Home

Competenties voorbeelden

Competenties overzicht met lijst van 62 meest voorkomende

Voorbeelden van competentie s Bovenstaande uitleg klinkt misschien nog wat te vaag of te abstract. Laten we het begrip 'competentie' daarom verder toelichten met wat praktische voorbeelden. Aanpassingsvermogen: het vermogen behouden om ook tijdens veranderende werkomstandigheden, taken en verantwoordelijkheden doelmatig te handelen Competenties zijn vaardigheden die te leren en te ontwikkelen zijn. De betekenis van een competentie is het vermogen of de kennis om een handeling bekwaam uit te voeren of een probleem juist op te lossen. In dit artikel staat naast een uitleg over competenties ook een competentielijst met voorbeelden van de meest voorkomende competenties op het gebied van gedrag, werk en loopbaan Voorbeelden van competenties 1. Ik ben een ondernemend type Zo'n type dat de lat altijd hoger legt

voorbeelden van competenties; nadelen competentiemanagement; Bekwaamheid. Bij bekwaamheid spreken we over een viertal invalshoeken namelijk: Weten = opleiding en kennis. Ten dele gaat het over WETEN en dat is kennis hebben van. Hetzij door opleiding, training of cursussen (met of zonder diploma Hoe worden competenties in het algemeen opgevat en omschreven? De volgende competentielijst biedt inzicht in ruim 40 kwaliteiten die voorkomen bij HBO en WO geschoolden. De lijst is ingedeeld per onderwerp en geeft deelonderwerpen. Deze lijst helpt bij zelfonderzoek. En komt van pas in situaties waarin je kwaliteiten zichtbaar wilt maken Met deze gratis competentietest zet je jouw beste competenties nauwkeurig op een rijtje. De competentieset hieronder is het competentiewoordenboek van 123test. Dit is een uitgebalanceerde, samenhangende en complete set van veel gevraagde competenties in werk en loopbaan voorbeelden van competenties; wat zijn competenties? Competenties zijn vaardigheden of kwaliteiten waar je echt goed in bent en waarmee je je onderscheidt (op werk). Een competentie heb je soms je hele leven lang al of heb je door de jaren heen ontwikkeld

Competenties zijn een combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten die ervoor zorgen dat je jouw werk beter kunt uitvoeren. Een soort vaardigheden-de-luxe, dus. Competenties zijn in feite dingen waar je goed in bent of waarin je je wilt verbeteren ️ Voorbeelden van competenties uitgedrukt in emojis: Communicatie: Coachen: ☝️ Creativiteit: ️. Kijken: Luisteren: Aanvullende vragen voor dit artikel? Weet jij nog een mooie vraag als aanvulling op het onderwerp op deze pagina? Stuur deze dan zeker even naar ons door. Alvast bedankt. Wat kunnen wij van jou leren Competenties zijn samenbundelingen van specifieke kennis, inzicht, vaardigheden en attitude die nodig zijn om een bepaalde beroepstaak te voltooien. Voorbeelden zijn analytisch en klantgericht. De competenties zijn geïdentificeerd na grondig onderzoek binnen het onderwijs en de arbeidsmarkt Voorbeelden van competenties op je CV of in je sollicitatiebrief. Hoewel je op CV vaak niet veel ruimte hebt, kun je daar vaak wel een opsomming kwijt van je competenties. Onze CV-templates bieden bijvoorbeeld altijd ruimte om je competenties te benoemen

Competenties: Overzicht van competenties (vaardigheden

 1. Voorbeelden competenties. Geplaatst op 11:10h in Competentie ontwikkeling door Kuylenburg Loopbaanadvies 0 Reactie's. Share. Voorbeelden van veelgevraagde competenties. Aanpassingsvermogen De mate waarin iemand blijft functioneren onder veranderende omstandigheden, taken en verantwoordelijkheden en/of mensen
 2. Competenties zijn samengesteld uit kennis, vaardigheden en eigenschappen. Het onderscheid krijgt Een typisch voorbeeld van een te ver doorgeschoten commerciële benadering waarbij de inhoudelijke correctheid ver te zoeken is. Direct naar competentiegroep . 01.
 3. Competenties zijn een samenstelling van vaardigheden, kennis, eigenschappen en houding. Competenties zorgen ervoor dat mensen in bepaalde situaties op een doelbewuste, adequate en op een gemotiveerde wijze resultaat- en procesgericht handelen
 4. Een overzicht van de meest gebruikte persoonlijke eigenschappen (ook wel competenties genoemd) inclusief voorbeelden. Handig om te gebruiken in jouw curriculum vitae of LinkedIn profiel
 5. 10 competenties sociaal werker Maatschappelijke Ondersteuning Deze competenties staan naast de vakspecifieke competenties in beroepsstandaarden, beroepsprofielen en de beroepscode van de eigen beroepsvereniging

Competentielijst Overzicht 50 belangrijkste competenties

Overzicht competenties Lifebrande

 1. Deze competentie komt aardig overeen met geven en nemen. Flexibiliteit komt van pas wanneer zaken niet gaan zoals jij dacht of wil. Flexibiliteit komt ook van pas wanneer bijvoorbeeld een collega ziek is en haar werkzaamheden overgenomen moeten worden. Empathisch vermogen. Zoals gezegd, iedereen heeft een eigen mening en een eigen invalshoek
 2. Per competentie geef ik dan voorbeelden van wélke kennis, vaardigheden en houding bij die competentie kunnen horen. Hierbij is geen volledigheid nagestreefd. Het zijn voorbeelden die je zelf kunt aanvullen en uitdiepen. Bij elke competentie zijn er 'gewetensvragen'. Hiermee prikkel ik je om na te denken hoe je met met die competentie omgaat
 3. Competenties zijn clusters van effectieve gedragingen, waarbij een vraag of gedragsindicator een concrete beschrijving van effectief gedrag is. Bijvoorbeeld: 'overtuigingskracht' is de naam van de competentie, en gebruikt argumenten waar de ander gevoelig voor is is één van de daarbij horende gedragsindicatoren
 4. Deze vaardigheden cv voorbeelden zijn slechts richtlijnen. Er zijn nog honderden andere competenties! Voorbeelden vaardigheden op cv. Het is belangrijk om je vaardigheden cv voorbeelden toe te lichten. Hieronder een paar vaardigheden voorbeelden: Flexibiliteit. In bedrijf X had ik veel te maken met wisselende en onverwachte werkzaamheden
 5. Competenties bestaan uit kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. In dit artikel gaan we dus verder in op de vaardigheden. Je kunt van deze tests een voorbeeld van een testrapportage bekijken zoals deze na betaling naar je wordt toegestuurd
 6. C. Coachen - Stimuleren van het bereiken van persoonlijke doelen door de ontwikkeling van kennis, competenties en talenten. Als leidingevende bovendien: stimuleren van het bereiken van functie- of organisatiedoelen door feedback te geven. Collegialiteit - Helpen en ondersteunen van collega's en rekening houden met hun behoeften en belangen..
 7. Competenties en vaardigheden stimuleren op de werkvloer. Nu je weet wat competenties en vaardigheden zijn, vraag je je misschien af hoe je medewerkers kunt helpen deze te ontwikkelen. Om medewerkers te helpen hun competenties te ontwikkelen zijn training, opdrachten en routine nodig

Competenties en vaardigheden [+ VOORBEELDEN

De competenties zijn in het algemeen ook lastiger te ontwikkelen dan andere, hoewel het best mogelijk is met gerichte aandacht stappen te zetten. Iedere competentie heeft een beschrijving met de ontwikkelbaarheid, ontwikkelingsdoelen en ontwikkelingsacties en gedragsindicatoren. Deze kunt u gebruik voor een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Ook een goed voorbeeld zal je misschien niet zo een-twee drie te binnen schieten. Vooraf oefenen is daarom een goed idee. Bedenk voorafgaand aan het sollicitatiegesprek welke competenties belangrijk gevonden zullen worden. Lees de vacaturetekst nog eens na. Daar wordt meestal al een en ander genoemd Voorbeelden uit de praktijk: zes functies en hun competenties Om de opzet en werking van het competentiewoordenboek te verduidelijken is hiernaast voor zes uiteen-lopende functies een onderscheidende competentie geselecteerd. Deze voorbeelden uit de praktijk late TMA Competenties is een belangrijk basiselement van de TMA Methode. De TMA Competenties bestaan uit een lijst met 53 competenties en kerncompetenties. De competenties zijn uitgebreid en gevalideerd overzicht en bevat per competentie gedragsvoorbeelden op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Aan elke competentie zijn daarnaast interviewvragen, ontwikkelactiviteiten en coachingsadviezen.

Competenties TMA - competencylibrary

 1. Persoonlijke competentie Kinderen moeten de gelegenheid krijgen om hun persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Hiermee wordt bedoeld, bijvoorbeeld: veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Deze competenties stellen een kind in staat om allerlei typen situaties of problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden.
 2. Een motivatiebrief is pas compleet met motivatiebrief competenties. Hier vele voorbeelden van motivatiebrief competenties
 3. Het verschil tussen een competentie en talent is dat talent is aangeboren en competenties niet. Je kan verborgen talenten hebben en je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om niet alles uit je talent te halen wat erin zit. Competenties zijn het vermogen om goed uit te voeren wat er van je gevraagd wordt of wat je zelf wil leren
 4. Competenties kunnen meetbaar worden gemaakt, op een voor alle betrokkenen transparante wijze, door ze te beschrijven in voorbeelden van gedrag. Hierdoor is het mogelijk om vast te stellen welke competenties nodig zijn om een bepaalde functie in een bepaalde omgeving in te vullen en ontstaat de mogelijkheid o
 5. Competentie analytisch vermogen. Ik wil weten wat mijn sterke kanten en wat mijn valkuilen zijn. De competentie analytisch vermogen valt onder de categorie persoonlijke vaardigheden. De persoonlijke vaardigheid waarover je beschikt bij analytisch vermogen is het vermogen om onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken
 6. der relevante zaken weg
 7. Hoeveel competenties je benoemt, is afhankelijk van hoeveel competenties je hebt en wat er in de vacaturetekst staat. Als richtlijn is het voldoende om drie tot vijf competenties op je cv te zetten. Je begint met de competenties die relevant zijn voor de functie of die in de vacaturetekst staan

Wat zijn competenties? Uitleg + 10 praktische voorbeelden

Definitie van de competentie klantgerichtheid. Onderzoeken van wensen en behoeften van (zowel interne als externe) klanten en hiernaar handelen. De klant centraal stellen zonder het eigen zakelijk belang tekort te doen. Indicatoren van klantgerichtheid. Klanttevredenheid: toont inzet om de wensen van klanten te achterhalen Uiteraard kun je een opsomming maken van al je sterke punten, maar het is veel beter om slechts enkele competenties goed uit te lichten en hier concreet wat meer over te vertellen. Probeer bij het schetsen van een situatie ook kwantificeerbare feiten te benoemen. Enkele voorbeelden: Leidinggeve Betrokkenheid (ook wel commitment) wil zeggen dat je je verbonden voelt met de organisatie waarvoor je werkt en het werk dat je doet. Je hebt wat je noemt 'hart voor de zaak' en spant je in om de doelen te behalen die de organisatie nastreeft

Wat zijn competenties? Betekenis en competentielijst met

 1. netje invullen bij een stelling die over dezelfde competentie gaat, kan ertoe leiden dat de conclusie wordt getrokken dat jij niet eerlijk bent geweest bij het invullen
 2. Competenties en beoordelen. Competentiegericht beoordelen is gebaseerd op de volgende gedachte: Inventariseer de competenties die nodig zijn voor het goed vervullen van de functie en baseer het beoordelen en het Persoonlijk Ontwikkelings Plan op deze competenties. Array Op het werken met competenties is toenemende kritiek
 3. Deze competenties zijn benoemd na intensief onderzoek van testvragen die nu gebruikt worden in onze competentietest. Door deze indeling in competenties en competentieonderdelen, worden waardevolle verschillen tussen de competenties inzichtelijk. Een voorbeeld: Stel je scoort gemiddeld hoog op het thema Communiceren
 4. Belangrijke competenties voor een accountmanager. Communiceren - een accountmanager kan zichzelf in heldere, begrijpbare taal uitdrukken en voelt goed aan wat de ander bedoelt.; Netwerken - goed in het opbouwen, in standhouden en benutten van zijn relatienetwerk.; Prestatiegericht - is pro-actief, vertoont een hoge inzet en is gemotiveerd om te presteren. . Neemt geen genoegen met lage of.

Belangrijkste competenties en vaardigheden bij een cv

Competenties en competentiemanagement: voorbeelden

Mocht je als commerciële student of starter willen werken aan deze competenties, kijk dan eens of de MasterClass Sales & Account Management iets voor jou is. In de volgende artikelen op ons blog gaan we in op gevraagde werkervaring, werkzaamheden en verwachtingen op verschillende functieniveaus in Sales Leer hoe je met behulp van de STAR-methode, vragen tijdens het sollicitatiegesprek beter kunt beantwoorden. In dit artikel vind je 19 voorbeelden van sollicitatievragen Hieronder lees je alles over het opstellen van een competentie CV. Je leest uit welke onderdelen deze bestaat en wat de voor- en nadelen zijn. Daarnaast geven we 20 competentie voorbeelden. Alle aandacht voor jouw competenties. Bij het opstellen van een competentie CV staan jouw competenties centraal. Denk bijvoorbeeld aan plannen en organiseren Competenties voorbeelden Er zijn heel veel verschillende competenties. Competenties voorbeelden maken de betekenis helemaal duidelijk. Bij een competentie horen verschillende dingen en hoe weet je nou of jij over een competentie beschikt of niet? Door deze competenties voorbeelden te lezen zal alles op zijn plek vallen. Eigenschappen en vaardigheden We nemen als voorbeeld de competentie [

Hieronder geef ik een overzicht van zes belangrijke coaching competenties voor elke professional die als coach aan de slag gaat: 1. Ontwikkelingsgericht begeleiden. Veel mensen die een coachende taak krijgen naast hun eigen professie begeleiden de ander vakinhoudelijk Werkprocessen en competenties . Werkprocessen zijn ook nog vrij breed geformuleerd. Daarom zijn ze concreter uitgewerkt in 25 competenties. Hieronder zie je een totaaloverzicht. Bij elk van de werkprocessen die je hierboven in het kader ziet horen één of meer van deze competenties

Voorbeelden zijn de beroepscode, beroepsprofielen, richtlijnen en standaarden, beroepsverenigingen- en imago, kwaliteitsgregistratie- en systemen, de wetten en regelgeving omtrent zorg, enzovoort. Het belang van CanMeds-competenties in de verpleegkund Voorbeelden van hard skills: programmeren, werken met Excel, autorijden, frezen, gelnagels zetten of verkopen. Soft skills Samenhang competenties en kwaliteite Voorbeelden competentieprofielen..... 13. 3 1. Inleiding Dit is de nieuwe beroepsstandaard voor competenties en bekwaamheidseisen voor schoolleiders in het PO te actualiseren, een voorstel te doen voor.

Een competentie betekent in de meeste gevallen een vaardigheid. Wanneer iemand competent is is die persoon in staat iets uit te voeren. Vuistregel is: Hoe meer ervaring, hoe competenter. Een competentie is ook een soort graadmeter voor de erosie van gesteentes, of het geeft aan wat een rechter wel of niet mag doen Voorbeeld profielen voor administratief medewerker. Om je op weg te helpen met het schrijven van je persoonlijk profiel, hebben we hieronder een aantal voorbeelden; Een ervaren administratieve kracht, die graag wil terugkeren na een korte loopbaanonderbreking na zwangerschap

Competenties Conducteur. 3 jaar geleden 10 april 2017. 11 reacties; 1235 Bekeken K Reputatie 1. Kernel Reisadviseur* 79 reacties Zijn er voorbeelden van deze tests? Like Quote K Reputatie 1. Kernel Auteur; Reisadviseur* 79 reacties 3. Steeds meer wetenschappelijke verenigingen hebben EPA's opgenomen in hun landelijk opleidingsplan.EPA's staat voor Entrustable Professional Activities. Het is een manier om beroepsactiviteiten en competenties te ordenen, waarmee je als aios bekwaam kunt worden verklaard op onderdelen van de opleiding Competenties omvatten kennis, ervaring en vaardigheden van een medewerker die in ons platform vertaald zijn in concreet gedrag en handelingen. Hierdoor kan je met elkaar zichtbaar maken wat er van elkaar verwacht wordt en wat je moet doen om een bepaalde competentie verder te ontwikkelen Soft skills zijn eerder emotionele competenties, terwijl hard skills eerder logische vaardigheden bevatten. Welke soft skills scoren goed op je CV? Je kan je nu wat meer voorstellen bij het concept soft skills, maar ongetwijfeld zijn enkele voorbeelden ook best handig. Onthoud wel dat je in een CV altijd eerlijk moet zijn Een subjectieve beschrijving van de competenties. Een competentie beschrijft het passende gedrag van een docent in facetten van zijn/haar beroep

Competenties, je persoonlijke ontwikkeling Nergens wordt zoveel waarde gehecht aan je sterke en zwakke punten als in beroep en opleiding. In de huidige competentiegerichte maatschappij ontkom je er haast niet aan. Op een dag zul je moeten onderzoeken waar jouw capaciteiten, kwaliteiten en talenten liggen In het kwalificatiedossier staan kerntaken, werkprocessen en competenties. Kerntaken zijn taken die in een bepaald beroep steeds weer terugkomen en die een medewerker zelfstandig moet kunnen uitvoeren. Een kerntaak bestaat uit verschillende handelingen, de werkprocessen. Werkprocessen zijn de verschillende handelingen om een kerntaak uit te voeren Competenties zijn specifieke eigenschappen, kennis of vaardigheden van mensen, groepen van mensen of organisaties. De onderstaande afbeelding laat zien hoe competenties zijn opgebouwd. Zo is voor de competentie 'communicatieve vaardigheid' de eigenschap 'extraversie' nodig, de vaardigheid om een presentatie te houden en kennis voor de inhoud voor de boodschap

Competentielijst, wat is dat? - FNV Professional

1 De zeven SBL-competenties met indicatoren Er zijn landelijk door de Stichting Beroewaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) zeven competenties vastgesteld, die alle wezenlijke aspecten van lerarenbekwaamheid goed in kaart brengen. Competentie Korte omschrijving 1 Interpersoonlijk competent Leiding geven en zorgen voor een goede sfeer van omgaan met en samenwerking tussen. Beschrijving van de competenties voor Administratief medewerker. Beschrijving van alle competenties. Analyseren en Bedenken. Analytisch vermogen; Conceptueel vermoge Competentie Een competentie is een vereiste vanuit de functie waarbij de werknemer kennis, houding en vaardigheden zodanig weet toe te passen dat het leidt tot succesvol gedrag in moeilijke situaties (In het Engels: competence required). Werkgevers zijn via hun HRM op zoek naar mensen die competent zijn competentie is moeilijker te ontwikkelen dan de andere. Hoe meer een competentie gekoppeld is aan persoonskenmerken en motivatie, hoe meer tijd en energie het kost om die competentie te ontwikkelen. Vaardigheden en kennis zijn gemakkelijker te ontwikkelen. Per competentie is aangegeven wat de ontwikkelbaarheid ervan is en zijn ontwikkeltips, lees Deze competentie zorgt ervoor dat je goed kunt meedenken over de beste oplossing voor een bepaalde situatie. Vanuit je ervaring kun je genoeg voorbeelden opnoemen om de gevolgen van veranderingen te voorspellen. Zelfstandigheid Je hebt er geen moeite mee om je eigen werk en opdrachten te managen

Gratis competentietest 123test

Samenwerken, klantgerichtheid en overtuigingskracht zijn de drie belangrijkste competenties waar werkgevers anno 2015 om vragen. Dit blijkt uit onderzoek van HR specialist GITP gebaseerd op een analyse van zo'n 15 Deze voorbeeld functieomschrijving helpt u bij het schrijven van uw vacaturetekst, Daarom hebben we ons in deze functie omschrijving met name gericht op de competenties die een administratief medewerker moet bezitten om succesvol te kunnen zijn. Omschrijving: Administratief medewerker Competenties en kwaliteiten van de topsporter (2 van 9) Samenwerken Als teamsporter ben je gewend om in een team samen te werken en rekening te houden met elkaar. Je levert actief een bijdrage aan het gezamenlijk resultaat en draagt bij aan de sfeer in het team. Ook als individuele topsporter werk je misschien vaker samen dan je zelf denkt

Competenties ontwikkelen en voorbeelden Randsta

Voorbeelden: gesprekstechnieken, theoretische communicatie, gedragsbeïnvloeding, motivatie, empowerment, gebruik van ICT en sociale media. 3. Samenwerking. Het ontwikkelen van competenties op het gebied van samenwerking met patiënten, cliënten of bewoners, zorgverleners en zorginstellingen Communicatie omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat is gericht op onderlinge interactie en communicatie, persoonlijk optreden en sociale vaardigheden. Definitie Het opbouwen van relaties en netwerken die van pas kunnen komen om doelstellingen te realiseren, en deze contacten inzetten om zaken voor elkaar te krijgen Competenties & Ontwikkeltips | Vakkundigheid >>> Het beschikken over (en overdragen) van inhoudelijke kennis en vaardigheden met betrekking tot het vakgebied. Competenties Graad 1 | Is vaktechnisch bekwaam. sWerkt met steun van vakinhoudelijke collega's. sIs theoretisch op de hoogte van methoden en werkwijzen binnen het vakgebied

Competenties Persoonlijke ontwikkeling YoungCapita

Competentie resultaatgerichtheid De competentie resultaatgerichtheid staat op nummer 4 van de meest gevraagde competenties door werkgevers. Werkgevers zoeken dus vaak in hun (toekomstige) werknemers de competentie resultaatgerichtheid. Definitie resultaatgerichtheid Definitie van de competentie resultaatgerichtheid: acties en beslissingen richten op het bereiken van je doel ondanks problemen. Om aan te tonen dat je een competentie beheerst, zal je altijd moeten aantonen dat je een professionele beroepshouding hebt. En dat kan weer niet zonder te reflecteren op jezelf. Voor een uitgebreide beschrijving van de competenties met voorbeelden van beroepsrollen zie het document 'Landelijke competentieset HBO-Rechten'

1 Competenties De teamleider bezit de volgende competenties: 2 Doel van De funCtie De teamleider stuurt het team van apothekersassistenten aan, Q Afvallen of zelf het slechte voorbeeld geven door in de verdediging te gaan, boos te worden, de cliënt niet serieus te nemen of kortaf en onverschillig te zijn competenties in de beroepspraktijk getoetst kunnen worden. Tijdens de uitwerking van de formats is steeds duidelijker geworden dat het meten van competenties eigenlijk niet los gezien kan worden van het 'leren' van competenties. Invoering van competentiegericht leren en meten veronderstelt vergaande vernieuwingen in de onderwijspraktijk. D

Overzicht van beroepen per competentie

Competenties bestaan uit kennis, vaardigheden en gedrag. Bij de 38 competenties die de Nederlandse politie kent, gaat het altijd om zicht-baar gedrag! De Ontwikkelgids is daarom opgebouwd rond deze 38 competen-ties van de competentietaal Politie Nederland Conceptueel denken. Steekwoorden: creativiteit, analytisch vermogen, legt verbanden, concepten Omschrijving. Deze mensen hebben het vermogen om in concepten te denken. Bij een probleem zien zij vrijwel meteen verschillende oplossingen en vormen ze hierbij een duidelijk beeld

Competenties op je CV: een compleet overzicht Creatief-CV

Verschillen tussen competenties en vaardigheden. Uit de voorbeelden hierboven is op te maken dat het begrip competenties een veelomvattend begrip is. De term competentie omschrijft dan ook de combinatie van kennis, vaardigheden en de houding die de leidinggevende uit het voorbeeld hierbij tentoonspreidt Met competentie wordt gedoeld op een gedragsrepertoire waaruit blijkt dat een zorgverlener is toegerust met voldoende kennis en vaardigheden op dat gebied om goed te functioneren in de praktijk. De competenties zijn universeel en context gebonden aan activiteiten of taken Top 5 competenties business controller 1. Gemiddelde tot hoge extraversie. Een gemiddelde tot hoge extraversie vertaalt zich in verschillende sociale vaardigheden, met op nummer 1 proactiviteit. Allmers: De controller van een aantal jaar geleden was heel reactief. Je gooide er een kwartje in en hij ging draaien Competenties. Iedereen heeft ze. Maar het blijkt erg moeilijk te zijn om je eigen competenties duidelijk te maken tijdens een sollicitatiegesprek. Maar als je er soundbites van maakt, wordt het ineens een stuk gemakkelijker om jezelf te verkopen en je competenties duidelijk over te brengen. Heb je wel eens van soundbites gehoord Formulier | Startgesprek (ingevuld voorbeeld competenties) Ontwikkelcompetentie max. drie competenties van de beoordelingscriteria van de functie Toelichting doelstelling welk gedrag, kennis, vaardigheden of houding is vereist in de functie? Afspraken maak specifieke, meetbare, acceptabele, realistische, tijdgebonden afspraken, same

Voorbeelden competenties - Kuylenburg Loopbaanadvies Amsterda

Enkele voorbeelden van competenties zijn: Nauwkeurigheid; Resultaatgerichtheid; Analytische vaardigheden; Betrouwbaarheid; Stressbestendigheid; Tijdens het gesprek zul je de vragen helder moeten formuleren en vragen om duidelijke en specifieke voorbeelden. De kandidaat zal immers geneigd zijn zoveel mogelijk sociaal wenselijke antwoorden te geven Onderstaand gaan we dieper in op de competenties die bij commerciele rollen passen, zodat jij optimaal voorbereid bent. Competentie 1: Commercieel We hoeven natuurlijk niet uit te leggen waarom je op deze competentie wordt getoetst. Geef voorbeelden van successen, onderbouw deze met voorgaande ervaring of modellen Meer specifiek 3 voorbeelden (aan de hand van 3 thema's): Voorbeeld 1: Thema: 6 secondary assessment. Competenties (max 2-3): Communicatie . Organisatie. Samenwerken . Situatie: Patiënte van 60 jaar. Komt met buikpijn en braken, moeizame ontlasting

Horeca CV Voorbeelden in PDF & Word | Zo maak je een Horeca CVVoorbeeld sollicitatiebrief Receptionist (gratis template)

Competenties technisch tekenaar. Laat je toekomstige werkgever zien dat je beschikt over de juiste competenties om je werk als technisch tekenaar goed uit te voeren. Benoem deze op je CV, zodat het direct duidelijk is dat jij bij deze functie past. De competenties waar je als technisch tekenaar over moet beschikken POPmaken.n WERKEN MET COMPETENTIES NAAR EEN INSTRUMENT VOOR DE IDENTIFICATIE VAN COMPETENTIES PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Twente De competenties beschrijven dat iemand bekwaam of bevoegd is om bepaalde taken, functies en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Het woord verwijst anderzijds ook naar het geheel van alle competenties van een persoon (of een groep). Voorbeelden van competenties zijn: - aanpassingsvermogen - analyserend - systeemdenken - klantgerichthei

 • Extensions Brugge.
 • Overgrootmoeder cadeau.
 • Vis tortilla.
 • Werkloosheidsuitkering.
 • Wonen in Jeruzalem Tilburg.
 • Gratis hekwerk.
 • Wanneer is een kat volgroeid.
 • Vader zoon shirt.
 • Afbeeldingen Dieren getekend.
 • Mesotherapie dubbel kin.
 • Kleurplaat Sonic en Mario.
 • Zuidbuurt 22 vlaardingen.
 • Verschil brandy en Cognac.
 • Etiket verordening bier.
 • DS18B20 Interface.
 • Friese Hengstenkeuring live stream.
 • Waarom beenmergtransplantatie.
 • My Little Pony G1 minty.
 • Neandertal.
 • Start a riot banners.
 • Waarde tulp Gouden Eeuw.
 • Yoga topje.
 • Lekkerste tulband recept.
 • Pioneer DEH 3900BT manual.
 • Audi Q7 V12 TDI Specs.
 • Werken bij Michael Page.
 • Wonen in Jeruzalem Tilburg.
 • Snoezelruimte huren.
 • Wat is de tempel van Artemis.
 • Feestelijke omslagdoek.
 • That s 70s show.
 • Wat kun je zien met een telescoop.
 • Walbro carburateur kettingzaag afstellen.
 • Renaissance Antwerpen Online Shop.
 • Papier maché maken met wc papier.
 • Datsun 240Z te koop België.
 • Mislukte botox behandelingen.
 • Imdb day of the dead 1985.
 • Kalknagel laseren Amsterdam.
 • Geboortetrauma moeder.
 • Bora Basic prijs.