderde spelling van deze lijst, mag men veronderstellen dat zij een afschrift of herdruk is. Op welk een vroeger document zij teruggaat, is moeilljk vast te stellen. Op ergens een lljst in een oudere almana Gemeenten of dorpen die beschikken over een bijnaam, zijn daar doorgaans fier op. De inwoners voelen zich, individueel of in kat-onze-club groepsverband, vereerd met wat als eretitel ervaren wordt. Nochtans is de oorsprong van een bijnaam meestal niet vleiend. Beter spreken we over spotnamen, die kwetsend bedoeld waren

De Brabofontein (door Jef Lambeaux) op de Grote Markt van Antwerpen. Antwerpen. Brabo en de reus Antigoo Volksvernuft, de vindingrijkheid van het volk, komt ook tot uiting in de spotnamen van steden en gemeenten. Zij zijn over heel de Nederlanden verspreid, maar het talrijkst in Vlaanderen en Friesland. Spotnamen zijn zeer oud, ontstaan in een tijd toen de dorpsgemeenschappen nauwelijks contact met elkaar hadden, waardoor de verschillen des te meer opvielen De erfgoedbibliotheek van de Belgische gemeenten vormt - in woord en beeld - de identiteitskaart van de tien Belgische provincies. Dit boekdeel beschrijft het culturele en natuurlijke erfgoed van alle Limburgse gemeenten. Van het bekendste kasteel tot het verborgen kapelletje, van een modern standbeeld tot een gerestaureerd poortgebouw, het wordt allemaal in detail beschreve De studie van de spotnamen op stad en dorp, op mens en streek vormt een belangrijke bron om de geschiedenis van ons volk te achterhalen, om in de intiemste denkwereld van de Vlaming binnen te dringen

De erfgoedbibliotheek van de Belgische gemeenten vormt - in woord en beeld - de identiteitskaart van de tien Belgische provincies. Dit boekdeel beschrijft het culturele en natuurlijke erfgoed van van oude spotnamen tot de vele sporen van Romeinse aanwezigheid in Limburg; van de evolutie in de publieke beeldhouwwerken tot het verhaal. Het geven van spotnamen is al heel oud. Zo vermeldt Peeters in zijn werk Eigen aard namen die zijn opgetekend tussen 1347 en 1414. Zo kennen we in onze omgeving de petermannen van Leuven, de bezetenen van Herent, de kasseistampers van Aarschot, de mosterdschijters van Diest, de torendraaiers van Waanrode, de ezels van Ezemaal, de kiekeneters van Sint-Truiden, de keerskatten van.

Een Plus kijk op het Pajottenlan

Asfaltcultuur in Drenthe Maandblad Drenthe december 1971 Gaat ook in drenthe de asfaltcultuur hoogtij vieren veel zal worden ontluisterd. Is het nodig, dat alle zandwegen worden verhard en dat alle klinkerwegen gaan verdwijnen door hierover een asfaltdek te draaien? Ziedaar één van de brandende vragen voor ons Drentheland Herdersem (postcode 9310) is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van de stad Aalst. Herdersem telt ongeveer 2500 inwoners. Het is samen met Baardegem, Meldert en Moorsel een van de vier Faluintjesgemeenten. De plaats ligt in de Denderstreek. Herdersem was tot de samenvoegingen op 1 januari 1977 een zelfstandige gemeente, met als laatste burgemeester. Als een Gentenaar een Stroppendrager is, is een Roeselarenaar een Sulferdopper. Tenminste volgens Henk De Coninck die op zoek is naar alle spotnamen van de Belgische gemeenten, inclusief herkomst. Het Nieuwsblad, 28 april 2009 In 2008 werden 652 geboorten van nieuwe Roeselarenaren ingeschreven, in 2008 zijn 536 Roeselarenaren overleden

Lijst van bijnamen en spotnamen : definition of Lijst van

Traditionele spotnamen zijn op hun retour, zowel voor inwoners van bepaalde gemeenten als voor bijvoorbeeld leraars'', zegt Schrever Herdersem is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van de stad Aalst.Herdersem telt ongeveer 2500 inwoners. Het is samen met Baardegem, Meldert en Moorsel een van de vier Faluintjesgemeenten.De plaats ligt in de Denderstreek.. Het grenst aan Aalst, Moorsel, Hofstade, Gijzegem en Wieze.Herdersem is vooral bekend door zijn zeer levendige Sint-Antoniusverering.

Het Vlaams woordenboek » Belgische bijnamen van inwoner

 1. De stad telt ruim 27.000 inwoners, die de spotnamen Klokkenververs en Peestekers dragen. Infogids Herentals. Wij maken gidsen voor meer dan 100 gemeenten en steden en daar zijn we ongelofelijk trots op. Zeker omdat er enkel en alleen gidsen worden gemaakt op aanvraag van deze gemeenten en steden
 2. Erfgoed Bibliotheek van de belgische gemeenten: Limburg | Omer Vandeputte | 2009 | Livres, BD, revues, Non-fiction | eBay
 3. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 4. Deze spotnamen kwamen er meestal op aangeven van inwoners uit andere gemeenten die soms met afgunst keken naar de buren of die bepaalde typische kenmerken in de kijker wilden zetten. Soms verdween de herkomst van de spotnaam in het collectieve verleden en wist niemand nog waar een gebruikte term vandaan kwam. Een verdere evolutie was niet.
 5. g voor de drie samengevoegde gemeenten, aangezien Hekelgem wat.
 6. Artikel: Auteur: Jaar: Nr: Pagina: Het geslacht Dijck: Heijnis-Rensen, E.D. 1980 : 2: Troost te Hoogeveen: Kuik, N. 1980 : 9: Een geslacht van schippers en verveners.

Spotnamen waren vroeger schering en inslag. Ze werden gegeven om mensen te kwetsen, gebruikt als verbaal wapen. Zo werden in de zeventiende eeuw de bestuurders van heel wat Kempische gemeenten voor de raad van Brabant gedaagd omdat hun inwoners de Mechelaars voor maneblussers scholden Bekijk, print en download de recreatieve fietsroute 'Aarschot - Herentals' van anne ostyn (20.9 km)

Alle huidige gemeenten in Nederland - Metatopo

Gemeenten; Londerzeel Bezienswaardigheden in Londerzeel. Londerzeel. 18055 inwoners Zoals je wel meer ziet is die spotnaam geëvolueerd tot een soort erenaam die als onderscheiding met andere dorpen en spotnamen wordt gedragen en gepropageerd Londerzeel staat bekend voor de (Gouden). Over de eertijds zelfstandige gemeenten DENDERHOUTEM, NEDERHASSELT, OUTER en de in 1807 afgeschafte gemeente HERLINKHOVE strekt zich een grote, belangrijke wijk uit : de LEBEKE. SPOTNAMEN zijn,in tegenstelling met bijnamen, doorgaans op het individu gericht Je laatste bezoek was op 20 jan 2021 15:59: Het is nu 20 jan 2021 15:59: Forumoverzicht » Varia » Diversen. Alle tijden zijn GMT . GEMEENTELIJKE SPOTNAMEN en hun ONTSTAAN achternamen Beknopte bijzinnen. Grappige Vlaamse familienamen. Gemeentelijke spotnamen en hun ontstaan. Laatst gewijzigd op 30 belgische Beddegenoodts lijst decemberIemand een idee van de oorsprong van deze naam? Oorsprong van de familienamen. achternamen Pharmd 23 novemberHello! Pharmb 21 novemberBelgische Pharmk lijst novemberHello

Erfgoedbibliotheek van de Belgische gemeenten book. Read reviews from world's largest community for readers. De erfgoedbibliotheek van de Belgische gemee.. Er is door de jaren heen heel wat geschreven over namen en naamkundige onderwerpen. Geleerde naamkundigen hebben zich bijvoorbeeld in vakbladen verdiept in de oorsprong van namen, maar ook hebben belangstellenden in heemkundige blaadjes aandacht geschonken aan oude of nieuwe namen in de eigen omgeving: veldnamen, boerderijnamen, bijnamen, maar ook namen van nieuwbouwwijken, winkelcentra en. Er zijn nog veel aardige bizonderheden te vertellen, over allerlei gemeenten en landstreken in 't Brabantsche, van mindere of meerdere vermaardheid of beruchtheid. We moeten ons dus beperken. 1. Distichon: tweeregelig vers Vorm Afbreking; Stellende trap onverbogen: plaatsgebonden: plaats.ge.bon.den: Stellende trap verbogen: plaatsgebondene: plaats.ge.bon.de.ne: Vergrotende trap onverboge

Tabula Batavorum. Toen eenmaal besloten was om onze Mededelingen in een andere vorm te laten verschijnen, werd allereerst een kleiner formaat gekozen. De naam voor ons geschrift TABULA BATAVORUM werd gezamenlijk gevonden in een bestuursvergadering, dit naar aanleiding van de vele Romeinse schrijfstiften, die we in 1973 in ons gebied vonden van de Vlaamse steden en gemeenten hebben naast een officiële benaming - dat hebben ze natuurlijk allemaal - ook een spotnaam. De volkskundige prof. K.C. Peeters heeft er voor zijn bekend werk Eigen aard ongeveer 450 verzameld. Meestal leven deze spotnamen nog, maar anderen zijn volledi

Zo lees ik deze dagen in oude volkskalenders heel wat over de spotnamen die men vroeger zo kwistig toekende. Heel wat kalenderblaadjes zijn zo gevuld met bijvoorbeeld scherpe spreuken over sommige gemeenten. Dikwijls komt de welstand of het ontbreken daarvan nadrukkelijk aan bod. Zoals in deze: BERCHEM (bedoeld wordt Berchem bij Oudenaarde). Ben Janssen Bokken en spurriemökken Verzameling spotnamen van Brabantse plaatsen en hun bewoners. Non-Fictie Nederlands, 112 pagina's, Zelen, Maasbree, 198 Op talrijke lijstjes die op internet circuleren over spotnamen van gemeenten wordt als spotnaam voor de inwoners van Okegem de hoppewinders vernoemd. Waarvoor dit woord staat kan niemand uitleggen want hop winden hoeft helemaal niet Hét standaardwerk voor het Limburgse patrimonium;;;De meest volledige toeristische en culturele gids voor Limburg waarin je ook iets verneemt over je eigen gemeente.;;;Met overzichtelijke stadsplattegronden van Geel, Hasselt, Sint-Truiden, Tienen, Tongeren en Turnhout. De erfgoedbibliotheek van de.

Herentals - InforegioKatuit Dendermonde | Drupal

INFORMATIE - Gemeentelijke spotnamen - zinderdrev

 1. http://portofghent.be/(Haven van Gent)http://www.havenvanantwerpen.be/portal/page/portal/POA_NL (Antwerpen)http://www.havenvanbrussel.be/ (Brussel
 2. Buy Limburg - Erfgoedbibliotheek van de Belgische gemeenten 01 by Vandenputte, O., Vandeputte, Omer, Hendrikx, Ivo (ISBN: 9789020975512) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders
 3. Bijnamen, lapnamen, spotnamen J. Ballegeer p. 132 De zevende dag rustte God J. Ballegeer p. 141 Nummer wettelijk depot: Bd 16821 Studies verschenen in Rond de Poldertorens' of uittreksels daarvan, mogen niet gebruikt noch aangehaald worden, zonder te verwijzen naar dit tijdschrift en de auteur. Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn.

Cornelis Willemsen is geboren rond 1550., ze kregen 1 kind. Deze informatie is onderdeel van van op Genealogie Online NUGI 943 / 480 Ter nagedachtenis van A.P. de Bont (1889 - 1973) de onvolprezen onderzoeker en kenner van de taal van Kempenland. Uit Woord vooraf: Bij de afronding van De taal van Kempenland teerde Antwerpse gemeenten zijn dan ook Grobbendonk, Vorselaar en Vosselaar. Daar woont volgens de berekening- en van Natuurpunt precies iederéén in een natuurgebied. Al worden de bossen ook in deze provincie bedreigd. De jongste vijf jaar werd er 520 hectare bos gerooid waarvan slechts 365 hectare werd gecompenseerd door nieuwe aanplantingen

Merkwaardige namen van dorpen - Zeeuwse Anker

Wij hebben de eer U hierbij ter Kennisneming te doen toekomen afschrift van een door ons van Burgemeester en Wethouders van COEVORDEN ontvangen schrijven d.d. 10 September l.l. no. 1591/111 waaruit blijkt dat van de raad dier gemeente en van SCHOONEBEEK geen voorstellen zijn te verwachten tot overname van den onder Uw beheer staande weg door die gemeenten of tot financieelen steun voor het. Zoals vele dorps- en stadsbewoners hebben ook de inwoners van Herdersem spotnamen. De meest bekende en verspreide spotnaam is Meiviskoppen. Norah De Roo (2008 Het Herdersemse dialect verschilt erg van de dialecten van de omliggende gemeenten en daarom konden die de inwoners van Herdersem moeilijk verstaan, net zoals ze de Walen (die Frans. REEKS JAAR JG. NR NR LOK. NAAM PLAATS ARTIKEL AUTEUR. ESB 1998 1-2-3 C 3 Opwijk Boekbespreking : Heruitgave Toponomy van Opwijk. J. Lindemans. ESB 2004 3 C 3 Claes Boekbespreking : J. Claes, A.Claes, K.Vincke, Sancti

Belgische steden en hun bijnamen (locofaulisme) Kunst en

 1. De stad telt ruim 28.000 inwoners, die de spotnamen Klokkenververs en Peestekers dragen. De stad zelf krijgt de bijnaam 'Keizerstede'. Sint-Waldetrudis is de patroonheilige van de stad. De stad is de hoofdplaats van het gerechtelijk kanton en kieskanton Herentals en de historische hoofdstad van de Kempen
 2. Bekijk, print en download de wandelroute 'Refugee Walk - Antwerpse Kempen - 40 km' van Refugee Walk (40.6 km)
 3. Johan Winkler Studiën in Nederlandsche namenkunde Verhandelingen over spotnamen van steden en dorpen, Nederlandse plaatsnamen in Frankrijk, Gentse, Helmondse en Friese familienamen en voornamen, en Friese plaatsnamen die van het woord hel zijn afgelei

De volkse 'troetelnamen' der Wazenaren, met wie soms te spotten viel Over het braden van rapen, het rapen van vodden en andere verhalen... De Voorpost - 19.7.1985 - 5 want pompie Spotnamen op steden en gemeenten 30: Belofte die niet afgeleid is 30: Oude biechtboekjes voor doofstommen 31-37 De Meester A. Het portret van Margareta van Eyck 37 Brugge I.D. Nog over Gezelle en de Flou 38-40 Strubbe E.I. Adriaan 4 Bij en spotnamen. De Lekkerkerkers worden ook klokkendieven genoemd, In 1840 had de gemeente Lekkerkerk 310 huizen met 2.054, in tegenstelling tot de meeste andere gemeenten in die tijd helaas niet uitgesplitst naar het dorp en de omliggende buurtschappen

Ik stuitte toevallig op een klein artikel van de uitgave Eigen schoon - de Brabanter dd. 1927 van wijlen Henri van Dievoet, befaamd rozenkweker en gewezen burgemeester van Meise van 1891 - 1904.Een man met zin voor folklore, zo herinneren de meeste hem nog. We fronsen wel even de wenkbrauwen over zijn bijdrage, d de klaroen koninklijke maatschappij der e x - o n d e r o f fici e r e n van de krijgsmacht afdeling oostende 85e uitgave 22e jaargang nr.1/200 Centraal gelegen in de gemeente staat de Sint-Martinuskerk.Deze kerk is sinds 1960 beschermd. De geschiedenis van de kerk is onlosmakelijk verbonden met die van de miraculeuze 15e-eeuwse piëta. Dit 75 cm hoge gepolychromeerd beeld is afkomstig uit het Rijnland en wordt sinds 1414 vereerd. Het rijke interieur van deze kerk is te danken aan deze verering Wie hoorde ooit nog 'De Groête Sjiek' en 'De Stoeffer' zingen? Op eenvoudig verzoek doet de heemkundige Paul Blyweert de jaren dertig herleven door de oude Brusselse spotliederen voor u te komen zingen. Opgepast, het zal niet professioneel zijn! Maar wij garanderen dat het warm en geestig is

Vlaanderen - Steden & Gemeenten

DIKKENEK, het is één van de spotnamen voor de. Hasselaren. Dat heeft te maken met de kijk op de. wereld die de inwoners van deze Limburgse provinciehoofdstad. plachten te hebben. We gebruiken. wel degelijk de verleden tijd, want de nek van de. doorsnee Hasselaar mag dan misschien iets minder. dik zijn geworden, dat betekent niet dat hij. Bijnamen, lapnamen, spotnamen J. Ballegeer p. 132; De zevende dag rustte God J. Ballegeer p. 141; Nummer wettelijk depot: Bd 16821. Studies verschenen in Rond de Poldertorens' of uittreksels daarvan, mogen niet gebruikt noch aangehaald worden, zonder te verwijzen naar dit tijdschrift en de auteur. Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn.

Wereldoorlog 2: verwerking vragenlijsten van Provinciale commissie voor Geschiedenis en volkskunde aan de gemeenten (o.a. Retie op pag. 101) Guldenboek van de Belgische weerstand: Wereldoorlog 2: verzet/weerstandsbeweging: Oorlogsperikelen in Turnhout: Stessens Christophe: Wereldoorlog 2: Turnhout tijdens de oorlog: Limoges après la capitulatio

Zoeken naar spotnamen (Mechelen) - Het Nieuwsbla

 1. Archief - Vakantie 2011 - Gemeentelijke spotnamen - bc
 2. Bokken en Spurriemökken, spotnamen en spotrijmen uit
 3. spotnaam - Evone
 4. 1903 Spotnamen in Drenthe - oud-schoonebeek
 5. Bekende Wase spotnamen - Waaskran
 6. Turnhoutse spotnamen niet zo fraai (Turnhout) - Het Nieuwsbla

Spotnamen - volksgebruiken - je vind het hier

 1. Geraardsbergen en deelgemeentenVlaanderen - Steden & Gemeenten
 2. SPOTNAMEN - de betekenis volgens Encyclopedie van Frieslan
 3. Spotnaam - henkdeconinck
 • 10 miljoen Zimbabwaanse dollar naar euro.
 • CSGO platforms like faceit.
 • Coïtus paring.
 • Valkparkiet grijs.
 • Waarde Rolex Datejust.
 • Naweeën nierstenen.
 • Rapper je broer.
 • Parapemphigus huidziekten.
 • Plug blijft niet zitten.
 • Symbool stopcontact.
 • Marine Aquarium screensaver.
 • BlueStacks 2 download.
 • Black Widow Wiki.
 • Multimax lasergame.
 • Privé zwemles Schiedam.
 • Alpe d huzes promotiemateriaal.
 • Mambo Beach Scheveningen.
 • Boxthorn Fruit.
 • Celeritas Donar mse3.
 • Histeriqueo Descargar.
 • GTA 5 Mods Politie.
 • Online veilingen west vlaanderen.
 • Leuke recepten vegan.
 • Wat zijn verdovende middelen.
 • Kwik belasting.
 • Kloppend gevoel in buik zwanger.
 • Recordinternational Zweden.
 • Duitse tanks wo1.
 • Barcode maken app.
 • Wifi adapter review.
 • Voetbal Colombia.
 • Wat te doen bij kiespijn in de nacht.
 • Vintage microscoop.
 • Shopee english.
 • Steve O tattoo.
 • Kapsels jaren 30 heren.
 • Baby slaapt 13 uur achter elkaar.
 • Patti Smith nummers.
 • Wendy van Dijk huwelijk.
 • Groene nagellak.
 • Liedjes van Andrea Bocelli.