Home

Breuken met letters herleiden

In de komende video's gaan we laten zien dat letterbreuken ook meerdere termen in noemer en teller kunnen hebben en gaan we laten zien hoe je hier mee kunt rekenen en hoe je deze breuken met letters kunt herleiden. We raden je aan om eerst de eerste vier herhalingsvideo's te bekijken om weer je voorkennis over breuken met letters op te frissen In uitlegvideo 1 starten we met het vereenvoudigen van breuken met letters, waarna we in uitlegvideo 2 het optellen van gelijknamige en niet-gelijknamige breuken uit gaan leggen. Mocht je het breukrekenen nog niet helemaal onder de knie hebben, neem dan even een kijkje in de video's over het rekenen met getalbreuken in herhalingsvideo 1 & 2

Begin met Wisvids menu. menu. Home Tarieven Veelgestelde vragen Over ons Onderwerpen Inloggen Begin met Wisvids. Hoofdstukken Onderwerpen. Havo 4 wiskunde A Rekenen en algebra Breuken en decimale getallen Breuken met letters herleiden. Breuken met letters herleiden. Gratis. A =. Uitdaging. Met herleiden bedoelen we in de wiskunde een bepaalde formule terugbrengen naar de meest compacte/kleine vorm. Zo houdt je dus de meest simpele vorm van een formule over en schrijf je deze zo kort mogelijk.. In deze theorie bespreken we hoe je een formule kunt herleiden waarin je letters en cijfers bij elkaar optelt Antwoorden 3.3 Herleiden van breuken VWO 2 Boek: Getal & Ruimte - Rekenen met letters VWO 2 (deel 1) opgaven 30 t/m 45, 2009 Breuken gelijknamig maken: wanneer de noemers niet gelijk zijn, moet je de breuken gelijknamig maken om ze te kunnen samenvoege Met deze website ondersteun ik, Willem van Ravenstein, mijn lessen. Simpel, goedkoop en doeltreffend!. breuken herleiden. Vereenvoudigen. Je kunt steeds teller en noemer \frac{{x^2 y}} {2} = \frac{1} {2}x^2 y \cr} $ Bedenk dat a, b, x of y ook maar gewoon getallen zijn! Optellen gelijknamige breuken. Breuken met dezelfde noemer kan je.

Slimleren - Grote breuken (met letters) herleiden

5.3 Breuken herleiden - Wiskunde Academi

Examentraining door Menno? Schrijf je in via: https://www.mathwithmenno.nl/examentrainingVolg Math with Menno op Instagram: https://www.instagram.com/mathwit.. Oefentoets - Formules en letters Schrijf je antwoorden zo volledig mogelijk op. Tenzij anders aangegeven mag je je rekenmachine niet gebruiken. Vraag 1 Welke van de volgende vijf rekenregels is/zijn juist? 1. (a+b)(a b) = a2 b2 2. ap pqaq = a 3. breuk breuk = teller teller noemer noemer 4. (ap)q = apq 5. (a+b)(c+d) = ac+ad bc+bd Vraag 2 Herleid.

Breuken met helen en breuken zonder helen. In deze rekenmachine kun je breuken met en zonder helen invoeren. Een breuk met hele(n) maak je door in 3 velden een getal in te voeren. Bij een breuk zonder hele laat je het linker veld leeg. Ook gewone gehele getallen zonder gebroken deel zijn toegestaan Herleiden bij vermenigvuldigen heeft andere regels dan optellen: Voorbeeld: 4a · 8= 4 a · 8= 32a . 4a · 8b = 32ab. Bij vermenigvuldigen mag je wel twee verschillende termen bij elkaar zetten -5p ·3q = -15pq. Vermenigvuldigen van negatieve termen gelden dezelfde regels als bij vermenigvuldigen zonder termen (letters) optellen van niet-gelijknamige breuken vermenigvuldigen en delen van breuken. zie meer breuken. De wetenschappelijke notatie. grote en kleine getallen schrijf je in de wetenschappelijke notatie $ \eqalign{& 123000000 = 1,23 \cdot 10^8 \cr & 0,00000003 = 3 \cdot 10^{ - 8} \cr} $ Rekenregels machten en letters en het herleiden van machten Algebra - herleiden met letters (2 havo/vwo) Wiskunde, Wiskunde B havo en vwo havo (2) en vwo (2) Uitlegvideo 263 7.4 Getal en Ruimte. Breuken - Optellen en aftrekken van breuken met letters (2 HAVO/VWO) Breuken - Optellen en aftrekken van breuken met letters (2 HAVO/VWO) Docent: anoniem

Uitwerkingen van VWO 1 Hoofdstuk 6 Formules en letters: Herleiden van breuken (paragraaf 6.6). Wiskunde.net; de wiskupedia van het internet Leer hier rekenen met breuken. Met uitleg, voorbeelden en spelletjes. Zo kan je leren te delen, vermenigvuldigen, optellen en vereenvoudigen met breuken. Probeer ook eens de breuken rekenmachine herleiden breuken (met variabelen Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle1 5 oktober 2009 1°c Swier Garst - RGO Middelharni

6.6 Herleiden van breuken - Wiskunde Academi

Het arrangement Rekenen met letters is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Auteur Sara van Dinther Laatst gewijzigd 2018-05-12 10:42:11 Licentie. Dit lesmateriaal is gepubliceerd. 1 Breuken met letters WISNET-HBO update juli 2013 De bedoeling van deze les is het repeteren met pen en papier van het werken met breuken. Steeds wordt bij gebruik van letters verondersteld dat de noemers van de breuken niet gelijk zijn aan 0. Er is ook een overzicht met de rekenregels voor breuken met animaties Om te herleiden, kies je bij 'Select Topic' voor 'Simplify'. Die worteltekens herkent ie niet, dus die moet je er even (nadat je op 'Answer' geklikt hebt) uithalen, dat getal wel laten staan en die selecteren en dan op dat wortel tekentje daar bovenin klikken

Ga na dat. Bij de eerste breuk de teller en de noemer met 1 - t vermenigvuldigen. De andere breuk onveranderd overschrijven. De breuken samen nemen Herleiden. Vervolgens: als een breuk gelijk is aan 0, dan is de teller gelijk aan 0 (waarbij de noemer niet ook gelijk aan 0 mag zijn!!!!). Links en rechts met -1 vermenigvuldigen (2) Ik ben altijd slecht geweest in breuken herleiden. (3) Hij wil alle verschijnselen tot één principe herleiden. Herleiden in de betekenis 'tot een kleiner aantal of een lager peil terugbrengen' is standaardtaal in België. Vooral tot een minimum herleiden is er een frequent voorkomende uitdrukking Er kunnen ook letters in breuken voorkomen. Je kunt dan nog steeds dezelfde rekenregels gebruiken als je gebruikt bij het rekenen met breuken waarin alleen getallen voorkomen. Hoe dit precies werkt leggen we je uit in deze theorie. Methode. Rekenen met breuken. Voor het optellen en aftrekken van breuken moeten de noemers van de breuken gelijk zijn Rekenen met letters komt in de wiskundige wereld veel voor. Letters worden gebruikt om (nog) onbekende getallen te vervangen. Vaak, maar lang niet altijd, weet je niet welke waarde zo'n letter heeft. Vaak worden de letters a t/m d, y,x en z gebruikt. Hieronder zie je hoe je moet rekenen met letters. We pakken alleen nog maar het optellen en.

Deze video geeft uitleg over het rekenen met breuken en letters voor vwo 3 (Hoofdstuk 5.6) 8 HOOFDSTUK 1. REKENEN MET GEHELE GETALLEN 4+0 = 4 4+¡1 = 3 4+¡2 = 2 4+¡3 = 1 4+¡4 = 0 4+¡5 = ¡1 4+¡6 = ¡2 4+¡7 = ¡3 De getallen 3 en 4 in 3+4 = 7 heten de termen.Het getal 7 heet de somvan 3 en 4. We zien dat optellenmet een getal hetzelfde resultaat geeft als aftrekkenmet het tegengestelde. De eigenschap dat je bij het optellen van natuurlijke getallen, bijvoorbeeld 4+6 de volgorde.

Breuken met letters herleiden - w=vid

Slimleren - Herleiden bij optellen met letters

[SK] samenstelling bleekwater Huiswerkvragen: Exacte vakken. [WI] Breuk herleiden Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'herleiden', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken

Tellers, noemers, breuken optellen en aftrekken, breuken vermenigvuldigen en delen. Rekenen met breuken kan best lastig zijn.Als je niet uitkijkt wordt je kind er tureluurs van.. Daarom krijg je in dit artikel uitleg (met video), tips en leuke spelletjes, zodat je jouw kind kunt helpen met het oefenen met breuken Rekenen met letters . Kort overzicht 2-8, 9-16, 18-24, 26-34, 36-40, 41-46 Bekijk dan de filmpjes hieronder. Gewoon op je smartphone of tablet met oordopjes. 1.1 Herleiden Bij deze video is het wachtwoord 123 Herleiden ClipScool 1 min. 1.2 Enkele haakjes Ook over het vermenigvuldigen van breuken zijn veel filmpjes gemaakt Google Breuken. 2.6 Vermenigvuldigen met breuken Theorie: Pagina 102 t/m 104 Video's: 9.3 Formules met letters Theorie: Pagina 192 en 193 Video's: Woordformules met letters. 9.4 Formules veranderen 9.1 Herleiden Theorie: Pagina 152 Video's:. Op deze site wordt (zo duidelijk mogelijk) uitlegt hoe je moet herleiden. Herleiden betekent 'eenvoudiger schrijven' en dat is het ook. Je leert namelijk in plaats van '1a+1a' op te schrijven '2a'. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben

In deze les zitten 54 slides, met interactieve quizzen en tekstslides. Lesduur is: 60 min. Start les. Bewaar Breuken herleiden Als de letters niet gelijk zijn, kan je ze niet vermenigvuldigen. Slide 32-Tekstslide Breuken en formules: Charteren van vliegtuig: Deling met letters: Deling van veeltermen: Depressies: Domein en bereik: Een formule voor de inhoud van een vuilniszak: Effectiviteit van verpakkingen: Exponentiele verbanden: Exponentiele verbanden: Exponentiele verbanden: Formule: Formule: Formule herleiden: Formule lineaire en roterende bewegin

Uitwerkingen VWO 2 H3

De interactieve lessenserie Letterrekenen (2) wordt de basis van het letterrekenen herhaald en uitgebreid met machten en bestaat uit 8 onderdelen. Leer hoe je machten met letters moet optellen, vermenigvuldigen, de macht van een macht en het delen van machten moet herleiden. Breuken met letters komen ook aan bod Breuken 8: samenvatting Coördinaten in een assenstelsel Het assenstelsel met vier kwadranten H 6 Formules en letters Termen met plussen en minnen Variabelen Gelijksoortige termen optellen en aftrekken H 8 Herleiden en machten Variabelen vermenigvuldigen, optellen en aftrekken in één opgave Haakjes wegwerken 1: a. Breuken rekenen; Wiskunde klas 1 havo/vwo: Breuken herkennen in figuren (ook voor de basisschool) Substitutie (1): Negatieve getallen invullen in formules (randomizer!) Balansen (1): basisprincipe vergelijkingen (randomizer!) Herleiden (2) basis-algebra voor klas 1 (randomizer!) Optellen en aftrekken met negatieve getallen (randomizer! haakjes wegwerken breuken met letters wetenschappelijke notatie herleiden van machten klassikaal afsluiting les zelfstandigmaken huiswerk,vragen stellen of huiswerk nakijken klassikaal zijn er vragen over het huiswerk? klassikaal uitleg en herleiden van machten leerdoel 1 herleiden van machten maken opgave 71 t/m 8

Hieronder vindt u een moeilijke breuken test met 13 sommen waarbij u de breuken moet vermenigvuldigen en delen. Veel Plezier! U kunt ook deze gestandaardiseerde testen krijgen om uw rekenkundige vaardigheden te oefenen bij Jobtestprep. Deze testen worden uitsluitend in het Engels aangeboden, maar zijn van uitmuntende kwaliteit Letterrekenen 2 (complete les met diagnostische toets) Deze interactieve lessenserie gaat over rekenen met letters. In deze interactieve lessenserie wordt de basis van het letterrekenen herhaald en uitgebreid met machten. Leer hoe je machten met letters moet optellen, vermenigvuldigen, de macht van een macht en het delen van machten moet herleiden

Diagnostische toets letterrekenen 2

breuken herleiden - Wiskundeleraa

Breuken met afbeeldingen: 1. Welk plaatje hoort bij de breuk? 1 : 1. Zoek de breuken bij de plaatjes. 1. 1. Welk deel van de balk is gekleurd? 1. 2. Benoem de breuk. 2 : 2. Welke breuk wordt weergegeven? 2. 2. Welk deel van het plaatje is donker gekleurd? 2. 3. Welke breuk is groter? 3 : 3 Breuken vereenvoudigen, gelijkwaardige breuken oefenen, breuken gelijknamig maken: zomaar wat termen uit de breukenwereld.Het zijn voor kinderen niet de makkelijkste woorden, en daardoor lijkt het rekenen met breuken moeilijk. Uit onzekerheid zoeken veel kinderen naar trucjes die het allemaal makkelijker zouden moeten maken. Maar dat is vaak lastig: trucjes worden door elkaar gehaald, of ze.

breuken vermenigvuldigen met een natuurlijk getal, breuken delen door een natuurlijk getal. Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken. Registreren vraagt maar één minuut. Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou. gratis lesmateriaal; voor alle leeftijden en vakken formules herleiden; haakjes uitwerken; ontbinden in factoren; werken met breuken. Voorkennis: werken met variabelen (met letters ); eenvoudige algebraïsche technieken zoals terugrekenen, de balansmethode bij vergelijkingen en werken met haakjes

Letterrekenen | Wiskunde

Machten met gebroken exponenten kunnen we herleiden met simpele rekenregels. Na de herleiding kunnen we ook vergelijkingen met gebroken exponenten oplosse Huiswerk en Practica. Laatste berichten. 22:46. operationele versterker (OPAMP) 7 21:4 Als je twee breuken met elkaar vermenigvuldigt, is er ook een snellere manier: vermenigvuldig de getallen boven de streep met elkaar en vermenigvuldig de getallen onder de streep met elkaar. Boven de streep: 3 x 2 = 6. Onder de streep: 4 x 5 = 20 . Invullen en vereenvoudigen: x = = De uitkomst is hetzelfde als bij de vorige manier We gaan verder met de rekenregels die je hebt geleerd voor wortels. Onthoud dat je bij optellen of aftrekken alleen gelijksoortige wortels mag samennemen! Vermenigvuldigen van wortels mag altijd. Heb je een breuk onder het wortelteken staan. Zoek dan eerst uit of deze deling een heel getal oplevert. Gebruik bij deze oefening GEEN rekenmachine herleiden werkw.Uitspraak: [hɛr'lɛidə(n)] Verbuigingen: herleidde (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen: heeft herleid (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen 1) in verband brengen met andere getallen of begrippen Voorbeelden: `Ik heb gee..

Algebra - Herleiden met letters (2 HAVO/VWO) - YouTub

 1. De Rhind-papyrus (2000-1550 v. Chr) is een van de oudste wiskundige geschriften op de wereld. Uit dit papier weten we bijvoorbeeld dat de Egyptenaren alle breuken (met uitzondering 2 3) uitdrukten als som van verschillende stambreuken. Stambreuken zijn breuken met teller 1
 2. Breuken Optellen niveau 1. Op dit niveau krijg je breuken optelsommen met gelijknamige breuken. Maak alle 5 stappen en krijg de medailles en het diploma
 3. Herleiden met gewichten . oef 1: oef 2: oef 3: oef 4: oef 5: Oef 6: oef 7: oef 8: Oef 9 . Leuke oefeningen op meten. Referentiematen bij gewichten. Oefeningen op referentiematen . Oefeningen op inhoudsmaten-lengtematen-gewichten-oppervlaktematen met/zonder kommagetallen. Oefening 1:Maat en verhouding
 4. der nadruk op kale algebraische vaardigheden Notaties en taal (zie ook: letterrekenen) Herschrijven en herleiden Haakjes uitwerken en ontbinden Gebruik van modellen als: oppervlaktemodel, vermenigvuldigtabel, rekenbomen Ook uitdrukkingen met negatieve getallen, breuken, machten en wortels Opm: deze vaardigheden moeten niet uitsluitend kaal.
 5. Overzicht van online rekenmachines: gewone en grafische rekenmachine online voor het oplossen van wiskunde sommen met letters, ontbinden in factoren, machten, wortels, breuken, pi, plotten van grafieken en omrekenen van eenheden

De lessenserie begint met een module over rekenen. In de tweede module wordt het rekenen met letters geïntroduceerd in de context lengte, oppervlakte (hokjes tellen) en inhoud (blokjes tellen). Daarna komen begrippen aan de orde als het herleiden van formules en expressies, termen, factoren en machten Werkbladen met antwoordbladen, een breuk vereenvoudigen. Oefening of toets over het vereenvoudigen van een breuk Klik op de blauwe knop in het witte veld hieronder voor het printen van een werkblad met een uitgewerkt antwoordblad. Als de knop niet zichtbaar is, kun je deze pagina opnieuw laden. Er worden dan nieuwe (andere) werkbladen gemaakt Werken met formules: gelijkwaardige formules, formules met breuken herleiden, formules met machten herleiden, invullen van formules, formules opstellen, redeneren met formules ; Examenvoorbereiding; Statistiek. Voorkennis: Centrummaten Spreidingsmaten Diagrammen; Centrummaten-1 (Hofstede

√ herleiden (kleiner maken) Als je een wortel herleidt, zoek je naar een 'mooi' getal waardoor je het getal onder de √ kan delen. Hoe zit het ook alweer met...rekenen met breuken. Juli 2018 - Les met 38 slides door Tot de macht W! Tot de Macht Weetjes havo, vwo Leerjaar 2-4. Tot de macht W In Rekenkunde ( 5 ) werden de Breuken behandeld met hun specifieke eigenschappen. In dit artikel wordt met de nodige voobeelden aandacht besteed aan: Samengestelde breuken; Herleiden van breuken naar decimale getallen; Herleiden van decimale getallen naar breuken

Online breuken rekenmachine - BreukenRekenmachine

 1. Breuken vereenvoudigen Bij de werkbladen van het vereenvoudigen van breuken kan de leerling oefenen met het omschrijven van het verkleinen teller en noemer. Ook kunnen er oefenbladen geprint worden met sommen waarbij de helen uit de breuk moeten worden gehaald
 2. Breuken Calculator evalueert een uitdrukking met breuken (rationale getallen).Het maakt het mogelijk om optellen breuken , aftrekken breuken , vermenigvuldigen breuken , delen breuken , machtsverheffen breuken en deze operatoren combineren.Getallen en eenvoudige uitdrukkingen gebruikt kunnen worden als teller en noemer van de breuk.. Operators: + (Optelling), -(Aftrekking.
 3. Herleiden en vereenvoudigen. Door het gebruik van rekenregels is het mogelijk expressies te herschrijven naar andere expressies. Dit procedé heet herleiden of afleiden. Een breuk met een tweedegraads noemer is gesplitst als som van twee breuken met eerstegraads noemers
 4. Rekenen met breuken oefenen met de werkbladen van Junior Einstein. Welke breuk is groter? Vereenvoudig de breuk. Wat is de teller en de noemer? Download de werkbladen hier
 5. HERLEIDEN. Bij het werken met breuken moet je twee dingen kunnen: • één breuk veranderen. Dat kun je doen door de teller en de noemer van de breuk met hetzelfde te vermenigvuldigen. In deze les kun je er uitgebreider over lezen. • twee breuken samennemen. Dat mag als de noemers.

Herleiden - Lesmateriaal - Wikiwij

Educreations is a community where anyone can teach what they know and learn what they don't. Our software turns any iPad or web browser into a recordable, interactive whiteboard, making it easy for teachers and experts to create engaging video lessons and share them on the web. Students can replay these lessons any time, any place, on any connected device Herleiden: machten: 3xyz² · 3x³y² . Onderwerp: rekenen_met_letters . Categorie: machten . Advies niveau: 8 . 0 %. 0 Opgaven gemaakt. 0 Opgaven goed. 0 Opgaven fout. Niet ingelogd, je kan max 5 opg. maken. Opgave 1: Herleid als dat mogelijk is. Zet anders Kan niet . 2 p 9 ∙ 12 p 7 = Je antwoord

WiskundeleraarMyProwise | Lessen | Lineaire Vergelijkingen | Wiskunde

rekenen met letters - Wiskundeleraa

 1. BREUKEN Ik kan breuken met elkaar vergelijken. blok 6, doel 2 BREUKEN Ik kan een deel van een geheel berekenen en van een diagram aflezen. herleiden en maten in meter noteren met 1 of 2 cijfers achter de komma. Bedankt voor het downloaden! veelpleziermethetdocument
 2. BREUKEN Ik kan een breuk aanvullen tot een hele. blok 4, doel 2 BREUKEN Ik kan breuken schattend plaatsen en aflezen op de getallenlijn. gebruiken en herleiden. MEET EN MEETKUNDE. Bedankt voor het downloaden! veelpleziermethetdocument! Wezouden hetleukvindenals je onzesocial
 3. 2) tel de bekomen producten op (herleid) 32 8 20 2 13 20 x x x x Een veelterm delen door een eenterm 42 Een veelterm herleiden 4 2 4 2 3 ( 2 6 2 ) 2 2 6 2 2 6 2 2 2 2 2 31 x x x x x x x x x x x x x x xx : 1) schrijf deling als breuk met lange breukstreep 2) schrijf som van aparte breuken 3) deel de afzonderlijke eentermen VH (korter schrijven.
 4. Algemeen. Huiswerk en Practic
 5. Herleiden betekent 'eenvoudiger schrijven' en dat is het ook. Je leert namelijk in plaats van '1a+1a' op te schrijven '2a'. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben
 6. Als je twee verschillende letters vermenigvuldigt met elkaar dan kun je ze niet samenvoegen tot een nieuwe letter, maar blijven beide letters staan. In deze theorie bespreken we hoe je een formule kunt herleiden waarin je letters en cijfers met elkaar vermenigvuldigt. Methode. Termen die niet-gelijksoortig zijn kun je met elkaar vermenigvuldigen
 7. Deze pagina bevat nog geen inhoud. Op korte termijn zal deze inhoud worden toegevoeg

Algebra - Herleiden met letters (2 HAVO/VWO

 1. Breuk (21) Breuk in de aardkorst (1) Breuk in de hersenpan (1) Breuk in de lengte van het been (1) Breuk in een vestingmuur (1) Breuk met de eenheid tot teller (1) Breuk van een lichaamsdeel (1) Breuk waarlangs verschuiving plaa... (1) Breukband (1) Breuken (1) Breukgetal (2) Breukig (2) Breukkruid (2) Breukoperatie (1) Breukstreep (1.
 2. Rekenen met breuken, percenten en kommagetallen Ik kan oppervlaktematen herleiden (dubbel tabel - bv. 55dm² = 0,55m²). Ik kan een hoek correct benoemen met de juiste symbolen (loodrecht, letters, boogje). Tekenen Ik kan een punt tekenen en correct benoemen.
 3. Het beste antwoord. machten, is rechtermuisknop (eerst selecteren), lettertype -> superscript breuken in nieuwere versies: invoegen -> vergelijking in oudere versies: invoegen -> object -> Microsoft word vergelijkingseditor 3.0 en dan bij het tekentje sjablonen voor breuken en wortels. 09 december 2010 19:26
 4. Breuken en meetresultaten herleiden is voor lagereschoolleerlingen de allermoeilijkste wiskunde-leerstof jongens oefenen digitaal meer dan meisjes de voor kinderen (per leerjaar) moeilijkste leerstof meer dan de helft van de oefeningen wordt door kinderen spontaan gemaakt kinderen oefenen het meest op wiskunde de gamification werkt: de stimuli motiveren de kinderen o
 5. Breuksplitsen is een voorbeeld waarbij een simpele expressie wordt herleid tot een meer complexe uitdrukking: \frac{1}{x-x^2}= \frac{1}{x(1-x)}= \frac{x+1-x}{x(1-x)}= \frac{x}{x(1-x)}+\frac{1-x}{x(1-x)}= \frac{1}{1-x}+\frac{1}{x}
 6. Het gaat daarin vooral over het rekenen, ook met letters en eenheden. Een eigen samenvatting maken is nuttig. Begrippenlijst , herleiden. breuk, teller en rekenen met breuken,.
 7. uten en 6o seconden is samengesteld dan krijgt de student meer inzicht en is in staat dit zelf te herleiden. Hij/zij vergeet het nooit meer

Uitwerkingen VWO 1 H6

 1. rekenen, verhoudingen, breuken, vereenvoudigen, uitleg Rekenen groep 8 › Breuken › Algemeen › Breuken met getallen › Vereenvoudig de breuk [1] 1 : 1. Heel getal optellen bij een breuk kleiner dan 1. Rekenen groep 5 › Breuken ›.
 2. tile: kies nummers, symbolen of letters : Hersenbrekers. Vraagstukken. Kabaja Meten, meetkunde, getallen en bewerkingen (met controle) Breuken Breuken herleiden. Breuken Pizza : Breuken met opa Bezorg opa een hele koek. Breuken Kies wat je wilt oefenen. Breuken optellen. Breukenmuur : Procenten
 3. > Breuken met een onbegrensde decimale vorm. Elke onvereenvoudigbare breuk die niet herleid kan worden tot een breuk waarvan de noemer een macht is van 10, heeft een repeterende decimale vorm. Voorbeelden: Bij een repeterende decimale vorm volgt (al dan niet onmiddellijk na de komma) een getal dat zich herhaalt. Dit getal wordt de periode genoemd

Product en quotiënt van breuken met letters . OEFENEN . O . 6. Breuken met letters vermenigvuldigen en delen . 3 . Vergelijkingen en ongelijkheden oplossen . Eerstegraadsvergelijkingen met één onbekende . THEORIE . T . 1. Het begrip eerstegraadsvergelijking met één onbekende . OEFENEN . O . 2. Basisbegrippen oefenen . 4. Echte breuken hebben een waarde die absoluut gezien kleiner is dan 1, onechte breuken leveren een waarde op die absoluut gezien groter of gelijk is aan 1. Een breuk met teller 1, bijvoorbeeld 1 ⁄ 40, noemt men een stambreuk. Een breuk is een voorstelling van een rationaal getal en iede Gelijkwaardige breuken zijn breuken met dezelfde waarde en een andere noemer. Breuken vereenvoudigen: Teller en noemer delen door hetzelfde getal. Gelijknamige breuken optellen . Ongelijknamige breuken optellen: Breuken herleiden naar dezelfde noemer en dan bij elkaar optellen. Gelijknamige breuken aftrekken

 • Maps sequoia.
 • Witloof met gerookte heilbot.
 • Districten politie oost brabant.
 • Kwarktaart zonder gelatine en slagroom.
 • Pijn voetboog zijkant.
 • Wormwiel kopen.
 • La Llorona vertaling.
 • Elodie Details slab SALE.
 • Fietsen opknappen en verkopen.
 • Villabouw Limburg.
 • Externe fixateur schoonmaken.
 • 112 drimble Noordwijkerhout.
 • Landelijke binnendeuren hout.
 • Danscoach Demi.
 • LG tv geeft paars beeld.
 • Geer en Goor over de vloer Center Parcs.
 • Terpsichore.
 • Districten politie oost brabant.
 • Curry Madras Jonnie Boer Jumbo.
 • Eigenschappen gemengde schakeling.
 • Cursus smartphone voor beginners.
 • Wibra pyjama baby.
 • Bezoek na bevalling.
 • Rousseau Stein.
 • Hammer curls vs bicep curls.
 • Gender Reveal ballon Amersfoort.
 • GTA Liberty City cheats Xbox 360.
 • Urbex Doel.
 • Hoe lang pijn na plaatsen noodkroon.
 • Marokko Nieuws Nador.
 • QR code generator free.
 • Rode vlaggen Wikipedia.
 • KLM 787 10 delivery.
 • Hoe stijl je je haar zonder stijltang.
 • Pasta garnalen tomaten roomsaus.
 • Limango numph.
 • PowerPoint automatisch starten.
 • WF Deals.
 • Beren fotograferen Slovenië.
 • Beste luchtreiniger en bevochtiger.
 • Tabellenlijst scribbr.