Home

Opbrengst maïs per hectare 2022

De opbrengst van maïs per hectare is sterk gedaald (-32 procent). De zomer van 2018 is extreem droog geweest. Dit jaar werd er op 206,8 duizend hectare snijmaïs geteeld, tegen 205,3 dui zend hectare een jaar eerder Gemiddelde opbrengst per hectare 2018 versus oogst 2017 - situatie 26 juli 2018 Frankrijk Kroatië Italië 2017 2018 verschil 2017 2018 verschil 2017 2018 verschil zachte tarwe 7.365 7.300 -65 5.930 5.418 -511 5.486 5.393 -93 harde tarwe 5.730 5.181 -549 2.000 6.000 4.000 3.228 3.291 63 gerst 6.327 6.506 179 4.792 4.673 -120 3.920 3.860 -60 maïs.

Opbrengst snijmaïs bijna een derde minder dan in 201

Dat blijkt uit de maiswegingen van de bij Groeikracht aangesloten loonwerkers. De opbrengsten varieerden net als andere jaren flink met een spreiding van 20 ton tot een recordopbrengst van zo'n 70 ton per hectare. In Brabant was de mais wel gemiddeld droger dan in de Achterhoek In het zuiden dit jaar gemiddeld 34 ton mais per hectare. De maisopbrengst lag vorig jaar in Zuid-Nederland gemiddeld 13 ton per hectare hoger. dinsdag, 6 november, 2018. In Zuid-Nederland is dit jaar door de droogte gemiddeld maar 34 ton mais per hectare geoogst. Dat komt neer op ongeveer 13 ton droge stof per hectare

Gemiddelde opbrengst per hectare 2018 versus oogst 2017 - situatie 28 juni 2018 Frankrijk Kroatië Italië 2017 2018 verschil 2017 2018 verschil 2017 2018 verschil zachte tarwe 7.365 7.310 -55 5.930 5.759 -171 5.486 5.393 -93 harde tarwe 5.730 5.230 -500 2.000 6.000 4.000 3.228 3.291 63 gerst 6.327 6.335 8 4.792 4.729 -64 3.920 3.860 -60 maïs 10 In 2018 lag de beteelde oppervlakte met 188.053 hectare een stuk lager. In 2018 werd er meer maïs geteeld: 206.753 hectare. Korrelmaïs en CCM. De beteelde oppervlakte korrelmaïs en CCM was met 12.835 en 6.732 hectare vergelijkbaar met 2019. De opbrengst van korrelmaïs lag op 11,6 ton product en een hectare CCM leverde 10,7 ton product op Opbrengst vers product slechts 34 ton/ha. De opbrengst in vers product kwam dit jaar uit op slechts 34 ton per hectare. In 2016, toen het vooral erg nat was in Brabant, waren de opbrengsten zelfs nog iets lager, met 31 ton gemiddeld. In 2017 waren de groeiomstandigheden juist ideaal en kwam de gemiddelde opbrengst uit op maar liefst 47 ton per hectare De verwachting is dat de opbrengst per hectare wat hoger zal zijn dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Lees verder → Maisprijs geschat op 1.625 euro per hectare Die geeft 152 euro per ton baktarwe voor september, 164 euro per ton voor maart 2018, en 170 euro per ton voor september 2018. Ook hier ligt.

De financiële opbrengst per hectare lag gemiddeld 6,4% hoger dan in 2016. Opbouw van het proefveldnetwerk In het kader van Varmabel netwerk,. Opbrengsten . De snijmaïsopbrengst kan per regio, per grondsoort en per perceel sterk variëren. Als norm voor bruto-opbrengsten per ha wordt aangehouden: • zeer goed 19.000 kg ds • goed 16.000 kg ds • matig 13.000 kg ds • slecht 10.000 kg ds . Goede snijmaïs bevat per kilo droge stof 960 VEM, 48 DVE en -30 OEB Opbrengst De opbrengsten zijn gemiddelden over meerdere jaren, haalbaar bij goede teelttechniek en uitbating. Bij de netto-opbrengst is rekening gehouden met de inkuil- en bewaarverliezen. Totaal kVEM-equivalent. Er is aangenomen dat de geldelijke waarde van 1 kg DVE-toeslag gelijk is aan deze van 4,2 kVEM (gemiddelde prijsverhouding 2018)

50 ton mais van een hectare is fabeltje - Nieuwe Oogs

De goede groeiomstandigheden voor snijmais zullen dit jaar resulteren in een opbrengst van meer dan 50 ton per hectare. 'In de regio's Oost- en Noord-Nederland heeft de mais niet heel veel geleden onder de droogte in de maanden mei en juni en daar staat nu een heel goed, hoog gewas Voor rendabiliteitsstudie is het belangrijk om te beseffen wat de gemiddelde opbrengst (ton/ha) is per soort. Het onderscheidend vermogen tussen de bedrijven zit vooral in de omzet per hectare: het verschil zit op 2700 euro per hectare. De kwetsbaarste groep heeft gemiddeld 5.86 ha bewaaraardappelen De opbrengst van maïs per hectare is sterk gedaald (-32 procent). De zomer van 2018 is extreem droog geweest. Dit jaar werd er op 206,8 duizend hectare snijmaïs geteeld, tegen 205,3 duizend hectare een jaar eerder. De totale opbrengst aan snijmaïs kan, wanneer de oogsten binnen zijn,. Samenstelling Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen 2018 I. van Schie-Rameijer, voorzitter kVEM en ruw eiwit opbrengst op melkveebedrijf met 25% maïs en 75% gras, 8000 l melk per koe met ureumgehalte van 30 mg/100 g, 35 kalveren en 30 pinken Hoogste opbrengst per hectare in Spanje. In vrijwel alle 28 EU-landen werden in 2018 minder suikerbieten per hectare geoogst. In de Europese Unie werd er gemiddeld 69,1 d uizend kilo per hectare geoogst, 15,2 pro cent minder dan in 2017. Spanje was het EU-land dat het beste resultaat noteerde

De opbrengst van maïs per hectare is sterk gedaald (-32 procent). De zomer van 2018 is extreem droog. Dit jaar werd er op 206,8 duizend hectare snijmaïs geteeld, tegen 205,3 duizend hectare een jaar eerder. De totale opbrengst aan snijmaïs kan, wanneer de oogsten binnen zijn,. In 2018 daalde de wereldwijde graanproductie met circa 1.5 procent gedaald, Ondanks de verwachte afname van het areaal in Nederland zal door de toename van de opbrengsten per hectare de productie de komende jaren per saldo nog iets toenemen opbrengst per hectare aan 15% vocht. Barros haalt dank zij een laag vochtgehalte bij de oogst een zeer goede financiële opbrengst (euro/ha). Voor Grosso en Alduna is de financiële opbrengst nog altijd goed. Een andere goede troef voor het ras Grosso is de regelmaat in opbrengst van jaar tot jaar Hectare-opbrengst van suikerbieten. De hectare-opbrengst van suikerbieten lag vorig jaar boven het langjarig gemiddelde. De opbrengst kwam uit op 83,9 ton per hectare, 10 procent hoger dan de opbrengst in het jaar daarvoor. Geen record bruto-opbrengst graanoogst. Ondanks de hoge hectare-opbrengsten van granen, sneuvelden er in 2019 geen records. De opbrengst van maïs per hectare is sterk gedaald (-32 procent). De zomer van 2018 is extreem droog geweest. Dit jaar werd er op 206,8 duizend hectare snijmaïs geteeld, tegen 205,3 duizend hectare een jaar eerder

De bruto opbrengst van een teelt is voor marktbare gewassen gelijk aan de fysieke opbrengst vermenigvuldigd met de marktprijzen (aangevuld met eventuele andere opbrengsten). De operationele kosten zijn een andere benaming voor de variabele kosten. Het verschil tussen de bruto opbrengst en de variabele kosten is het bruto saldo De opbrengst van uw mais per hectare vergroten. Ons bedrijf is al een aantal jaar actief in de maisteelt. We hebben verschillende systemen ontwikkeld om de oogsten uit te breiden. Wij werken nauw samen met onze partners en adviseren hen bij het gehele proces Maïsteelt | 2018. DairyMaïs van DairyMaïs® juist te zien is bij regio's waar de maïs in 2016 met stress als droogte of wateroverschot te per hectare Extra opbrengst € 94,-* € 118,-** Kosten coating € 24,- € 24,-Meer opbrengst € 70,- € 94, Synagra heeft zowel kwantitatief als kwalitatief een evaluatie opgemaakt van de Belgische graanoogst (exclusief maïs). De beroepsfederatie van de Belgische graanhandel gebruikte hiervoor de voorlopige cijfers van de verzamelaanvragen en een uitgebreide enquête over de opbrengsten onder haar leden

In 2018 en 2019 heeft China zwaar tel lijden gehad onder uitbraken van AVP met als gevolg een vermindering van de varkensstapel met een derde. Dit zorgde er Per saldo daalden de tarwe- en gerstnoteringen beide met 1 euro per ton en steeg mais met 5 euro per ton. De bietencampagne is in Europa afgerond en de opbrengsten vallen niet. 21 Augustus 2018 Inside Voer Onzekerheid slaat toe op voermarkt 7 Augustus 2018 Inside Voer Rust is wedergekeerd op de voermarkt 31 Juli 2018 Gesponsord: Limagrain Nieuw: Starcover zaadcoating voor maïs 17 Januari 2018 Korrelmaïs laat daling zien Snijmaïs toont fikse stijging in opbrengst per hectare 3 Oktober 2017 Inside: Voermark Cijfers van het CBS over de landbouw zoals het aantal varkens, runderen en melkgeiten, opbrengst per hectare in de akkerbouw, de omvang van de biologische veestapel, aangevoerde vis, suikerbieten, perenoogst, bloembollenteelt, verbouw van mais en glasgroenteteelt Voor info over rassen, informatie over kop- en builenbrand, zaaizaadbehandeling,... Klik hier om naar de overzichtspagina maisrassen te gaa

Op 1 september 2017 is het Europese suikerbietenquotum afgeschaft. Als resultaat van de introductie van nieuwe suikerbietenrassen, en door nieuwe teelttechnieken werd in 2017 een recordopbrengst van 93 ton suikerbieten per hectare bereikt. De opbrengst per hectare was hiermee 19 procent hoger dan het gemiddelde van de jaren 2008-2016 De gemiddelde opbrengst van uien komt dit seizoen hoger uit dan vorig seizoen. Daarnaast zijn er meer uien afgeleverd. Dit komt overeen met het beeld van de goedlopende export. Dat blijkt uit de eerste voorraadinventarisatie van VTA over seizoen 2017/2018. De gemiddelde opbrengst komt uit op 55,6 ton per hectare. In 2016 was dit 52,7 ton per. per ha, ook onder droge of extreme omstandigheden. • Levert smakelijk en structuurrijk ruwvoer • Heeft weinig water nodig • Goed voor de bodemstructuur NUTRI HONEY Zaaiadvies 10 kg/hectare (300.000 zaden per ha). Optimale uitzaaitijd Bij bodemtemperatuur van 12-14 graden; dus rond half mei. Opbrengst potentie 10-20 ton drogestof/ha De prijs voor mais op stam ligt bij Van der Wal dit jaar op 2.500 euro per hectare, waar vorig jaar 1.700 euro werd betaald. Markt rustig. Bij Jan Bakker Fourage in Zeewolde gaat verse mais weg voor €1,80 tot €1,90 per procent drogestof. Vorig jaar lag die prijs op €1,50 tot €1,60, volgens een medewerker

Topkuil › ‘Koude weer heeft invloed op inkuilproces

In het zuiden dit jaar gemiddeld 34 ton mais per hectare

per ha en de daaraan gerelateerde hogere veedichtheid. De netto opbrengst bedraagt gemiddeld 318 kg N en 97 kg fosfaat in 10,4 ton drogestof per ha. De opbrengsten op droge zandgrond liggen ruim boven het gemiddelde; veen-grond heeft relatief lage opbrengsten. De opbrengstverschillen tussen bedrijven kunnen groot zijn. De helft van d Daarmee was het areaal vorig jaar ruim 8.000 hectare groter dan in 2019, maar circa 9.000 hectare kleiner dan in 2017. Dat blijkt uit definitieve oogstcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2020 werd ruim 12.700 hectare korrelmais geteeld en 6.700 hectare mais voor corn cob mix. De opbrengst per hectare korrelmais bedroeg 11,6 ton De overgang naar een premiestelsel per hectare is in volle gang. Als de afbouw wordt doorgetrokken naar 2019, daalt de premie op een 100-plus-bedrijf van € 3,50 in 2011 naar € 2,15 per 100 kilo melk Boerenbond is actief in de agrarische sector als beroepsorganisatie voor landbouwers en tuinbouwers in hoofd- of nevenberoep. Het is de grootste landbouworganisatie in Vlaanderen en Duitstalig België Figuur 1: Kostprijs ruwvoer bij hoge, gemiddelde en lage gewasopbrengst per hectare Een lage of hoge gewasopbrengst vertaalt zich in een rantsoen (70% graskuil en 30% snijmaïs) tot ruwvoerkosten van € 3,35 of € 2,20 per koe per dag. Per jaar een verschil van € 30.000,- op een bedrijf met 70 melkkoeien. Hogere opbrengst

Topmaïs › Opbrengst snijmaïs beter dan verwacht Melkvee

De intensiteit per hectare is met bijna 800 kg gestegen naar 18.908 kg melk per hectare. De droogte had in Nederland in 2019/2020 een minder groot effect dan in 2018/2019, Op het gemiddelde melkveebedrijf met 61 hectare (55 ha gras en 6 hectare maïs) bedragen de totale teeltkosten op jaarbasis € 15.799 Mijn advies: de totale voederwaarde-opbrengst per hectare (kVEM/ha) bepaalt het rendement! De kVEM/ha geeft namelijk een beeld van de opbrengst én de voederkwaliteit. Van drogestofopbrengst alleen kan je niet melken; het gaat om de voederwaarde en de benutting • Opbrengst bepaalt resultaat -Grote verschillen tussen jaren •75 tot 80 ton per hectare is haalbaar (in normaal seizoen) •In 2014 gemiddelde >85 ton (heel productief jaar) •In 2015 gemiddelde <70 ton (slecht jaar) -Teeltoptimalisatie is cruciaal -Ook grote verschillen tussen teler De drogestofopbrengst per hectare daalt met 2,5 procent per tien centimeter hoger hakselen. Het drogestofgehalte neemt toe met 0,6 procent per 10 centimeter. Minder stengel betekent een lager celwandgehalte (NDF) en daardoor is de mais beter verteerbaar Dat toont maar aan dat wat er op de markt komt, niet alleen afhankelijk is van het areaal, maar ook van opbrengsten per hectare en weersomstandigheden. Krimp areaal in 2018 verwacht. De verwachting is dat de resultaten van 2017/2018 zullen leiden tot een areaalkrimp in 2018

Opbrengst mais in Brabant gemiddeld 13 ton droge stof per

 1. 8 januari 2018 robvellekoop Berichten, Oplossingen. dat in de huidige situatie het verhogen van de biodiversiteit in het landelijk gebied vaak nog ten koste gaat van de opbrengst van de boer. De Stichting Voedselbosbouw NL gaat uit van een prijs van 30.000 euro per hectare
 2. Hoge opbrengst aan mais en gras per hectare. Op grasland zou je een opbrengst van wel ton droge stof per hectare kunnen halen. Nu is het gemiddelde ton per ha. Vaststellen van het geoogste areaal maïs en de opbrengsten per hectare bij Nederlandse agrarische bedrijven. De gegevens worden gebruikt voor onderzoek
 3. der land beschikbaar. Boerenbedrijfjes zijn kleiner en het land wordt constant bebouwd, waardoor het wordt uitgeput en de opbrengsten ver

Maisprijzen Maiscoach - Maiscoach Voor de beste mais

Maïs stijgt verder (08:57) Ook vandaag haalt Synagra de prijs van korrelmaïs naar boven. De notering deze morgen staat op € 171. In Frankrijk stijgen zachte tarwe, koolzaad, maïs en veldbonen. Voedergerst daalt. De notering van zachte tarwe op de termijnmarkt in Parijs stijgt fors tot € 177,50. (Louis en Evarist) Opbrengsten Het verschil in opbrengst tussen goed grasland (11.398 kVEM/ha) en slecht grasland (8.914 kVEM/ha) bedraagt 2.484 kVEM/ha. Ook de eiwitopbrengst ligt op nieuwe weides ruim 25% hoger. De totale voederwaardeprijs (VEM, eiwit en structuur) van 1 kg. droog gras is 22 cent

Geen duidelijke meeropbrengst bij zaaien mais in ruitverband 24-04-2018 · 2 reacties Het (80.000 en 110.000 planten per hectare) en twee niveaus van stikstofbemesting (155 en 100 kilo werkzame stikstof per hectare). In 2016 en 2017 hadden de beide zaaimethoden in alle varianten een gelijke opbrengst van ruim 21 ton droge stof per hectare Maisoogst 2018: hoe omgaan met mindere kwaliteit en opbrengst? Advies van onze specialist 2-9-2018 Door de langdurige droogte valt de maisopbrengst dit jaar erg tegen, zowel in kwaliteit als kwantiteit

Graan, wat verdienen we er nu aan? - Landbouwleve

Korrelmaïs telen viel doorgaans goed mee in 2017

van 17.700 kg per hectare. De berekende graslandopbrengst in droge stof per hectare was met gemiddeld 10.500 kg per hectare eveneens hoger dan gemiddeld over de periode 2006-2015 (figuur 1). De gerealiseerde drogestofopbrengsten voor mais verschillen per regio. Zo lag de opbrengst i Op zijn bedrijf in Sevenum leverde de 49 hectare LG 31.218, LG 30.215 en LG 31.226 Lambert Philipsen hoogwaardig voer met 1.016 VEM en 426 gram zetmeel bij 42% ds. Philipsen schat de verse opbrengst op ruim 50 ton per hectare. Bart de Kruijf teelde in Werkhoven 20 hectare LG 31.218 en LG 31.235 die bijna 20 ton droge stof per hectare opbracht

Ook in andere delen wordt de droogte gevoeld. Sinds een week zijn we gestart met biologische peen uit de Flevopolders. Ook daar zijn de wortelen minder hard gegroeid en we verwachten daar een niet al te hoge opbrengst. Er is vraag in de markt en er kan een nette prijs betaald worden, dan worden hectares vanzelf met lagere opbrengsten geoogst Kostprijsraming voedergewassen 2018: Grasland - maïs - voederbieten - grasklaver (2018, Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw) In deze tabel wordt voor de belangrijkste voedergewassen een gemiddelde opbrengst- en kostprijsraming weergegeven. Dit levert een inschatting van de gemiddelde teeltkosten per hectare voor deze ruwvoergewassen Bekijk je het per provincie, dan spant Oost-Vlaanderen de kroon met landbouwgrond die gemiddeld voor 451 euro per hectare gepacht wordt en weidegrond voor 402 euro per hectare. Dat is volgens Statbel meer dan het dubbele dan de bedragen die in de provincie Luxemburg neergeteld worden, waar de pachtprijzen respectievelijk op 187 euro en 179 euro per hectare liggen Prijs per hectare grond: Jaar 2002: € 34.000: Jaar 2003: € 29.000: Jaar 2004: € 28.000: Jaar 2005: € 28.500: Jaar 2006: € 32.000: Jaar 2007: € 33.500 Jaar. Loonwerkers - plan maïsteelt goed en tijdigIn 2020 hebben we gezien dat onderzaai van grassen in de meeste gevallen rondom kniehoogte van de maïs is uitgevoerd. Niet tegelijk met het zaaien van de maïs! Er is een duidelijke verschuiving te zien, zeker in Zuid-Nederland, naar vroegere rassen in combinatie met zaaien van een vanggewas na de oogst

In totaal dienen ze slechts 200 eenheden stikstof per hectare toe terwijl de plant meer dan 300 eenheden stikstof nodig heeft voor opbrengsten van 12 en 13 ton per hectare. Een hoge opbrengst per hectare is overigens geen garantie op een goed financieel resultaat. Spelt is daarvan een goed voorbeeld De gemiddelde opbrengst van de monsters is vastgesteld op 36.426 kg per hectare. In 2017 was dit 46.437 kg per ha. Hiermee is de opbrengst per hectare tot op heden ruim 20% lager dan het vorig seizoen. Ten opzichte van het 5 jarig gemiddelde is de productie 16,1% lager. Eén en ander is weergegeven in de grafiek hiernaast

Maïsrassenkeuze 2016: ga voor voederwaarde én opbrengst

De uienteelt krabbelde op na het slechte jaar 2018, toen de opbrengst per hectare een dieptepunt bereikte en er slechts 77.000 ton van het Zeeuwse land kwam. Vorig jaar steeg dat naar 186.000 ton. Dat is nog ruim onder de opbrengst van eerdere jaren. Mais. Voor (snij)mais was 2019 een minder jaar. De opbrengst per hectare was met 43 ton mager. Gemiddelde opbrengst per hectare 2016 versus oogst 2015 - situatie 24 november 2016. Oostenrijk Polen Portugal. 2015 2016 verschil 2015 2016 verschil 2015 2016 verschil. zachte tarwe 5.764 6.305 541 4.573 4.434 -140 2.000 2.216 216. harde tarwe 4.632 5.391 760 2.000 3.000 1.000. gerst 5.526 6.143 617 3.529 3.625 96 2.095 2.857 76 De opbrengst bedraagt 4 tot 7 ton ongepelde Spelt per hectare afhankelijk van de grondstoffen, zaaitijd en klimatologische omstandigheden. Spelt werd op goede gronden in zeer korte tijd verdrongen door Tarwe, omdat deze laatste vooral na toedieningen van mineraalbemestingen, veel meer kon opbrengen

Maar dat is wel 5,2% boven de opbrengst van vorig jaar. Opbrengst suikerbieten. Het JRC verlaagt ook de verwachting voor de suikerbietenopbrengst naar 71,5 ton per hectare. Dat is 3,3% lager dan in juli. De bietenopbrengst komt daarmee bijna 5% onder het gemiddelde maar wel 3,3% boven dat van 2018. Mais. Ook de maisopbrengsten vallen tegen • Kostprijzen per hectare, ook rekening houdend met de vele kansen van parallel: maïs is de teelt met het meest generieken en parallels. • Selectiviteit van het totale tankmengsel of schema. Alle producten in detail : zie ons overzicht maïsherbiciden 2018. Ook de merknamen van generieken en parallel's staan erop vermeld Opbrengst hiervan was 6 miljoen euro. Maaisels uit ons beheer zijn met name natuurgras, maar ook heide en riet. In 2018 leverden we 10.000 ton natuurgras voor duurzame toepassingen zoals eierdozen, vergisting en veevoer. Door de samenstelling is niet al het natuurgras geschikt voor diervoeding Het wereld tarweareaal stijgt volgens IGC in het seizoen 2018-2019 met 3,4 procent ten opzichte van het areaal van het seizoen 2011-2012 tot 228,1 miljoen hectare, bij een stijging van een opbrengst per hectare tot 3.200 kg per hectare. Maïsareaal Het wereld maïsareaal blijft gelijk op 177,2 miljoen hectare, verwacht IGC

Handboek Snijmaïs - Economi

 1. Het perceel was in 2018 niet bemest met organische mest. Alle gewassen zijn op 23 mei 2018 gezaaid. De Daaruit valt na één jaar te concluderen dat maïs een hogere opbrengst heeft dan beide sorghumrassen (met uitzondering van een piek bij het sorghumras van het zetmeeltype met een bemestingsniveau van 140 kg stikstof per hectare)
 2. van 02 Tabel 13 - November 2018 . Tabel 13 . Hogere stikstofgebruiksnormen voor grond met hogere opbrengsten . Toegestane verhoging stikstofgebruiksnorm in kilogram Gemiddelde gewasopbrengst in ton per stikstof per hectare per jaar op kleigrond, noordelijke
 3. van het aantal werknemers per bedrijf (van 1,63 in 1980 tot 1,92 in 2016), anderzijds is er vooral een steeds groter aandeel niet-familiale arbeidskrachten (van 3,9 % in 1980 tot meer dan 27,92 % in 2016). Parallel daarmee is het aantal tractoren en andere landbouwmachines duidelijk toegenomen. Kerncijfers landbouw 2018
 4. Grafiek Bruto opbrengst (T/ha) referentieveld. Voor Van Ginhoven zijn de resultaten uit 2018 dusdanig overtuigend dat hij komend teeltjaar Humifirst gaat toepassen bij zijn hele aardappelareaal dat uit ruim vijfhonderd hectare beslaat. Naast deze twee proeven zijn er in de Benelux nog een kleine twintigtal andere proeven door Tradecorp uitgevoerd
 5. Welkom op deze website. Tien jaar lang heeft het IRS een papierenversie van IRS-Bietenstatistiek geproduceerd. In IRS-Bietenstatistiek treft u de cijfers op het gebied van de suikerbietenteelt in Nederland
 6. der groot effect dan in 2018/2019, wat ook blijkt uit de kVEM-ruwvoerproductie per hectare. In de rollende jaarcijfers tot en met het tweede kwartaal 2020 is de productie met 21% gestegen van 8.080 naar 9.756 kVEM per hectare

Recordprijzen graanpools blijven uit - Boerderij

Bereken met de bosberekentool hoeveel m2 bos uw project beschermt, wanneer u kiest voor FSC-hout. Vul in hoeveel m3 hout u nodig hebt voor het project. Indien het zowel uit tropisch hout als Europees hout bestaat, kunt u de berekening één voor één Maïs had bij elk stikstofniveau de hoogste opbrengst. Extra stikstofbemesting had bij het zet- meeltype (ras C7) 0,75-1,5 ton meeropbrengst per hectare tot gevolg opbrengst in 2018 In 2018 blijft de focus liggen op opbrengstverhoging. Steeds meer telers tonen aan dat 10 ton of meer inuline per hectare haalbaar is. Een goede evaluatie draagt bij aan een geslaagde teelt in het nieuwe jaar. Hiervoor biedt Sensus u de instrumenten, maak er gebruik van! Immers voor een topopbrengst moete

Mais hakselen in USA met een opbrengst van ruim 70 ton per hectare. https://claasholland.wordpress.com/2018/04/18/mais-hakselen-in-usa Dat terwijl de opbrengst aan belangrijke nutriënten, zoals ijzer en zink, gemeten in gram per liter water, bij rijst het laagst is van alle graangewassen. Als je de teelt van rijst voor een deel zou vervangen door de teelt van andere granen, zoals mais, gierst en sorghum, heb je een derde minder irrigatiewater nodig terwijl de beschikbare hoeveelheden ijzer en zink toenemen met. Daarmee lag de productie bijna 30% hoger dan tien jaar eerder. Over het hele aardrond is een kleine 5 miljoen hectare beplant met tomaten. Gemiddeld wordt van dat areaal 3,7 kilo per vierkante meter geoogst. De grootste producenten zijn China en India, al valt de opbrengst in India met nog geen 2,5 kilo per vierkante meter laag uit Kijk je naar de milieu-impact per producteenheid, dan is er in de gangbare landbouw juist sprake van minder nutriëntenverlies, omdat de opbrengst hoger ligt. Gangbaar scoort door die hogere opbrengsten ook beter op landgebruik, vermesting en verzuring per eenheid product. Biolandbouw verbruikt per producteenheid minder energie 2018 voor het project Stikstof Strikken gekozen voor Opbrengsten Opbrengst mais1 2280 2280 2280 N-levering volggewas2 33 33 11 Effectieve organische stof bodem3 270 270 135 Saldo 1238 1203 1012 15 tot 20 kilo per hectare. Zaaien tijdig mais . Zaaidiepte 1 tot 1,5 cm. Mengen

Kosten per perceel: 220 EUR Nog in ontwikkelingsfase! 2. Variatie in gewasstand Maïs volumeschatting toedienen 3e fractie en opbrengst (resultaat 2017 + 2018) 2. Variatie in gewasstan Opbrengst per hectare in KG bij 33% TS + 4,07 % + 4,53 % Dit betreft de opbrengst, de netto-energie lactatie (NEL), de converteerbare energie (ME) en de gasopbrengst. De Azurit 9 in de praktijk. Veldrapporten. Azurit 9 in de aannemer. In 2018 hebben we het azuriet geschoren Dat de opbrengsten per hectare in deze categorie hoger zijn, komt onder andere door hogere gewasopbrengsten. Daarnaast is het bouwplan gemeten in gemiddelde Standaardomzet per ha (SO/ha) intensiever. Het intensievere bouwplan, bestaande uit een groter aandeel aardappelen, uien en groenten, zorgt anderzijds ook voor hogere kosten per hectare Voor fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden geldt een fosfaat­gebruiksnorm van 120 kilo per hectare per jaar, zolang u aan de voorwaarden voldoet. De extra hoeveelheid bovenop de norm voor categorie laag (= grasland met PAL-waarde <27 of bouwland met Pw-waarde <36) mag u op grasland en bouwland in de vorm van dierlijke mest, andere organische mest en anorganische mest geven StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar

Meer en grotere verschillen in gewasopbrengst in 2019 - WU

Opbrengst van een zonnepaneel in Nederland. In Nederland en België rekent men voor (goed geplaatste) zonnepanelen met gemiddeld 850 vollast-uren (kWh/kWp) per jaar (capaciteitsfactor ~10%). Een zonnepaneel van 100 W wekt per jaar dus zo'n 85 kWh op: het jaargemiddelde vermogen is ongeveer 10% van het nominale vermogen In 1993 werd een piek bereikt van bijna acht ton per hectare In de jaren 2010 tot en met 2018 lag de definitieve opbrengst per hectare voor consumptieaardappelen drie jaar onder de voorlopige, geraamde opbrengst De gemiddelde grasopbrengst per hectare is in Nederland hard op weg naar 12 ton droge stof per hectare.Dat stelt Jos Groot Koerkamp, manager veehouderij bij Limagrain Overzicht. Mais; ondanks droogte, niet onnodig opbrengst laten liggen, Retengo plus + EfficieNt. 23 juli 2018. In een bijzonder jaar als dit is het van groot belang dat je toch nog alles uit je mais haalt wat er uit te halen valt. De voederwaarde per hectare kan daardoor met €250,-- stijgen.. De gemeten drogestofopbrengsten lagen tussen 4.000 en 5.000 kilo droge stof per hectare. Dit resulteert in een eiwitopbrengst tussen 640 en 950 kilo eiwit per hectare en bij een marktprijs van € 0,60 per kilo eiwit in een bruto financiële opbrengst van € 500. Bij het maaien is een maaihoogte van 8 tot 10 centimeter gewenst Opbrengst uien zeer wisselvallig . Net als voorgaande jaren heeft VTA onder haar leden in september een proefrooiing laten uitvoeren voor de uien. De gemiddelde opbrengst bij de deelnemers is vastgesteld op 59,2 ton per hectare. In 2019 was dit 59,6 ton per ha. Hiermee is de opbrengst per hectare tot op heden ruim 1% lager dan het vorig seizoen

Per windmolen wordt een opbrengst verwacht van niet minder dan 13 miljoen kilowattuur per jaar, volgens NUON goed voor 3700 huishoudens. Dit resultaat is aanzienlijk hoger dan hiervoor werd vermeld. Zo'n hoog resultaat is alleen maar mogelijk door een veel hogere waarde van het aantal vol-last-uren te hanteren, te weten ruim 3600 (in plaats van 2200) Dan investeert u 200 euro per hectare. Als u een bekalking om de vier jaar uitvoert, bedragen de jaarkosten slechts 50 euro. Dit staat gelijk aan een meerjarige, gemiddelde marktprijs voor 1000 kilogram snijmaïs. Bij een opbrengst van 45 ton maïs per hectare hoeft de bekalking slechts 2% meer opbrengst te geven om extra rendement te leveren Naast zijn eigen peenareaal van zo'n 60 hectare - waarvan de helft C-peen voor de bewaring, 20 hectare geel, 6 hectare paarse peen en 1 hectare wit - laat hij evenveel op contract telen in de Noordoostpolder. De afspraken voor de afzet liggen vrij vast; kostprijs met een plus

Opbrengst snijmais bijna een derde minder dan in 2017

Op basis daarvan zou de opbrengst aan aardappelen met gemiddeld 7,5 ton per hectare dalen, terwijl dat in het Verenigd Koninkrijk gemiddeld 8,5 ton is. Bij gerst gaat het in Nederland om een verlies van 2,5 ton per hectare. In België gaat het gemiddeld om 2,8 ton per hectare, in tonnen het hoogste verlies van alle landen De graan opbrengst Gemiddeld wordt er 8 en halve ton tarwe per hectare geoogst in goede jaren kan dat 10 ton per hectare zijn. Een ton tarwe brengt 150 euro of meer op. Het vochtgehalte van tarwe Te vroeg geoogst tarwe (veel groene aren, gelegerd graan en vooral na regen geoogst graan bevat meer vocht Het best presterende ras (ES Mentor) had een opbrengst van 4.750 kg bij 14% vocht en een RE % van 40,04. De gemiddelde opbrengst over de jaren 2012-2018 bij een vochtpercentage van 15% en open gezaaid bedroeg 3,25 ton/hectare. De gemiddelde opbrengst voor alle rassen bij zaai onder folie voor 2019 bedroeg 3,78 ton/hectare bij 14% vocht 3. Klaver en luzerne verhogen de D.S.-opbrengst in de zomermaanden 4. Via de premie 'Teelt van vlinderbloemigen' kan je voor grasklaver en grasluzerne een premie ontvangen van 450€ per hectare! SUPERSTAR PROTEÏNE Uw keuze voor de hoogste eiwit-opbrengst uit uw graslan Cereal yield (kg per hectare) Food and Agriculture Organization, electronic files and web site. License: CC BY-4.0.

Verwachte maisoogst minimaal 50 ton per hectare Veeteelt

23 april 2018 Leestijd 3 gemiddeld zo'n 2 ton per hectare per gebaseerd op de uitkomsten van 13.123 veldproeven met maïs, rijst en tarwe. De opbrengst van de getrainde boeren was. De opbrengst in de proef lag op een relatief mager niveau, met een gemiddelde opbrengst van 5,1 ton per hectare. Dit is ruim 700 kilo per hectare lager dan het voorgaande jaar. Dit komt met name door een aantal nachten met nachtvorst aan het begin van de bloei, waardoor peulen niet zijn ontwikkeld

Voertaal Ruwvoer 2018 nrMeer en grotere verschillen in gewasopbrengst in 2019 - WUR

De opbrengst per hectare moet bijvoorbeeld lager zijn dan die van de gewone Bordeaux. Uiteraard speelt kwaliteit en samenstelling van de wijn ook een rol. Appellation Bordeaux: Het grootste deel van alle wijngaarden levert generieke wijnen van een of meer Bordeauxdruiven van willekeurig waar uit de streek Kadaster 1832 gebouwen Kadaster 1832 gebouwen (in 3D) Kadaster 1832 percelen (rood, open) Kadaster 1832 percelen (grijs) Kadaster 1832 percelen (naar soort eigendom) Kadaster 1832 percelen (belastbare opbrengst per hectare) Bonnekaart BRT achtergrond 2018 Luchtfoto Hoogtekaart (hillshade AHN-3) Kadaster 1832 gemeenten Plaatsen Waterlopen Wege Boeren in veel tropische regio's zullen de eersten zijn die de gevolgen van een veranderend klimaat aan den lijve ondervinden. Maar diezelfde boeren kunnen ons ook wat leren over de mogelijke aanpassingen aan een veranderend klimaat, zegt hoogleraar plantaardige productiesystemen professor Ken Giller 'Ik ben enthousiast over de opbrengst van het gewas. We haalden wel 200 kuub per hectare', aldus Hol. De planten waren 3,5 meter hoog en groeiden goed op zijn droogtegevoelige grond. 'Ook ruikt het lekker, de koeien eten het graag en het gewas bevat veel structuur.' Toch vond Hol dat de voederwaarde hoger had gekund. Het product bevat. Correctie, 11-03-2018: Er stond een incorrect onderschrift onder de eerste foto. Die is verwijderd. Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 maart 2018 N per hectare per jaar, inmiddels is dat met 250 kg N een 5-voud van dat. In de jaren '90 werd zelfs tot 600 kg N per hectare gegeven. Deze mestgiften in combinatie met het veelvuldig herinzaaien van graslan - den met éénzijdig samengestelde weidemengsels, ontwatering en herbicidegebruik heeft het aantal kruiden in onze graslanden sterk.

 • Black Widow Wiki.
 • Thrasher trui Zalando.
 • Kinderboekenkast.
 • Houding verbeteren Fysio.
 • Is een kameel gevaarlijk.
 • Notenboom droogte.
 • Verticale jaloezieën.
 • Subaru Outback 3.6 te koop.
 • Goedkoop eten Rotterdam centrum.
 • American Cars Geel.
 • Nederlandse vrijdenkers.
 • Voedingsmiddelen met foliumzuur.
 • Infinitief van zijn.
 • Handtuch bedrucken dm.
 • Ivo Niehe dochter Anne overleden.
 • Windows 10 muis linkshandig.
 • Samsung Knox verwijderen.
 • Spijkerblouse heren sale.
 • Dashboard reiniger Action.
 • Ray ban wayfarer heren.
 • Wat is de absolute ligging van Nederland.
 • Ski ausverkauf.
 • Amoxiclav Sandoz 1000 mg.
 • Extra nummerplaat.
 • Voorbeeld spandoek tekst 25 jaar getrouwd.
 • Fotolocaties Zwolle.
 • Sleuteloverdracht waar op letten.
 • Private jet large.
 • Dollard College Winschoten.
 • Aardbeienvlek verdwijnen.
 • Kantoorbetekening dagvaarding.
 • Anton Corbijn Knokke tickets.
 • Onepiece kopen.
 • No code solution.
 • Liedjes van Andrea Bocelli.
 • Cortina fiets 28 inch.
 • AirPods WhatsApp voorlezen.
 • Italiaanse winkel Haarlem.
 • Opruimtips keuken.
 • Caravan camera Wireless.
 • Vergoeding medicijnen zilveren kruis.