Home

Verschil ambitie en doel

Dit is het belangrijkste verschil tussen ambitie en doel. • Doel is een doel of doel of object van vastberadenheid. Aan de andere kant is ambitie zelf bepalen. • Ambitie omvat actie terwijl het doel geen actie inhoudt, maar het geeft een bestemming of een plaats als doel aan. • Zowel de woorden, ambitie als doel zijn zelfstandige naamwoorden • Ambitie betekent de vastberadenheid om succes of onderscheid in het leven te bereiken. Aan de andere kant, doel verwijst naar het object van de ambitie of inspanning van een persoon. Dit is het belangrijkste verschil tussen ambitie en doel. • Doel is een doel of het doelwit of het object van vastberadenheid Wat is het verschil tussen ambitie en doel? • Ambitie betekent de vastberadenheid om succes of onderscheid in het leven te bereiken. Aan de andere kant verwijst doel naar het object van de ambitie of inspanning van een persoon. Dit is het belangrijkste verschil tussen ambitie en doel. • Doel is een doel of het doel of het object van vastberadenheid. Anderzijds is ambitie zelfbeschikking Ambitie en doel zijn twee woorden die vaak als hetzelfde worden beschouwd wat betreft hun betekenis, terwijl er in feite een verschil tussen de twee is. Ze zijn niet een en dezelfde. Sommige mensen zijn het hier misschien niet mee eens, omdat mensen gewend zijn ambitie en doel als synoniemen te gebruiken

Belangrijkste verschil: een doel is een gewenst resultaat dat een persoon wil bereiken. Het is een doelwit dat een persoon wil bereiken. Ambitie is eigenlijk de wens of wat een persoon drijft. Het is een wil die een persoon heeft die hem in staat stelt om door te gaan en steeds betere en grotere dingen in het leven te bereiken 3. Ambitie is het proces terwijl het doel het einde of product van dat proces is. Ook, zonder ambitie, kan een doel niet worden bereikt. Zonder een doel heeft ambitie geen richting. 4. Doel en ambitie streven er beide naar om een specifiek station of een specifieke staat te verdienen of te bereiken nadat het is voltooid Verschil tussen doel en ambitie Verschil tussen - 2020 - Andere. 2018. Andere; Doelen stellen = tijdverlies (tenzij je dit doet) Inhoud: doel versus ambitie , worden 'doel' en 'ambitie' vaak door elkaar gebruikt, omdat velen dachten dat beide dezelfde betekenis hadden Doelen en ambities 'Doel' en 'ambitie' worden vaak door elkaar gebruikt, omdat beide dezelfde betekenis hebben. Hoewel beide termen in dezelfde context worden gebruikt, verschillen ze volledig van elkaar. Doel betekent een specifiek resultaat, doel of actie

Verschil resultaat en doel : soms het zelfde, maar soms ook niet. Stel je voor - je hebt als doel het verbeteren van het wereldrecord op de 100 meter sprint. En stel: dat record staat op 10 seconden. Je stelt jezelf als resultaat de 100 meter in 9 seconden en 45 honderdste te lopen (15 honderdste sneller dan het wereldrecord dus In meer algemene zin is ambitie het streven naar een bepaald doel. Ambitie in positieve zin is het streven om een bepaalde taak of functie beter uit te voeren. Het woord ambitie had in oorsprong een vrij negatieve connotatie; reeds bij de Romeinen had ambitio (het rondgaan bij mensen om stemmen te ronselen) een negatieve bijklank Wat, wie, hoe, wil je je doelgroep bereiken. De doelen die je wilt bereiken worden afgeleid van je missie en visie. Van hier uit ga je een strategie bedenken om deze tot een goed eind te brengen. Visie, missie, doelen en strategie. Missie Doormiddel van je missie geef je aan wie je bent wat je doet en wat je wil bereiken met je onderneming Verschil tussen missie en visie De termen missie en visie worden regelmatig verward. Het verschil kun je onthouden aan de volgende zin: Een missie is waar we voor staan, een visie is waarvoor we gaan. Strategie De strategie geeft aan hoe de organisatie haar doelen gaat bereiken

Het belangrijkste verschil tussen doel en doel is dat doel is wat u hoopt te bereiken, en het doel is de actie die u zult ondernemen om het doel te bereiken. Doel versus doelstelling. Doelstellingen houden zich bezig met motief, terwijl doelen gericht zijn op prestatie Door Kristel van Lieshout op 22 februari 2017. Bedankt voor dit geweldig duidelijke stuk. Ik heb er erg veel aan. Ik ben namelijk een bedrijfsplan aan het schrijven en raakte helemaal in de war wat nu precies het verschil is tussen een missie en een visie, maar nu is het duidelijk

Verschil tussen ambitie en doel - 2021 - Taa

 1. Missie, visie en ambitie Onze missie: Een leerling optimaal voorbereiden op zijn toekomst. Onze visie: Een leerling leert op het Coornhert Gymnasium in toenemende mate zelfstandig, met succes, en onder begeleiding van inspirerende, competente en professionele medewerkers in een gymnasiale, uitdagende, veilige leeromgeving
 2. Verschil tussen doel, missie en visie. Wanneer je een plan gaat opstellen is het goed om de verschillen tussen de termen doel, missie en visie te weten. Het lijken op het eerste oog misschien overeenkomende begrippen maar vertegenwoordigen allemaal net iets anders. Doel. Een doel is een specifieke activiteit waarop jouw bedrijf zich richt
 3. Een doel is iets wat je wenst voor de lange termijn. Een doelstelling is een resultaat dat je graag wilt bereiken. Het is een lastig begrip om het uit te leggen maar er is toch wel een verschil in. Misschien is het gevoelsmatig handiger om het in het Engels te denken, althans als je goed Engels kent of veel ermee te maken hebt, dan begrijp je het misschien beter
 4. Het doel: de top. Voor Henk en mij is het doel vanaf het eerste begin van dit project duidelijk: we willen de echte top bereiken. Maar vooral willen we dat als team doen. Afgelopen tijd stelden we onze ploeg samen. Met Niels en Miriam, twee jonge topklimmers, vormen we het klimteam, en Menno versterkt ons als fotograaf en basiskampmanager

Verschil tussen ambitie en doel / Woorden Het verschil

Verschil tussen ambitie en doel 2021 - Es differen

Verschil tussen ambitie en doel 202

Ambitie uit je brief laten stralen. Je sollicitatiebrief of motivatiebrief hoeft echt niet een alinea langer te worden als je jouw ambities erin vermeldt. Het is namelijk al de bedoeling dat je de waarom-vragen beantwoordt: waarom wil je juist bij die organisatie werken, en waarom specifiek in die functie Als je een beetje ambitie hebt, kun je het jezelf behoorlijk lastig maken. en misschien ook wel je Ikigai. Het grootste verschil is dat deze metric meetbaar is. #5 Critical Success Factors. Goed, En dat heeft nog een belangrijk doel; je ziet je prestaties direct Ambitie: een SMART-doel wordt realistisch en acceptabel geformuleerd. Daardoor mist het stukje ambitie: je bent misschien geneigd een doelstelling makkelijker te maken zodat je zeker weet dat het haalbaar is. Mogelijkheid: voor sommige abstracte of complexe onderwerpen is het lastig om doelen SMART te formuleren En doelstellingen hebben slechts één doel, vindt Pijl: 'ze realiseren'. Er moet wel een balans zijn tussen de doelstellingen die klanten, medewerkers en aandeelhouders raken. Bepaal daarbij waar je kunt besparen, maar vergeet zeker niet te bepalen waar je kunt investeren

Ambitie, doel en missie. Het Platform stelt zich ten doel dat op zo kort mogelijke termijn een nieuwe generatie van duurzame biobrandstoffen op de Nederlandse transportmarkt worden ingezet die op de volgende vier thema's verbeterde prestaties bereiken ten opzichte van de momenteel gangbare biobrandstoffen Ambitie is een sterke en ongeduldige wens, als regel van een individu, om een bepaald doel, macht, beroemdheid, rijkdom, te verwerven en is als regel dat wat de doelen in een strategie voedt en scherpte aan beleidskeuzes geeft en de activiteiten.. Hierbij wat hulpmiddelen, leesvoer en inspiratie voor het creëren van het proces dat leidt tot een krachtige visie, missie, purpose, ambitie of waarom. Mocht je hulp kunnen gebruiken bij het proces, neem dan contact met mij op voor het bedenken en begeleiden van het veranderproces

Rusland wintMarathon Willy overleden | Focus en WTV

Verschil Tussen Ambitie En Doel Vergelijk Het Verschil

Wat is het verschil tussen een ongezond of gezond ambitieniveau? Ik omschrijf het als volgt. Een gezonde ambitie is een ambitie die past bij jouw mogelijkheden maar ook bij jouw innerlijke drijfveren en bij wie je bent als mens. De balans tussen willen, kunnen en zijn is aanwezig: wat je wilt bereiken, ligt binnen jouw kunnen en mogelijkhede En dat sterkt zijn ambitie. Andersom werkt het helaas ook. Als je in een omgeving verkeert waar onderling wantrouwen, cynisme en slachtofferschap de boventoon voeren, dan zal jouw ambitie het verschil niet maken. Ook al heb je veel zelfvertrouwen en ben je nog zo ambitieus Onze Kijk & Ambitie . Grolsch is een sterk merk en een onderneming met een Met een duidelijk doel voor ogen. We zijn alert, durven kritisch te zijn, keuzes te maken en daadwerkelijk aan te Voor onze klanten, consumenten en relaties elke dag opnieuw het verschil maken. Onze focus is het resultaat. We werken op basis van duidelijke.

Een doel of doelstelling is wat de organisatie concreet wil bereiken. Bijvoorbeeld: we willen ook in Frankrijk onze producten verkopen. Het onderscheid tussen de beide begrippen is vaak moeilijk te vinden. Een missie is meestal gemaakt om op langere termijn iets te zeggen. Een doelstelling zal eerder op kortere termijn iets zeggen Doel, doelstellingen, doelen, doel, intenties etc. zijn enkele woorden waarvan we denken dat we ze heel goed kennen en ze vaak door elkaar gebruiken, ondanks het feit dat er subtiele verschillen tussen zijn. Er moet speciale melding worden gemaakt van twee woorden doel en doelstelling die mensen veel verwarren

Meestal worden duidelijke ambities als een pluspunt gezien, mits ze realistisch zijn. Dat wil zeggen: Er wordt van je verwacht dat je duidelijk kunt aangeven wat jouw ambities zijn. De ambities moeten in overeenstemming zijn met jouw opleiding, ervaring en andere kwaliteiten. Je moet weten wat de geambieerde functie inhoudt Hier zijn alle Ambitie, het streven naar een hoger doel antwoorden voor CodyCross game. CodyCross is een verslavend spel ontwikkeld door Fanatee. We publiceren alle trucs en oplossingen om elk spoor van de kruiswoordpuzzel te halen Hetzelfde geldt ook voor onze ambities in het leven. Dit is de reden waarom deze twee woorden door mensen door elkaar worden gebruikt. Laten we eens kijken of de twee woorden synoniem zijn of dat er een verschil is tussen ambitie en aspiratie. Ambitie. Ambitie is een sterk verlangen om een doel in het leven te bereiken Ambitie is het streven om iets tot stand te willen brengen. Een doel proberen te bereiken - of de benodigde inzet nou leuk is of niet. Verkopen zal nooit m'n hobby worden. Dat ik ook wat dat betreft toch tot actie overga, heeft alles met m'n ambitie te maken en niets met m'n passie. Kan het één zonder het ander KWALITEITSKAART Collectieve ambitie en persoonlijk meesterschap* (empowerment en co-creatie) HRM/Lerende organisatie PO / VO / SO Het doel van deze kwaliteitskaart is u een beeld te geven van wat de begrippen collectieve ambitie, empowerment en co-creatie inhouden, hoe zi

Verschil tussen doel en ambitie - nl

Visie, doel en ambitie. Visie De Groene Koers. De visie van De Groene Koers is om vanuit een ketensamenwerking in de sector van Bouw & Infra, waaronder ook het groenonderhoud wordt verstaan, de emissie-reductie uit het Klimaatakkoord in 2030 aantoonbaar te behalen, en zo mogelijk te versnellen Verschil in ambitie en daadkracht. Op 1 oktober lagen er 30 Regionale Energiestrategieën klaar, opgesteld door 30 verschillende regio's. Deze regionale aanpak moet ervoor zorgen dat Nederlandse gemeenten allemaal enthousiast zijn om een bijdrage te leveren aan het Klimaatakkoord Het belangrijkste is dat je een doel nodig hebt. Je hebt geen ambities nodig, maar een missie die je op een andere manier verlicht dan de mensen om je heen. Je vraagt je misschien af wat het verschil is tussen ambities en missies. Welnu, deze tegenstelling is in wezen hetzelfde als dag en nacht. img sr Kern daarvan is het gezamenlijke doel, de collectieve ambitie. Maar die ambitie is niet voorbehouden aan start-ups. Talloze succesvolle organisaties, van corporates tot ziekenhuizen en gemeentes, weten dat het draait om mensen in beweging brengen naar een gezamenlijk doel

Verschil tussen doel en ambitie / Woorden Het verschil

Verschil tussen doel en ambitie Verschil tussen - 2020

Bijna alle verslagen vragen om een voorwoord en inleiding. Wat is het verschil precies, waar moet het inhoudelijk aan voldoen en welk doel hebben ze? In dit artikel leggen we het uit en vind je een handige checklist zodat het nooit meer mis kan gaan Ambitie Avans Hogeschool. Het verschil maken, dat willen we bij Avans Hogeschool. Door wat we doen en hoe we het aanpakken. Dat gebeurt door ons allemaal: onze studenten, onze alumni en onze medewerkers. Ambitie 2025: wendbaar & veerkrachtig. We leven in een wereld die continu verandert. Beroepen veranderen snel. Werk en loopbaan worden flexibeler Het stuurt je aandacht en interesses een bepaalde kant op. Een doel nastreven brengt je in beweging om de gewenste verandering te verwezenlijken. Het is een enorme stimulans voor je ontwikkeling, omdat doelen stellen het beste in je naar boven haalt wanneer je het eindresultaat nastreeft Plaats hier de visie die je gaat volgen en de doelen die je jezelf hebt gesteld. Doel, Ambities en Beleid topic - Pagina 10 FIFA Benelux levert de community al 20 jaar het laatste nieuws over de FIFA-games Verschil missie - visie In het kort is het verschil tussen missie en visie: Een missie is waarvoor we staan, een visie is waarvoor we gaan. De missie heeft te maken met waarden en identiteit

Het verschil tussen doel en ambitie 201

Motivatie is datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft. Motivatie heeft invloed op de initiatie, richting, intensiteit en volharding van het menselijk gedrag.Motivatie ontstaat uit een samenspel tussen de biologische (aangeboren) en cultuurafhankelijke (aangeleerde) eigenschappen van een individu en de omgeving van dat individu.Zo kan honger ervoor zorgen dat een individu eet (een. Belangrijkste verschillen tussen doel en doel . De volgende punten zijn essentieel, voor zover het het verschil tussen doel en doelstelling betreft: Het begrip doel wordt omschreven als het uiteindelijke doel, dat een individu of de entiteit nastreeft. Het doel is iets dat een persoon / entiteit tracht te bereiken door het voortdurend na te jagen Stijl en methode van leiding geven aanpassen aan betrokken individuen. Samenwerking stimuleren. Mondelinge presentatie - Ideeën en feiten op heldere wijze presenteren, gebruikmakend van juiste middelen. Netwerkvaardigheid. Ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie Netwerken en allianties Samenwerken aan maatschappelijke doelen in netwerken en allianties. Wij kennen de dynamiek in allianties en netwerken in allerlei domeinen: gebiedsontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking, gezonde wijken, samenwerkende gemeenten, zorg en welzijn, innovatie in arbeidsverhoudingen. We staan stuurgroep en programmamanagement van allianties op maat bij tijdens de startfase. Een collectieve ambitie zorgt ervoor dat een organisatie het verschil maakt. Intermedius helpt met duidelijke kaders, afspraken en richtlijnen

Visie & Missie - TIIN Capital

Verschil resultaat en doel - Werken aan Projecte

En tegelijk een druk sociaal leven, met leuke uitstapjes? Wat zijn mijn dromen, mijn ambities? Zal dat veel anders zijn dan nu ik 28 ben? Met Ici had ik het over ambities en dromen.En het verschil daar tussen. Ik ben daar misschien wat zwart wit in, ik noem het liever realistisch. Hoe onderscheidt je die twee van elkaar, dromen en ambities Startblokken is een educatieve methode voor kinderdagverblijven en ppeelzalen. Basisontwikkeling werkt met dezelfde methode in groep 1 tot en met 4 van de basisschool. De programma's bevorderen een brede persoonsontwikkeling bij kinderen van 0 tot 8 jaar. Doel van de programma's is om de kansen op schoolsucces te vergroten Vergelijking van de missie en de visie Missie en de visie dienen uiteenlopende doelen in elk bedrijf en worden vaak verward. Inzicht in het verschil tussen de twee termen zal u kunnen helpen de juiste informatie verzamelen wanneer u hen ontwerp voor uw bedrijf. Een missie of mission statement beschrijft wat een bedrijf nu [

Ambitie - Wikipedi

Het onderzoekskader 2017 maakt helder onderscheid in basiskwaliteit - die verankerd is in de wet - en de eigen kwaliteitsambities van besturen en scholen. Voor deze eigen ambities vormt het schoolplan de basis Concrete reductiedoelstellingen en significante verbeteringen op dit thema. Toegevoegde waarde: in plaats van 'minder slecht' is er geen negatieve belasting. Het project is bijvoorbeeld klimaatneutraal, energieneutraal of circulair. Mogelijk kan er zelfseen positieve bijdrage geleverd worden, bijvoorbeeld door het leveren van energie

Ambitie 2020: maak het verschil Voorwoord Het verschil maken, dat willen we bij Avans Hogeschool. Door wát we doen en door hóe we het doen. Allemaal: onze studenten, afgestudeerden en onze medewerkers. We maken het verschil vanuit 'passie en betrokkenheid'1. Daar zijn we al vanaf 2010 intensief mee bezig Dit programma heeft als doel om inzicht te krijgen in de aard en oorsprong van de grote verschillen tussen adolescenten om informatie op te nemen en te reproduceren. Hoe zijn deze individuele verschillen in de cognitieve ontwikkeling gerela-teerd aan rijpingsprocessen en wat zijn de biologische, psy Er zijn grote verschillen in de manier waarop leraren ICT hebben ingezet sinds het begin van de coronacrisis. Ook hebben ze verschillende ambities voor de toekomst. Dat blijkt uit onderzoek van de PO-Raad en Kennisnet. Maar hoe zien deze verschillen eruit in de praktijk? En op welke manier kunnen schoolbesturen en schoolleiders leraren op het gebied van ICT het beste ondersteunen Het verschil tussen ambitie en blinde ambitie Iedereen heeft levensdoelen en dromen die ze willen vervullen; hoe je die verlangens vervult, is net zo belangrijk als het bereiken van de doelen zelf. Ambitie vormt de kern van elke levensreis, en er valt veel te leren terwijl je aan je doelen werkt De focus van de bestuurder richt zich op zaken als verdere groei van de scholengemeenschap, het doorontwikkelen van een gedeelde visie waarbij regie gevoerd wordt over de langere termijn ambitie; samenhang zoeken en bewaken, sturen, regisseren en verbinden staan centraal.De wens is dat de bestuurder nadrukkelijk meer richting geeft aan de groepsambitie waarin de scholen centraal staan en de.

Fossielvrij leven binnen één generatie | Vattenfall

Visie, missie, doelen en strategie ICTLoket

Hoewel er een verschil is tussen doelen en doelstellingen, zijn doelen de stappen die u neemt om uw doel te bereiken. Dus het zal niet verkeerd zijn als we zeggen dat doelstellingen een deel van het doel zijn. Doelstellingen hebben levenslange ambitie; het definieert de bestemming waar je jezelf na een bepaalde periode wilt zien Deel een droom, een doel, een ambitie en weg is de irritatie Bij ambitie kan iedereen zich wel wat voorstellen. Het is de gerichtheid op een doel en de mate waarin je gemotiveerd bent om dat doel te behalen. Ambitieuze mensen willen iets presteren, iets neerzetten waar ze later met voldoening op terug kunnen kijken. Acceptatie is wat minder eenduidig. Soms lijkt het te betekenen dat je je bij de zaken. Zodra het doel is gedefinieerd, moet je de vereiste kennis, vaardigheid en verlangen verwerven om het doel te bereiken). Wens kan worden gerelateerd aan externe leden zoals familie, collega's, enz. Dan heb je de taak van de betrokken persoon om naar dat doel te worden geleid dat door die persoon is gedefinieerd

Dé energieleverancier van MKB & ZZP | Vattenfall ZZP & MKB

Strategie, missie, visie en doelen Zakelijk: Managemen

Ambitie en strategie Ons ideaalbeeld is dat iedereen in Nederland langdurig gezond kan leven. We willen dat meer mensen gezonde keuzes maken, zodat zij zich vitaal voelen en minder risico lopen om (opnieuw) hart- en vaatziekten te krijgen. Samen met anderen willen we nieuwe mogelijkheden ontwikkelen om mensen te helpen hun hart gezond te houden 1.2 Doel en onderzoeksvragen 13 1.3 Onderzoeksopzet 14 1.4 Leeswijzer 15 2 Hoe staat het met de kwaliteitszorg? 16 2.1 Oordelen en waarderingen 2017/2018 16 2.2 Relatie oordelen op bestuursniveau en school-/opleidingsniveau 18 2.3 Verschillen naar achtergrondkenmerken 19 2.4 Herkennen bestuurders de oordelen? 2

ZLuxeprobleem bij White Stones: ruim voldoende spelers

Blinde ambitie. Het verschil tussen ambitie en blinde ambitie is eigenlijk meteen duidelijk. Ambitie is een realistisch doel in de toekomst, dat omringd wordt door andere doelen en dat zich voortdurend aanpast aan de mogelijkheden en onmogelijkheden die het leven presenteert. Blinde ambitie is ambitie die gek geworden is Hoe vertaal je voorgaande naar een ambitie of visie. Fokdoel Vertaal die ambitie in een concreet doel, zijnde een fokdoel. Kortom, welk dier heb je nodig om de ambitie na te streven. Een dier dat een makkelijke opfok kent, een hoge dagelijkse groei heeft, een eerste kalf op 24 maanden, en weer vlot drachtig wordt Doel 1) Ambitie 2) Aspiratie 3) Azen 4) Bedoeling 5) Bejag 6) Bende 7) Beogen 8) Beschikking 9) Bestemming 10) Buut 11) Deel van een voetbalveld 12) Destinatie 13) Doeleinde 14) Doelstelling 15) Doelwit 16) Eind 17) Eindbestemming 18) Einddoel 19) Einde 20) Eindpunt 21) Goal 22) Ideaal 23) Iets waarnaar wordt gestreef Ambitie en kernwaarden Dat we hoge kwaliteit leveren staat uiteraard buiten kijf. Onze ambitie, je mag en die maakt het verschil. Hij heeft daarin zelf ook een belangrijke stem. Buitengewoon staat dus voor zorg toegespitst op de patiënt. Maar Buitengewoon staat ook voor onze ambitie om meer dan gewoon te willen zijn

 • Valthume.
 • Dagtocht Spakenburg.
 • Topbloemen Kerststukken.
 • De vierde dimensie epub download.
 • Wat is hindoeïsme.
 • Gymzaal huren Nieuwegein.
 • Snapchat Alleen voor mij naam veranderen.
 • Jury service UK.
 • Instellingen Wacom Photoshop.
 • St Moriz Tanning mousse review.
 • Gymzaal huren Nieuwegein.
 • Smartschool rizo.
 • Rapunzelklokje eetbaar.
 • Tv uitzetten met Chromecast.
 • Rewind feest.
 • Steigerbuis bureau.
 • Waar ligt permafrost.
 • Bouwmarkt Rotterdam Centrum.
 • Koude BBQ saus maken.
 • Bagagedrager sportfiets.
 • Balkon accessoires.
 • Vacature CGM.
 • Hairstrokes of microblading.
 • Coffeeshop Hoogeveen.
 • Stad Poperinge Technische dienst.
 • Renault ZOE occasion.
 • Plattegrond Country Christmas Fair.
 • Tuinposters IKEA.
 • Babylonian confusion.
 • Dean Martin Catherine Hawn.
 • Canon 70 200 f4 is usm tweedehands.
 • Hoe spreek je Engelse woorden uit.
 • Scania S serie.
 • Star Wars Battlefront 2 characters campaign.
 • Kunnen vissen proeven.
 • Oldtimer Bedford te koop.
 • Luierzalf Apotheek.
 • Agressie cursus.
 • Lakkerij meubels.
 • Dunne kuiten.
 • Hydrangea.