Home

CWO eisen

De CWO verwelkomt nieuwe locaties graag; voorafgaand aan de CWO-erkenning vindt een intakeproces plaats, waarbij wordt bekeken of de vaarschool of vereniging voldoet aan de CWO-eisen op onder andere het gebied van veiligheid, diplomering van de instructeurs, kwaliteit van lesgeven en de staat van het instructiemateriaal De CWO eisen zijn een landelijke standaard voor je zeilbevoegdheden. Lagakari houd deze standaard aan bij het opleiden en afvaren van haar leden. Hieronder vind je de eisen voor de verscheidene disciplines en niveaus De eisen voor iedere CWO-kwalificatie zijn te vinden op de website van het CWO. Het CWO heeft ook een digitaal systeem genoemd het watersportpaspoort, waarmee de eisen individueel afgetekend kunnen worden indien behaald. Je kunt de eisen ook in het watersportpaspoort vinden indien je daaraan deelneemt

CWO • CWO - Hom

 1. Voor CWO IV geldt dat de kandidaat zowel een praktijk- als theorie-examen dient af te leggen. Meer informatie over examenvaren is opgenomen in een aparte post. Een termijn van ongeveer 10 dagen moet gemiddeld genomen voldoende zijn of te kunnen slagen voor de CWO IV examens. CWO IV eisen kielboot. Samenvatting Kielboot CWO I tot en met Kielboot CWO I
 2. In dit overzicht staan de onderwerpen die per CWO cursus aan bod zullen komen: CWO I CWO II Funboard CWO III Funboard CWO IV Funboard CWO eisen - WSCR Website Hom
 3. CWO - Wat kan ik leren - Kielboot. Kielboot I. Deze opleiding is bedoeld voor mensen die nog nooit gezeild hebben
 4. Hieronder staan de eisen die voor de disciplines welke bij scouting worden getoetst gehanteerd worden. Alle eisen, ook van de overige CWO-disciplines, staan op http.
 5. Als je niet bang bent om nat te worden en graag hard wilt varen, dan moet je in een zwaardboot gaan zeilen. Zwaardboten zijn speciaal gemaakt om hard te gaan. Ze zijn zo ontworpen dat ze snel vaart krijgen en gaan planeren. Op veel CWO-locaties, ook bij jou in de buurt, worden lessen gegeven in zwaardboot zeilen

CWO Eisen Lagakar

 1. Op bijna alle CWO-locaties wordt lesgegeven in de Optimist. Dit is een internationaal befaamde jeugdklasse waarin alle hedendaagse topzeilers als kind hebben gevaren. De Optimist is een goed doordachte boot met genoeg zeil om hard te spuiten over de plas bij jou thuis, maar die ook op het IJsselmeer kan varen
 2. g van onderdelen van de boot Zeiltermen
 3. isterieel erkende opleiding tot watersportdocent in Nederland. De CWO is een samenwerkingsverband van Watersportverbond en HISWA.In het verleden hebben ANWB en Recron deelgenomen in de Stichting CWO.. Disciplines. De CWO verzorgt de diplomalijn voor de.
 4. Uitgave CWO eisen: november 2013 Bijlage bij de praktijkcursussen van De Zeezeilers van Marken, zeezeilers.nl Pagina 5 Diploma Zeezeilen II volgens de CWO lijst Praktijk eisen 1. Vaarklaar maken en controleren van het schip 2. Lijnbehandeling (knopen, steken omgaan met lieren en spinnakerboom) 3. Communicatie afspraken 4
 5. Exameneisen CWO Kielboot 1 geeft alle exameneisen weer voor het halen van je CWO kielboot 1 diploma. Schiemanswerk, zeiltermen, reglementen en veiligheid
 6. Exameneisen voor CWO Kielboot 3. Hier staan alle eisen vermeld met een link naar een verdere uitleg. De exameneisen zijn voor de theorie als de praktijk

Eisen en theorie-oefenexamens - Scoutin

CWO-Buitenboordmotor III (MBL-M1) Eisen , uitleg en hulpmiddelen Admiraliteit 6 van de Maze In samenwerking met de Landelijke Admiraliteit . Admiraliteit 6 van de Maze 1 Verantwoording Dit boekje is geschreven om alle eisen welke worden gesteld aan het behalen van het examen voor CWO-Buitenboordmotor I,. CWO-2. De cursisten, die deze opleiding volgen worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld bij CWO 1, te beheersen. Het diploma omvat naast de deze basisvaardigheden ook boothandelingen zoals opkruisen, aankomen aan hogerwal, etc. Dit alles aangevuld met bijbehorende theorie De inhoud van het jaar- en dagprogramma is gebaseerd op de betreffende CWO eisen. De ZI-4's dragen in samenweking met de ZI-3's zorg voor de inhoud van de zeilopleiding en het bewaken van de kwaliteit in de uitvoering. Voordelen van CWO Het CWO systeem is uiteraard geen doel op zich, maar slechts een middel om de kinderen te leren zeilen Binnen Scouting gebruiken wij het CWO-systeem als diplomalijn om te leren zeilen, roeien, varen met een buitenboordmotor en motorboot. Scouting Nederland is als vereniging aangesloten bij CWO. De Stichting CWO (Commissie Watersportopleidingen) is een samenwerkingsverband van HISWA Vereniging en het Watersportverbond Diploma eisen Jeugdzeilen CWO I, II en III Pagina 1 van 5. Diploma eisen Jeugdzeilen CWO I, II en III Pagina 1 van 5 Eisen Praktijk CWO I CWO II CWO III 1 Boot zeilklaar en nachtklaar maken 2 Boot te water laten en verhalen 3 Hijsen en strijken van de zeilen 4 . Nadere informati

CWO diploma's: Kielboot CWO I, CWO II, CWO III en CWO IV

Informatie zeillessen - WSV Giesbeek

Eén golfje is CWO Kielboot I, twee golfjes, CWO Kielboot II en drie golfjes CWO Kielboot III. Staan er meerder icoontjes dan is de informatie voor meerdere niveaus. Wil je vanuit de pagina weer naar de eisen toe dan kun je op het desbetreffende icoontje klikken en dan ga je naar de eisen toe van dat niveau 2 Insigne Zeilen (rood) CWO Kielboot I Het CWO-diploma Kielboot I is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de volgende onderdelen onder gunstige omstandigheden (rustig vaarwater en matige wind, 3 Beaufort) te beheersen in een zeilboot met een eigen massa van tenminste 200 kg en een zeiloppervlakte van 20 m 2. Eisen praktijk 1. Het schip zeilklaar en nachtklaar maken 2 Wanneer je aan alle eisen van dit niveau voldoet kun je zelfstandig varen en weer aanleggen. Je hebt dit diploma nodig om Bootsman te worden. Zeilinstructeur worden (16+) Als je zelf zeilles wil gaan geven kun je op een zeilschool CWO kielboot IV halen en een zeilinstructeurscursus doen De CWO, de Commissie Watersport Opleidingen. CWO: De Stichting CWO (Commissie Watersportopleidingen) is een samenwerkingsverband van HISWA-vereniging en het Watersportverbond. Bij elke discipline vind je een handboek met de eisen die gesteld worden aan het examen. Er zijn verschillende niveaus waarin je een examen kunt afleggen Kielboot insigne eisen CWO handboek opleidingen 2007 en NTR 1999. 5.0 Algemeen CWO diploma kielboot en Scoutinginsignes. CWO Diploma Kielboot I voor de beginnende zeiler, scoutinginsigne zeilen rood. Deze opleiding is bedoeld voor mensen die nog nooit gezeild hebben.Tijdens de. opleiding wordt men systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het CWO. Diploma en scoutinginsigne omvat.

Het CWO-diploma Motorboot I is bestemd voor personen van 16 jaar of ouder, die onder verantwoordelijkheid van de schipper als bemanningslid op een motorboot kunnen functioneren. Eisen Praktijk Vaarklaar maken van het schip en controleren van het schi De Nederlandsche Bank (DNB) publiceerde recent een aantal Q&A's over Collectieve waardeoverdrachten (CWO's). Hierin geeft DNB aan welke nieuwe criteria en uitgangspunten zij gebruikt om CWO's tussen pensioenfondsen te beoordelen. Zo zal DNB kritischer bekijken of de belangen van alle betrokkenen goed zijn afgewogen. De cijfermatige onderbouwing en prognoseberekeningen die daarvoor nodig. CWO EISEN JEUGDZEILEN (abstract van CWO Handboek 2011) JEUGDZEILEN CWO I/ II /III CWO I PRAKTIJK t/m windkracht 3 Bft. Boot zeil- en nachtklaar maken (zelf mast, schoot, spriet, marlen, schoonmaken) Boot te water laten en verhalen (roeien &/of peddelen) Hijsen en strijken van de zeile Theorie oefenexamen CWO Kielboot I (25 meerkeuzevragen). Theorie oefenexamen CWO Kielboot II (35 meerkeuzevragen). Theorie oefenexamen CWO Kielboot III (45 meerkeuzevragen). Zie hier de eisen voor CWO Kielboot, en een compact overzicht theorie-eisen Kb I, II en III per onderwerp CWO JaZ I, II, III, en IV De praktijk en theorie eisen van de diploma's DIPLOMA JACHTZEILEN I Omschrijving Het diploma CWO I is bestemd voor personen van 16 jaar of ouder, die onder verantwoordelijkheid van de schipper als bemanningslid op (zeegaande) zeiljachten kunnen functioneren. EISEN PRAKTIJK 1

CWO eisen - WSCR Websit

 1. voldoen aan de algemene wettelijke eisen van artikel 48 Pw. Deze leidraad geeft algemene uitgangspunten die door uitvoerders in acht dienen te worden genomen bij informatie aan deelnemers. De AFM maakt in deze leidraad bij haar toelichting op de eisen uit artikel 48 Pw geen onderscheid naar soort CWO, tenzij dit relevant is en expliciet word
 2. Alle downloads die je als leiding van de bevers nodig hebt
 3. Wil je de exacte eisen van de niveaus inzien, kijk dan op de website van CWO. CWO-eisen niet gelijk bij leeftijdsgroepen Voor de 8-12 jarigen geeft Pean diploma's jeugdzeilen. Vertrouwd raken met de boot en plezier krijgen in het zeilen, staat voorop. De eisen van jeugdzeilen zijn lager dan voor een boottype vanaf 12 jaar
 4. Eisen praktijk CWO Kielboot 98 . Nautisch Inzicht 1 H1 Theorie CWO Kielboot I, II & III 1.1 Het begin 1.1.1 Zeilstanden & koersen In het eerste stuk van dit hoofdstuk komen een aantal namen en begrippen voor die je al eens eerder gezien hebt. Daarna gaan we kijken hoe het komt dat een zeilboot no
 5. CWO Motorboot: voor (staf-)leden vanaf 18 jaar. CWO Motorboot I. Het CWO-diploma Motorboot I wordt uitgereikt aan personen die blijk hebben gegeven de onderdelen zoals omschreven bij het diploma CWO-Motorboot I, overdag en bij gunstige omstandigheden (normale verkeersdrukte voor het vaarwater, geen stroom) te beheersen, varende met een motorkruiser op meren en kanalen, in het BPR-gebied
 6. CWO boeken: CWO Roeiboek, nieuwe versie 2013! (PDF, 3,2MB) CWO Zeilboek (PDF, 9MB) Motordrijver boek (PDF, 17MB) CWO Buitenboordmotor (PDF) CWO Motorboot II (PDF< 4,5MB) CWO eisen. Eisen roeien (PDF) Eisen kielboot.pdf (PDF) Eisen buitenboordmotor (PDF) Diverse links naar externe CWO gerelateerde sites: Website CWO Scoutnet Oefenexamens RA 4.

Op intensieve wijze, volgens CWO-eisen worden instructeurs opgeleid en begeleid om zo de kwaliteit van de zeilcursus te kunnen blijven waarborgen. De vaak creatieve instructeurs maken de zeilcursus. Door het organiseren van thema's met themaspellen is elke cursus een feest en elke cursus weer anders. CWO-vaarschoo CWO KB 1 - Instructie boek Zeeverkennersgroep de Argonauten Pagina 3 2. Eisen CWO KB 1 Het examen CWO KB 1 bestaat uit 3 onderdelen: - Theorie - Praktijk - Schiemannen Deze hoeven niet op 1 dag behaalt te worden, maar wel binnen een jaar. Theorie 1. Schiemanswerk 2. Zeiltermen 3. Onderdelen 4. Veiligheid 5. Reglementen 6 Het CWO-diploma jachtzeilen I is bestemd voor personen van 14 jaar of ouder, die onder verantwoordelijkheid van de schipper als bemanningslid op kajuitzeiljachten kunnen functioneren.Afhankelijk van je ervaring is het CWO jachtzeilen I in twee dagen te behalen. PRAKTIJK EISEN CWO JACHTZEILEN NIVEAU I. 1. Vaarklaar maken van het schip en controleren van het schi

Optimist zeilen - Zeilteam Zuid (powered by e-captain

Voldoet u aan alle eisen, dan wordt het bijbehorende diploma uitgereikt of afgetekend in uw eigen watersportpaspoort. Heeft u nog geen watersportpaspoort, dan ontvangt u dat bij succesvolle afronding van uw cursus. Uw vorderingen blijven staan tot een volgend bezoek aan onze zeilschool, maar zijn ook geldig bij andere CWO-aangesloten zeilscholen Bij het afnemen van een (meestal) CWO IV examen is het van belang door het voorgesprek een goede basis te leggen voor het examen. Het doel is om tijdens een kort gesprek het ijs te breken en daarbij een essentiële brok informatie aan de kandidaten te geven. Hieronder de punten die meestal aan de orde komen tijdens he

CWO • Kielboo

CWO eisen; Inschrijven surflessen; 12 Surf en Verhuur; Live! Live Foto 5 minuten; Live Streaming Cam; Webcam week archief; Wind 24-uur overzicht; Leden. Website ; Vinnen testen; Live cam en wind. Check onze live cam en windmeter voor de surfcondities op Reeuwijk 2 Insigne Roeien Het insigne roeien (CWO-diploma Roeien I/II) wordt uitgereikt aan personen die de volgende onderdelen onder gunstige omstandigheden beheersen op meren, kanalen en plassen (rustig vaarwater). Eisen praktijk 1. Het schip vaarklaar maken en klaarmaken voor de nacht 2. Roeicommando's opvolgen 3. Roeimanoeuvres uitvoeren 4. Het schip afmeren 5 CWO diploma's. Afhankelijk van het type boot waarin je de zeillessen volgt, ontvang je na het goed doorlopen van de lessen en als je voldoet aan de CWO-eisen een van de volgende diploma's: een jeugdzeilen eenmans CWO diploma (Optimist, Laser Pico) een jeugdzeilen tweemans CWO diploma (Cadet) een zwaardboot eenmans CWO diploma (Laser

CWO Diplomalijn

22. Eisen CWO I t/m III kunnen uitvoeren. Alle handelingen van diploma I, II en III zeker, doeltreffend en technisch-goed kunnen uitvoeren en uitleggen. 23. Motorboot varen. Omgaan met een (buitenboord)motor. Dagelijks onderhoud aan de volgboot en de (buitenboord) motor. Een breekpen kunnen vervangen. Sleep formeren en ontbinden CWO 3 - Onderdelen CWO 3 - Krachten 1 - Inleiding CWO 3 - Krachten 2 - Koppels op de boot CWO 3 - Krachten 3 - Werking van de zeilen CWO 3 - Manoeuvres 1 CWO 3 - Manoeuvres 2. Als na slagwerk kunje ook nog het zeilboekvan Peter jj Hoefnagels gebruiken. Alle eisen kan je ook nog uitgebreid nalezen in het Handboek CWO TIDAL) CWO jachtzeilen II is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies zelfstandig als schipper te kunnen uitvoeren, onder gunstige omstandigheden op stilstaand water.Afhankelijk van je ervaring moet je voor CWO jachtzeilen II rekening houden met minimaal drie dagen en maximaal zes dagen cursus

verklaring zeiltermen hoge kant en lage kant. De hoge kant is de kant waar de wind de boot in komt;de lage kant waar de wind de boot verlaat De CWO-diplomering gaat als volgt in zijn werk: de vorderingen van een cursist worden vastgelegd op een vorderingenstaat. Hierop zijn alle eisen voor het diploma aangegeven. Als aan het eind van de cursus alle eisen zijn afgetekend, dan wordt de vorderingenstaat omgezet in een diploma of een zegel in een CWO-watersportpaspoort Met CWO-I heb je laten zien dat je kunt rondvaren op een meertje en uit kunt komen op een bovenwinds punt. Het CWO diploma Windsurfen I is het basisdiploma. Als je aan al deze eisen voldaan hebt, dan kunnen we van je verwachten dat je veilig onder begeleiding heen en weer te kunnen surfen in rustige omstandigheden op binnenwater Hieronder vind je het oefenexamen CWO Kielboot II. Er zijn nog veel meer quizzes die je kan doen, klik hier voor een overzicht Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Alle lessen worden gegeven volgens de CWO-eisen en trainers krijgen een gedegen opleiding. Het materiaal en de begeleidingsboten zijn van hoge kwaliteit. We besteden veel aandacht aan de uitrusting en veiligheid van de zeilers en boten

Eisen - RA2

Examens CWO JaZ III -IV. Je kunt examen doen voor jachtschipper CWO JaZ III of IV Tidal. Als je er klaar voor bent en voldoet aan de eisen. Dit moet je wel van te voren aangeven. Maar we benadrukken dat het halen van een certificaten niet jouw doel hoeft te zijn. Naast slagen voor het examen zijn de eisen voor CWO JaZ III tidal Deze activiteit is te gebruiken voor het oefenen (van onderdelen van de) CWO eisen: Onderdelen; Onderdelen (CWO KB 1,2,3 Eisen Theorie) (CWO RB 1,2,3 Eisen Theorie) Lees 1984 keer Laatst aangepast op donderdag, 08 oktober 2020 20:41 Tweet Gerelateerde items (op tag U kunt alleen via een aanvraagformulier een praktijkexamen CWO Groot Motorschip reserveren. Aanvraagformulier CWO Groot Motorschip praktijkexamen GMSP [ccv-541] Bij de aanvraag voor een praktijkexamen dient u ook onderstaande documenten in te vullen en op te sturen

CWO • Zwaardboo

de CWO eisen. In eerste instantie komen er alleen CWO-examinatoren Groot motorschip uit Scouting Nederland die reeds examinator MBL M3 waren. Andere personen die examinator CWO Groot motorschip willen worden, moeten nog even geduld hebben. Oproep aan CWO-instructeurs met groot vaarbewijs (CWO KB 1,2,3 Eisen Theorie) (CWO RB 1/2,3 Eisen Praktijk) (CWO RB 1/2,3 Eisen Theorie) Lees 299 keer Laatst aangepast op zondag, 10 januari 2021 13:41 Tweet Gerelateerde items (op tag) Postenspel zonder posthouders; Pieten dansen tijdens het werken met de pakjes (CWO RB 1/2,3 Eisen Theorie) (CWO BB 1/2,3 Eisen Theorie) (CWO SMV 1,2,3 Eisen Theorie) Lees 307 keer Laatst aangepast op zondag, 10 januari 2021 12:41 Tweet Gerelateerde items (op tag) Match zeil race (Waterspel)# Australische achtervolging (Waterspel) CWO Erkende Zeilschool. Onze zeilschool is gecertificeerd door de Commissie Watersport Opleidingen, waarin de Hiswa en het Watersportverbond samenwerken.Natuurlijk zijn onze lesprogramma's dus afgestemd op de CWO eisen en behaalt elke cursist een landelijk erkend diploma Instructeurs CWO examen. Op 11 juni hebben een aantal JZVB instructeurs hun formele CWO instructeurs-examen behaald. Wederom een blijk van grote toewijding en enthousiasme bij ons kader. Hiermee voldoet de vereniging weer aan alle CWO-eisen en kunnen we als vanouds doorgaan met officiële CWO zeil-examen af te nemen bij onze cursisten

2 1 Verantwoording Dit boekje is geschreven om alle eisen welke worden gesteld aan het behalen van het examen voor CWO-Buitenboordmotor I, II & III overzichtelijk op een rijtje te krijgen. Het is bedoeld als hulpmiddel voor de RA s en tevens goed bruikbaar voor zelfstudie Deze uitgave is aangepast aan de 9 de versie van het BPR Schip en uitrusting Teneinde buitenboordmotoropleidingen in het. De Watersportvereniging Zeewolde is aangesloten bij het Watersportverbond en de Commissie Watersport Opleidingen (CWO). Het lesprogramma is afgestemd op de CWO eisen en kan er een erkend diploma of vorderingenstaat behaald worden. Daarbij geven we ook les op maat, aangesloten op de mogelijkheden van de cursist

(CWO KB 1,2,3 Eisen Praktijk) (CWO KB 1,2,3 Eisen Praktijk) (CWO RB 3 Praktijk) (CWO RB 1/2,3 Praktijk) Lees 274 keer Laatst aangepast op zondag, 13 september 2020 15:14 Tweet Gerelateerde items (op tag) Match zeil race (Waterspel)# Australische achtervolging (Waterspel) CWO Diploma-eisen Kielboot I CWO Diploma-eisen Kielboot II CWO Diploma-eisen Kielboot III. Diploma Kielboot I. Bij Kielboot I worden de eenvoudige zeilvaardigheden bijgebracht, zoals hijsen en strijken van de zeilen, overstag gaan, gijpen, koersvaren en goede zeilstanden.. Diploma Kielboot II. Bij het programma voor Kielboot II wordt uiteraard een stapje verder gegaan Het diploma CWO II Tidal is bedoeld voor personen van 16 jaar of ouder, die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies onder verantwoordelijkheid van de schipper te kunnen uitvoeren als dag-schipper van een zeiljacht op zee. Zij moeten in staat zijn zelfstandig manoeuvres uit te voeren onder eenvoudige omstandigheden CWO: dit zijn de eisen om het zeildiploma binnen te slepen. redactie 7 april 2017 0 Reacties. Het CWO (Commissie Watersport Opleidingen) certificaat is voor velen een gewild papiertje. Het certificaat is voor de verschillende klassen opgedeeld in drie niveau's

Klik hier voor de CWO diploma eisen Jeugdzeilen. Na het behalen van een diploma of vorderingenstaat kan de opleiding bij een andere vaarschool of vereniging (met dezelfde discipline in het opleidingenpakket) worden vervolgd of aangevuld. De geldigheidsduur van de theorie-eisen op een vorderingenstaat is 18 maanden CWO-diploma Motorboot 3. Dit diploma is bedoeld voor personen van 16 jaar of ouder die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies te kunnen uitvoeren en vereiste ervaring van 450 kilometer als schipper van een motorboot op binnenwateren

Omdat iedere discipline zijn eigen vaardigheden kent, zijn de exacte diploma-eisen altijd verschillend. Voor de specificatie hiervan, kunt u kijken op www.cwo.nl . Dat wij CWO-gecertificeerd zijn, brengt ook met zich mee dat onze uitgeschreven diploma's aan de kwaliteitseisen van de CWO moeten voldoen Indeling naar CWO eisen Aanleggen en Afvaren. 4.01 Walvisjacht. 4.03 Vlaggenroof. 4.14 Vrachtvaarder De cijfermatige onderbouwing voldoet aan de volgende drie eisen: Met het door de betrokken pensioenfondsen gehanteerde berekeningsraamwerk is de impact van de CWO op alle relevante groepen deelnemers goed in beeld te brengen, resulterend in de criteria 1a. en 1b., zie hierna Je slaagt voor het eindexamen vwo wanneer je gemiddeld een voldoende haalt voor alle vakken van het centraal examen. Ook mag je maximaal één 5 als eindcijfer halen voor één van de kernvakken. Daarnaast mag je voor hooguit 2 vakken een onvoldoende als eindcijfer hebben. En moet je een voldoende of goed hebben voor lichamelijke opvoeding

CWO • Jeugdzeile

Niet elke vaaropleiding mag zomaar gebruik maken van het CWO-systeem. Voordat een vaarschool of vereniging zich CWO-locatie mag noemen, moet worden voldaan aan de goedkeuringseisen van de Stichting CWO. Er zijn eisen voor de staat van onderhoud van het instructiemateriaal, de diplomering van de instructeurs en de kwaliteit van de leidinggevenden Alleen een CWO-diploma is bij waterscouting echter niet genoeg. Wie bij een waterscoutinggroep leiding wil geven op een boot, dient een MBL (Machtiging Boot Leiding) te hebben. Dit is een speciaal diploma van Scouting Nederland. Doorgaans bestaat deze uit een CWO-diploma, met een of meerdere aanvullende eisen van Scouting Nederland Kielboot insigne eisen CWO handboek opleidingen 2007 en NTR 1999. 5.6.3 Toelichting op de praktijkeisen CWO Diploma Kielboot IV vervolg. schip stilligt. Ankertros zodanig vieren dat het zeil geen wind vangt. Zo spoedig mogelijk zeil strijken. zodra het anker houdt (controle noodzakelijk). Ankerbol hijsen.. Veiligheid: ankerlijn uitleggen over de boeg die de loefzijde wordt als je wegvaart over'd CWO opleidingsstructuur Jachtzeilen Tidal In de nieuwe opzet, overgangsjaar 2016, wordt het CWO kajuitzeilen en zeezeilen geïntegreerd. Vanuit Lauwersoog zal Neptunamor zich als zeezeilschool blijven profileren en de focus blijft dus op het zeilen op zee met zeegaande jachten

Eisen CWO. CWO Fokkenist CWO1 CWO2 CWO3. Instructieboeken. Online zeilspel. Zeil spelen. Oefenexamens 1. Oefenexamens 2. Koersen (zeilstanden) In de wind. Bij een 'in de windse' koers komt de wind recht van voren. Hoewel je bij 'in de wind' meestal geen of weinig snelheid hebt is het toch een koers CWO-eisen of het BPR, dienen de examens en de vragen te worden aangepast. Alleen hele examens Het automatisch genereren van examens levert gezien het bovengenoemde niet de vereiste kwaliteit op. Daarom is ervoor gekozen om alleen hele examens uit te geven De Stichting CWO is een samenwerkingsverband van het Watersportverbond en de HISWA. Deze stichting stelt zich tot doel een uniform diplomasysteem voor vrijwillige vaaropleidingen in te richten en in stand te houden. Zo zijn er diploma's voor bijna elke watersportdiscipline (bijv: kielbootzeilen, jeugdzeilen, zeezeilen, brandingsurfen etc.) De CWO Motorboot diplomalijn CWO Diploma-eisen Motorboot I CWO Diploma-eisen Motorboot II. CWO Diploma-eisen Motorboot I. Het CWO-diploma Motorboot I wordt uitgereikt aan personen die blijk hebben gegeven de onderdelen zoals omschreven bij het diploma CWO Motorboot I, overdag en bij gunstige omstandigheden (normale verkeersdrukte voor het vaarwater, geen stroom) te beheersen, varende met een.

De CWO heeft wél een database van behaalde instructeurskwalificaties; u kunt een duplicaatpas of meer informatie opvragen bij het CWO-secretariaat. Aan welke eisen moet een CWO-locatie voldoen en hoe controleert de CWO dit? De CWO vaarschool moet aan een heleboel eisen voldoen Het CWO Motorboot II diploma wordt in principe afgegeven voor het varen op kanalen en plassen. Vaar je voornamelijk op rivieren dan kun je een extra module doen, namelijk Varen op rivieren. Hier zijn een aantal extra eisen voor, zoals hieronder ook aangegeven. In de praktijk komt dat neer op het volgende Diploma Kielboot CWO I: Zeilscholen die bij de CWO zijn aangesloten voldoen aan de eisen van de Stichting CWO. Er zijn bijvoorbeeld eisen voor de staat van onderhoud van het instructiemateriaal, de veiligheid, de diplomering van instructeurs en de kwaliteit van leidinggevende

Commissie Watersport Opleidingen - Wikipedi

Je begint vanaf dan ook met het opbouwen van je portfolio. Je doet drie praktijkproeven, waarvan je schriftelijk verslag doet in dit portfolio. Als je die drie proeven hebt gehaald kunnen we, samen je CWO-IV diploma en daarmee je instructeurpas zeilinstructeur 2 (ZI-2) aanvragen CWO Diploma's uitgeven. Groepen die over een CWO instructeur beschikken mogen CWO I & CWO II diploma's uitgeven. Deze kunnen besteld worden bij de NTC. Voorwaarde hier bij is dat je als groep werkt met een duidelijk toetsbaar systeem, wat door de NTC gecontroleerd kan worden

Exameneisen CWO Kielboot 1 - online zeilschool

Het idee van De businessclub CWO is min of meer in 2002 ontstaan, met als doel de sponsoren van destijds vv HVO (voor de fusie met RKWIK en HSC) iets te kunnen bieden. De grondleggers Arie Hoogendijk en Olaf Hanno hebben toen het fundament gelegd voor de Businessclub CWO. In die tijd was de Businessclub een onderdeel van de vereniging en bestond op papier eigenlijk nog niet Diverse andere eisen (zie CWO III eisen) x 7 Gedragsregels x x 8 Weersinvloeden x x 9 Herkennen scheepstypes x 10 Onderhoud x 11 Reefsysteem x 12 Vaarproblematiek anderssoortige schepen x x 13 Wedstrijdzeilen x . Title: Diploma eisen Kielbootzeilen CWO I, II en III.PDF Author. Eigen vaardigheid CWO 3 is bij ons geen eis om in te stappen, met veel zeilervaring en onze trainingen zorgen wij samen dat CWO 3 zo snel mogelijk behaald kan worden. Zoekformulier. Zoeken naar: De Kaag Watersport Academy Wilhelminalaan 12-16 2159 LE Kaag 0252-544333 stef@dekaag.nl

Alle CWO instructeur diploma's van niveau 2 t/m 4 volgens de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) zijn in de periode 2008-2010 in opdracht van het ministerie van VWS geaudit door Calibris. Na de erkenning heeft het ministerie van VWS in 2010 haar rol als kwaliteitsbewaker van de KSS overgedragen aan de georganiseerde sport Sommige vaarscholen hanteren strengere eisen zoals een hogere leeftijd, een hoger eigenaardigheidniveau of een minimaal zwemdiploma. Dit kan door de vaarscholen zelf bepaald worden, echter de eisen van de CWO zijn minimumeisen welke een vaarschool/vereniging verplicht is te hanteren De CWO is erkend door de International Sailing Association Federation (ISAF), waardoor de CWO diplomalijn internationale bekendheid geniet. Deze CWO-erkenning staat garant voor een uitstekende opleidingskwaliteit en een uniforme manier van diplomering. Zeilschool Aalsmeer voldoet dus aan alle controle-eisen, gesteld aan accommodatie,. 1 Naam Cursist: Naam Instructeur: Datum: TKN: j/n Marifoon: j/n Marcom: A/B RR&P: j/n Leskaart CWO 2 Zeezeilen Het CWO-diploma Zeezeilen li is bestemd voor personen van 16 jaar of ouder, die blijk hebben gegeven onderstaande functies te kunnen uitvoeren als bemanningslid op een zeegaand jacht en zelfstandig manoeuvres kunnen uitvoeren in eenvoudige omstandigheden

In de 3 dagen wordt zoveel mogelijk theorie en praktijk geoefend rekeninghoudend met de leercurve van elke student. Dagelijks wordt door de cursusleider de individuele progressie en aandachtspunten besproken waardoor je aan het einde van de cursus een duidelijk beeld hebt van jouw vaardigheden afgezet tegen de CWO eisen CWO-diploma Het halen van een diploma is bij Pean geen doel op zich. Diploma-eisen betreffen zowel de theorie als de de praktijk. Hoe snel haal je een diploma De tijd die nodig is om een diploma te halen, verschilt. Iedereen leert op zijn/haar eigen manier en in eigen tempo CWO . Admiraliteit1 is een opleidingslocatie van het CWO (Stichting Commissie Watersport Opleidingen). Binnen de Admiraliteit nemen we de volgende disciplines af: Roeien, Zeilen en Buitenboord. Hieronder staan de eisen Het diploma CWO JaZ III Non Tidal is bedoeld voor personen van 17 jaar of ouder, die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies te kunnen uitvoeren als schipper van een zeiljacht onder omstandigheden tot en met 6 Beaufort. Men wordt verondersteld zelfstandig, veilig en verantwoord te kunnen varen, manoeuvreren en navigeren

PPT - Programma Inleiding CWO Nieuwe richtlijnen voor CWO

Exameneisen CWO Kielboot 3 - online zeilschool

Aan het eind van het winterseizoen is er een theorie-examen. Als je dit examen haalt mag je op voor het praktijkexamen. Haal je dat ook, dan krijg je een CWO-diploma. Daarbij hoort ook een insigne voor op je blouse. Wat je precies moet kunnen vind je in de CWO-eisen. Eisen roeiboot; Eisen kielboot; Eisen buitenboordmoto CWO Bordspel Het bordspel is ontwikkeld om op een leuke manier alle onderwerpen van Kielboot 1, 2 en 3 onder de knie te krijgen. Het spel bevat bijna 400 vragen en opdrachten verdeeld in de 3 verschillende moeilijkheids categorieën CWO Diploma-eisen Kielboot I. Het CWO-diploma Kielboot I is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de volgende onderdelen onder gunstige omstandigheden (rustig vaarwater en matige wind, 3 Beaufort) te beheersen in een zeilboot met een eigen massa van tenminste 200 kg en een zeiloppervlakte van 20 m2 afgesloten met een examen en een CWO-vorderingenstaat of -diploma. Wie Jongeren vanaf acht jaar, met een zwemdiploma B. In kleine groepjes van je eigen niveau. Wanneer Maandagavond optuigen vanaf 17.30 uur. We helpen elkaar zodat iedereen op tijd klaar is om te gaan varen. Zeilen tot ongeveer 20.00 uur. Kosten Voor tarieven, kijk hier

CWO diploma’s en vorderingenstaten | StekelbaarsjeMineral Magnetit: Eisen | heise online

CWO staat voor de Commissie Watersport Opleidingen, dit is een samenwerkingsverband van ANWB, HISWA en RECRON. Zij draagt zorg voor een uniform landelijk systeem van certificaten en diploma's ten behoeve van vrijwillige watersportopleidingen INSTAPEISEN CWO IV Tidal SCHIPPER ZEE. Door middel van documenten en een logboek moet aangetoond kunnen worden dat aan de hieronder genoemde eisen/ervaring wordt voldaan. 1. Een registratie van de in functie gevaren mijlen, uitgesplitst naar non tidal en tidal CWO Kielboot 1 Bij Kielboot 1 leer je de basisvaardigheden van het zeilen: hijsen en strijken, koersvaren, goede zeilstanden, overstag gaan, gijpen, schiemannen en (onder begeleiding) Op de eerste cursusdag zal er worden gekeken of je voldoet aan de eisen van Kielboot 3

 • Lascursus Deventer.
 • Wanneer zit een luier te strak.
 • Panasonic TZ100 test.
 • LG Screen control software download.
 • Grote witte veren.
 • Bohemian Rhapsody Song.
 • Treinreizen Europa aanbiedingen.
 • Conservatorium Antwerpen Muziek.
 • Metformine bij LADA.
 • Rolls Royce UltraFan.
 • Slaapkamer dressoir met spiegel.
 • Suzanne Leonard Cohen nederlands.
 • Slijterij open in de buurt.
 • Chihuahua kleding.
 • PowerPoint automatisch starten.
 • Paris Saint Germain website.
 • Models Inc International NL.
 • Online campagne opzetten.
 • Gender reveal poeder auto.
 • The rollback Machine.
 • Schoenen te groot bij hiel.
 • Keukenblad betonlook maken.
 • Bouwtekening plat dak.
 • Piraten Uitdeelcadeautjes.
 • Aluminium koker 100x100x5.
 • Neil Young Harvest moon (live).
 • Waar ligt Sicilië.
 • Gucci heren parfum.
 • Heracles vandaag.
 • Handel bso.
 • BHA The Ordinary.
 • Mediterrane zaden.
 • Review bureaustoel IKEA.
 • Beauty by natascha Papendrecht.
 • Grindrooster Wit.
 • Lichtslinger met knijpers.
 • Lisette Curaçao.
 • Aanspreektitel kapitein.
 • Daisy Duck.
 • Fun2wear ondergoed Kind.
 • ICloud foto's uitschakelen.